Thuyết Bạch Mã Phi Mã - Công Tôn Long

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by KẻSĩẨnDanh, Jun 24, 2016.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  1.1 Công Tôn Long người thời Chiến quốc, sống vào khoảng 325-250 BC. Sách Công Tôn Long tử còn truyền lại 6 thiên. Ngoài ra, tư tưởng của ông và các biện giả khác được đề cập đến trong các tác phẩm của Huệ Thi và Trang tử. Trong thiên Thiên hạ của Nam Hoa kinh có đề cập đến 21 việc (21 tư tưởng) và nhận định: “Huệ Thi cho thế là cách nhìn rộng ở đời, mang ra mà hiểu bảo các biện giả. Các biện giả trong thiên hạ cùng nhau lấy đó làm vui…Các biện giả đem những chuyện ấy đối đáp với Huệ Thi, suốt đời không hết. Hoàn Đàm, Công Tôn Long cũng thuộc bọn biện giả, tô điểm lòng người, thay đổi ý người, thắng được miệng người, không phục được lòng người…” (Dẫn theo 1, 458)
  Rõ ràng Trang tử xem Công Tôn Long, Huệ Thi và các biện giả khác là những kẻ ngụy biện, quỷ biện (biên luận quái đản), lung lạc trí óc người khác, làm cho người khác khẩu phục nhưng tâm không phục. Thậm chí có người còn xem các biện giả mà công Tôn Long là đại biểu là loại làm loạn đời, dùng danh nhiễu loạn cái thực.

  1.2. Huệ Thi và Công Tôn Long đều bị phê phán. Tuy vậy, hai ông có những chủ trương tư tưởng khác nhau. Huệ Thi không coi trọng Danh, ông xuất phát từ Thực, cho rằng thời gian dài ngắn, không gian to nhỏ đều tương đối, tính chất sự vật là tương đối, có thể biến hóa. “Trứng có lông” (noãn hữu mao- Trứng gà, trứng chim không có lông nhưng có thể nở thành gà, thành chim có lông như vậy là trứng có lông), “Đàn bà có râu” (nữ hữu tu- Đàn bà không râu nhưng có thể sinh đưa con trai có râu như vậy là đàn bà có râu). Vạn vật dưới trời vừa giống vừa khác nhau đó chính là thuyết Hợp đồng dị (bàn về cái giống nhau và cái khác nhau có thể kết hợp). Kết luận logic của thuyết này là trời đất nhất thể, yêu thương tất cả.

  1.3. Khác với Huệ Thi, Công Tôn Long không chú trọng thực, ông bắt đầu từ Danh, nhấn mạnh sự sai biệt giữa từ (hình thức diễn đạt của ngôn ngữ) và khái niệm (hình thức tư duy). Đồn rằng, có lần ông cỡi ngựa qua ải, bi bắt nộp thuế ngựa, ông la lớn: “Ngựa trắng không phải là ngựa” (Bạch mã phi mã) rồi ung dung đi qua. Đề mục ngụy biện tiêu biểu nhất của ông là Li kiên bạch (cứng và trắng tách biệt): Đá hoa cương trắng nhìn thì không biết độ cứng mà chỉ biết trắng, do vậy nó không cứng. Sờ thì biết nó cứng, không biết nó trắng, vậy là nó không trắng. Lập luận mang tính chất duy tâm chủ quan, bám danh lìa thực, “làm loạn” cái thực.

  2. Đồng thời với thuyết Bạch mã phi mã cũng có những tư tưởng tương đồng: Cẩu (chó con chưa mọc lông) không phải là khuyển (chó), giết cẩu không phải là giết khuyển. Kẻ trộm là người. Nhiều kẻ trộm không phải là nhiều người. Yêu thương kẻ trộm không phải là yêu thương người. Giết kẻ trộm không phải là giết người. Những tư tưởng này có thể hiểu được khi tìm hiểu thuyết bạch mã phi mã.

  2.1. Luận về sự đồng dị (giống và khác) thì mọi dự đồng dị đều không tuyệt đối. Đứng về mặt tự tướng (Hình dáng riêng) thì mọi sự khác nhau. Đứng về cộng tướng thì mọi sự giống nhau (cùng một thể). Như vậy, sự vật vừa giống nhau vừa khác nhau.

