Trí thức và nhận thức pháp quyền

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by KẻSĩẨnDanh, Nov 17, 2015.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  Phần 1:

  Pháp quyền không thể đặt bên cạnh các giá trị về tinh thần như chân lí khoa học, sự tận thiện về đạo đức hay kinh bổn của tôn giáo. Nó chỉ có ý nghĩa tương đối, nội dung của nó một phần nào đó được quyết định bởi những điều kiện kinh tế và xã hội luôn luôn biến đổi. Ý nghĩa tương đối của pháp quyền đã tạo cớ cho một số lí thuyết gia đánh giá nó quá thấp. Một số người cho rằng pháp luật chỉ có giá trị tối thiếu về đạo đức, một số khác lại cho rằng cưỡng chế, nghĩa là bạo lực, là thành tố không thể tách rời của pháp luật. Nếu đúng là như thế thì chẳng có cơ sở nào để chê trách giới trí thức của chúng ta trong việc coi thường pháp quyền hết. Giới trí thức của chúng ta luôn hướng tới những lí tưởng tuyệt đối và trên đường đi của mình nó có thể bỏ qua cái giá trị thứ cấp này.

  Nhưng văn hoá tinh thần bao gồm không chỉ một loại giá trị. Các đặc điểm mang tính hình thức của hoạt động trí tuệ và hoạt động ý chí là thành phần chủ yếu của văn hoá tinh thần. Mà trong các giá trị mang tính hình thức thì pháp quyền, một hình thức phát triển hoàn hảo nhất và gần như có thể cảm nhận được một cách cụ thể nhất, đóng vai trò quan trọng nhất. Pháp luật đưa người ta vào khuôn phép nhanh hơn là tư duy lô gich và phương pháp luận hay những biện pháp rèn luyện ý chí một cách có hệ thống khác. Điều quan trọng là, khác với những hệ thống kỉ luật mang tính cá nhân nói trên, pháp luật là hệ thống mang tính xã hội và lại là hệ thống xã hội duy nhất ép người ta vào kỉ luật. Kỉ luật xã hội chỉ có thể được hình thành nhờ pháp luật; xã hội có kỉ cương và xã hội có trật tự pháp luật phát triển là những khái niệm tương đồng.

  Nhìn theo cách đó thì nội dung của pháp quyền đã có một ý nghĩa khác. Nội dung chủ yếu và quan trọng nhất của pháp quyền chính là tự do. Nói cho ngay, đấy là tự do ngoại tại, tự do tương đối, được qui định bởi môi trường xã hội. Nhưng tự do nội tại, tự do tinh thần, tư do có tính bền vững hơn, lại chỉ có thể hiện hữu khi có sự hiện hữu của tự do ngoại tại, cái sau là trường học tuyệt vời cho cái trước.

  Nếu coi pháp luật là phương tiện buộc người ta phải tuân thủ kỉ cương một cách toàn diện và tìm hiểu vai trò của nó trong sự phát triển tinh thần của giới trí thức Nga thì ta sẽ có một kết quả rất đáng thất vọng. Giới trí thức Nga bao gồm những người không có kỉ luật, cả về mặt cá nhân lẫn xã hội. Và điều này lại liên quan đến sự kiện là giới trí thức Nga không tôn trọng pháp luật, không nhận thấy giá trị của nó; pháp luật là giá trị văn hoá bị coi thường hơn cả. Trong những điều kiện như thế, giới trí thức của chúng ta không thể có nhận thức pháp quyền vững chắc, ngược lại, nhận thức pháp quyền nằm ở vị trí kém phát triển nhất.

  I.

  Nhận thức pháp quyền của giới trí thức chỉ có thể phát triển cùng với việc nghiên các tư tưởng pháp quyền trong văn học. Việc nghiên cứu như thế cũng đồng thời là chỉ dấu mức độ giác ngộ pháp luật của chúng ta. Hoạt động miệt mài của nhận thức, của tư duy, dù theo bất kì hướng nào, bao giờ cũng được thể hiện trong văn học. Chúng ta phải tìm trước hết trong văn học những bằng chứng về nhận thức pháp quyền của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta sẽ gặp một sự kiện lạ lùng như sau: nền văn học “phong phú” trong quá khứ không hề có một luận văn hay bài tiểu luận nào nói về pháp quyền có thể tạo được giá trị xã hội hết. Tác phẩm nghiên cứu mang tính hàn lâm thì dĩ nhiên là có, nhưng đấy chỉ là dành cho các chuyên gia mà thôi. Chúng ta không quan tâm đến các tác phẩm như thế; chúng ta chỉ quan tâm đến các trước tác có ý nghĩa xã hội; ở đây chẳng có một tác phẩm nào đủ sức khuấy động được nhận thức pháp quyền của giới trí thức. Có thể nói rằng trong quá khứ đã không có bất cứ tư tưởng pháp quyền nào, như được thể hiện trong lĩnh vực văn học, tham gia vào quá trình phát triển về mặt tư tưởng của giới trí thức. Và hiện nay, trong tập hợp các tư tưởng tạo ra thế giới quan của giới trí thức, tư tưởng pháp quyền cũng chẳng có vai trò gì. Văn học chính là người làm chứng cho cái chỗ thiếu sót trong nhận thức xã hội đó của chúng ta.

  Về mặt này thì sự phát triển của chúng ta khác hẳn với sự phát triển của các dân tộc văn minh khác! Trong các giai đoạn tương ứng, ta thấy người Anh, một mặt, có Hobbes[1] với các tác phẩm như Bàn về người công dân và Leviathan và Filmer với Người gia trưởng hay là quyền lực tự nhiên của vua chúa[2], còn bên kia là các tác phẩm của Milton[3] nhằm bảo vệ tự do phát biểu và tự do ngôn luận, những bài văn đả kích của Lilburne[4]và các tư tưởng pháp quyền của những người gọi là “cào bằng” (levellers). Giai đoạn phát triển vũ bão nhất trong lịch sử Anh cũng đã tạo ra những tư tưởng pháp quyền đối chọi nhau. Nhưng những tư tưởng này không loại trừ nhau và đến một lúc nào đó đã hình thành một sự thoả hiệp trong tác phẩm Hai khảo luận về chính quyền của Locke[5].

  Nội dung tư tưởng của Pháp thế kỉ XVIII không chỉ giới hạn bởi các phát minh trong lĩnh vực tự nhiên và các hệ thống triết lí tự nhiên. Ngược lại,phần lớn hành trang tư tưởng ngự trị trong đầu óc người Pháp thời Khaisáng chắc chắn là được lấy từ Bàn về tinh thần pháp luật củaMontesquieu[6] và Bàn về Khế ước xã hội của Rousseau[7]. Đây thực sựlà những tư tưởng pháp quyền; thậm chí tư tưởng về khế ước xã hội màgiữa thế kỉ XIX người ta đã giải thích không đúng theo nghĩa xã hội học; định nghĩa về cội nguồn của tổ chức xã hội cũng chủ yếu là tư tưởngpháp quyền, nó qui định tiêu chuẩn tối thượng cho việc điều chỉnh các mốiquan hệ xã hội.

  Tư tưởng pháp quyền cũng đóng vai trò không nhỏ trong quá trình phát triển về mặt tinh thần của nước Đức. Ở đây, đến cuối thế kỉ XVIII đã định hình một truyền thống vững chắc có nguồn gốc từ nhiều thế kỉ nhờ những người như Althusius[8], Pufendorf[9], Thomasius[10], Wolff[11]. Cuối cùng, ngay trước giai đoạn lập hiến, đồng thời cũng là giai đoạn phát triển nhất của nền văn hoá tinh thần Đức, pháp quyền đã được công nhận là thành phần không thể tách rời của nền văn hoá đó. Chỉ xin nhớ lại ba đại diện của nền triết học cổ điển Đức là Kant[12], Fichte[13] và Hegel[14], cả ba ông này đều dành cho pháp quyền vị trí quan trọng trong hệ thồng triết học của mình. Trong hệ thống của Hegel, triết lí pháp quyền đã chiếm vị trí cực kì đặc biệt vì ông đã trình bày nó ngay sau lô gích học hoặc bản thể luận, tuy triết học lịch sử, triết học nghệ thuật và ngay cả triết học tôn giáo vẫn chưa được ông chắp bút và chỉ được in theo những ghi chép của những thính giả của ông sau khi ông đã tạ thế. Nhiều triết gia khác, như Herbart[15], Krause[16], Fries[17] ..v..v.. đã có đóng góp vào triết học pháp quyền. Nửa đấu thế kỉ XIX Triết học pháp quyền chắc chắn là tên gọi hay gặp nhất trong số sách viết về triết học ở Đức. Bên cạnh đó, ngay trong những năm 20 của thế kỉ XIX đã diễn ra cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Thibaut[18] và Savigny[19] “về sứ mệnh lập pháp và luật học của thời đại chúng ta”. Cuộc tranh luận hoàn toàn mang tính pháp lí này đã có ảnh hưởng văn hoá rất sâu sắc; nó thu hút sự quan tâm của tất cả tầng lớp có học và góp phần tích cực vào việc đánh thức nhận thức pháp quyền của tầng lớp này. Nếu cuộc tranh luận này đặt dấu chấm hết cho tư tưởng pháp quyền tự nhiên thì nó cũng đồng thời dẫn đến chiến thắng của trường phái pháp quyền mới – pháp quyền lịch sử. Trường phái này đã cho xuất bản một tác phẩm tuyệt vời của Puchta[20] lấy tên là Tập quán pháp. Tác phẩm này gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển của trường phái pháp quyền mới của người Đức, những người nghiên cứu và bảo vệ các thiết chế pháp luật Đức chống lại pháp quyền La Mã. ÔngBeseler[21], một môn đồ của trường phái này, trong tác phẩm Quyền của dân chúng và quyền của luật sư đã làm nổi bật hơn cả Puchta trong tác phẩm Tập quán pháp, vai trò nhận thức pháp luật của dân chúng.

  Chưa từng có hiện tượng nào tương tự như thế trong quá trình phát triển của giới trí thức ở nước ta. Trong tất cả các trường đại học tổng hợp ở nước ta đều có khoa luật; một số khoa đã tồn tại được hơn một trăm năm; ở nước ta còn có trên nửa tá trường đại học luật nữa. Tổng cộng, trên toàn nước Nga có gần một trăm năm mươi khoa luật cả thảy. Nhưng không có khoa nào xuất bản được một cuốn sách hay thậm chí một tiểu luận có ý nghĩa xã hội rộng lớn và có ảnh hưởng đối với nhận thức pháp lí của giới trí thức. Trong sách báo về pháp luật của chúng ta thậm chí không thể tìm được một bài báo, trong đó lần đầu tiên nêu ra được tư tưởng pháp quyền, dù không sâu sắc nhưng chính xác và đầy tinh thần chiến đấu như tác phẩm Cuộc đấu tranh cho luật pháp của Ihering[22]chẳng hạn. Cả Tritrerin[23] lẫn Soloviev[24] đều không tạo được một cái gì đáng kể trong tư tưởng pháp quyền. Ngay cả những cái có giá trị của họ thì cũng gần như vô bổ: ảnh hưởng của họ đối với trí thức gần như bằng không; tư tưởng pháp quyền của họ lại được ít người hưởng ứng hơn cả. Thời gian gần đây ở nước ta người ta còn đưa ra tư tưởng phục hồi pháp quyền tự nhiên và tư tưởng pháp quyền trực cảm. Nói về ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển xã hội của chúng ta lúc này là hơi sớm. Nhưng cho đến nay, chưa thấy có cơ sở nào để nghĩ rằng chúng sẽ có ý nghĩa xã hội rộng rãi. Trên thực tế, đâu là diện mạo và đâu là công thức xác định, tức là những thứ tạo cho tư tưởng tính uyển chuyển và giúp cho sự truyền bá của chúng? Tác phẩm, thông qua các tư tưởng này nhằm đánh thức nhận thức pháp quyền của giới trí thức đang nằm ở đâu? Tác phẩm Tinh thần luật pháp và Khế ước xã hội của chúng ta đang nằm ở đâu?

  Người ta có thể bảo rằng dân Nga bước lên con đường lịch sử muộn hơn các dân tộc khác cho nên chúng ta không cần phải tự tìm kiếm tư tưởng tự do và quyền cá nhân, trật tự luật pháp, chế độ lập hiến, tất cả các tư tưởng này đã được phát biểu, được phát triển một cách chi tiết, được đưa vào cuộc sống từ lâu rồi, chúng ta chỉ việc mượn về là đủ. Nếu đúng là như thế thì dù sao chúng ta cũng phải thể nghiệm được các tư tưởng đó; vay mượn không thôi thì chưa đủ, một lúc nào đó trong cuộc đời ta phải sống hết mình với nó; một tư tưởng dù có cũ đến đâu thì với người đang thể nghiệm lần đầu nó cũng vẫn luôn luôn là mới; nó hoàn thành công việc sáng tạo trong nhận thức của người đó, nó đồng hoá và chuyển hoá cùng với những thành tố khác của nhận thức; nó thúc đây người ta hoạt động, hành động; trong khi đó nhận thức pháp quyền của giới trí thức Nga chưa hề bị cuốn hút trọn vẹn bởi tư tưởng về quyền cá nhân và nhà nước pháp quyền, giới trí thức của chúng ta chưa từng trải nghiệm các tư tưởng này. Nhưng thực chất lại không phải như thế. Không thể có những tư tưởng duy nhất, độc nhất về tự do cá nhân, nhà nước pháp quyền, chế độ lập hiến giống nhau cho mọi dân tộc và mọi thời đại, cũng không có chủ nghĩa tư bản cũng như bất kì tổ chức kinh tế hay xã hội giống nhau cho tất cả các nước. Tất cả các tư tưởng pháp quyền trong nhận thức của mỗi dân tộc cũng sẽ có sắc thái và dáng vẻ riêng của mình.

