Triết lý pháp luật hiện đại của Radbruch

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by KẻSĩẨnDanh, Nov 17, 2015.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  Gustav Radbruch (1878–1949) là ông tổ của ngành triết học pháp luật ở Đức, đồng thời là một trong những nhà triết học pháp luật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX. Nói đến Radbruch, người ta vẫn thường nhắc đến một bài viết rất ngắn, nhưng cũng rất nổi tiếng được xuất bản vào tháng 9/1945: bài viết “Năm phút triết học pháp luật” (Fünf Minuten Rechtsphilosophie). Chỉ với “năm phút”, nhưng Radbruch đã khái quát hóa được “năm triết lý”, “năm yêu cầu” cơ bản nhất của pháp luật hiện đại, xuất phát từ nền tảng pháp luật tự nhiên, trên cơ sở phê phán những luận điểm của trường phái thực chứng pháp luật.

  - Luật pháp hiện đại: chống lại sự tùy tiện

  Trường phái pháp luật thực chứng cho rằng: “Mệnh lệnh cũng là luật và ở nơi nào có quyền lực thì ở đó tồn tại pháp luật.”1

  Radbruch phản bác lại rằng hiểu như vậy rất nguy hiểm, vì đó chính là việc cổ súy cho tư tưởng độc tài, đặt bạo quyền đứng trên luật pháp. Ông phê phán: “Cách tư duy này đã làm cho các luật gia và cũng như người dân đang dần mất đi khả năng tự vệ, chống lại những hành vi của công quyền hành xử độc ác, không cần đến luật pháp.”2

  Xuất phát từ những lập luận đó, ông đã đưa ra nhận định luật pháp hiện đại phải có chức năng chống lại sự tùy tiện. Muốn chống lại sự tùy tiện thì một đạo luật phải được ưu tiên áp dụng chung cho tất cả các trường hợp liên quan và công quyền không được phép hành động, nếu luật pháp không cho phép.3

  - Luật pháp hiện đại: chống lại chế độ độc tài và bạo quyền

  Trường phái thực chứng pháp luật cho rằng: “Luật pháp là những gì đem lại lợi ích cho con người.”4

  Radbruch phản bác lại và cho rằng: khái niệm “lợi ích” ở đây rất mơ hồ. Ông đưa ra hàng loạt các câu hỏi để cùng suy ngẫm như: Phải chăng việc vi phạm hợp đồng, những việc làm trái với lẽ phải cũng sẽ đều là “luật”, miễn sao nó phục vụ cho “lợi ích của con người”? Mà “con người” ở đây là ai? Phải chăng bất kể những gì mà cơ quan công quyền cho rằng nó có lợi cho con người thì đó đều là luật, bao gồm cả sự chuyên quyền và tùy tiện, xử phạt không cần luật hay tống giam, đàn áp không cần xét xử và tuyên án? Thế nào là lợi ích công và lợi ích tư? Điều gì xảy ra khi luật pháp chỉ phục vụ lợi ích của một người hay một nhóm người có trong tay quyền lực, nhưng lại ẩn dưới danh nghĩa là “lợi ích công”?5

  Radbruch khẳng định: “Không, nhất định pháp luật phải có vai trò chống lại sự độc quyền và bạo quyền.”6 Từ đó, ông đi đến nhận định không phải tất cả mọi thứ mà đem lại lợi ích cho con người thì đều là luật. Mà những gì là luật, chỉ khi đó là lẽ phải7 và có ích cho tất cả mọi người.8 Kết luận này cho thấy tư tưởng của Radbruch xuất phát từ động cơ bảo vệ nền dân chủ, chống lại bạo quyền; tư tưởng này rất khác so với quan điểm nặng về tính giai cấp của pháp luật, coi pháp luật là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị.