  Thiên Bạch mã luận sách Công Tôn Long tử viết: “Ngựa là dùng để chỉ cái hình. Trắng dùng để gọi sắc. Tìm ngựa vàng ngựa đen đều có thể được. Tìm ngựa trắng thì ngựa vàng ngựa đen không thể được. Ngựa vàng ngựa đen đều là một loài ngựa, nhưng chỉ cung ứng việc có ngựa, không thể cung ứng việc có ngực trắng. Thế thì ngựa trắng không phải là ngựa là rõ ràng lắm vậy. Con ngựa nếu không chọn ở màu sắc thì ngựa vàng ngựa đen đều có thể ứng được. Ngựa trắng thì đã chọn xong màu sắc; ngựa vàng ngựa đen đều bị loại bỏ vì khác màu. Cho nên chỉ có ngựa trắng là có thể ứng được mà thôi” (Dẫn theo 1,468)

  Như vậy Ngựa trắng không phải là ngựa ở đây được hiểu theo tự tướng (màu sắc riêng, khai thác sự dị biệt).
  Quy ước : N : ngựa, Nt : ngựa trắng, Nv ; ngựa vàng, Nđ : ngựa đen.
  Diễn đạt:
  - Nt không phải N vì N chỉ hình ngựa nói chung còn Nt chỉ sắc trắng của ngựa.
  - Nt không phải là Nv và Nđ. Nv và Nđ tuy có hình chung với Nt nhưng khác sắc. Ở đây chỉ lưu ý sắc nên Nt khác (không phải) Nv và Nđ.
  - Ngựa đây được hiểu là ngựa (chỉ chung) và các loài ngựa khác (không phải ngựa trắng) nên Công Tôn Long nói ngựa trắng không phải là ngựa.

  2.2. Ngày nay, dựa vào Logic học hình thức, ta có thể thiết lập quan hệ giữa ngựa trắng (Nt) và ngựa (N).

  2.2.1. Xét về nội hàm:
  - Ngựa trắng (Nt): Nội hàm sâu, phong phú (ngoại diên hẹp).
  - Ngựa (N): nội hàm cạn, ít thuộc tính (ngoại diên rộng)

  Thuộc tính sắc trắng trong ngựa trắng không phải là thuộc tính chung của ngựa và không phải là thuộc tính của các loài ngựa khác. Cái riêng của ngựa trắng là sắc trắng. Chính sắc trắng là thuộc tính quyết định giúp phân biệt ngựa trắng và ngựa khác đồng thời tách khái niệm ngựa trắng ra khỏi khái niệm ngựa nói chung. Khi nói ngựa trắng tức là chú ý thuộc tính sắc trắng để phân biệt.

  2.2.2. Xét về ngoại diên hai khái niệm ngựa và ngựa trắng:

  [align=center] View attachment congtonlong1.png [/align]

  Diễn đạt:: Mọi ngựa trắng đều là ngựa.
  Một số ngựa là ngựa trắng.
  Một số ngựa không phải là ngựa trắng.

  Nói : Mọi loài ngựa đều là ngựa trắng là một phán đoán sai. Cách diễn đạt Ngựa trắng không phải là ngựa của Công Tôn Long không chính xác.
  Xét ngoại diên ngựa trắng (Nt­) vói các khái niệm ngựa vàng (Nv) và ngựa đen (Nđ)

  [align=center] View attachment congtonlong2.png [/align]

  Đây là quan hệ giữa các loại (espece) trong cùng một chủng (genere) còn gọi là quan hệ đồng thuộc (ngang hàng). Có thể phát biểu: Ngựa trắng không phải là ngựa vàng, không phải là ngựa đen. Rõ ràng cách diễn đạt Ngựa trắng không phải là ngựa là phi logic.

  3. Nắm được khuynh hướng tư tưởng của Công Tôn Long là trọng Danh hơn Thực, nhấn mạnh mặt tự tướng hơn là cộng tướng của sự vật, dùng logic hình thức ta có thể nắm và phê phán được thuyết Bạch mã phi mã và những tư tưởng khác của ông.

  Cách hiểu, nhận thức của Công Tôn Long chỉ nhấn mạnh cái đặc trưng, nhấn mạnh đến mức tuyệt đối hóa thuộc tính riêng biệt, tách lìa khỏi cái chung một cách cực đoan, chỉ nhấn mạnh yếu tố nội hàm mà chưa xác lập được quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên dẫn đến ngụy biện.

