Logic Phát hiện Hồi nghiệm với các Phương tiện Phân tán

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by KẻSĩẨnDanh, Nov 18, 2015.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  Hồi nghiệm (Abduction), hoặc suy luận về cách giải thích tốt nhất, là một phương pháp suy luận trong đó người ta chọn một giả thiết giải thích (nếu là chân) tốt nhất các bằng chứng liên quan. [1] Hồi nghiệm bắt đầu từ một tập sự kiện được chấp nhận và suy luận một cách tốt nhất các giải thích. [2] Thuật ngữ hồi nghiệm đôi khi cũng được sử dụng để nói về việc tạo ra các giả thuyết để giải thích các quan sát hoặc các kết luận, nhưng định nghĩa [1] thì thông dụng hơn trong cả triết học lẫn tính toán.

  Các phương pháp

  Diễn dịch: Cho phép có được b như là một kết quả của a. Nói cách khác, diễn dịch là một quá trình có được các kết quả của cái được giả định. Tính chân thực của các giả định đề đã được đưa ra, thì một diễn dịch có giá trị sẽ đảm bảo cho tính chân thực của kết luận. Một phán đoán diễn dịch được đưa ra dựa trên những tính chân thực đã được chấp nhận, chẳng hạn tất cả mọi đàn ông độc thân đều là những người chưa xây dựng gia đình. Đó là chân thực căn cứ vào định nghĩa và độc lập với kinh nghiệm nhận thức.

  Quy nạp: Cho phép suy luận một a nào đó từ vô số minh hoạ cụ thể của b khi agây ra b. Quy nạp là quá trình suy luận những tiền lệ có thể như là một kết quả của việc quan sát vô số hệ quả tất nhiên. Một phán đoán quy nạp đòi hỏi nhận thức về nó là chân. Chẳng hạn phán đoán “ngoài trời tuyết đang rơi” là vô giá trị chừng nào một người nhìn ra hoặc đi ra ngoài và nhận thấy phán đoán đó là chân hay là giả. Quy nạp đòi hỏi kinh nghiệm nhận thức.

  Hồi nghiệm: Cho phép suy luận a là một giải thích của b. Vì đặc tính này nên hồi nghiệm cho phép điều kiện tiên quyết a của “a gây ra b” được suy luận từ hệ quảb. Vì vậy phép suy diễn và hồi nghiệm trái ngược nhau trong đó một nguyên tắc là “a gây ra b” được sử dụng để suy luận. Hiểu theo nghĩa hẹp thì hồi nghiệm tương đương về hình thức với nguỵ biện logic khẳng định hậu thức, vì có vô số cách lý giải có thể cho b.

  Khác với diễn dịch và quy nạp, hồi nghiệm có thể tạo ra các kết quả không chính xác trong hệ thống hình thức của nó. Tuy nhiên nó lại có thể vẫn hữu ích như là một phép phỏng đoán, đặc biệt là khi một cái gì đó được biết là có thể xảy ra đối với b vì những nguyên nhân khác nhau.

  Hồi nghiệm dựa trên cơ sở logic

  Trong logic, phép giải thích được thực hiện từ một lý thuyết logic T đại diện cho một lĩnh vực và một tập quan sát 0. Hồi nghiệm là quá trình suy luận một tập giải thích 0 theo T và lấy ra một trong số các giải thích đó. Vì E là một giải thích của 0theo T, nên nó cần phải thoả mãn hai điều kiện:

  - 0 sinh ra từ E và T;
  - E nhất quán với T.

  Trong logic hình thức, O và E được giả định là các tập số chữ. Hai điều kiện để E là một giải thích của O theo lý thuyết T được hình thức hoá thành:

  - T ∪E = 0
  - T ∪E là nhất quán.

  Lịch sử khái niệm

  Về phương diện lịch sử, Aristotle đã sử dụng thuật ngữ epagoge suy luận quy nạp, để chỉ phép tam đoạn luận trong đó tiên đề chính được biết là chân, nhưng tiên đề phụ thì lại chỉ là khả năng.

  Nhà triết học Charles Peirce đã đưa khái niệm hồi nghiệm vào môn logic hiện đại. Trong các công trình trước năm 1900, ông hầu hết sử dụng thuật ngữ này để chỉ việc sử dụng một quy luật đã biết để giải thích một quan sát, chẳng hạn “nếu trời mưa thì cỏ bị ướt” là một quy luật đã biết được sử dụng để giải thích rằng cỏ bị ướt. Nói cách khác về phương diện kỹ thuật sẽ chính xác hơn khi nói “Nếu cỏ bị ướt thì việc lý giải có thể nhất là trời vừa mới mưa”.