  - Luật pháp hiện đại: Chống lại sự bất công, hận thù và những hành động phi nhân tính

  Trường phái pháp luật thực chứng cho rằng: con người là khác nhau về địa vị, xuất thân, nhiệm vụ…do vậy pháp luật phải làm rõ sự khác biệt này. Radbruch không phản đối một thực tế là con người khác nhau, nhưng ông lại có quan điểm khác, ông cho rằng mục đích tối thượng của luật pháp không phải là khoét sâu sự khác biệt hay khoảng cách giữa những con người, mà cần hướng đến sự công bằng (Gerechtigkeit).9 Khi xây dựng hay áp dụng pháp luật cần phải dựa trên những tiêu chuẩn chung, đảm bảo sự vô tư. Sự vô tư không thể có khi pháp luật hay việc áp dụng pháp luật không mang trong đó tính thiện, mà chứa đựng lòng hận thù, sự phân biệt đối xử hay những hành động phi nhân tính. Radbruch nêu ví dụ: nếu một ai đó cổ vũ cho việc ám sát các đối thủ chính trị, hoặc cổ vũ cho những mệnh lệnh giết những người của những chủng tộc khác, thì tất cả những điều này không phải là sự công bằng và cũng không được hiểu là luật.10

  Như vậy một trong những tiêu chí của pháp luật hiện đại đó chính là sự công bằng. Pháp luật, ngoài nghĩa là lẽ phải, nó phải thể hiện sự công bằng, tính vô tư, đồng thời là công cụ để chống lại lòng hận thù hay những hành động phi nhân tính.

  - Luật pháp hiện đại: Chống lại sự không ổn định và không an toàn

  Radbruch quan niệm rằng con người không ai hoàn thiện và vì vậy pháp luật do con người làm ra cũng không hoàn thiện, có thể còn có những điểm chưa hợp lý. Tuy nhiên, cần phải ưu tiên tính hợp pháp, vì pháp luật mang tính bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức, không ai có thể nại ra rằng do luật chưa hợp lý theo quan điểm cá nhân nên không thi hành.11

  Ngoài ra pháp luật phải đảm bảo sự an toàn pháp lý (Rechtssicherheit) bao gồm các tiêu chí như: tính ổn định, tính tường minh, tính được đảm bảo thi hành và tính có thể tiên liệu trước. Radbruch đưa ra đề xuất rằng muốn hoàn thiện hệ thống pháp luật thì nhân dân và đặc biệt là các nhà luật học có trách nhiệm phải chỉ ra những điểm còn bất hợp lý, chưa công bằng của luật, đề xuất để bãi bỏ.12

  Thực chất Radbruch đã đưa ra một triết lý trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lýcủa pháp luật, theo hướng ưu tiên tính hợp pháp. Ngày nay, sự hài hòa giữa tính hợp pháp và tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật là rất quan trọng và cần thiết. Hai tiêu chuẩn này tuy độc lập nhưng lại có mối quan hệ mật thiết, thống nhất và bổ trợ cho nhau. Radbruch đã chỉ ra mâu thuẫn có thể có giữa hai yêu cầu này và đặt ra trách nhiệm xã hội rất lớn đối với những nhà luật học trong việc chỉ ra những hạn chế, những điểm còn chưa hợp lý của pháp luật.13

  - Luật pháp hiện đại: Chống lại việc đi ngược lại những nguyên tắc pháp luật tự nhiên

  Radbruch đánh giá rất cao những nguyên tắc của pháp luật tự nhiên (jus naturale). Ông cho rằng: “Có những nguyên tắc pháp luật còn quan trọng hơn bất cứ một văn bản pháp lý nào, vì khi một đạo luật mà xung đột hay mâu thuẫn với những nguyên tắc này chúng sẽ không có hiệu lực pháp luật. Người ta gọi những nguyên tắc này là pháp luật tự nhiên hay luật duy lý.”14

  Radbruch là người ủng hộ trường phái pháp luật tự nhiên (jus naturale). Pháp luật tự nhiên là những qui luật khách quan, tồn tại độc lập với luật lệ do con người đặt ra. Pháp luật do con người đặt ra phải tuân thủ luật tự nhiên, không thể có điều ngược lại.15 Con người ngay từ khi sinh ra vốn dĩ đã có những quyền con người một cách tự nhiên, những quyền con người ấy có trước cả khi có Hiến pháp hay luật. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trải qua đêm dài ác mộng về sự tàn bạo của chủ nghĩa phát xít, Luật cơ bản (Hiến pháp) Đức tại Điều 1 Câu 1 đã tuyên bố và vĩnh viễn hóa giá trị cao nhất của Hiến pháp này đó chính là vấn đề bảo vệ phẩm giá của con người.16 Để không rơi vào luận điểm của chủ nghĩa duy tâm, Radbruch cũng phê phán rằng việc khẳng định Chúa là tối cao, cần phải vâng lời đức Chúa là luận điểm rất mơ hồ. Nếu coi đức Chúa quyết định tất cả, chỉ có đức Chúa là đúng, thì quyền lợi của con người sẽ bị gạt ra một bên. Từ đó, ông đề xuất cần phải nhìn nhận lại, cần coi việc bảo vệ quyền con người là việc bảo vệ những giá trị khách quan, thiêng liêng và quan trọng nhất của pháp luật.17