  Lối tư biện của Công Tôn Long và các biện giả đương thời đã gạt bỏ sự tổng hợp kinh nghiệm cảm quan, rơi vào quỷ biện. “Có điều, sự cố gắng theo đuổi những khái niệm thuần túy trừu tượng của họ đã mở ra con đường đi vào lĩnh vực siêu hình tượng của triết học Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển của Logic học” (4, 43)

  ----------------------
  Thư mục:

  1. Trung Quốc triết học sử, Hồ Thích, Khai trí, SG, 1970.
  2. Chiến Quốc sách, Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch, Trẻ, HCM, 1989.
  3. Bách gia chư tử, Thảo Đường dịch, Hội NCGDVH, HCM, 1991.
  4. Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc, Lương Duy Thứ dịch, VHTT, 1991

  [align=right]Theo butnguyentu.blogspot.com[/align]
   
 2. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 3. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 4. anhggrr333

  anhggrr333 Member

  Giá tiền đi Visa E2

  Đầu tư bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ
  hiện, nhiều nhà đầu tư tuyển lựa đầu tư ở nước ngoài để tìm ra cho mình hướng đi phát triển và chóng vánh mang lại lợi nhuận hơn. Đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ đang là thiên hướng đầu tư giờ được nhiều người quan hoài. Chính sách đầu tư đơn giản mà lợi ích mang đến rất nhiều. hãy đầu tư ngay khi chính sách còn đang dễ dàng để gia đình bạn sỡ hữu quốc tịch Thổ Nhĩ Kỹ và nhịp định cư Mỹ và châu Âu.

  Thổ Nhĩ Kỳ là điểm giao thoa giữa Châu Á và Châu Âu, được mệnh danh là “quốc gia xoàn” thông thương với các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Ý, Brazil, Canada và Châu Âu. nhà nước này là một nền kinh tế càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

  Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng chú trọng thúc đẩy đầu tư Bất động sản từ nhà đầu tư nước ngoài để kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ phát triển vượt trội hơn. Với nhiều chính sách đầu tư lấy quốc tịch được ban hành khiến cho thị trường BĐS trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Vào tháng 5 năm 2017 Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chương trình đầu tư định cư để thúc đẩy nền kinh tế. Chương trình này cho phép nhà đầu tư mua BĐS hoặc sở hữu số vốn đầu tư theo mức và thời kì Chính phủ quy định sẽ được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần phải lưu trú tại đây.Đến tháng 9 năm 2018 chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh mức đầu tư xuống còn 250,000USD tạo điều kiện thuận tiện hơn đến các nhà đầu tư nhằm vấn các nhà đầu tư nước ngoài.
  [​IMG]
  Thổ nhĩ kỳ
  Phương thức và điều kiện đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

  Phương thức đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

  Các nhà đầu tư chỉ cần số vốn từ 250.000 USD và bất động sản và nộp hồ sơ xin quốc tịch sẽ nhận được hộ chiếu trong 2 tháng sau khi nộp hồ sơ. Hộ chiếu này được cấp cho cả gia đình cùng một lúc. Tài sản bất động sản này sẽ được bán ra sau 3 năm để thu hồi vốn và lời dựa trên giá nhà đất lúc bấy giờ.

  Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ chính là giải pháp cho các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn khi xin visa đến Mỹ và Châu Âu.

  Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp cận và sinh lời từ bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ đang trong thời khắc vàng, dự định tăng lên 30%.

  Điều kiện đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

  -Nhà đầu tư từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch trong lành.

  -Đầu tư theo chính sách Chính Phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra.

  Quy trình đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ
  -Vợ/ Chồng hợp pháp và con cái dưới 18 tuổi đều được cấp hộ chiếu cùng lúc sau khi đầu tư và nộp hồ sơ xin quốc tịch

  – Giai đoạn 1: Chuẩn bị mở trương mục nhà băng tại Thổ Nhĩ Kỳ

  – Giai đoạn 2: Tiến hành đầu tư, xác định dự án, bất động sản để đầu tư. hoàn tất việc đầu tư với số vốn theo quy định. Hoàn thiện việc sang tên, sở hữu sổ đỏ

  – Giai đoạn 3: Nộp hồ sơ xin di trú. Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin thẻ ngụ

  – tuổi 4: Xin quốc tịch, nộp hồ sơ xin quốc tịch, nhận thẻ trú ngụ.

  – tuổi 5: Nhận thư ưng ý từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho việc nhập tịch. Lấy dấu vân tay, nhận Hộ chiếu cho cả gia đình.

  Lợi thế khi đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ
  – Gia đình cùng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Đương đơn, vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi có thể đi cùng và được cấp quốc tịch cùng 1 lúc.