  II.

  Sự yếu kém trong nhận thức pháp quyền của giới trí thức Nga và sự thờ ơ đối với các tư tưởng pháp quyền là kết quả của thói xấu thâm căn cố đế: không hề có bất kì trật tự luật pháp nào trong đời sống thường nhật của người Nga. Nhân việc này, Gersen[25] ngay từ những năm 50 của thế kỉ trước (thế kỉ XIX – ND) đã viết: “Thiếu sự bảo đảm về pháp lí từ bao đời nay đã đè nặng lên đời sống của người dân và trở thành một kiểu trường học cho chính họ. Sự bất công quá đáng của một nửa điều luật đã dạy dân chúng căm thù nửa còn lại; người ta phục tùng nó như phục tùng sức mạnh vậy thôi. Sự bất bình đẳng trước pháp luật đã giết chết tinh thần tôn trọng pháp luật. Người Nga, dù có chức tước gì đi chăng nữa, cũng tìm cách tránh né hoặc vi phạm pháp luật nếu có thể làm như thế mà không bị trừng phạt; chính phủ cũng hành động hệt như vậy”. Sau khi đã nêu ra đặc điểm chẳng lấy gì làm hay ho của sự vô tổ chức về mặt pháp luật của chúng ta như thế thì chính Gersen, một trí thức Nga chân chính, lại nói thêm: “Hiện nay thì đây là điều nặng nề và đáng buồn. nhưng đối với tương lai thì lại là một ưu điểm lớn. Vì nó cho thấy rằng, ở Nga, phía sau cái chính phủ hữu hình không hề có một lí tưởng nào, không có một chính phủ vô hình, không có sự tôn trọng trật tự hiện hành”.

  Như vậy là Gersen cho rằng cái khiếm khuyết căn bản này của đời sống xã hội Nga lại có một ưu điểm. Đây là ý kiến không chỉ của riêng Gersen mà là của cả nhóm người thuộc giai đoạn những năm bốn mươi, mà chủ yếu là những người thân Slav. Những người này cho rằng sự yếu kém của các hình thức pháp luật ngoại tại, thậm chí hoàn toàn không có trật tự pháp luật ngoại tại lại là mặt mạnh chứ không phải là mặt yếu. Thí dụ, lúc đó K. S. Aksakov[26] từng khẳng định rằng trong khi “người phương Tây” đi theo “con đường của sự thật ngoại tại, con đường của chính phủ” thì người Nga đi theo “con đường của sự thật nội tại”. Vì vậy mà ở Nga quan hệ giữa thần dân và Hoàng đế, nhất là giai đoạn trước Petr[27], được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau và ước muốn chân thành về lợi ích cho cả hai bên. “Nhưng”, ông giả định, “người ta sẽ bảo chúng ta: nhân dân hay chính quyền có thể phản bội. Cần phải có bảo đảm!”. Và ông đã trả lời: “Không cần bảo đảm! Bảo đảm là xấu. Nơi nào cần bảo đảm thì nơi đó không còn gì là tốt lành nữa; thà chết còn hơn là sống cuộc sống không còn cái tốt, phải dùng cái xấu để bảo vệ”. Sự phủ nhận tính tất yếu của những bảo đảm về mặt pháp luật, thậm chí coi những bảo đảm như thế là xấu đã thúc giục B. N. Almazov[28], một nhà thơ trào phúng, cho K. S. Aksakov đọc một bài thơ có bắt đầu như sau:

  Vì những nguyên nhân nội tại
  Chúng ta không có
  Tư tưởng luật pháp lành mạnh,
  Con đẻ của quỉ sứ.
  Tâm hồn rộng mở của người Nga
  Lí tưởng của chúng ta
  Không thể chui vào những hình thức chật hẹp
  Của các nguyên tắc pháp luật….

  Bài thơ này, có hơi thổi phồng, về thực chất đã nói đúng quan niệm của K. S. Aksakov và những người thân Slav khác.

  Sẽ là sai lầm khi cho rằng thái độ coi thường ý nghĩa của các nguyên tắc pháp luật đối với đời sống xã hội chỉ là đặc trưng của những người thân Slav. Ở những người thân Slav điều này được thể hiện dưới hình thức quyết liệt nhất và được các hậu duệ của họ đưa đến mức cực đoan nhất, thí dụ ông K. N. Leontiev[29] gần như đã ca ngợi người Nga vì họ không có “tính trung thực sách vở” như những người tư sản Tây Âu. Nhưng chúng ta biết rằng Gersen nhận thấy việc không có trật tự pháp luật lại là ưu thế của chúng ta. Và phải công nhận rằng không nhận thức được ý nghĩa của các tiêu chuẩn pháp lí đối với đời sống xã hội là đặc điểm chung của giới trí thức của chúng ta…

  III.

  Cơ sở của trật tự pháp luật bền vững là quyền tự do cá nhân và sự bất khả xâm phạm của cá nhân con người. Dường như giới trí thức Nga có đầy đủ lí do để quan tâm đến các quyền của cá nhân. Từ xa xưa, ở nước ta người ta đã công nhận rằng toàn bộ sự phát triển của xã hội phụ thuộc vào việc là cá nhân có vị trí như thế nào. Vì vậy ngay cả việc thay đổi các xu hướng xã hội cũng được thể hiện bằng việc thay đổi công thức nói về cá nhân. Người ta đưa ra hết công thức này đến công thức khác: người có tư duy phê phán, có ý thức, phát triển toàn diện, có tinh thần cách mạng, có đạo đức, có đức tin tôn giáo, tự hoàn thiện. Có cả những xu hướng ngược lại, đấy là những xu hướng muốn hoà tan cá nhân vào quyền lợi xã hội, tuyên bố cá nhân là quantité negligeable[30] và bảo vệ con người của cộng đồng. Cuối cùng, thời gian gần tư tưởng của Nietzsche[31], của Stirner[32] và chủ nghĩa vô chính phủ đã đưa ra những khẩu hiệu mới về con người cá nhân tự cấp tự túc, con người ích kỉ và con người siêu nhân. Thật khó có lĩnh vực nào được khảo sát kĩ lưỡng và toàn diện như lí tưởng về nhân cách và có thể cho rằng chẳng còn gì mà nghiên cứu nữa. Nhưng chính chúng ta lại khẳng định một lỗ hổng cực kì to lớn, vì nhận thức xã hội của chúng ta chưa từng đưa ra lí lưởng về nhân cách pháp luật. Cả hai khía cạnh của lí tưởng này: con người được pháp luật đưa vào kỉ cương và bằng một trật tự pháp luật ổn định và con người được phú cho tất cả các quyền và được tự do sử dụng các quyền đó, là những khái niệm xa lạ với nhận thức của giới trí thức của chúng ta.

  Một loạt các sự kiện cho thấy lời khẳng định trên là đúng. Các lãnh tụ tinh thần của giới trí thức Nga đã nhiều lần hoặc hoàn toàn coi thường các quyền lợi về pháp luật của cá nhân hoặc có thái độ thù địch với các quyền lợi đó. Thí dụ, một trong những luật gia kiêm tư tưởng gia nổi tiếng của chúng ta là K. D. Kavelin[33] đã quan tâm rất nhiều đến vấn đề cá nhân nói chung: trong bài báo Khảo sát đời sống pháp luật của nước Nga cổ đại trên tờ Người đương thời in năm 1847, ông đã ghi nhận lần đầu tiên rằng trong lịch sử thiết chế pháp luật Nga, cá nhân đã bị gia đình, làng xóm và nhà nước che lấp và chẳng có một qui định pháp luật nào; sau đó, từ cuối những năm 60 (thế kỉ XIX- ND) ông chuyển sang nghiên cứu các vấn đề tâm lí và đức dục với hi vọng sẽ tìm được trong lí giải mang tính lí thuyết quan hệ giữa cá nhân và xã hội phương tiện giải quyết một cách đúng đắn tất cả các vấn đề cấp bách của xã hội. Nhưng điều này cũng không ngăn cản ông, ngay trong giai đoạn quyết liệt nhất hồi đầu những năm 60, khi lần đầu tiên câu hỏi về việc hoàn thành cuộc cải cách của Aleksander II[34], tỏ thái độ bàng quan không thể tưởng tượng nổi đối với việc bảo đảm các quyền của cá nhân. Trong cuốn sách mỏng dấu tên in ở Berlin năm 1862 và nhất là trong thư từ trao đổi với Gersen, ông đã kịch liệt phê phán các dự thảo hiến pháp do các hội nghị quí tộc thời đó đưa ra; ông cho rằng quí tộc sẽ là đại diện của nhân dân và chính phủ nhân dân sẽ gồm toàn quí tộc và vì vậy sẽ dẫn đến sự thống trị của quí tộc. Ông đã phủ nhận chế độ lập hiến nhân danh khát vọng dân chủ, nhưng như thế là ông đã coi thường giá trị pháp lí của nó. Đối với K. D. Kavelin, như ông nói trong bức thư, dường như không tồn tại cái mà chúng ta coi là chân lí không thể tranh cãi, đấy là tư do và quyền bất khả xâm phạm của cá nhân chỉ có thể được thực hiện dưới chính thể lập hiến vì nói chung tư tưởng về cuộc đấu tranh cho quyền cá nhân là hoàn toàn xa lạ đối với ông.

  Trong những năm 70 (thế kỉ XIX – ND) thái độ bàng quan đối với các quyền cá nhân, đôi khi còn chuyển hoá thành thái độ thù địch, không những đã gia tăng mà còn được biện hộ về mặt lí thuyết nữa. N. K. Mikhailovski[35], chắc chắn là người đại diện nổi bật nhất của giai đoạn này, thay mặt cho thế hệ mình, đưa ra một câu trả lời điển hình rõ ràng và chính xác cho câu hỏi mà chúng ta quan tâm. Ông tuyên bố thẳng thừng rằng “tự do là một ý tưởng vĩ đại và đầy cám dỗ, nhưng chúng ta không thích tự do nếu nó, giống như ở châu Âu, chỉ làm gia tăng món nợ kéo dài hàng thế kỉ của chúng ta đối với nhân dân” và nói thêm: “tôi biết chắc rằng mình đã thể hiện được một tư tưởng thân thiết nhất và chân thành nhất của thời đại chúng ta, cái tư tưởng đã tạo cho những năm 70 diện mạo điển hình và vì nó mà những năm 70 đã tạo ra số lượng nạn nhân khủng khiếp, không thể nào đếm hết được[36]”. Sự phủ nhận chế độ pháp quyền đã được nâng thành hệ thống có căn cứ xác định và phát triển. Mikhailovski biện hộ cho hệ thống này như sau: “Là những người có thái độ hoài nghi đối với nguyên tắc tự do, chúng ta sẵn sàng không tranh giành bất cứ quyền nào cho mình, ngay cả những điều sơ đẳng nhất mà ngày xưa người ta gọi là quyền tự nhiên, chứ không chỉ đặc quyền đặc lợi, chuyện này thì chẳng có gì để nói. Chúng ta hoàn toàn chấp nhận sự thô lậu của luật pháp và chịu đựng mọi tai ương hoạn nạn. Tất nhiên sự từ bỏ này, có thể nói, mang tính cao thượng vì có ai đưa cho chúng ta cái gì ngoài sự thô lậu đâu, nhưng tôi nói về tâm trạng mà cái tâm trạng này đã đạt đến mức giới hạn, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, lịch sử đã cho thấy như thế. ‘Mặc kệ họ đánh, nông dân bị đánh là đáng lắm’, có thể thể hiện cái tâm trạng đó một cách gần đúng, ở mức độ quá quắt nhất của nó. Tất cả chỉ để nhằm một cơ hội, cái cơ hội mà chúng ta đã để cả tâm trí vào, mà cụ thể là cơ hội chuyển trực tiếp sang một trật tự cao hơn, tốt hơn, bỏ qua giai đoạn trung gian của tiến trình phát triển ở châu Âu, tức là bỏ qua giai đoạn nhà nước tư bản. Chúng ta tin rằng nước Nga có thể thiết lập cho mình một con đường lịch sử mới, khác hẳn với châu Âu, mà đối với chúng ta thì điều quan trọng không phải là một con đường mang tính dân tộc nào đó mà là con đường tốt đẹp, và chúng ta công nhận là tốt đẹp khi đấy là con đường cải tạo một cách tự giác và thực tế diện mạo dân tộc cho phù hợp với quyền lợi của nhân dân[37]”.

  Đấy là những luận điểm chủ yếu của thế giới quan dân tuý, liên quan đến các vấn đề pháp quyền. Mikhailovski và những người thuộc thế hệ ông từ chối quyền tự do chính trị và chế độ lập hiến để nhắm tới cơ hội để đưa một cách trực tiếp nước Nga sang chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng toàn bộ cái học thuyết xã hội học này lại được xây dựng trên sự mù tịt về bản chất của chế độ lập hiến. Kavelin phản đối các dự án hiến pháp vì vào thời của ông, đại diện của nhân dân hoá ra lại là đại diện của quí tộc, còn Mikhailovski phản đối chế độ lập hiến vì cho rằng đấy là nhà nước tư bản. Do sự yếu kém của nhận thức pháp quyền cố hữu của giới trí thức của chúng ta mà cả hai ông đều chỉ chú ý đến khía cạnh xã hội của chế độ lập hiến mà không nhận thấy tính chất pháp quyền của nó, bản chất của nó trước hết là nhà nước pháp quyền. Mà tính chất pháp quyền của nhà nước hiến định được thể hiện rõ nhất trong việc bảo vệ cá nhân, bảo vệ quyền bất khả xâm phạm và tự do của cá nhân.