  Bài viết của Radbruch không giản đơn chỉ là để dành cho năm phút thuyết giảng, mà ông đã thực sự nêu lên được năm triết lý, năm chức năng căn bản nhất của pháp luật hiện đại. Những triết lý về pháp luật của Radbruch sở dĩ được thừa nhận rộng rãi và gây được ảnh hưởng mạnh mẽ vì cách tiếp cận của ông rất mới mẻ, không bị bó hẹp bởi định kiến giai cấp hay phạm vi dân tộc tính, mà đã hướng tới những chuẩn mực chung, phổ quát của pháp luật đó là: lẽ phải, sự công bằng, sự ổn định, tính khách quan, giá trị nhân văn, chống lại sự tùy tiện, bạo quyền và những hành động phi nhân tính.

  [align=right]TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Nguồn: tiasang.com.vn[/align]
  ------------------------
  1 – 3 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Studienausgabe, 2. Aufl., 2003, S. 209.

  4-5 Xem: Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Studienausgabe, 2. Aufl., 2003, S. 209.

  6 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Studienausgabe, 2. Aufl., 2003, S. 209.

  7 Từ Luật (das Recht) trong tiếng Đức còn có một nghĩa khác đó là lẽ phải, sự đúng đắn.

  8-14 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Studienausgabe, 2. Aufl., 2003, S. 209.

  15 Ngày nay trường phái pháp luật tự nhiên được nhiều người ủng hộ do tính hợp lý của nó, theo nguyên tắc sự vật như nó có, vì nó vốn như thế, cái xấu phải tránh, cái tốt phải được thực hiện.

  16 Điều 1 Câu 1 Luật cơ bản (Hiến pháp) của Đức qui định: “Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm.”

  17 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Studienausgabe, 2. Aufl., 2003, S. 210.
   
 2. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 3. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 4. anhggrr333

  anhggrr333 Member

  ƯU ĐIỂM trội Chương trình Canada AFIP

  ĐỊNH CƯ CANADA CẢ GIA ĐÌNH - CHƯƠNG TRÌNH thể nghiệm MỚI NHẤT 2020 NÔNG NGHIỆP AFIP
  Sau AIPP và RNIP, Cơ quan Di trú, Tị nạn & Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo chương trình định cư thí điểm mới nhất ngành thực phẩm - nông nghiệp “ Agri-food Immigration Pilot Program ( AFIP )
  ✔️ Tối đa 2.750 hồ sơ được chấp thuận mỗi năm
  ✔️ thời kì thử nghiệm 3 năm, bắt đầu nhận hồ sơ đầu năm 2020 ( theo IRCC )
  ✔️ Định cư cả gia đình ( vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi )
  ✔️ Không yêu cầu EOI , hồ sơ nộp trước xét duyệt trước
  ✔️ Hồ sơ xét rút ngắn chỉ còn 8 -12 tháng
  ✔️ Lấy PR chỉ sau 12 tháng làm việc
  ⛔ Các nhóm ngành NOC D ứng dụng
  [​IMG]
  - Chế biến và đóng gói thịt ( Retail and industial butcher, Food Processing labourer )
  - Trồng nấm hoặc rau màu trong nhà kính ( Mushroom Harvester )
  - Giám sát nông trại nấm, chăn nuôi ( Farm Supervisor )
  ⛔ Điều kiện dễ dàng
  - Trình độ văn hóa từ trung học phổ quát trở lên
  - đề nghị ngoại ngữ CLB4 Tiếng Anh
  - Độ tuổi : 22 - 45
  ✔️ Chính thức mở chương trình đầu 2020 và vận dụng hình thức thường nhật hồ sơ nộp trước xét trước, còn ngần ngừ gì khi không tận dụng thời cơ có “1-0-2” và sớm lấy thẻ PR trở nên công dân Canada
  Comment : Họ tên - SĐT để nhận thông tin chương trình và đánh giá điểm định cư Canada của gia đình !!!
  Inbox page đánh giá CV ứng tuyển vị trí tuyển dụng chương trình định cư Canada
  ☎ can hệ tư vấn : 0909.396.454
  Địa chỉ : Viettel Complex Building, 285 cách mệnh tháng 8, P.12, Q.10, Hồ Chí Minh
  Hotline: 0909-396-454
  Web: Visa thế giới 24h
  VĂN PHÒNG
  ✔️ VIỆT NAM: Viettel Building, 285 cách mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.
  ✔️ Văn phòng tại Mỹ : 30th Ave S, Seattle, WA 98108-2118
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 5000 Kingsway, Burnaby, BC, Canada
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 6125 Susses Avenue, Burnaby, BC, Canada.
   