  – Không đề nghị về ngoại ngữ, thời gian tạm cư, chứng minh tài chính

  – Sau 3 năm kể từ khi đầu tư được bán BĐS hoàn vốn và có lời nhuận. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng dân số trẻ và đông, một nửa số dân có độ tuổi thấp hơn 31,7 tuổi. Đây là một trong những quốc gia có tiềm năng về đầu tư BĐS số 1 Châu Âu

  – Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh Quốc có Hiệp định visa E-2, khi có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể xin visa E-2 định cư Mỹ và Anh Quốc

  – Miễn thị thực lên đến 117 nhà nước trong đó có Canada, Nhật, Hongkong, Brazil,…


  Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ chính là bàn đạp để xin Visa E2 Mỹ
  Khi đã là công dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được xin cấp Visa E-2 đi Mỹ, Châu Âu. Đối với Visa này, Nhà đầu tư sẽ được những ích sau đây:
  – Mức đầu tư vào Mỹ chỉ từ 150.000 USD

  – Hồ sơ xét duyệt nhanh chóng chỉ trong và 3 tháng là xét duyệt xong và cấp visa

  – Được mang theo vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi và có thể ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ, con cái được học tập tại mỹ theo chính sách dành cho trẻ dưới 21 tuổi

  – Nhà đầu tư không thuộc đối tượng bị đánh thuế

  Đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ chính là con đường mau chóng, an toàn và ít rủi ro với lợi nhuận mang đến to lớn.đồng thời đó, bạn và gia đình cong sở hữu song tịch với hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ được miễn thị thực trên nhiều quốc gia thuận tiện cho việc chuyển di. Còn lừng chừng gì nữa hay liên tưởng ngay với chúng tôi để bạn và gia đình chóng vánh phát triển tương lai.
  [​IMG]
  CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THỔ NHĨ KỲ - VISA THẾ GIỚI 24H
  Chương trình lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 đến 6 tháng
  Chương trình đầu tư tham dự quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Vợ(chồng) con cái dưới 18 tuổi. Đầu tư vào bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ Lấy ngay Quốc Tịch với 250.000 USD.
  thời kì xử lý Từ 3 đến 6 tháng để lấy quốc tịch.
  Tỉ lệ chấp nhận lên đến 99.9%
  Con cái được học các trường công hoàn toàn miễn phí
  Gia đình được miễn phí dùng hệ thống y tế và săn sóc sức khỏe
  Miễn thị thực 121 quốc gia bao gồm Nhật, HongKong...
  CAM KẾT

  Sau 1 đến 2 tháng khách hàng được cấp sổ đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ
  3 đến 6 tháng được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  Hoàn tiền 100% nếu có sơ sót gì xảy ra.
  Có dịp tham dự chương trình định cư Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
  Có dịp sang Mỹ theo Visa E2
   

 5. Cộng đồng cá cược M88 tại Việt Nam hiện nay rất đông đảo người chơi, nhưng bởi vì không được hợp lệ hóa nên luôn bị các nhà mạng chặn liên kết. Bởi thế, nhà cái đã liên tiếp cập nhật các link đăng nhập vào sòng bạc trực tuyến M88 mới nhất 2020 để giúp thành viên vào được sòng bạc trực tuyến M88 mau chóng.

  Các điểm nổi bật tại nhà cái M88

  Là một địa chỉ sở hữu cộng đồng người chơi cực kỳ đông đảo tại VN.

  Giao diện Website dễ sử dụng, đơn giản với mọi thành viên và được hỗ trợ bằng tiếng Việt.

  Sở hữu đa dạng mọi loại hình sản phẩm giải trí cá cược.

  Có đa dạng phương thức trả tiền không giống nhau, quy trình nạp hay rút tiền nhanh chóng.

  Nhiều hình thức khuyến mãi, chương trình ưu đãi.

  Dịch vụ giúp đỡ khách hàng 24/24.

  Tối ưu cả ứng dụng cho người chơi trên điện thoại.


  Xem thêm: M88 esport betting - Kênh cá cược Esport uy tín nhất Châu Á  Link đăng nhập vào sòng bạc trực tuyến M88 mới nhất 2020

  Đối với các anh em không sở hữu tài khoản thì hãy dùng các link được làm mới mới đây dưới đây để áp dụng những ưu đãi chào mừng.

  Bước 1: Đăng ký tài khoản trên hệ thống M88.

  Bước 2: Gửi tiền vào account vừa mới mở.