  Hồi nghiệm

  Tạo ra giả thuyết giải thích. Từ hồi nghiệm người ta nhận ra quy nạp là sự suy lý dựa trên cơ sở các kiểm nghiệm về phần chân lý trong giả thuyết. Mỗi nghiên cứu, cho dù là nghiên cứu các tư tưởng, các sự kiện thô tục, hoặc các chuẩn mực cũng như các quy luật xuất hiện nhằm nỗ lực giải quyết mối bận tâm về những quan sát trong một hoặc những lĩnh vực nhất định. Toàn bộ nội dung giải thích của các lý thuyết đều được chạm tới bằng cách hồi nghiệm, là phương thức bấp bênh nhất trong số các phương thức suy lý. Quy nạp là một quá trình quá chậm đối với hoạt động đó, vì vậy tính chất kinh tế của công việc nghiên cứu đòi hỏi phải sử dụng suy nghiệm, mà chút ít thành công của nó lại tuỳ thuộc vào đôi chút hoà hợp nào đó của người ta đối với tự nhiên, bằng những thiên hướng học được và một số thiên hướng đó có vẻ như là bẩm sinh. Hồi nghiệm được biện minh bằng quy nạp khái quát trong đó nó vận hành thường đủ và không còn gì khác, tối thiểu là không đủ nhanh khi khoa học đã chính xác là tương đối chậm, là công trình của nhiều thế hệ. Giả sử hồi nghiệm là bẩm sinh hoặc là bản năng được phát triển hoà hợp với tự nhiên và được dẫn dắt bới nhu cầu kinh tế hoá quá trình nghiên cứu thì các giả thuyết lý giải nó cần phải đơn giản một cách tối ưu theo nghĩa “tự nhiên” (về vấn đề này Peirce trích Galileo và phân biệt khỏi sự “đơn giản về phương diện logic”). Như vậy hồi nghiệm là một cách thức phán đoán bấp bênh, nó cần phải có các kết quả liên quan đến thực tiễn có thể nhận thức được tối thiểu cũng dẫn đến các kiểm nghiệm tri thức, và trong khoa học, nó phụ thuộc vào sự kiểm nghiệm mang tính khoa học.

  Sau này Peirce đã sử dụng thuật ngữ đó mong muốn tạo ra các quy luật mới để lý giải các quan sát mới, bằng cách nhấn mạnh rằng hồi nghiệm là một quá trình logic duy nhất thực sự tạo ra bất cứ thứ gì mới. Cụ thể là ông đã mô tả quá trình khoa học như một sự kết hợp của hồi nghiệm, diễn dịch và quy nạp bằng cách nhấn mạnh rằng tri thức mới duy nhất được sáng tạo bởi hồi nghiệm.

  Điều đó trái ngược với cách sử dụng thông thường khái niệm hồi nghiệm trong các khoa học xã hội và trong trí tuệ nhân tạo mà ở đó chỉ sử dụng theo nghĩa cũ. Ngược lại với cách sử dụng ấy, Peirce tuyên bố rằng quá trình thực sự tạo ra một quy luật mới không bị “cản trở” bởi các quy luật logic. Hơn thế nữa, ông còn chỉ ra rằng con người có một khả năng bẩm sinh để suy luận một cách chính xác; việc sở hữu khả năng này được giải thích bằng lợi thế tiến hoá đem lại. Cách sử dụng thứ hai của Peirce đối với khái niệm hồi nghiệm giống hệt như khái niệm quy nạp.

  Norwood Russell Hanson, một nhà triết học khoa học muốn nắm bắt một cách lý giải logic về việc các phát hiện khoa học đã diễn ra như thế nào. Ông đã sử dụng khái niệm hồi nghiệm của Peirce cho vấn đề này. Một nhà khoa học khác là Peter Lipton cũng đã phát triển thêm khái niệm này với công trình “Inference to the Best Explanation” [Lipton 1991].

  Ứng dụng

  Các ứng dụng vào trí tuệ nhân tạo bao gồm việc chẩn đoán lỗi, xét lại niềm tin, và kế hoạch hoá tự động. Ứng dụng trực tiếp nhất của khái niệm hồi nghiệm là ở chỗ nó tự động tách được các lỗi trong các hệ thống: một lý thuyết nào đó liên quan đến các lỗi với các tác động của chúng và một tập tác động được quan sát, thì hồi nghiệm có thể được sử dụng để suy luận các tập lỗi có thể là nguyên nhân gây nên vấn đề.