 5. vmkhang8

  vmkhang8 Member


  W88 esport betting là 1 sản phẩm cá cược rất với sự quyến rũ đối với nhiều người. bên cạnh những môn thể thao truyền thống thì thể thao điện tử cũng ngày càng trở thành thân thiện với thế hệ trẻ ngày nay. Hãy cùng xem W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á có gì đặc biệt nhé.  W88 esport betting là gì?

  W88 là 1 nhà nhà cái cá cược hàng đầu được hình thành trong khoảng năm 2007 và được cấp phép hoạt động trong khoảng một tổ chức của Chính phủ Philippines. Tại đây, người chơi sẽ bị thu hút bởi những sản phẩm đa dạng và thú vị. Trong đó, người chơi không nên bỏ qua một trong những sản phẩm cuốn hút nhất ấy là esport (thể thao điện tử).


  W88 esport betting là một sân chơi dành cho những người yêu thích các thể loại trò chơi điện tử như Dota hai, LOL, PUBG, CS:GO,... Thay vì theo dõi các cuộc chiến như bình thường thì người chơi có thể đặt cược cho trận đấu mình thích để tăng thêm tính kịch tính. Nhà cái W88 cung cấp cho người chơi rất nhiều kèo cược khác nhau để người chơi tự do lựa chọn, chắc chắn sẽ rất thú vị.  Xem thêm: cập nhật link W88 trên điện thoại mới nhất[/color]  Các sản phẩm nổi tiếng có tại W88 Esport betting


  Liên Minh Huyền Thoại (LOL)

  Liên Minh Huyền Thoại là 1 trong những trò chơi điện tử nổi danh nhất bây giờ, mang đa dạng giải đấu được tổ chức trên khắp thế giới. Theo đấy, cá cược esport tại W88 thì trò chơi này cũng không thể thiếu mặt mà còn được mở rộng hơn. mang đa dạng giải đấu LOL mà người chơi có thể đặt cược như Chung kết thế giới, giải đấu khu vực,... Cũng theo đó là các dạng kèo cược nhưăn chiến công đầu, ăn rồng, tỉ số, chẵn lẻ, tài xỉu,...


  Dota hai
  Trong các sản phẩm tại W88 esport betting thì Dota 2 là 1 sân chơi cũng tương đối được đa dạng người lựa chọn đặt cược. Bộ môn này tương đối giống LOL, là một cuộc thi đối kháng giữa 2 đội nhau bằng cách thức nâng cấp trang bị và phá hủy công trình đối phương. có đa dạng giải đấu Dota 2 được tổ chức như: The International, Major, Professional League, Dream League,... Trong ấy, người chơi sẽ thường gặp những kèo cược như tỉ số, cược đội thắng, cược đội ăn chiến công đầu, cược công trình đầu tiên bị hủy,...


  CS:GO

  CS:GO là viết tắt của tên Counter Strike Global Offensive, là một loại thể trò chơi bắn súng lâu đời được đa số người hâm mộngày nay. các giải đấu CS:GO có thể kể tới là: CS_Summit, CS:GO Asia Championships,... cùng có các dạng kèo cược phổ biến là: Cược cho đội chiến thắng, cược chấp, cược tài xỉu cược tổng mạng,...


  W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á  Để tham gia vào W88 esport betting thì người chơi hãy tham khảo các bước dưới đây nhé:


  Bước 1: truy cập vào trang web nhà cái W88


  Người chơi nên dùng những đường dẫn trang web W88 uy tín để giảm thiểu việc bị lừa đảo, gian lậu.


  Sau ấy, người chơi có thể đăng nhập account của mình hoặc tạo cho mình một account mới để tham gia đặt cược W88 esport betting.