  Bước 3: Lấy tiền ngay sau khi thắng cược.
  [​IMG]

  1 số trò chơi được yêu thích tại nhà cái M88

  Tham gia vào nhà cái M88 thì thành viên sẽ được giải trí chơi bài trực tuyến:

  Baccarat

  Bài cào 3 lá tại nhà cái M88 rất đơn giản, người chơi chỉ cần cược vào cửa nhà cái, Player hay Hòa. Tùy vào lá bài được chia bởi Dealer thì bên nào với điểm cao hơn thì sẽ chiến thắng.

  Sicbo/Xí ngầu

  Đến với loại hình này thì Dealer sẽ dùng 3 cục xúc xắc. Người chơi hãy đặt cược vào kết quả cho lần gieo, như cược tổng điểm, cược cặp số, cược đơn lẻ,...

  Roulette

  Luật chơi sẽ gồm trong một bàn số 0 đến 37 và cò quay. Nhà cái sẽ tung quả bóng lên bàn đang quay, giả dụ bóng ở trong 1 ô mà trùng với ô người chơi cược thì sẽ chiến thắng.  [​IMG]


  Dragon Tiger

  Tương tự trò Baccarat nhưng có nguồn gốc từ Châu Á. Người chơi có thể đặt cược vào cửa Rồng, Hổ hoặc là cửa Hòa. Sau khi Dealer phát bài mà cửa nào mang giá trị cao hơn thì sẽ thắng.

  Poker

  Poker Xì dách Online hay còn gọi là xì tố là 1 trò chơi với xuất xứ ở Châu Âu tuy nhiên đã được rất nhiều người chơi biết đến hiện giờ. Trò Poker đòi hỏi người chơi phải sở hữu sự tính toán, dự đoán rất nhiều, chứ chẳng hề dựa vào may mắn nên rất được hầu hết người sở hữu sở thích theo dõi, suy nghĩ chọn lọc tham gia. Trò Poker tại link đăng nhập vào sòng bạc trực tuyến M88 mới nhất 2020 vô cùng được yêu thích bởi tính tiện lợi, kèm theo phong phú chương trình ưu đãi hỗ trợ vốn cho người chơi.

  Xổ số

  Xổ số là 1 trong những loại hình cá cược được Việt Nam cho phép và có tính phổ thông trong đời sống hiện tại. Đến với xổ số của nhà cái M88 thì người chơi sẽ được thử vận may của mình lúc chơi và theo dõi kết quả mỗi ngày trên trang web. Nếu trúng thưởng thì hệ thống sẽ chuyển tiền vào tài khoản của người chơi và có thể rút tiền lập tức.

  Bắn cá ăn tiền tại nhà cái M88

  Bắn cá có tiền hay còn gọi là bắn cá tiên là 1 trong những trò chơi tiêu khiển được yêu thích có tính phổ biến phiên bản khác nhau. Tại nhà cái M88, người chơi có thể tham gia bắn cá trên trình duyệt trang web của máy tính hoặc bằng các ứng dụng trên di động.

  Mục tiêu của trò bắn cá là hạ được nhiều cá càng nhiều càng tốt, như thế người chơi có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn.  Xem thêm: M88 - Website cá cược bóng đá trực tuyến hàng đầu Châu Á  Phương thức trả tiền tại sòng bạc trực tuyến M88 như thế nào

  M88 cung cấp cho người chơi các phương thức giao dịch vô cùng dễ dàng. Đối với anh em tại VN thì nhà cái M88 sẽ mang đến giao dịch qua Ngân hàng địa phương, Internet Banking,... bằng Việt Nam Đồng.

  Nạp tiền mau chóng: Đối với việc chuyển tiền thì sau khi người chơi nạp tiền thì quá trình giao dịch sẽ gần như là ngay lập tức. Điều này được tiện dụng lúc account của người chơi liên kết với các NH như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, VPBank,...  [​IMG]


  Rút tiền trong 60 phút: Quy trình rút tiền thì cần phải mang nhiều thời gian hơn để xác nhận người chơi nên có thể kéo dài từ 24-72h trong lần đầu tiên. Còn những lần kế tiếp thì việc rút tiền sẽ được nhanh chóng từ 15-60 phút thì người chơi sẽ rút được tiền ngay.

  Những giảm giá đang sử dụng cho người chơi tại nhà cái M88

  Nhà cái M88 rất chú trọng tới lợi ích của người chơi tại Việt Nam, sòng bài Online M88 luôn có các chương trình giảm giá hấp dẫn cho anh em như chào mừng 100% giá trị nạp lần đầu tiên, hoàn trả 1%,...