  B. A. Kistiakovski – Phạm Nguyên Trường dịch

  [align=right]Nguồn: Những cột mốc (Vekhi) – 1909.
  Đã đăng trong tập tiểu luận Về trí thức Nga, Nhà xuất bản trí thức, Trang 73-111, Hà Nội, 2009.
  Bản điện tử: vanchuongviet.org[/align]
  ---------------------------------
  B. A. Kistiakovski (1869-1920) là nhà triết gia, luật học và xã hội học nổi tiếng, đảng viên Đảng dân chủ lập hiến. Kiến thức về pháp luật Nga của ông sâu sắc đến mức Max Weber đã chọn ông làm cố vấn khi viết về các đảng phái chính trị ở Nga. Bài Trí thức và nhận thức pháp quyền được đăng trong Những cột mốc, xuất bản lần đầu năm 1909.

  [1] Thomas Hobbes (1588-1679), triết gia và chính khách người Anh

  [2] Sir Robert Filmer (1588-1653), lí thuyết gia chính trị; tác phẩm Patriacha, or the Natural Power of Kinhgs nói tới ở đây xuất bản năm 1680.

  [3] John Milton (1608 – 1674), nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Anh.

  [4] John Lilburne (1615-1657), nhà hoạt động chính trị người Anh.

  [5] John Locke (1632-1704), một trong những triết gia vĩ đại nhất của châu Âu thế kỉ XVII, tác phẩm Two Treatises of Government (Hai khảo luận về chính quyền) xuất bản năm 1689, trong đó Khảo luận thứ hai về chính quyền. Chính quyền dân sự đã được Lê Tuấn Huy dịch, nhà xuất bản trí thức ấn hành năm 2006.

  [6] Montesquieu (1689-1755), người tiên phong trong phong trào Khai sáng Pháp thế kỉ XVIII. Tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật được Hoàng Thanh Đạm dịch, nhà xuất bản Lý luận chính trị ấn hành năm 2004

  [7] Jean-Jacque Rousseau (1789-1794), tác phẩm Bàn về Khế ước xã hội được Hoàng Thanh Đạm dịch, nhà xuất bản Lý luận chính trị ấn hành năm 2004

  [8] Johannes Althusius (1557-1638), triết gia người Đức.

  [9] Pufendorf Samuel (1632-1694), luật sư nổi tiếng người Đức

  [10] Thomasius Christian (1655-1728), triết gia người Đức

  [11] Christian Wolff (1679-1754), tư tưởng gia người Đức

  [12] Kant E. (1724-1804), ông tổ của nền triết học cổ điển Đức.

  [13] Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814), triết gia nổi tiếng người Đức.

  [14] Hegel G. (1770-1831), triết gia người Đức, ông tổ của phép biện chứng.

  [15] Iohann Friedrich Herbart (1776-1841), triết học, nhà tâm lí học và giáo dục học nổi tiếng người Đức.

  [16] Christian Friedrich Krause (1781-1832), triết gia người Đức.

  [17] Jakob Friedrich Fries (1773-1843), triết gia người Đức.

  [18] Thibaut (1772-1840), luật gia nổi tiếng người Đức

  [19] Savigny Friedrich Karl (1814-1875), luật gia nổi tiếng người Đức.

  [20] Puchta (1798-1846), luật gia nổi tiếng người Đức.

  [21] Beseler (1809-1888), luật gia và chính trị gia nổi tiếng người Đức

  [22] von Ihering (1818-1892), luật gia nổi tiếng người Đức

  [23] Tritrerin G. V. (1828-1804), luật sư, triết gia và nhà sử học nổi tiếng người Nga.

  [24] Vl. Soloviev (1853-1900), nhà thơ và triết gia nổi tiếng người Nga.

  [25] Gersen A. I. (1812-1870), nhà triết học, nhà chính luận và nhà văn nổi tiếng người Nga.

  [26] K. S. Aksakov (1817-1860), nhà chính luận, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà thơ Nga.

  [27] Petr (1672-1720), thường gọi là Petr Đại đế.

  [28] B. N. Almazov (1827-1876), nhà phê bình văn học, nhà thơ trào phúng Nga.

  [29] Leontiev K. N. (1831-1891), triết gia tôn giáo người Nga.

  [30] Không có giá trị đáng kể - Tiếng Pháp, ND.

  [31] Nietzsche F. (1844-1900), triết gia vĩ đại người Đức.

  [32] Max Stirner, tên thật là Johann Kaspar Schmidt (1806-1858), triết gia người Đức.

  [33] K. D. Kavelin (1818-1885), nhà sử học, nhà xã hội học và luật học nổi tiếng người Nga.

  [34] Aleksander II (1818-1881), hoàng đế Nga từ năm 1885. Bị những người dân tuý ám sát.

  [35] N. K. Mikhailovski (1842-1904), nhà xã hội học, nhà báo và nhà phê bình văn học Nga, lí thuyết gia của phong trào dân tuý.

  [36] Xem Mikhailovski N. K. Toàn tập, tập IV, trang 949.

  [37] Tác phẩm đã dẫn, trang 952.

  ------------------------------------------------

  Phần 2:

  IV.

  Trong ba định nghĩa về quyền, chiếu theo nội dung của các qui phạm pháp luật, tức là các qui phạm qui định và giới hạn quyền tự do (trường phái quyền tự nhiên và các nhà triết học duy tâm Đức) - qui phạm giới hạn quyền lợi (Ihering), và cuối cùng là qui phạm tạo ra sự thoả hiệp giữa các đòi hỏi khác nhau (Адольф Меркель[1]), thì định nghĩa thứ ba đáng được chú ý hơn cả, nếu xét về mặt xã hội học. Trong nhà nước hiến định hiện đại, bất kì đạo luật mới được ban hành nào, đấy là nói những đạo luật có một chút giá trị nào đó, cũng đều là kết quả của sự thoả hiệp giữa các đảng phái, tức là những tổ chức biểu đạt yêu cầu của các nhóm xã hội hoặc giai cấp mà họ làm đại diện. Chính nhà nước hiện đại cũng được xây dựng trên cơ sở của thoả hiệp và hiến pháp của mỗi nhà nước cũng là sự thoả hiệp nhằm dung hoà khát vọng của những nhóm xã hội khác nhau của quốc gia. Vì vậy mà nhà nước hiện đại, nếu xét từ quan điểm kinh tế-xã hội thì thường là chế độ tư bản, nhưng cũng có thể là quí tộc, thí dụ như nước Anh trước cuộc cải cách về bầu cử được thực hiện vào năm 1832 vốn là nhà nước hiến định nhưng lại do tầng lớp quí tộc nắm quyền; còn Phổ, mặc dù đã có hiến pháp cách đây 60 năm, nước này vẫn mang bản chất quí tộc nhiều hơn là tư bản. Nhà nước hiến định cũng có thể là của nông dân hoặc công nhân, như chúng ta thấy ở New Zealandhay Na Uy. Cuối cùng, nhà nước có thể không có mầu sắc giai cấp nhất định, đấy là khi đạt được sự quân bình giữa các giai cấp, không có giai cấp nào chiếm được ưu thế. Nhưng nếu nhà nước hiến định hiện đại được xây dựng trên sự thoả hiệp ngay cả về mặt tổ chức xã hội thì nó lại càng như thế về mặt tổ chức chính trị và pháp luật. Điều đó cho phép ngay cả những người xã hội chủ nghĩa, tức là những người phủ nhận nhà nước hiến định về mặt nguyên tắc vì họ coi đấy là là nước tư bản, dễ dàng an cư lạc nghiệp và tham gia vào hoạt động lập pháp, dễ dàng sử dụng nhà nước như phương tiện của mình. Vì vậy mà Kavelin và Mikhailovski có lí khi cho rằng nhà nước hiến định ở nước Nga sẽ là quí tộc hay tư bản; nhưng họ đã sai khi rút ra kết luận rằng không thể đội trời chung với nó và không thể chấp nhận nó ngay cả như một sự thoả hiệp, trong khi những người xã hội chủ nghĩa khắp thế giới sẵn sàng thoả hiệp với nhà nước hiến định.

  Nhưng quan trọng nhất là, như đã nói bên trên, Kaverin và Mikhailovski cũng như toàn thể giới trí thức theo đuôi họ đã hoàn toàn bỏ qua bản chất pháp quyền của nhà nước hiến định. Nhưng nếu chúng ta tập trung chú ý vào khía cạnh tổ chức pháp luật của nhà nước hiến định thì để làm rõ bản chất của nó chúng ta phải chú ý đến khái niệm pháp quyền dưới dạng thuần khiết của nó, nghĩa là nội dung thật sự của nó, chứ không phải rút ra từ các quan hệ kinh tế và xã hội. Lúc đó nói rằng pháp quyền phân định rõ quyền lợi hoặc tạo ra thoả hiệp là chưa đủ mà phải dứt khoát khẳng định rằng pháp quyền chỉ có khi có tự do cá nhân mà thôi. Theo ý nghĩa này thì trật tự pháp luật là hệ thống các quan hệ trong đó tất cả các thành viên của xã hội đều có quyền tự do hành động và tự quyết cao nhất. Nhưng cũng theo ý nghĩa này thì chế độ pháp quyến không được đối lập với chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, hiểu một cách sâu sắc cả hai sẽ đưa ta đến kết luận rằng chúng liên kết mật thiết với nhau và chế độ xã hội chủ nghĩa, xét về mặt luật học, chính là chế độ pháp quyền được thực hiện một cách nhất quán hơn cả. Mặt khác, chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các cơ quan của nó đều có một định nghĩa hoàn toàn chính xác về mặt pháp lí.

  Giới trí thức Nga vốn có nhận thức yếu kém về pháp quyền, cũng như các lãnh tụ của nó là Kavelin và Mikhailovski, không thể đưa ra được định nghĩa về pháp quyền – cho chế độ dân chủ, đối với Kavelin và cho chế độ xã hội chủ nghĩa, đối với Mikhailovski. Họ còn từ chối bảo vệ ngay cả trật tự pháp lí tối thiểu, Kaverin thì chống lại hiến pháp, còn Mikhailovski thì có thái độ hoài nghi đối với quyền tự do chính trị. Nói cho ngay, các sự kiện hồi cuối những năm 70 đã buộc những người dân tuý tiến bộ, trong đó có Mikhailovski, đứng lên đấu tranh cho quyền tự do chính trị. Nhưng đây là cuộc đấu tranh mà những người dân tuý buộc phải làm vì hoàn cảnh và nhu cầu lịch sử chứ không phải là do sự phát triển tư tưởng của chính họ cho nên không thể dẫn tới thành công được. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân của các đảng viên Đảng Ý dân không thể bù đắp được những khiếm khuyết căn bản về tư tưởng không những của phong trào dân tuý mà của cả giới trí thức Nga nói chung. Giai đoạn phản động hồi nửa sau những năm 80 còn ảm đạm và tăm tối hơn vì trong khi không có bất kì căn cứ và bảo đảm pháp lí nào cho một đời sống xã hội bình thường thì trí thức nước ta thậm chí còn không nhận thức được một cách rõ ràng vực thẳm của sự vô quyền của nhân dân Nga nữa. Không hề có một định thức lí thuyết nào đủ sức xác định được sư vô quyền đó.

  Chỉ sau khi có một làn sóng hướng về phương Tây cùng với chủ nghĩa Marx nổi lên vào đầu những năm 90 thì nhận thức pháp quyền của giới trí thức Nga mới bắt đầu mở mang thêm được một chút. Giới trí thức Nga bắt đầu tiếp thu những chân lí sơ đẳng của người châu Âu, và lúc đó các chân lí sơ đẳng này đã có tác động với họ chẳng khác gì những mặc khải vĩ đại nhất. Cuối cùng, giới trí thức nước ta đã nhận ra rằng mọi cuộc đấu tranh xã hội đều là đấu tranh chính trị cả, rằng tự do chính trị là tiền đề cho chế độ xã hội chủ nghĩa, rằng nhà nước hiến định, dù nằm dưới sự cai trị của giai cấp tư sản đi nữa, sẽ cung cấp cho giai cấp công nhân không gian rộng lớn hơn cho cuộc đấu tranh vì quyền lợi của mình, rằng giai cấp công nhân cần trước hết là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do ngôn luận, tự do đình công, tự do hội họp và lập hội, rằng cuộc đấu tranh vì quyền tự do chính trị là nhiệm vụ đầu tiên và thiết yếu nhất của bất kì đảng xã hội chủ nghĩa nào..v.v.. và ..v..v.. Có thể hi vọng rằng cuối cùng thì giới trí thức của chúng ta cũng công nhận những giá trị bất biến của cá nhân và đòi phải thực hiện các quyền và quyền bất khả xâm phạm của cá nhân. Nhưng hoá ra là những khiếm khuyết trong nhận thức pháp quyền của giới trí thức của chúng ta là rất khó khắc phục. Mặc dù đã trải qua trường mác-xít nhưng thái độ của nó đối với pháp quyền vẫn y như cũ. Có thể nhận thấy điều đó qua những tư tưởng đang giữ thế thượng phong trong đảng dân chủ-xã hội mà cách đây chưa lâu đa số trí thức đã hùa theo. Về mặt này thì các biên bản của cái gọi là đại hội II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga họp tại Bruxelles vào tháng 8 năm 1906 để soạn ra cương lĩnh và nội qui của Đảng là những tài liệu rất đáng được quan tâm. Đại hội lần thứ nhất tại Minsk vào năm 1898 không để lại biên bản nào; tuyên ngôn được công bố sau đó cũng không được Đại hội thông qua mà do P. B. Struve[2] soạn theo đề nghị của một uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Như vậy là Toàn tập biên bản Đại hội II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga xuất bản ở Geneva vào năm 1903 là di sản đầu tiên, nếu tính về thời gian và vì vậy mà đặc biệt đáng chú ý, về tư duy của một bộ phận giới trí thức Nga, những người đã tự động đứng vào hàng ngũ của Đảng dân chủ-xã hội, về vấn đề pháp quyền và dân chủ. Việc các biên bản này thể hiện ý kiến của giới trí thức chứ không phải là của các đảng viên “đảng công nhân” theo đúng nghĩa của từ này đã được một người tham gia đại hội và là một trong các lãnh tụ tinh thần của phong trào dân chủ-xã hội Nga thời đó, tức là ông Starover[3] (A. H. Potresov) viết trong bài báo “Bàn về chủ nghĩa Marx trong các nhóm và về phong trào dân chủ-xã hội của giới trí thức[4]”.