  Bước 2: Thực hiện nạp tiền vào tài khoản W88


  Trước lúc tham dự đặt cược thì người chơi cần phải chuyển tiền vào tài khoản W88 thì mới đặt cược được cho từng trận chiến. Sau đó, người chơi hãy thực hiện chuyển quỹ từ tài khoản W88 chính sang tài khoản A Thể thao.


  cách nạp tiền như sau: Liên hệ nhà cái W88 -> Lấy thông tin Ngân hàng -> Chuyển khoản -> Truy cập trang web -> Chuyển tiền -> Chuyển khoản NH -> Nhập thông tin bắt buộc -> Gửi tiền.


  phương pháp chuyển quỹ như sau: Chuyển tiền -> Chuyển quỹ -> tài khoản chính -> tài khoản A Thể thao -> Nhập tiền -> confirm.

  Bước 3: Vào W88 esport betting

  Người hãy chọn vào mục Thể thao -> Chọn A Thể thao -> Chọn chơi ngay -> Chọn trò chơi đặt cược như LOL, Dota hai, CS:GO,... -> Chọn kiểu cược và đặt tiền -> xác nhận.


  giả dụ người chơi muốn đặt cược nhiều kèo đồng thời thì có thể chọn cược xiên. nếu như thắng gần như những cuộc chiến thì phần thưởng sẽ vô cùng to và ngược lại chỉ cần thua 1 trận là người chơi sẽ mất hết tiền cược.

  [​IMG]  Xem thêm: W88 - Website cá cược bóng đá trực tuyến hàng đầu Châu Á


  Kinh nghiệm cá cược tại W88 esport betting ăn tiền thật  Phân tích thông tin về đội chơi

  Mỗi đội chơi sẽ có những chiến thuật, ưu nhược điểm riêng nên giả dụ người chơi Tìm hiểu thật kỹ thì sẽ biết được cách chơi của đội đấy. Từ cách thức nhìn nhận khả năng mà người chơi có thể đặt cược cho phù hợp, trái lại lúc người chơi đặt cược theo sở thích thì khả năng thất bại, mất tiền sẽ rất cao.


  Tham khảo thông tin đến từ nhà cái


  Trước lúc trận đấu diễn ra, nhà cái W88 sẽ đưa ra các bài nhận định, dự đoán về các đội chơi của mỗi đội. Người chơi có thể dựa vào các thông tin này hài hòa với sự kinh nghiệm của mình để đặt cược một phương pháp chuẩn xác nhé.


  Chọn kiểu cược phù hợp


  Tùy vào sở thích và sự am hiểu về trò chơi mà người chơi có thể chọn lọc các sản phẩm thích hợp. khi đã có tri thức căn bản thì người chơi sẽ thuận tiện Phân tích được cuộc đấu hoặc đội đấu ấy hơn. không những thế, người chơi cũng nên nắm bắt về các kèo cược như: Chiến công đầu, dự án đầu,... Bởi khi phân tách lối chơi, sức mạnh thì người chơi sẽ biết được kèo mình lựa chọn có khả năng xảy ra hay không.


  Đặt cược 1 cách hợp lý


  Học cách điều chỉnh nguồn vốn của mình cũng là một trong những kinh nghiệm cá cược tại W88 esport betting hiệu quả. nếu như ko có kế hoạch rõ ràng thì người chơi sẽ dễ bị hoang toàng mà chẳng thể điều hành được. trái lại, tiền được đặt cược thích hợp sẽ giúp tạo thêm những nguồn thu thuận tiện hơn.


  Giữ tâm lý luôn bình tĩnh


  Dù tham dự vào bất kỳ trò chơi cá cược nào thì người chơi nên kiểm soát tốt tâm lý của mình. Càng mất bình tĩnh thì sẽ càng lựa chọn sai trái. một khi tỉnh táo thì khả năng phân tích sẽ càng rõ ràng hơn, từ đó đặt cược cũng sẽ xác thực hơn.

  tham dự W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á sẽ ko khiến cho bạn thất vọng với các gì mà nơi đây cung cấp cho mọi người, từ các giải đấu nhiều năm kinh nghiệm cho tới các kèo cược với tỉ lệ thưởng cao đa dạng. Hãy cùng đi cùng với nhà cái để nắm thêm nhiều thông tin, cũng như là các ưu đãi lúc đặt cược tại đây nhé.
   