  Với các chương trình khuyến mại to lúc tham gia đăng ký, nhiều sản phẩm cá cược, giúp đỡ 24/24,... thì người chơi có thể trải nghiệm được các thời gian giải trí, thoả thích khi lựa chọn.

  Hơn nữa, nhà cái còn phát triển 1 hàng ngũ hỗ trợ người chơi nhiệt tình, chu đáo để tư vấn, trợ giúp người chơi vào bất cứ khi nào.

  Cho nên, đừng phân vân mà hãy nhanh tay tạo account nhà cái M88 thông qua link đăng nhập vào sòng bạc trực tuyến M88 mới nhất 2020 để thử vận may và kỹ năng của mình nhé.

  Để giảm thiểu bị gian lận thì người chơi nên thường xuyên theo dõi những link do chính nhà cái cập nhật để hạn chế bị mất account hoặc tài sản của mình, cũng như là tham gia sớm vào các chương trình giảm giá. Nếu như có bất cứ thắc mắc nào thì hãy nhờ nhân viên hỗ trợ khắc phục ngay nhé.
   
 6. chiphim4444

  chiphim4444 Member

  aipp program canada 2019
  mở mang các hạn chế du lịch xuyên biên cương để hạn chế sự lây lan của coronavirus mới (COVID-19)

  Sau khi đạt được thỏa thuận chung để đóng cửa biên thuỳ một tháng trước. Canada và Hoa Kỳ hiện đang gia hạn đóng cửa thêm 30 ngày nữa, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố.

  Thỏa thuận đã được thiết lập hết hạn vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, phần mở mang này sẽ thấy đường biên giới đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 5.

  Một lần nữa, thương nghiệp thiết yếu sẽ tiếp chuyện. liên lạc xe tải và đường sắt vẫn sẽ được phép đi qua biên giới để giữ cho dòng thực phẩm, nhiên liệu và thuốc có sẵn cho cả hai nước.

  Tuy nhiên, tuốt các chuyến du lịch không cần thiết, chả hạn như để mua sắm hoặc thăm gia đình, sẽ vẫn bị cấm.

  Ngoài ra, công dân nước ngoài ở Canada không còn có thể xin visa tạm bợ bằng cách đánh dấu cờ. Điều này bao gồm giấy phép làm việc, giấy phép học tập và thị thực du khách.

  Bạn vẫn có thể nộp đơn xin và gia hạn thị thực trợ thì mà không cần gắn cờ, miễn là bạn có thể chứng minh hoàn hảo trong đơn đăng ký lý do vì sao bạn nên được phép ở lại Canada. Điều này là do bạn sẽ không còn xa xỉ trong việc giải thích các chi tiết của ứng dụng của bạn.
  https://visathegioi24h.vn/wp-content/uploads/2020/04/09.jpeg"
  Các hạn chế đi lại cũng được ứng dụng cho những người xin lánh nạn đang cố gắng vượt qua biên thuỳ bằng cách đi bộ qua các cửa khẩu biên cương không chính thức, chẳng hạn như tại đường Roxham.

  Việc đóng cửa biên cương với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới đã giúp làm chậm sự lây lan của tiểu thuyết coronavirus (COVID-19) ở Canada, Thủ tướng Trudeau đã đề xuất.

  Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng những hạn chế du lịch đầu tiên mà ông muốn dỡ bỏ là những người có Canada. Trump cũng tuyên bố rằng ông xem Canada ở một góc cạnh khác so với các quốc gia khác và rằng ông đang thương lượng với biên giới Canada.

  Điều đáng để ý là biên cương Canada-Hoa Kỳ lần trước tiên bị đóng cửa bởi thỏa thuận chung, trong khi các hạn chế du lịch khác của Hoa Kỳ, như với Liên minh Châu Âu và Trung Quốc, được áp đặt đơn phương.

  Cả Hoa Kỳ và Canada đã buộc phải tiếp các biện pháp ngăn chặn trong bối cảnh sự lây lan của coronavirus (COVID-19).

  Canada đã chứng kiến hơn 35.000 trường hợp nhiễm coronavirus, chủ yếu ở các tỉnh Quebec và Ontario, với hơn 1.500 trường hợp tử vong.

  Hoa Kỳ, nơi có dân số gần gấp chín lần Canada, đã chứng kiến hơn 720.000 trường hợp với hơn 35.000 trường hợp tử vong.
   

Share This Page