  Ở đây, chúng ta không thể ghi nhận hết các trường hợp thảo luận, khi mà sự thiếu vắng ý thức pháp quyền và sự thiếu hiểu biết ý nghĩa của sự thật pháp lí của một số đại biểu đã làm người ta phải kinh hoàng. Chỉ cần nói rằng ngay cả các lãnh tụ tinh thần và lãnh đạo đảng củng thường bảo vệ những quan điểm trái trược với các nguyên tắc pháp quyền. Thí dụ như ông G. V. Plekhanov[5], người đã có đóng góp nhiều nhất trong việc tố cáo các ảo tưởng dân tuý của giới trí thức Nga, người có công soạn thảo ra các nguyên tắc dân chủ-xã hội trong suốt hai mươi năm qua và được công nhận một cách xứng đáng là lí thuyết gia nổi tiếng của Đảng, đã phát biểu trước Đại hội về tính tương đối của tất cả các nguyên tắc dân chủ, tức đồng nghĩa với việc phủ nhận trật tự pháp luật ổn định và bền vững và phủ nhận ngay chính chế độ lập hiến. Theo ông thì “từng nguyên tắc dân chủ phải được xem xét không phải theo lối trừu tượng mà phải xem xét trong quan hệ với nguyên tắc có thể gọi là nguyên tắc căn bản của dân chủ, mà cụ thể là nguyên tắc nói rằng salus populi suprema lex[6]. Dịch sang ngôn ngữ của nhà cách mạng, câu đó có nghĩa là: thắng lợi của cách mạng là trên hết. Và sẽ là có tội nếu không tạm thời giới hạn hiệu lực của một nguyên tắc dân chủ nào đó nếu việc giới hạn đó có ích cho sự nghiệp của cách mạng. Xin nói ý kiến cá nhân tôi rằng ngay cả nguyên tắc phổ thông đầu phiếu cũng phải được xem xét từ nguyên tắc dân chủ căn bản mà tôi vừa nói bên trên. Có thể giả định trường hợp, khi chúng ta, những người dân chủ-xã hội đưa ra ý kiến phản đối quyền phổ thông đầu phiếu.

  Giai cấp tư sản Ý đã từng tuớc bỏ quyền chính trị của những người thuộc giới quí tộc. Gai cấp vô sản cách mạng cũng có thể giới hạn quyền chính trị của các đẳng cấp trên tương tự như các đẳng cấp bên trên đã từng hạn chế quyền chính trị của vô sản vậy. Lợi ích của biện pháp trên chỉ có thể được xem xét từ nguyên tắc salus revolutiae suprema lex[7]. Chúng ta phải đứng trên quan điểm này ngay cả khi nói về vấn đề thời hạn của quốc hội. Nếu nhân dân, trong cao trào cách mạng, bầu được một quốc hội tốt – theo kiểu chambre introuvable[8] - thì chúng ta cần phải làm cho nó sống lâu, còn nếu các cuộc bầu cử tỏ ra là không thành công thì chúng ta phải tìm cách giải tán, không phải sau hai năm mà nếu có thể thì sau hai tuần[9]”.

  Tư tưởng về thế thượng phong của bạo lực và quyền lực cướp đoạt được chứ không phải tư tưởng về sự thượng tôn của nguyên tắc pháp quyền được tuyên xưng trong bài phát biểu này quả là một tư tưởng cực kì quái đản. Ngay cả một số đại biểu Đại hội, những người đã quen khuất phục những lực lượng xã hội, cũng tỏ ra bất mãn với cách đặt vấn đề như thế. Một số người chứng kiến kể lại rằng sau bài phát biểu, một số người thuộc phái Bund[10], tức là những đại diện cho các thành phần xã hội thân phương Tây hơn, đã hô lớn: “Đồng chí Plekhanov có tước quyền tự do ngôn luận và quyền bất khả xâm phạm của tư sản không?”. Nhưng đây không phải là những lời phát biểu chính thức nên không được ghi vào biên bản. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng một vài diễn giả, những người thuộc phái thiểu số, sau đó đã tuyên bố phản đối bài phát biểu của Plekhanov. Ông Egorov, một đại biểu của Đại hội, đã nhận xét rằng “qui luật của chiến tranh là một chuyện, còn qui luật của hiến pháp lại là chuyện khác, đồng chí Plekhanov quên là những người dân chủ xã hội thiết lập cương lĩnh của mình trên cơ sở của hiến pháp”. Ông Goldblat, một đại biểu khác, thì cho rằng bài phát biểu của Plekhanov là “sự thất bại của chiến thuật tư sản. Nếu là người nhất quán, theo Plekhanov, ta phải loại bỏ đòi hỏi quyền phổ thông đầu phiếu ra khỏi cương lĩnh của phong trào dân chủ-xã hội”.

  Dù sao mặc lòng, bài phát biểu nói trên của Plekhanov, không nghi ngờ gì nữa, là chỉ dấu chứng tỏ không chỉ mức độ nhận thức pháp quyền cực kì thấp của giới trí thức của chúng ta mà còn cho thấy xu hướng muốn xuyên tạc nó nữa. Ngay cả các lãnh tụ lỗi lạc nhất của nó cũng sẵn sàng nhân danh những lợi ích ngắn hạn mà từ bỏ những nguyên tắc hiển nhiên của chế độ pháp quyền. Dễ hiểu là với nhận thức pháp quyền như thế, giới trí thức Nga trong giai đoạn đấu tranh giải phóng trên thực tế đã không thể thực hiện được ngay cả những quyền sơ đẳng nhất của con người, đấy là tự do ngôn luận và tự do hội họp. Trong các cuộc mít tinh của chúng ta, chỉ những diễn giả được lòng đám đông mới có quyền tự do ngôn luận, những người có tư duy khác biệt với đám đông thường bị bịt miệng bởi những tiếng hò hét, huýt sáo, tiếng kêu “đủ rồi”, thậm chí đôi khi còn bị tác động vào thân thể nữa. Việc tổ chức các cuộc mít tinh đã trở thành đặc quyền của một vài nhóm người và vì vậy mà đa số các cuộc mít tinh đã mất một phần ý nghĩa và cuối cùng thì chẳng còn ai coi trọng nữa. Rõ ràng là, từ đặc quyền tổ chức mít tinh và quyền tự do ngôn luận của một số ít người trong những cuộc mít tinh như thế không thể nào hình thành được tự do ngôn luận thật sự trong việc thảo luận những vấn đề chính trị; từ đó chỉ có thể hình thành một kiểu đặc quyền khác, tức là đặc quyền của các nhóm đối lập trong việc xin phép tổ chức mít tinh mà thôi.

  Nhận thức què quặt về pháp quyền cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả yếu kém đáng kinh ngạc về mặt lập pháp trong những năm cách mạng. Trong những năm đó, giới trí thức Nga đã thể hiện sự mù tịt về quá trình lập pháp; họ không biết ngay cả chân lí cơ bản là không thể bãi bỏ một cách đơn giản pháp luật cũ được vì việc bãi bỏ chỉ có hiệu quả khi nó được thay bằng pháp luật mới. Ngược lại, việc bãi bỏ một cách đơn giản chi có thể dẫn tới sự kiện là tạm thời dường như nó không có hiệu lực nhưng sau đó nó sẽ được phục hồi hoàn toàn. Điều này thể hiện rõ ở việc thực hiện một cách tuỳ tiện quyền tự do hội họp. Giới trí thức của chúng ta hoá ra đã không có khả năng thiết lập ngay lập tức khuôn khổ pháp lí cho quyền tự do này. Thậm chí, như những cuộc tranh luận tại Duma quốc gia thứ nhất về “dự luật” về tự do hội họp, người ta còn định nâng sự thiếu vắng bất kì hình thức pháp lí nào về tự do hội họp thành luật nữa. Nhân những vụ tranh luận này, một đại biểu Duma cũng là một luật sư nổi tiếng đã có nhận xét hoàn toàn đúng rằng “việc tuyên bố một cách trụi lủi quyền tự do hội họp trên thực tế có thể dẫn đến kết quả là trong một số trường hợp nhân dân có thể đứng lên chống lại việc lạm dụng quyền này. Dù các cơ quan hành pháp có chưa hoàn thiện đến đâu thì giao cho nó việc bảo vệ các công dân khỏi sự lạm dụng này vẫn an toàn hơn và đúng hơn là để mặc cho các cá nhân trấn áp lẫn nhau”. Theo ông thì “chính những người, về mặt lí thuyết, đứng ra bảo vệ việc sự không can thiệp của quan chức chính phủ, trên thực tế lại phàn nàn và trách cứ các bộ trưởng vì chính quyền không can thiệp để bảo vệ quyền tự do và cuộc sống của những cá nhân riêng lẻ”. “Sự thiếu nhất quán như thế”, ông nói thêm, “là do thiếu kiến thức pháp luật mà ra[11]”. Bây giờ thì chúng ta được chứng kiến ngay tại kì họp thứ III của Duma quốc gia mọi người cũng không được hưởng hoàn toàn quyền tự do ngôn luận vì trong khi thảo luận cùng một vấn đề thì đảng cầm quyền và đảng đối lập đã không có quyền tự do ngôn luận như nhau. Điều này còn đáng buồn hơn nữa vì cơ quan đại diện của nhân dân, không phụ thuộc vào thành phần của nó, ít nhất cũng phải thể hiện được lương tâm của toàn dân, tối thiểu là thể hiện được đức hạnh của nó.

  V.

  Nhận thức pháp quyền của bất cứ dân tộc nào cũng được thể hiện trong khả năng tạo ra các tổ chức và thiết lập các hình thức hoạt động cho các tổ chức đó. Không thể có các tổ chức và hình thức hoạt động của chúng nếu không có các qui phạm pháp luật điều chỉnh chúng, vì vậy việc hình thành các tổ chức nhất thiết phải đi kèm với việc soạn thảo các qui phạm pháp luật như thế. Nhân dân Nga nói chung không phải là không có tài tổ chức, không nghi ngờ gì rằng họ còn cố tạo ra những tổ chức cực kì chặt chẽ nữa, ước muốn sống theo lối công xã, ruộng đất công xã, tập đoàn sản xuất… đã chứng tỏ điều đó. Nhận thức về đúng và sai trong tâm hồn người dân quyết định đời sống và cách xây dựng các tổ chức này. Bản chất nội tại của nhận thức pháp quyền của nhân dân Nga là nguyên nhân của quan niệm sai lầm về thái độ của dân chúng đối với pháp luật. Nó tạo cớ cho trước tiên là những người thân Slav và sau đó là những người dân tuý cho rằng nhân dân Nga xa lạ với các “nguyên tắc pháp lí”; rằng dựa vào nhận thức nội tâm, họ chỉ hành động theo các tiêu chuẩn đạo đức mà thôi. Dĩ nhiên là trong nhận thức của nhân dân Nga, các tiêu chuẩn luật pháp và tiêu chuẩn đạo đức vẫn còn chưa được tách biệt và vẫn còn liên kết chặt chẽ với nhau. Đấy cũng là nguyên nhân của sự khiếm khuyết trong luật thông thường của nhân dân Nga; nó không có sự thống nhất và hơn nữa còn xa lạ với tiêu chuẩn của bất kì luật pháp thông thường nào: một cách áp dụng duy nhất cho mọi hoàn cảnh.

  Nhưng chính vì thế mà giới trí thức phải giúp đỡ nhân dân, thúc đẩy cho sự phân hoá các tiêu chuẩn của luật pháp thông thường cũng như áp dụng luật một cach ổn định và phát triển luật pháp một cách có hệ thống. Chỉ khi đó giới trí thức dân tuý mới có thể thực hiện được nhiệm vụ đặt ra là củng cố và phát triển các nguyên tắc của công xã, đồng thời tạo điều kiện để nâng nó lên thành những hình thức cao hơn, tiến dần lên chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan niệm sai lầm, tức là ý kiến cho rằng nhận thức của nhân dân ta hoàn toàn theo hướng đạo đức là trở lực cho việc thực hiện nhiệm vụ này và dẫn ước mơ của trí thức đến chỗ phá sản. Không thể xây dựng được một hình thức xã hội cụ thể nào nếu dựa trên cơ sở luân lí như thế. Đấy là quan niệm trái tự nhiên, nó sẽ dẫn tới việc tiêu diệt và làm mất uy tín của đạo đức và sẽ làm cùn mòn thêm nhận thức pháp quyền.