 6. biseo888

  biseo888 Member

  LINK VÀO A+BET CHÍNH THỨC KHÔNG QUA TRUNG GIAN 2020

  Nếu như bạn là người yêu thích giải trí online và là khách hàng thân thiết tại A+Bet thì sẽ biết đâu là link vào A+Bet uy tín. Hiện có nhiều người giả mạo trang A+Bet nhằm trục lợi. Chính vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ link vào A+Bet chính thức không qua trung gian 2020 để các bạn cập nhật thường xuyên.

  Nhà cái A+Bet có uy tín và chất lượng như thế nào

  Theo đánh giá thực tế, những thông tin trên mạng luôn có những sự thay đổi khó lường. Các website hoạt động trong ngành này hầu hết không phải đều là những địa chỉ uy tín. Bởi, mục đích mà các website này được sinh ra đều có mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Chính vì thế, nhiều người sẽ lợi dụng sự nổi tiếng của một số nhà cái uy tín để trục lợi cho bản thân.

  Điều này làm dấy lên những sự nghi hoặc của những người tham dự trước đó và bây giờ, cụ thể là tại A+Bet – 1 trong những nhà cái mới nổi sở hữu sân chơi giải trí tốt nhất hiện nay. Nhưng, bài viết dưới đây cũng khẳng định với những bạn đọc rằng A+Bet luôn bảo đảm sự uy tín cùng với mục đích là tạo ra một nơi cho tất cả mọi người có thể trải nghiệm, thỏa mãn nhu cầu.

  Xem thêm: hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào A+Bet cho người mới


  Mặc dù, thu nhập vẫn là một yếu tố để cho A+Bet có thể duy trì và kiểm soát hoạt động của bản thân mình. Tuy thế sự hài lòng của mọi người tham gia tại đây mới là yếu tố quyết định sự sống còn của A+Bet.

  Mới đây có khá nhiều đối thủ cạnh tranh với nhau ở Việt Nam, trong đó có cả A+Bet. Vì vậy mà sẽ có những tin đồn thất thiệt dùng để hạ bệ nhau từ những đối thủ nhỏ lẻ. Chính vì thế, các bạn nên tìm hiểu thật kỹ để hạn chế bị lôi kéo sang các sân chơi không lành mạnh.

  Có những trường hợp nhiều người chơi chưa tìm hiểu kỹ mà truy cập các liên kết vào A+Bet giả mạo và bị lừa đảo. Từ ấy hiểu lầm nhà cái A+Bet lừa gạt người chơi. Chính vì thế, lời khuyên là các bạn nên vô những đường dẫn vào A+Bet chính thức không qua trung gian 2020 để tránh gặp phải tình trạng trên nhé.

  Một số yếu tố đặc trưng hấp dẫn người chơi tới với A+Bet

  Nhà cái A+Bet đã được đăng ký kinh doanh với giấy phép hoạt động Quốc tế hợp lệ và có trụ sở rõ ràng. Vì thế, người tham dự có thể tự do trải nghiệm ở đây mà không cần lo đến các mặt uy tín, chất lượng hay an toàn.

  Nhà cái còn thực hiện việc hoàn trả tiền cho người thắng cược 1 cách nhanh nhất. Dù tiền thắng cược có nhỏ đi chăng nữa thì A+Bet sẽ luôn đối đãi với tất cả mọi người 1 cách công bằng và rõ ràng.

  link-vao-a-bet-chinh-thuc-khong-qua-trung-gian-2020(2

  Được nhận định là một trong những sân chơi giải trí online có quy mô và uy tín bậc nhất châu Á và cả Việt Nam. A+Bet đem lại cho người dùng những trải nghiệm xuất sắc nhất trong thế giới online của những game hết sức phong phú và tỉ lệ thắng cược cao bậc nhất.

  Nhà cái A+Bet còn sở hữu 1 bộ phận nhân viên hỗ trợ khách hàng rất chuyên nghiệp. Những thắc mắc, vấn đề hay câu hỏi mà người tham gia đặt ra đều sẽ được giải đáp trong vài giây. Đặc biệt, đội nhân viên A+Bet còn sẵn sàng 24/7 để không làm cản trở trải nghiệm của người chơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

  A+Bet bây giờ đang rất nổi tiếng với rất nhiều điểm đặc trưng mà những nhà cái tiền nhiệm chưa thể đáp ứng được mọi nhu cầu mà 1 người tham dự mong muốn. Tham gia tại A+Bet, các bạn không chỉ là tham dự vào 1 sân chơi giải trí mà còn được trải nghiệm 1 môi trường giao lưu lành mạnh, kết bạn bốn phương.