  Hồi nghiệm cũng có thể được sử dụng để xây dựng mô hình kế hoạch hoá tự động. Một lý thuyết logic nhất định liên quan đến các sự cố hành động với các tác động của chúng (chẳng hạn một công thức tính toán sự kiện), vấn đề phát hiện một kế hoạch đạt tới một tình trạng có thể được mô hình hoá khi vấn đề hồi nghiệm một tập chữ số hàm ý rằng hiện trạng cuối cùng là hiện trạng mục đích.

  Xét lại niềm tin, quá trình thích ứng với niềm tin theo quan điểm thông tin là một lĩnh vực khác trong đó hồi nghiệm được áp dụng. Vấn đề chủ yếu của việc xét lại niềm tin là thông tin mới có thể không nhất quán với tập hợp niềm tin, trong khi kết quả tích hợp lại không thể không nhất quán. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phép hồi nghiệm: khi một sự lý giải cho việc quan sát đã được phát hiện thì việc tích hợp nó không thể tạo ra tính không nhất quán. Ứng dụng này của hồi nghiệm không trực tiếp, khi bổ sung các công thức mang tính định đề vào các công thức định đề khác chỉ có thể làm cho các tính chất không nhất quán trở nên tồi tệ. Thay vào đó hồi nghiệm được thực hiện ở cấp độ sắp xếp trật tự ưu tiên của các thế giới khả thể.

  Trong triết học khoa học, hồi nghiệm là phương pháp suy luận chủ yếu để hỗ trợ cho chủ nghĩa hiện thực khoa học, và nhiều trận tranh cãi về chủ nghĩa hiện thực khoa học vẫn tập trung vào việc liệu có phải hồi nghiệm là một phương pháp suy luận có thể chấp nhận được hay không. Trong ngôn ngữ học lịch sử, hồi nghiệm trong việc tìm kiếm được ngôn ngữ thường diễn ra như là một bộ phận thiết yếu của các quá trình thay đổi ngôn ngữ chẳng hạn như việc tái phân tích và phép loại suy.

  Hiệu lực hồi nghiệm

  Hiệu lực hồi nghiệm là quá trình làm cho một giả thuyết nhất định trở nên có hiệu lực thông qua suy lý hồi nghiệm. Với nguyên tắc này, một lý giải sẽ có giá trị khi nó là cách lý giải có thể là tốt nhất của một tập dữ liệu đã biết. Cách lý giải có thể tốt nhất thường được xác định bằng khuôn khổ tính đơn giản và tính tao nhã (xem Occam’s razor). Hiệu lực suy nghiệm là một hoạt động thông thường trong việc xây dựng giả thuyết trong khoa học.

  Sau khi đã đạt được kết quả từ một thao tác suy luận, chúng ta có thể bị bỏ lại với vô số giả định mà một số giả định lại mâu thuẫn. Hiệu lực hồi nghiệm là một phương pháp xác định các giả định sẽ dẫn đến mục tiêu của bạn.
  _________________________________

  Nguồn: Olga Pombo et al (eds.) 2006. Abductive Logic of Discovery with Distributed Means, A manuscript to appear in a book (edited by Olga Pombo et al) on the basis of the “Abduction and the Process of Scientific Discovery” Conference, 4-6 May 2006.

  Người dịch: Hà Hữu Nga
  -----------------------------
  References

  Awbrey, Jon, and Awbrey, Susan 1995. Interpretation as Action: The Risk of Inquiry, In Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, 15, 40-52.

  Cialdea Mayer, Marta and Pirri, Fiora 1993. First order abduction via tableau and sequent calculi. Logic Jnl IGPL 1993 1: 99-117; doi:10.1093/jigpal/1.1.99.

  Cialdea Mayer, Marta and Pirri, Fiora 1995. Propositional Abduction in Modal Logic, Logic Jnl IGPL 1995 3: 907-919; doi:10.1093/jigpal/3.6.907.

  Edwards, Paul (eds.) 1967. The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan Publishing Co, Inc. & The Free Press, New York. Collier Macmillan Publishers, London.

  Eiter, T., and Gottlob, G. 1995. The Complexity of Logic-Based Abduction, InJournal of the ACM, 42.1, 3-42.

  Harman, Gilbert 1965. The Inference to the Best Explanation, In The Philosophical Review 74:1, 88-95.

  Josephson, John R., and Josephson, Susan G. (eds.) 1995. Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

  Lipton, Peter 2001. Inference to the Best Explanation, London: Routledge.