  Bất kì tổ chức xã hội nào cũng cần các tiêu chuẩn pháp lí, nghĩa là cần những qui định điều chỉnh không phải phẩm hạnh của con người, vốn là nhiệm vụ của luân lí mà là những qui định điều chỉnh hành vi bên ngoài của họ. Mặc dù các tiêu chuẩn pháp lí điều chỉnh hành vi bên ngoài của chúng ta nhưng chúng không sống ở bên ngoài mà sống trước hết trong nhận thức của chúng ta và là thành tố nội tại của tâm hồn con người, giống như các tiêu chuẩn đạo đức vậy. Chỉ khi được thể hiện trong các điều khoản luật pháp hoặc được áp dụng vào đời sống thì chúng mới có đời sống ngoại tại mà thôi. Nhưng khi bỏ qua nhận thức bên trong hay như bây giờ người ta gọi là luật trực giác, giới trí thức của chúng ta đã coi luật pháp chỉ là các tiêu chuẩn bên ngoài, thiếu sức sống, tức là các tiêu chuẩn được đưa một cách dễ dàng vào các điều khoản, các mục của luật pháp hay qui định thành văn nào đó. Điều đặc biệt là bên cạnh ước muốn xây dựng những hình thức xã hội phức tạp chỉ trên cơ sở các nguyên tắc đạo đức thì trong các tổ chức của mình, giới trí thức của chúng ta lại tỏ ra cực kì say mê các qui tắc mang tính hình thức và những qui định rất cụ thể; trong trường hợp này họ đã thể hiện sự tin tưởng quá đáng vào các điều và các khoản của nội qui của tổ chức. Hiện tượng này, chứng tỏ một sự mâu thuẩn rất khó hiểu, có nguyên nhân ở chỗ giới trí thức của chúng ta coi tiêu chuẩn pháp lí không phải là nhận thức mà chỉ là các nguyên tắc được viết ra giấy mà thôi.

  Chúng ta bắt gặp ở đây một trong những biểu hiện điển hình nhất của trình độ nhận thức pháp quyền yếu kém. Như mọi người đều biết, xu hướng đưa ra các qui định chi tiết và điều chỉnh toàn bộ đời sống xã hội bằng những điều luật thành văn là bản chất của nhà nước cảnh sát, nó chính là chỉ dấu phân biệt với nhà nước pháp quyền. Có thể nói rằng nhận thức pháp quyền của giới trí thức của chúng ta đang ở trong giai đoạn phát triển tương đương với các hình thức của nhà nước cảnh sát. Tất cả các đặc điểm phổ biến của nhà nước cảnh sát đều được thể hiện trong các xu hướng hướng đến chủ nghĩa hình thức và quan liêu của giới trí thức của chúng ta. Người ta thường đặt chế độ quan liêu đối lập với giới trí thức và về mặt nào đó thì đúng là như thế. Nhưng sẽ xuất hiện một loạt câu hỏi trong sự so sánh như thế: giới quan liêu có xa lạ với giới trí thức đến như thế hay không, giới quan liêu của chúng ta chẳng phải là hậu duệ của giới trí thức hay sao, giới quan liêu không sống bằng nguồn sữa từ giới trí thức hay sao và cuối cùng, liệu giới trí thức có lỗi không khi mà ở nước ta đã hình thành nên một bộ máy quan liêu hùng mạnh đến như thế? Không còn nghi ngờ nữa rằng toàn bộ giới trí thức của chúng ta đã nhiễm thói quan liêu trí thức. Thói quan liêu này được thể hiện trong tất cả các tổ chức của trí thức, đặc biệt là trong các đảng phái chính trị của nó.

  Các chính đảng của chúng ta xuất hiện trong giai đoạn trước cách mạng (1905-1907 – ND). Tham gia vào các đảng đó là những người chân thành, với những mơ ước đầy lí tưởng, những người không có thành kiến và đã phải chịu nhiều hi sinh. Tưởng rằng những người này có thể đưa được một phần lí tưởng của mình vào các tổ chức tự do của họ. Nhưng thay vì thế chúng ta lại được chứng kiến sự bắt chước chẳng khác gì nô lệ các lề thói quái gở điển hình của đời sống quốc gia Nga.

  Xin lấy ngay đảng dân chủ-xã hội làm thí dụ. Như đã nói, điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội lần thứ II. Điều lệ đối với tổ chức cũng tương đương như hiến pháp đối với nhà nước. Điều lệ quyết định tổ chức của đảng là cộng hoà hay quân chủ, nó quyết định tính chất quí tộc hay dân chủ cho các cơ quan trung ương, và xác định quyền của các đảng viên thường trong quan hệ với toàn đảng. Có thể cho rằng điều lệ đảng của những người tuyệt đối tin tưởng vào chế độ cộng hoà chắc chắn sẽ bảo đảm cho các đảng viên sự đảm bảo tối thiểu đối với quyền tự do ngôn luận và thể chế pháp quyền. Nhưng như đã thấy, đối với các đại diện của giới trí thức của chúng ta, khi cần không phải là tuyên bố các nguyên tắc mà là thực thi các nguyên tắc trong cuộc sống thì quyền tự quyết của cá nhân và thể chế cộng hoà chỉ là chuyện vặt, không đáng để tâm. Trong điều lệ được thông qua tại Đại hội Đảng, chẳng có một cơ quan tự do nào được thành lập hết. Martov[12], lãnh tụ của nhóm thiểu số tại Đại hội đã nói về điều lệ như sau: “cùng với đa số thành viên Ban biên tập Ngọn lửa nhỏ, tôi nghĩ rằng Đại hội sẽ chấm dứt “tình trạng phong toả” trong nội bộ Đảng và thiết lập một trật tự bình thường. Trên thực tế tình trạng phong toả với những điều luật đặc biệt nhằm chống lại một số nhóm vẫn tiếp tục, thậm chí còn gay gắt hơn[13]”. Nhưng điều này không làm cho Lenin, lãnh tụ phe đa số, người đòi phải thông qua điều lệ với “tình trạng phong toả”, lúng túng. Ông ta đã phát biểu như sau “Tôi hoàn toàn không sợ những ngôn từ khủng khiếp như “tình trạng phong toả”, như “những điều luật đặc biệt” nhằm chống lại một vài cá nhân hay một vài nhóm ..v..v… Đối những phần tử bấp bênh và dao động, chúng ta không chỉ có thể mà phải tạo ra “tình trạng phong toả” và toàn bộ điều lệ của chúng ta, chủ nghĩa tập trung được Đại hội thông qua chính là “tình trạng phong toả” đối với các nguồn gốc chính trị mơ hồ. Muốn chống lại sự mơ hồ thì cần phải có các điều luật đặc biệt và bước đi mà Đại hội đưa ra đã xác định đúng phương hướng chính trị, đã tạo cơ sở vững chắc cho những điều luật và biện pháp như thế[14]”. Nhưng nếu cái Đảng gồm toàn những người trí thức theo tư tưởng cộng hoà mà còn không thể không dùng tình trạng phong toả và các điều luật đặc biệt thì dễ hiểu là vì sao cho đến nay nước Nga vẫn còn bị cai trị bởi cảnh sát đặc biệt và tình trạng chiến tranh.

  Để thấy được các khái niệm pháp quyền đang ngự trị trong giới trí thức cấp tiến của chúng ta cần phải chi ra rằng điều lệ với “tình trạng phong toả” được thông qua chỉ với hai phiếu quá bán. Như vậy là trái với nguyên tắc pháp lí căn bản, nói rằng điều lệ cũng như hiến pháp phải được thông qua trên cơ sở quá bán tuyệt đối. Lãnh đạo phe đa số của Đại hội đã không thoả hiệp ngay cả khi mọi người đều thấy rằng việc thông qua điều lệ với tình trạng phong toả như thế sẽ dẫn đến việc chia rẽ đảng, một tình trạng buộc người ta phải thoả hiệp. Kết quả đã dẫn đến sự chia rẽ giữa những người “bolshevik” và những người “melshevik”. Nhưng thú vị nhất là cái điều lệ vốn là nguyên nhân của sự chia rẽ cũng hoàn toàn không thể áp dụng được trên thực tế. Vì vậy, chưa đến hai năm sau, tức là vào năm 1905, tại Đại hội III, gồm toàn những người “bolshevik” (những người “melshevik” từ chối tham gia để phản đối cách bầu đại biểu dự Đại hội), điều lệ thông qua năm 1903 bị huỷ bỏ, một điều lệ khác, có thể chấp nhận được với cả những người “melshevik”, đã được thông qua. Nhưng điều này đã không dẫn đến sự thống nhất của Đảng. Xuất phát điểm chỉ là vấn đề tổ chức, “melshevik” và “bolshevik” đã đẩy sự thù địch đến mức cao nhất, tức là sang tất cả các vấn đề sách lược. Ở đây các qui luật tâm lí-xã hội đã bắt đầu có hiệu lực, và kết quả sẽ là một khi mâu thuẫn và sự thù nghịch giữa con người với nhau đã xuất hiện thì vì bản chất nội tại của chúng mà chúng sẽ mở rộng và tự khoét sâu thêm mãi ra. Nói cho ngay, những người có nhận thức cao về pháp quyền sẽ đè nén được các tình cảm đó và không cho chúng mở rộng được ảnh hưởng. Nhưng chỉ có những người nhận thức một cách rõ ràng rằng mọi tổ chức và nói chung mọi sinh hoạt xã hội chỉ có thể diễn ra trên cơ sở thoả hiệp mới làm được như thế mà thôi. Giới trí thức của chúng ta dĩ nhiên là không có khả năng đó vì trình độ nhận thức pháp quyền của họ chưa đủ để có thể công khai thừa nhận nhu cầu của thoả hiệp, những người có tính nguyên tắc ở nước ta rất khó thoả hiệp, nếu có thì cũng hoàn toàn dựa trên quan hệ cá nhân.

  Niềm tin vào sức mạnh toàn năng của điều lệ và các biện pháp cưỡng ép không phải là tính chất của riêng những người dân chủ-xã hội Nga. Đấy là căn bệnh của toàn thể giới trí thức của chúng ta. Tất cả các chính đảng của chúng ta đều thiếu nhận thức pháp quyền sống động và có hiệu lực thực sự. Chúng tôi có thể dẫn thêm những thí dụ tương tự từ một đảng xã hội chủ nghĩa nữa, tức là Đảng của những người xã hội cách mạng hay các tổ chức tự do khác, như Liên minh giải phóng, nhưng đáng tiếc không thể làm được vì có quá nhiều sự kiện. Chỉ xin lưu ý một tính chất đặc thù nhất của các chính đảng của chúng ta. Đấy là, không thấy ở đâu người ta nói nhiều về kỉ luật đảng như ở nước ta, trong tất cả các đảng, tại tất cả các đại hội đều có những buổi thảo luận không dứt về các yêu cầu tuân thủ kỉ luật. Dĩ nhiên là nhiều người nói rằng các tổ chức công khai là công việc mới mẻ và quả là có một phần sự thật trong những lời biện hộ như thế. Nhưng đấy không phải là toàn bộ và không phải là điểm chính. Nguyên nhân chủ yếu nhất là giới trí thức của chúng ta còn xa lạ với các quan điểm pháp quyền, tức là các quan điểm tạo ra kỉ luật ngay từ bên trong. Chúng ta cần các biện pháp kỉ luật bên ngoài vì chúng ta không có kỉ luật từ bên trong. Ở đây chúng ta cũng quan niệm pháp luật không phải là nhận thức mà là các biện pháp cưỡng bức. Và một lần nữa điều đó chứng tỏ trình độ nhận thức pháp quyền của chúng ta còn thấp.

  VI.