  Xem thêm: cách tham gia cá cược xổ số trên A+Bet cho người mới
  Cách truy cập đường dẫn vào A+Bet chính thức không qua trung gian 2020 uy tín

  1. Tóm tắt về thao tác cá cược đơn giản ở A+Bet

  Bước 1: Truy cập vào đường link vào A+Bet, tạo tài khoản và đăng nhập.

  Bước 2: Chọn lựa các sản phẩm mà các bạn muốn ở danh mục ở giao diện nhà cái.
  Bước 3: Nếu tài khoản chưa có tiền thì các bạn hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ tại “Live Chat” để được chỉ dẫn chi tiết.
  Bước 4: Nạp tiền và lựa chọn đúng trò chơi mà bạn muốn tham gia.
  Bước 5: Tham khảo luật chơi và tiến hành đặt cược là xong.
  2. Chỉ dẫn kết nối đường link vô A+Bet không bị chặn
  Đối với những trường hợp, các bạn vì một nguyên nhân nào đó không thể đăng nhập được đường dẫn vào A+Bet trên thì hãy thử áp dụng 1 trong 3 các đơn giản sau:
  Cách 1: Hãy thử truy cập vào những liên kết dự phòng ở các bài viết khác.
  Cách 2: Thử dùng những app hỗ trợ để thay đổi IP để đăng nhập đường link vào A+Bet. Bởi vì có thể những nhà mạng vô tình chặn kết nối (bạn có thể cài đặt nhiều app thay đổi IP trên Google).

  Cách 3: Thay đổi DNS của máy tính để đăng nhập vô nhà cái A+Bet (bài hướng dẫn ở các bài viết khác hoặc là làm theo chỉ dẫn trên Google).
  Với những người yêu thích giải trí, đặt cược online thì chắc hẳn việc tìm đúng cho bản thân mình một sân chơi phù hợp tưởng chừng đơn giản tuy thế lại khá khó khăn bởi vì sự cạnh tranh của các nhà cái. Do đó, A+Bet đảm bảo đem lại những sự hài lòng nhất mà các bạn chỉ có thể tìm thấy tại đây.
  Vì vậy, nếu bạn là người mới thì hãy tự cảm nhận bằng cách kết nối đường dẫn vào A+Bet chính thức không qua trung gian 2020 bởi nhà cái cung cấp và trải nghiệm những sự mới lạ chưa từng có ở những nơi khác. Tất cả thắc mắc sẽ được nhân viên hỗ trợ giải đáp tại “Live Chat” tại A+Bet hoặc có thể tìm hiểu ở các nội dung bài viết khác ở đây nhé.
  Keongon24h.com
   
 7. bigame1457

  bigame1457 Member

  Hiện nay, nhiều người tham gia yêu thích cá cược đều chọn đăng ký tài khoản tại nhà cái bởi sự uy tín nhà cái , nhưng làm thế nào để tìm được Hướng Dẫn Đăng Nhập Nhà Cái W88 và làm thế nào để cá độ bóng đá tại nhà cái W88 thì đầu tiên bạn cần có 1 tài khoản cá độ tại W88 phải đăng nhập tài khoản nhà cái bóng đá uy tín w88 , sau đó sẽ Tim hiểu rõ hơn về cá cược thể thao
   
 8. xlctmoitruong

  xlctmoitruong Member

  Gần đây địa chỉ Công ty chuyên xử lý chất thải ở TP. Hồ Chí Minh là một trong số các câu hỏi được nhiều công ty quan tâm nhất khi rác thải ở Việt Nam đang là vấn đề thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan ban ngành, các công ty, doanh nghiệp cũng như mỗi người dân.
  Với sứ mệnh đó, Công Ty Môi Trường chúng tôi ra đời để cùng chung tay, góp sức cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, vì tương lai một Việt Nam xanh.
  Với phương châm hợp tác đôi bên cùng có lợi, công ty chúng tôi cam kết luôn đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ môi trường tốt nhất với chi phí xử lý hợp lý nhất.
   

Share This Page