  Menzies, T. 1996. Applications of Abduction: Knowledge-Level Modeling, InInternational Journal of Human-Computer Studies, 45.3, 305-335.

  Yu, Chong Ho 1994. Is There a Logic of Exploratory Data Analysis?, In Annual Meeting of American Educational Research Association, New Orleans, LA, April, 1994.

  [align=right]Theo: kattigara-echo.blogspot.com[/align]
   
 2. tho3897

  tho3897 New Member

  Tại Sao Nên Cá Độ Online ?

  Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký tài khoản V9BET nhà cái Việt Nam ! Cá cược trực tuyến chỉ với 100k VND - Tỷ lệ rất hấp dẫn lên đến 1/100  [​IMG]  Cá độ online - Online betting

  Bằng một chiếc máy tính internet có kết nối internet. Cá độ online có thể giải quyết tất cả các nhược điểm của hình thức cá độ offline bằng các ưu điểm của mình như:

  - Rất nhiều sự lựa chọn: có hàng nghìn nhà cái trên khắp thế giới luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bạn.

  - Nội dung cực kì phong phú: không chỉ có cá độ trong bóng đá, bạn còn được dịp thỏa sức với hàng trăm sự kiện diễn ra hàng ngày của các môn thể thao yêu thích khác như: Bóng chuyền (Volleyball), Tennis, bóng rổ (Basketball), Bóng bầu dục (Rugby), Golf, Đua ngựa (Horse racing), Đua xe công thức 1 (Formula 1), Đua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn cầu trên băng (Ice hockey),v.v..

  - Có thể cá độ bất cứ lúc nào: sáng sớm hay giữa trưa, tờ mờ tối hay nửa đêm, hàng nghìn nhà cái luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ nhu cầu cá độ nào của bạn.

  - Có thể cá độ ở bất cứ đâu: dù bạn đang ở nhà, ở cơ quan, đi công tác xa hay thậm chí đi nước ngoài cũng chẳng có gì ảnh hưởng.

  - Chủ động quản lý chi tiêu: chỉ được phép cá độ bằng số tiền mình có do vậy bạn sẽ không bị lâm vào tình trạng bội chi. Bạn luôn kiểm soát được tình hình tài chính của mình.- Sự đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán của nhà cái: với tiềm lực tài chính khổng lồ của các nhà cái uy tín như: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. bạn luôn được đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.

  Với sự phổ biến của máy tính và internet băng thông rộng, các hình thức thanh toán trực tuyến, và đặc biệt là điện thoại có khả năng kết nối internet qua GPRS hay 3G như hiện nay, việc cá độ online là hết sức đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn khả thi.  ---------------- > Giới Thiệu Nhà Cái W88  - W88 là trang cá cược thể thao và casino của công ty cung cấp dịch vụ trò chơi giải trí trực tuyến có trụ sở ở Philippines và được đảm bảo bởi các tổ chức First Cagayan Leisure & Resort Corporation (CEZA) uy tín. Kể từ năm 2000 W88 đã phục vụ cho thị trường Trung Quốc cũng như châu Á Thái Bình Dương, có tiềm năng và dự tính trở thành nhà cái hàng đầu ở châu Á. Trong thời gian ngắn W88 đã xây dựng được website với giao diện bắt mắt và hỗ trợ hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Việt chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của họ đến thị trường Việt Nam.


  W88 đầu tư cho hệ thống chăm sóc khách hàng rất chu đáo, luôn luôn có nhân viên trực 24/24 sẵn sàng làm nhiệm vụ hướng dẫn cho người chơi. Nhưng phải nói là họ đã làm trên mức cần thiết vì theo mình thì W88 là trang cá cược có những thủ tục đăng kí cũng như cách thức giao dịch gửi/rút tiền vào loại nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi nhất trong các nhà cái ở Việt Nam mà một người mới lần đầu chơi cá cược trực tuyến cũng có thể dễ dàng tự thao tác mà không cần hướng dẫn.
  HIỆN NAY, W88 CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM SAU:  + CƯỢC THỂ THAO: W88 CUNG CẤP TRỰC TUYẾN VÀ MIỄN PHÍ HƠN 4000 TRẬN ĐẤU TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.