  Trong khi nhận xét về nhận thức pháp quyền của giới trí thức Nga, chúng ta đã xem xét thái độ của nó trên hai bình diện: quyền cá nhân và thái độ đối với trật tự luật pháp khách quan. Chúng ta đã thử xác định nhận thức pháp quyền thể hiện trong việc giải quyết các vấn đề tổ chức, nghĩa là các vấn đề căn bản của quyền hiến định theo nghĩa rộng nhất của từ này. Dựa vào thí dụ là các tổ chức của trí thức chúng ta đã cố gắng tìm hiểu xem liệu trí thức của chúng ta có khả năng tham gia vào việc tái tổ chức nhà nước về mặt pháp luật, nghĩa là chuyển quyền lực nhà nước từ quyền lực của sức mạnh sang quyền lực của luật pháp hay không. Nhưng nhận xét của chúng ta sẽ không đầy đú nếu bỏ qua thái độ của giới trí thức Nga đối với toà án. Toà án là cơ quan trong đó pháp luật được viện dẫn và được thiết lập. Mọi dân tộc, trước khi các tiêu chuẩn pháp luật được xác định bằng con đường lập pháp thì các tiêu chuẩn này đã được tìm kiếm và thiết lập thông qua các quyết định của toà án. Các bên, trong khi đưa những vấn đề tranh chấp lên cho toà án giải quyết nhằm bảo vê quyền lợi của mình; mỗi bên đều dựa vào tiêu chuẩn pháp lí khách quan để chứng minh là “mình đúng”. Trong phán quyết của mình, quan toà, dựa trên nhận thức pháp lí chung, đưa ra quyết định có uy tín về tiêu chuẩn pháp lí. Quan toà chỉ có thể giữ vững được ngọn cờ pháp luật và đưa được điều luật mới vào cuộc sống khi ông ta được nhận thức pháp lí sống động và tích cực của nhân dân trợ giúp mà thôi. Sau này, hoạt động lập pháp của toà án và quan toà đã bị hoạt động lập pháp của nhà nước lấn át. Các chế độ lập hiến đã tạo ra cơ quan lập pháp dưới hình thức cơ quan đại diện của nhân dân, tức là cơ quan có trách nhiệm thể hiện một cách trực tiếp nhận thức pháp quyền của dân chúng. Nhưng ngay cả hoạt động lập pháp của cơ quan đại diện cũng không thể loại bỏ được giá trị của toà án trong việc giữ vững tinh thần thượng tôn pháp luật trong quốc gia. Trong nhà nước hiến định hiện đại, toà án chính là người bảo vệ pháp luật hiện hành; nhưng trong khi áp dụng luật pháp, toà án còn tiếp tục là thực thể sáng tạo ra luật mới nữa. Trong mấy chục năm gần đây, chính các nhà luật học đã lưu ý đến sự kiện là toà án vẫn giữ vai trò đó mặc dù hệ thống lập pháp hiện hành đã làm cho vai trò của toàn án thành có ý nghĩa cao hơn. Quan điểm mới về toà án như thế đã bắt đầu thâm nhập vào những bộ luật mới nhất. Luật dân sự của Thuỵ Sĩ được cả hai Viện thống nhất ban hành ngày 10 tháng 12 năm 1907 đã thể hiện quan điểm đó bằng các thuật ngữ hiện đại; điều thứ nhất của bộ luật này nói rằng trong những trường hợp khi tiêu chuẩn pháp luật còn chưa có thì quan toà phán xét trên cơ sở qui định mà ông tự đặt ra “nếu ông là một nhà lập pháp”. Như thế nghĩa là ở các nước dân chủ và tiến bộ, quan toà cũng được công nhân là người thể hiện nhận thức pháp quyền của nhân dân giống như đại biểu của cơ quan luập pháp vậy; đôi khi quan toà còn có nhiều quyền hơn vì ông ta có thể tự mình quyết định, mặc dù không phải là quyết định chung cuộc vì nhờ hệ thống đa cấp mà vụ việc có thể được đưa lên toà án cấp trên. Tất cả điều đó chứng tỏ rằng nhân dân với nhận thức pháp quyền cao cần phải quan tâm đến và kính trọng toà án vì đấy là cơ quan bảo vệ và thể hiện trật tự pháp luật của mình.

  Giới trí thức của chúng ta có thái độ với toà án như thế nào? Xin ghi nhận rằng việc tổ chức toà án của chúng ta được thực hiện theo Qui chế Toà án do Aleksander II ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1864 theo các nguyên tắc hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu đối với toà án trong một nhà nước pháp quyền. Toà án với cách tổ chức như thế có thể dùng để phổ biến trật tự pháp luật chân chính. Những người hoạt động trong lĩnh vực cải cách toà án đã mong ước dùng những toà án kiểu mới để chuẩn bị đưa nước Nga vào thể chế pháp quyền. Những toà án được cải cách với thành phần nhân sự của mình đã gây được những niềm hi vọng tươi sáng nhất. Ban đầu xã hội đã tỏ ra có thiện cảm và yêu mến các toà án kiểu mới. Nhưng nay, sau bốn mươi năm chúng ta phải công nhận rằng đấy chỉ là áo tưởng và chúng ta vẫn chưa có các toà án tốt. Nói cho ngay, người ta đã chỉ ra rằng ngay sau khi được đưa vào áp dụng và cho đến nay Qui chế đã bị sửa đổi mấy lần. Đúng là như thế, việc sửa chữa chủ yếu được thực hiện theo hai hướng: thứ nhất, một loạt vụ án, thường là các vụ án chính trị phải theo các hình thức điều tra và toà án đặc biệt; thứ hai, sự độc lập của các quan toà ngày càng giảm và toà án càng ngày càng rơi vào tình trạng lệ thuộc hơn. Chính phủ làm việc đó để theo đuổi các mục tiêu chính trị. Và điều đặc biệt là nó đã thôi miên công luận và làm cho công luận chỉ còn chú trọng đến vai trò chính trị của toà án nữa mà thôi. Ngay cả toà hội thẩm cũng chỉ có hai quan điểm: chính trị hay là nhân đạo chung chung; trong trường hợp tốt nhất thì trong các phiên toà hội thẩm ta có thể gặp toà án lương tâm theo nghĩa nhân đạo tiêu cực chứ không phải là nhận thức pháp quyền tích cực. Dĩ nhiên là trong những điều kiện xã hội của chúng ta quan điểm chính trị đối với toà hình sự là không thể tránh được. Cuộc đấu tranh bảo vệ pháp luật nhất định biến thành cuộc đấu tranh cho một lí tưởng chính trị nào đó.

  Nhưng thái độ bàng quan của xã hội đối với toà dân sự làm người ta phải ngạc nhiên. Các tầng lớp xã hội rộng lớn không hề quan tâm tới tổ chức và hoạt động của nó. Báo chí của chúng ta không hề nghiên cứu ý nghĩa của nó đối với sự phát triển pháp luật của chúng ta, báo chí không đưa những tin tức quan trọng, đấy là nói về khía cạnh pháp luật, mà nếu có nói thì đấy chỉ là các vụ có tính giật gân mà thôi. Trong khi đó, nếu giới trí thức kiểm soát và điều chỉnh toà dân sự, tức là loại toà án tương đối độc lập, thì nó có thể có ảnh hưởng rất lớn trong việc củng cố và phát triển trật tự pháp lí của chúng ta. Khi nói về sự bấp bênh của trật tự pháp lí trong lĩnh vực dân sự thì người ta thường nhắm vào sự khiếm khuyết của luật pháp trong lĩnh vực vật chất. Quả thật là bộ luật của chúng ta quá cổ lỗ, hoàn toàn không có luật thương mại, một số lĩnh vực dân sự khác cũng hầu như không được điều chính bằng các tiêu chuẩn pháp luật thành văn. Nhưng như thế thì toà dân sự càng phải có vai trò quan trọng hơn. Các dân tộc có nhận thức pháp quyền phát triển như người La Mã hay người Anh trong những điều kiện tương tự đã có một hệ thống pháp luật bất thành văn rất phát triển, còn ở nước ta trật tự pháp luật vẫn ở trong tình trạng bấp bênh như cũ. Dĩ nhiên là chúng ta cũng có luật pháp hình thành trên các quyết định của toà án, không có nó thì chúng ta không thể tồn tại được và điều đó bắt nguồn từ sự kiện là toà án của chúng ta đã hoạt động thường xuyên. Nhưng không có nước nào mà hoạt động của toà phúc thẩm tối cao lại bấp bênh và mâu thuẫn như ở ta; không có toà phúc thẩm nào lại thường xuyên huỷ bỏ quyết định của mình như là thượng viện của chúng ta. Không nghi ngờ gì rằng xã hội ta, một xã hội bàng quan với sự ổn định và tính đúng đắn của trật tự luật pháp trong lĩnh vực dân sự, chịu phần lớn trách nhiệm trong sự bấp bênh của toà phúc thẩm tồi cao. Ngay cả các nhà luật học của chúng ta cũng ít quan tâm đến vấn đề này và vì vậy mà vẫn chưa có qui định về phương thức hoạt động của toà phúc thẩm. Chúng ta không có cả cơ quan ngôn luận chuyên trách về vấn đề này, tờ tuần báo duy nhất là tờ Pháp luật, chuyên về việc bảo vệ và soạn thảo luật hình thức, thì mới tồn tại được đúng mười năm.

  Sự bàng quan của xã hội đối với trật tự pháp luật trong lĩnh vực dân sự càng làm người ta kinh ngạc hơn vì nó liên quan đến những quyền lợi sống còn và sát sườn của xã hội. Đây là những vấn đế thường nhật, việc điều chỉnh đời sống vật chất, gia đình và xã hội của chúng ta phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề như thế.

  Nhận thức pháp quyền của xã hội ta như thế nào thì toà án của ta như thế ấy. Chỉ có thể tìm được một vài người từ những toà án thời kì đầu cải cách là tạo ảnh hưởng tích cực đối với nhận thức pháp quyền của xã hội mà thôi, còn trong hai chục năm gần đây không có bất cứ một quan toà nào nổi tiếng và cũng chẳng có người nào chiếm được cảm tình của xã hội, còn về các hội đồng thẩm phán thì càng chẳng có gì để nói. “Quan toà” không phải là danh hiệu đầy vinh dự, chứng tỏ đức tính chí công vô tư, hào hiệp, chỉ phụng sự pháp luật như ở các nước khác. Ở nước ta không có toà hình sự vô tư, không thiên vị; hơn thế nữa, toà hình sự của chúng ta đã trở thành một loại phương tiện báo thù. Ở đây, dĩ nhiên là các lí do chính trị đóng vai trò quyết định. Nhưng toà dân sự cũng còn lâu mới đáp ứng được nhiệm vụ của mình. Sự dốt nát, thái độ tắc trách của một số quan toà làm người ta kinh ngạc, đa số chẳng hề quan tâm, chẳng hề suy nghĩ và không nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình đối với cái công việc đòi hỏi phải suy nghĩ không ngừng nghỉ như thế. Những người có hiểu biết về toà án của chúng ta khẳng định rằng những vụ hơi khó khăn và phức tạp đều không được giải quyết trên cơ sở của luật pháp mà là do một sự ngẫu nhiên nào đó. Trong trường hợp tốt nhất thì một quan toà thông minh và được uỷ thác, trong khi xét xử một vụ nào đó, cũng chỉ đưa ra những bằng chứng có lợi cho người uỷ thác mà thôi. Nhưng thường thì ngay cả sự giả vờ đó cũng không phải là điều quyết định mà quyết định đối với vụ án lại là những tính toán ở bên ngoài. Dân chúng Nga thường không biết ý nghĩa của toà án và không tôn trọng nó; điều này thể hiện rất rõ trong hai thành phần tham gia phiên toà là người làm chứng và giám định viên. Chúng ta buộc phải công nhận rằng nhiều người làm chứng và giám định viên hoàn toàn không nhận thức được nhiệm vụ của mình: giúp tìm ra sự thật. Thái độ khinh xuất đối với nhiệm vụ này thể hiện rõ trong các thuật ngữ không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn rất thịnh hành, thì dụ như “người đáng tin” hay “kẻ làm chứng dối trung thực”. Từ lâu đã không còn “toà án nhanh” để xử các vụ án dân sự nữa, các toà án của chúng ta có nhiều việc đến nỗi các vụ việc phải đi qua tất cả các cấp, kéo dài đến năm năm. Người ta có thể bảo rằng toà án có quá nhiều việc và đấy là nguyên nhân chính của thái độ tắc trách và rập khuôn của quan toà đối với công việc. Nhưng nếu quan toà được đào tạo tốt và có hiểu biết, những người làm trong ngành và xã hội quan tâm đến toà án hơn nữa thì công việc chắc chắn là sẽ diễn ra trôi chảy hơn, các vụ án sẽ được giải quyết nhanh hơn, dễ hơn và tốt hơn. Cuối cùng, trong những điều kiện như thế, trật tự luật pháp sẽ giành được ý nghĩa quyết định và số lượng các quan toà của chúng ta cũng không thể ở mãi trong tình trạng không thể chấp nhận được như hiện nay.

  Cuộc cải cách toà án năm 1864 đã tạo ra những người tự do phụng sự luật pháp, đấy là tầng lớp luật sư. Nhưng cũng phải công nhận rằng dù đã tồn tại hơn bốn mươi năm tầng lớp luật sư cũng mới đóng góp được quá ít cho sự phát triển của nhận thức pháp quyền. Chúng ta đã có những trạng sự biện hộ nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị và hình sự; nhưng nói cho ngay, ở đây ta thường gặp những người cổ suý tích cực cho thái độ nhân đạo với phạm nhân, nhưng còn đa số đều là những người đấu tranh cho một lí tưởng chính trị nào đó, hay có thể nói cho “luật pháp mới” chứ không phải là “theo luật” theo đúng nghĩa của từ này. Quá say sưa đấu tranh cho việc hình thành luật mới, họ thường quên mất luật pháp hình thức và pháp luật nói chung. Cuối cùng, đôi khi họ còn làm hại cả “luật pháp mới” bởi vì họ được dẫn đạo bởi các tính toán chính trị chứ không phải luật pháp. Nhưng giới luật sư còn đóng góp ít hơn cho sự phát triển trật tự luật pháp dân sự nữa. Ở đây cuộc đấu tranh vì pháp luật thường dễ bị các tính toán khác gạt sang một bên và các luật sư nổi tiếng của chúng ta thường biến thành những kẻ “làm ăn” bình thường nữa. Đây là bằng chứng chứng tỏ rằng toà án của chúng ta cũng như nhận thức pháp quyền của chúng ta không những không ủng hộ cuộc đấu tranh vì luật pháp mà còn có ảnh hưởng theo hướng ngược lại nữa.

  Toà án không thể có vị trí xứng đáng nếu xã hội không nhận thức được một cách rõ ràng những nhiệm vụ của nó. Có rất nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng giới trí thức của chúng ta chưa có nhận thức như thế. Chỉ cần dẫn ra ở đây các quan điểm được những người đại diện cho nhận thức pháp quyền của nhân dân phát biểu tại Duma quốc gia thì rõ. Thí dụ, ông Aleksinski, đại biểu Duma quốc gia khoá II, thuộc phe cực tả doạ sẽ đưa kẻ thù của nhân dân ra toà và rằng “đấy sẽ là phiên toà khủng khiếp hơn tất cả mọi phiên toà”. Sau vài buổi họp, ông Shulgin, đại diện cho phe cực hữu lại biện hộ cho các toà án quân sự tại trận rằng như thế còn tốt hơn là để “cho nhân dân tự xử” và khẳng định rằng việc bãi bỏ các toà án quân sự sẽ dẫn tới “những vụ tự xử khủng khiếp nhất”, những người vô tội sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên việc sử dụng sai từ “toà án” như thế chứng tỏ rằng quan niệm của các đại biểu của chúng ta về toà án thể hiện thế giới quan của thời kì khi mà toà còn “bắt lưu đầy và tịch thu tài sản”.

  Không nên chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh chính trị, chính chúng ta cũng có lỗi trong việc có những toà án kém như thế. Trong những điều kiện chính trị tương tự, toà án ở các nước khác dù sao cũng vẫn bảo vệ được pháp luật. Câu ngạn ngữ “Quan toà ở Berlin” thịnh hành vào cuối thế kỉ XVIII và nửa đầu thế kỉ XIX khi mà Phổ vẫn còn là nhà nước quân chủ chuyên chế chứng tỏ điều đó.

  Tất cả câu chuyện về trình độ nhận thức pháp quyền thấp của giới trí thức của chúng ta không phải là để kết tội hay lên án. Sự thất bại của cuộc cách mạng Nga và sự kiện trong những năm gần đây đã là bản án đanh thép đối với giới trí thức rồi. Bây giờ trí thức phải đi vào thế giới nội tâm, thâm nhập vào nó để làm tươi mới và bồi bổ thêm cho nó. Trong quá trình lao động như thế, cuối cùng nhận thức pháp quyền của giới trí thức của chúng ta nhất định sẽ được đánh thức. Những dòng này được chắp bút với niềm tin và mong ước cháy bỏng rằng một ngày không xa nhận thức pháp quyền của giới trí thức của chúng ta sẽ trở thành lực lượng xây dựng và sáng tạo nên một đời sống xã hội mới. Trải qua một loạt thử thách đầy cay đắng, giới trí thức của chúng ta phải đi đến nhận thức rằng bên cạnh các giá trị tuyệt đối như tự tu dưỡng cá nhân và đức hạnh thì còn có các giá trị tương đối, giá trị bình thường nhưng bền vững và không gì phá huỷ được như trật tự pháp luật nữa.

  Ghi chú cho lần xuất bản thứ hai. Nhiều người cho rằng thật là bất công khi lên án sự yếu kém trong nhận thức pháp quyền của giới trí thức vì nó không có lỗi mà đấy là những điều kiện ngoại tại, tức là sự vô luật pháp đang ngự trị trong đời sống của chúng ta. Không thể phủ nhận được ảnh hưởng của những điều kiện đó và nó đã được phản ánh trong bài báo của tôi. Nhưng không được đổ tất cho hoàn cảnh, không được bình thản mà công nhận rằng “nhà nước của chúng ta trong một thời gian dài, phải nói là mấy thế hệ, đã không giáo dục mà lại còn làm cho chúng ta đổ đốn thêm”, rằng “mấy thế hệ người Nga được dạy dỗ coi thường luật pháp, cho rằng luật pháp chẳng những bất lực mà còn không cần thiết nữa” (xem V. Maklakov[15] Luật pháp trong cuộc sống người Nga, Tin tức châu Âu, tháng 5, năm 1909, trang 273-274). Nếu chúng ta nhận thức được tai hoạ thì chúng ta không thể ngồi yên, lương tâm của chúng ta không thể bình thản và chúng ta phải đấu tranh với cái nguyên nhân đang hủ hoá con người của ta ở chính trong ta. Thật không xứng đáng là một người có tư duy khi phát biểu: chúng ta đã bị hủ hoá rồi và nếu người ta không gỡ bỏ cái nguyên nhân làm băng hoại kia đi thì chúng ta sẽ còn tiếp tục hủ hoá như thế nữa, mọi người đều phải nói: tôi không được sa đoạ như thế nữa vì tôi đã nhận thức được rằng người ta đang làm tôi sa đoạ và tôi biết nguyên nhân của sự sa đạo đó rồi. Chúng ta cần phải mang hết nghị lực của tư duy, ý chí và tình cảm để giải phóng nhận thức của mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực do hoàn cảnh không thuận lợi gây ra. Đấy là lí do vì sao niệm vụ của giai đoạn này là đánh thức nhận thức pháp quyền của giới trí thức Nga và đưa nó vào hành động, đưa nó vào đời sống.

  B. A. Kistiakovski
  Phạm Nguyên Trường dịch

  [align=right]Nguồn: Những cột mốc (Vekhi) – 1909.
  Đã đăng trong tập tiểu luận Về trí thức Nga, Nhà xuất bản trí thức, Trang 73-111, Hà Nội, 2009.
  Bản điện tử: vanchuongviet.org[/align]
  ------------------------------
  B. A. Kistiakovski (1869-1920) là nhà triết gia, luật học và xã hội học nổi tiếng, đảng viên Đảng dân chủ lập hiến. Kiến thức về pháp luật Nga của ông sâu sắc đến mức Max Weber đã chọn ông làm cố vấn khi viết về các đảng phái chính trị ở Nga. Bài Trí thức và nhận thức pháp quyền được đăng trong Những cột mốc, xuất bản lần đầu năm 1909.

  [1] Adolphe Merkle 1827-1885), luật gia nổi tiếng người Đức.

  [2] Struve P. B. (1870-1944), nhà kinh tế học có tài, thời trẻ từng là lãnh tụ của những người mác-xít. Sau cách mạng Tháng mười sống lưu vong ở nước ngoài

  [3] Starover, tên thật là A. H. Potresov (1869-1943), thuộc phái “Melshevik”.

  [4] Xem: Potresov A. N. Tiểu luận về giới trí thức Nga, 1908, trang 253 và các trang tiếp theo.

  [5] Plekhanov G. V. (1856-1918), nhà triết học và nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào dân chủ-xã hội quốc tế người Nga.

  [6] Lợi ích của nhân dân là trên hết – La Tinh trong nguyên văn.

  [7] Lợi ích của cách mạng là trên hết – La Tinh trong nguyên văn.

  [8] Quốc hội vô hình - tiếng Pháp trong nguyên văn .

  [9] Xem: Toàn tập biên Đại hội II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga, Geneva, 1903, trang 169-170.

  [10] Bund là tên viết tắt của Liên đoàn công nhân Do Thái Nga và Ba Lan, được thành lập năm 1897, năm 1998 tham gia vào Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga.

  [11] Novgorodtsev P. Hoạt động lập pháp của Duma quốc gia. Tập hợp các bài báo. Duma quốc gia I, 1907, tập II, trang 22.

  [12] Martov Iu. O. (1873-1923), nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào cách mạng Nga, đảng viên Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga từ năm 1900, từ năm 1903 là lãnh tụ phe “Melshevik”, thành viên ban biên tập tờ Ngọn lửa nhỏ, lưu vong từ năm 1920.

  [13] Toàn tập biên Đại hội II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga, Geneva, 1903, trang 331.

  [14] Tài liệt vừa dẫn, trang 333.

  [15] Maklakov V (1869-1957), nhà hoạt động chính trị người Nga.
   
 2. Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của các tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG khai giảng các lớp an toàn lao động theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
  - Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016
  - Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  - Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016
  - Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  1. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động
  - Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
  - Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
  - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
  - Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
  - Nhóm 5: Người làm công tác y tế
  - Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  2. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
  Thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.
  Huấn luyện nhóm 1
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  Huấn luyện nhóm 2
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
  - Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
  - Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
  - Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
  - Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
  - Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
  - Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động
  - Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  - Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;
  - Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  Huấn luyện nhóm 3
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  - Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  - Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
  - Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  - Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
  - Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
  Huấn luyện nhóm 4
  a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  - Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  Huấn luyện nhóm 5:
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
  - Yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  - Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
  - Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  - Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;
  - Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
  - Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
  - Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;
  - An toàn thực phẩm;
  - Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
  - Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;
  - Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;
  - Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;
  - Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;
  - Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
  - Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  Huấn luyện nhóm 6:
  Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
  Chứng chỉ, chứng nhận:
  Học viên tham gia khóa học thông qua sát hạch, kiểm tra sẽ được cấp:
  - Chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);
  - Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);
  - Ngoài ra, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 5 năm);
  - Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.
  Lịch khai giảng:
  - Công ty tổ chức liên tục khai giảng các lớp an toàn lao động vào ngày 15 hàng tháng.
  - Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên hệ theo số điện thoại: 0904.889.859 - 0908.060.060
  Hồ sơ đăng ký học an toàn lao động:
  Bản sao Chứng minh thư nhân dân không cần công chứng;
  Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.
  Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

  Adress: Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

  Hotline: 0904 889 859 ( Ms.Linh )

  Hotline: 0908 060 060 ( Mr.Phong )

  Tel: 046.686.8910 - Fax: 043.257.9999

  Website: https://vienxaydung. edu.vn  Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com
   
 3. chiphim4444

  chiphim4444 Member

 4. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 5. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 6. Loantuấn335

  Loantuấn335 New Member

  ƯU ĐIỂM trổi Định cư Canada AFIP

  Trong số này có những sản phẩm dự thi được gửi về từ 4 quốc gia là Đức, Canada, Mỹ, Thụy Sĩ. Năm 2018, Washington tuyên bố áp thuế cao đối với thép và nhôm từ Canada. Ông Eric cho biết, nếu có người mua những viên ngọc này, ông nhất định sẽ đem số tiền đó chia đều cho những người bạn. Ngày 4-9, Mỹ tuyên bố áp các mức thuế mới đối với mặt hàng thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico tổng trị giá hơn 1 tỷ USD, cho rằng các nhà sinh sản tại hai nước này bán phá giá sản phẩm trên thị trường Mỹ.
  Ngược lại, nếu ta tâm niệm hân hoan, an lạc sẽ huy động được sức mạnh hùng hậu của 60. Bởi, ngoài bối cảnh chung của thế giới, cả nước và khu vực thì thời tiết hiện bắt đầu vào mùa mưa, thành thị hóa, khách du lịch, dân cư đông đúc và khí hậu ẩm tạo điều kiện cho véc-tơ truyền bệnh SXH (muỗi vằn) sinh sôi và phát triển. Đây được coi là dụng cụ để ngăn chặn các thực phẩm kém chất lượng lọt ra thị trường. Ánh chiều tà xuyên qua những kẽ lá đỏ làm tôn thêm nét rỡ ràng chói lóa của chùa Kodai-ji. Hiểu biết về sức khỏe tâm thần là nền móng cho các chương trình khuyến khích sức khỏe tâm thần, phòng ngừa và can thiệp về vấn đề sức khỏe thần kinh ở các quốc gia. Họ di trú bằng cách đầu tư vào đất nước mới, tìm việc tay nghề cao hoặc hôn phối với người nước ngoài.
  ĐỊNH CƯ CANADA CẢ GIA ĐÌNH
  LÀM VIỆC LÀNH NGHỀ FEDERAL SKILLED TRADES ( FST)
  thử nghiệm ĐỊNH CƯ AGRIFOOD IMMIGRATION PILOT 2020 ( AFIP )
  ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ TỈNH BANG BRUNSWICK
  ✔️ Tối đa 2.750 hồ sơ được bằng lòng mỗi năm
  ✔️ thời kì thử nghiệm 3 năm, bắt đầu nhận hồ sơ đầu năm 2020 ( theo IRCC )
  ✔️ Định cư cả gia đình ( vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi )
  ✔️ Không đề nghị EOI , hồ sơ nộp trước xét duyệt trước
  ✔️ Hồ sơ xét rút ngắn chỉ còn 8 -12 tháng
  ✔️ Lấy PR chỉ sau 12 tháng làm việc
  ⛔ Các nhóm ngành NOC D áp dụng
  [​IMG]
  - Chế biến và đóng gói thịt ( Retail and industial butcher, Food Processing labourer )
  - Trồng nấm hoặc rau màu trong nhà kính ( Mushroom Harvester )
  - Giám sát trang trại nấm, chăn nuôi ( Farm Supervisor )
  ⛔ Điều kiện dễ dàng
  - Trình độ văn hóa từ trung học phổ quát trở lên
  - đề nghị ngoại ngữ CLB4 Tiếng Anh
  - Độ tuổi : 22 - 45
  Hotline: 0909-396-454
  Web: Visa thế giới 24h
  VĂN PHÒNG
  ✔️ VIỆT NAM: Viettel Building, 285 cách mệnh Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.
  ✔️ Văn phòng tại Mỹ : 30th Ave S, Seattle, WA 98108-2118
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 5000 Kingsway, Burnaby, BC, Canada
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 6125 Susses Avenue, Burnaby, BC, Canada.
   
 7. hoiang1988

  hoiang1988 Member

  Địa chỉ chuyên bán kính măt nam - điện thoại cổ- mặt dây chuyền phật bản mệnh - nhẫn phong thủy giá rẻ đường trần quang khải tại hà nội giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc đảm bảo uy tín


  https://qua-tang-nguoi-yeu-nu.blogspot.com/
  [​IMG]
   
 8. nohands15

  nohands15 Member


  W88 esport betting là 1 sản phẩm cá cược rất có sự hấp dẫn đối với nhiều người. bên cạnh các môn thể thao truyền thống thì thể thao điện tử cũng ngày một phát triển thành gần gũi với thế hệ trẻ ngày nay. Hãy cùng xem W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á có gì đặc biệt nhé.  W88 esport betting là gì?