  + CƯỢC CASINO: VỚI CÁC CÔ GÁI CHIA BÀI ĐẾN TỪ CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á, SẼ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG CHU ĐÁO KHI CƯỢC TÀI/XỈU - BÀI 3 CÀO - VÒNG QUAY ROULETTE THẾ GIỚI- BÀI XÌ ZÁCH  + CƯỢC XỔ SỐ: CƯỢC NHỮNG CON SÔ CỦA BẠN VÀ TRÚNG NGAY TỈ LỆ LỚN - CHỈ VỚI 3 PHÚT CHO 1 LẦN XỔ - NHANH GỌN/ LẸ  + POKER: NƠI QUY TỤ NHỮNG TAY CHƠI BÀI POKER HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. W88 ĐỒNG THỜI CÓ THỂ HỖ TRỢ 10,000 NGƯỜI CHƠI TRONG CÙNG 1 THỜI ĐIỂM. CHÚNG TÔI CẢM KẾT: ĐƯỜNG TRUYỀN ỔN ĐỊNH, SERVICE NHANH NHẤT KHI CƯỢC TẠI POKER.


  + CƯỢC TÀI CHÍNH: NẾU QUÝ KHÁCH LÀ NHÀ ĐẦU TƯ GIỎI! SAO KHÔNG THỬ SỨC CÙNG W88? CHÚNG TÔI CUNG CẤP SÀN VÀNG/TIỀN TỆ/TIÊU DÙNG TRÊN THĨ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI. HÃY THAM GIA VÀ CẢM NHẬN.


  ĐẶC BIỆT- QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM GIA CHƠI THỬ MIỄN PHÍ, TRÃI NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ W88 - HÃY CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC LÀ 1 PHẦN SÂN CHƠI CỦA QUÝ KHÁCH !


  HÃY ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN W88 NGAY VÀ NHẬN KHUYẾN MÃI 100% LÊN ĐẾN 4.000.000 VND !

  * Hướng dẫn đăng ký tài khoản W88

  * Hướng dẫn gởi tiền vào tài khoản W88

  * Hướng dẫn rút tiền tài khoản W88 về ngân hàng

  Các bạn có thể vào các website trên để tham khảo và cập thông tin khuyến mãi mới nhất !
  Chúc các bạn may mắn ! ^^
   
 3. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 4. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 5. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 6. ONESVIETS

  ONESVIETS Member

  TUYỂN CTV VÀ ĐẠI LÝ GIÁ SỈ TẬN GỐCLẤY 5 SP VẪN ĐƯỢC GIÁ SỈ - TẬN GỐC :dizzy::boom: HÀNG CÓ SẴN KHO - KHÔNG CHỜ ĐỢIHÀNG LOẠI 1 CHẤT LƯỢNG – CÓ BẢO HÀNH SP GOMSHOPS CHUYÊN CÁC DÒNG SẢN PHẨM HOT TREND – SẢN PHẨM GIA DỤNG – SẢN PHẨM HOT THEO MÙA – THỊ TRƯỜNG :point_down: BAO GỒM NHIỀU NGÀNH HÀNG : ĐIỆN TỬ - GIA DỤNG – THỜI TRANG – SP HỖ TRỢ SHOP GIAO HÀNG TẬN NƠI – SHIP CODE TOÀN QUỐC ĐỊA CHỈ : TÒA NHÀ GOLDEN PALCE – ĐƯỜNG MỄ TRÌ – NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI CALL TUYỂN SỈ : 0986.509.039 GOMSHOPS Website : www.gomshops.info  Link tham gia nhóm ZALO CTV : https://zalo.me/g/okefay914
   
 7. gomsviet1

  gomsviet1 New Member

  Chia sẻ ae tất tần tật các giải pháp Marketing trên SHOPEE, ae chia sẻ về tường nghiên cứu dần nhé!
  -- Chỉ cần làm theo 2 bước ::
  (.) nhận trọn bộ tài liệu


  Bằng cách chia sẽ lên tường công khai + tag 10 bạn vào bình luận. Và xong chụp hình gửi nick fb mình nhé. Mình gửi link tài liệu ạ
  https://www.facebook.com/GomShopMM/posts/2817358411923282
   
 8. xlctmoitruong

  xlctmoitruong Member

  Đối với nhiều công ty, xí nghiệp hiện nay đang tìm địa chỉ Công ty chuyên xử lý chất thải ở TP. Hồ Chí Minh là một trong số các câu hỏi được nhiều công ty quan tâm nhất khi rác thải ở Việt Nam đang là vấn đề thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan ban ngành, các công ty, doanh nghiệp cũng như mỗi người dân.
  Với sứ mệnh đó, Công Ty Môi Trường chúng tôi ra đời để cùng chung tay, góp sức cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, vì tương lai một Việt Nam xanh.
   

Share This Page