  W88 là một nhà nhà cái cá cược hàng đầu được hình thành trong khoảng năm 2007 và được cấp phép hoạt động từ 1 tổ chức của Chính phủ Philippines. Tại đây, người chơi sẽ bị lôi kéo bởi các sản phẩm đa dạng và thú vị. Trong đó, người chơi ko nên bỏ qua 1 trong những sản phẩm cuốn hút nhất đấy là esport (thể thao điện tử).


  W88 esport betting là 1 sân chơi dành cho những người yêu thích các thể loại trò chơi điện tử như Dota 2, LOL, PUBG, CS:GO,... Thay vì theo dõi những cuộc chiến như thông thường thì người chơi có thể đặt cược cho cuộc chiến mình thích để tăng thêm tính kịch tính. Nhà cái W88 cung cấp cho người chơi rất nhiều kèo cược khác nhau để người chơi tự do lựa chọn, chắc chắn sẽ rất thú vị.  Xem thêm: W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á
  [/color]  Các sản phẩm nổi tiếng có tại W88 Esport betting


  Liên Minh Huyền Thoại (LOL)

  Liên Minh Huyền Thoại là 1 trong những trò chơi điện tử lừng danh nhất hiện giờ, mang nhiều giải đấu được tổ chức trên khắp toàn cầu. Theo ấy, cá cược esport tại W88 thì trò chơi này cũng không thể thiếu mặt mà còn được mở rộng hơn. có rộng rãi giải đấu LOL mà người chơi có thể đặt cược như Chung kết toàn cầu, giải đấu khu vực,... Cũng theo đấy là các dạng kèo cược nhưăn chiến công đầu, ăn rồng, tỉ số, chẵn lẻ, tài xỉu,...


  Dota hai
  Trong những sản phẩm tại W88 esport betting thì Dota hai là 1 sân chơi cũng khá được phổ biến người chọn lựa đặt cược. Bộ môn này khá giống LOL, là 1 cuộc thi đối kháng giữa 2 đội nhau bằng cách thức nâng cấp trang bị và phá hủy công trình đối phương. có nhiều giải đấu Dota hai được tổ chức như: The International, Major, Professional League, Dream League,... Trong ấy, người chơi sẽ thường gặp các kèo cược như tỉ số, cược đội thắng, cược đội ăn chiến công đầu, cược công trình đầu tiên bị hủy,...


  CS:GO

  CS:GO là viết tắt của tên Counter Strike Global Offensive, là 1 thể loại trò chơi bắn súng lâu đời được hồ hết người hâm mộhiện giờ. những giải đấu CS:GO có thể kể đến là: CS_Summit, CS:GO Asia Championships,... cùng có những dạng kèo cược phổ biến là: Cược cho đội chiến thắng, cược chấp, cược tài xỉu cược tổng mạng,...


  W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á  Để tham gia vào W88 esport betting thì người chơi hãy tham khảo những bước dưới đây nhé:


  Bước 1: truy cập vào trang web nhà cái W88


  Người chơi nên dùng các đường dẫn trang web W88 uy tín để tránh việc bị lừa đảo, gian lậu.


  Sau ấy, người chơi có thể đăng nhập account của mình hoặc tạo cho mình một account mới để tham dự đặt cược W88 esport betting.


  Bước 2: Thực hiện nạp tiền vào tài khoản W88


  Trước khi tham gia đặt cược thì người chơi cần phải chuyển tiền vào account W88 thì mới đặt cược được cho từng trận chiến. Sau đó, người chơi hãy thực hiện chuyển quỹ từ tài khoản W88 chính sang tài khoản A Thể thao.


  phương pháp nạp tiền như sau: Liên hệ nhà cái W88 -> Lấy thông tin Ngân hàng -> Chuyển khoản -> Truy cập trang web -> Chuyển tiền -> Chuyển khoản NH -> Nhập thông tin yêu cầu -> Gửi tiền.


  cách thức chuyển quỹ như sau: Chuyển tiền -> Chuyển quỹ -> tài khoản chính -> tài khoản A Thể thao -> Nhập tiền -> confirm.

  Bước 3: Vào W88 esport betting

  Người hãy chọn vào mục Thể thao -> Chọn A Thể thao -> Chọn chơi ngay -> Chọn trò chơi đặt cược như LOL, Dota 2, CS:GO,... -> Chọn kiểu cược và đặt tiền -> confirm.


  nếu như người chơi muốn đặt cược nhiều kèo song song thì có thể chọn cược xiên. nếu như thắng tất cả những trận đấu thì phần thưởng sẽ hết sức lớn và trái lại chỉ cần thua 1 trận là người chơi sẽ mất hết tiền cược.

  [​IMG]  Xem thêm: W88 Casino trực tuyến - Sòng bài trực tuyến uy tín hàng đầu Châu Á


  Kinh nghiệm cá cược tại W88 esport betting ăn tiền thật  Tìm hiểu thông tin về đội chơi

  Mỗi đội chơi sẽ có những chiến thuật, ưu nhược điểm riêng nên nếu người chơi Phân tích thật kỹ thì sẽ biết được phương pháp chơi của đội ấy. Từ cách nhìn nhận khả năng mà người chơi có thể đặt cược cho phù hợp, trái lại lúc người chơi đặt cược theo sở thích thì khả năng thất bại, mất tiền sẽ rất cao.


  Tham khảo thông tin tới từ nhà cái


  Trước khi cuộc chiến diễn ra, nhà cái W88 sẽ đưa ra các bài nhận định, dự đoán về những đội chơi của mỗi đội. Người chơi có thể dựa vào các thông tin này kết hợp với sự kinh nghiệm của mình để đặt cược 1 cách thức chuẩn xác nhé.


  Chọn kiểu cược thích hợp


  Tùy vào sở thích và sự thông thuộc về trò chơi mà người chơi có thể chọn lựa những sản phẩm thích hợp. khi đã có kiến thức căn bản thì người chơi sẽ thuận lợi Phân tích được trận đấu hoặc đội đấu đấy hơn. tuy nhiên, người chơi cũng nên nắm bắt về những kèo cược như: Chiến công đầu, công trình đầu,... Bởi khi phân tách lối chơi, sức mạnh thì người chơi sẽ biết được kèo mình chọn lựa có khả năng xảy ra hay ko.


  Đặt cược một cách hợp lý


  Học cách thức điều chỉnh tài chính của mình cũng là 1 trong các kinh nghiệm cá cược tại W88 esport betting hiệu quả. nếu không có kế hoạch rõ ràng thì người chơi sẽ dễ bị hoang toàng mà chẳng thể quản lý được. ngược lại, tiền được đặt cược phù hợp sẽ giúp tạo thêm những nguồn thu thuận lợi hơn.


  Giữ tâm lý luôn bình tĩnh


  Dù tham dự vào bất kỳ trò chơi cá cược nào thì người chơi nên kiểm soát tốt tâm lý của mình. Càng mất bình tĩnh thì sẽ càng lựa chọn sai lầm. một khi tỉnh giấc táo thì khả năng phân tách sẽ càng rõ ràng hơn, từ đấy đặt cược cũng sẽ xác thực hơn.

  tham dự W88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á sẽ không làm cho bạn thất vọng với các gì mà nơi đây cung cấp cho mọi người, từ những giải đấu giỏi cho đến các kèo cược với tỉ lệ thưởng cao đa dạng. Hãy cùng đồng hành với nhà cái để nắm thêm nhiều thông tin, cũng như là những ưu đãi lúc đặt cược tại đây nhé.[/b]
   
 9. Đầu tư nước nào để lấy visa E2 đi mỹ

  Bất Động Sản Thổ Nhĩ Kỳ

  Thổ Nhĩ Kỳ là trọng tâm giao thoa giữa phương đông và phương tây, là nhà nước (xoàn) với nền kinh tế mới nổi từ công nghiệp truyền thống kết hợp với công nghiệp đương đại có tốc độ kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, du lịch chiếm phần nhiều tỉ trọng tại đây. Di sản văn hoá và lịch sữ của Thổ Nhĩ Kỳ kiến quốc gia này làm một trong những điểm đến hấp dẫn và được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Với thị trường rộng lớn hơn 80 triệu dân Thỗ Nhĩ Kỳ mang đến cơ hội đầu tư và kinh doanh bất tận cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đa dạng hoá nguồn đầu tư của họ.

  thổ nhĩ kỳ
  thổ nhĩ kỳ
  Vị trí địa lý của Thổ Nhĩ Kỹ là một trong những trung tâm toàn đầu quan yếu dễ dàng giao thương và truy cập vào EU, Đông Trung, Châu Phi và Châu Á.

  Kinh tế và bất động sản của Thổ Nhĩ Kỳ

  Thỗ Nhĩ Kỳ là giang sơn có nền kinh tế lớn thứ 17 và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới sự phát triển đầu tư từ tư nhân đang trở thành mạnh mẽ và chóng vánh.

  Thỗ Nhĩ Kỳ là thành viên sáng lập của OECD và cũng là thành viên của các nước công nghiệp G20 với 20 nên kinh tế đứng TOP trên thế giới.
  [​IMG]
  Bất Động sản ở Thỗ Nhĩ Kỹ là số một ở Châu Âu với tiềm năng đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Chương trình đầu tư bất động sản cho phép các nhà đầu tư mua hoặc đầu tư một hay nhiều bất động sản, từ mức quy định của chính phủ sẽ đủ điều kiện để lấy quốc tịch và hộ chiếu của Thỗ Nhĩ Kỳ. các nhà đầu tư chỉ cần đầu tư vào bất động sản với số tiền từ 250.000 USD theo quy định của chính phủ và sẽ được bán ra sau 3 năm là đủ điều kiện nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cho cả gia đình.

  Quy trình đầu tư bất động sản ở Thỗ Nhĩ Kỳ

  Bước 1: chọn lọc dự án bất động sản hiệp với nhà đầu tư

  Bước 2: tiến hành thanh toán gặp trạng sư để hoàn thiện chứng thực sổ đỏ nhà đất.

  Bước 3: sỡ hữu bất động sản tiến hành làm hồ sơ xin quốc tịch.

  Bước 4: nhận thẻ thường trú và hộ chiếu cho cả gia đình.

  Những dự án bất động sản nóng tại Thỗ Nhĩ Kỳ hiện thời

  Bất động sản được coi là một lĩnh vực nhưng cao dao 2 lưỡi xác định đúng và đánh giá xác thực với kế hoạch rõ ràng bạn sẽ nắm lấy cơ hội và tránh được nhiều cảm bẫy tiềm ẩn. hãy để Visathegioi24h.com giúp bạn đưa ra chiến lược quản lý và đầu tư bất động sản ở nước ngoài với quyền sở hữu giá cả xu hướng thị trường tiềm năng của bất động sản chúng tôi luôn cung cấp thông tin bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn xác và an toàn đặc biệt là những dự án vàng. Luôn sát cánh và đưa ra những lời khuyên thích hợp nhất đối với từ yêu cầu thích hợp theo các nhà đầu tư. Hãy hệ trọng với chúng tôi hôm nay Visathegioi24h cùng đồng hành với bạn trên mọi trận đường.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THỔ NHĨ KỲ - VISA THẾ GIỚI 24H
  Chương trình lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 đến 6 tháng
  Chương trình đầu tư tham gia quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Vợ(chồng) con cái dưới 18 tuổi. Đầu tư vào bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ Lấy ngay Quốc Tịch với 250.000 USD.
  thời gian xử lý Từ 3 đến 6 tháng để lấy quốc tịch.
  Tỉ lệ chấp thuận lên đến 99.9%
  Con cái được học các trường công hoàn toàn miễn phí
  Gia đình được miễn phí dùng hệ thống y tế và trông nom sức khỏe
  Miễn thị thực 121 nhà nước bao gồm Nhật, HongKong...
  CAM KẾT

  Sau 1 đến 2 tháng khách hàng được cấp sổ đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ
  3 đến 6 tháng được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  Hoàn tiền 100% nếu có sai sót gì xảy ra.
  Có dịp dự chương trình định cư Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
  Có thời cơ sang Mỹ theo Visa E2
   
 10. hoiang1988

  hoiang1988 Member

  Hay quá có gì em liên hệ bên em chuyên vòng tay phong thỷ ,điện thoại cổ độc, kính mắt tự đổi màu giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc đảm bảo uy tín

  Shop tại nguyễn tuân giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quôc đảm bảo uy tín


  https://nguoituoitydeophatbanmenh.blogspot.com/
  [​IMG]
   
 11. xlctmoitruong

  xlctmoitruong Member

  Rác thải nhựa – túi nilon đang trở thành mối nguy hại to lớn cho môi trường biển, khó phân hủy trong môi trường biển và khả năng di chuyển xa. Phần lớn rác thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền do sinh hoạt của con người theo các con sông đổ ra biển, các hoạt động kinh tế- xã hội diễn ra trên đất liền và trên biển đã thải ra sông, biển hàng nghìn tấn chất thải sinh hoạt mỗi năm.
  Tình trạng xả rác tại các khu du lịch và nghỉ dưỡng ven biển hiện nay còn diễn ra khá phổ biến và hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao bì phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật thường bị vứt bỏ ngay ngoài đồng ruộng. Các loại rác này sẽ theo dòng nước mưa chảy vào các thủy vực, cửa sông ven bờ và đổ ra biển làm ảnh hưởng đến ô nhiễm nguồn nước.
   

Share This Page