Cõi sống - Michael Ryan

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by CóVayCóTrả, Jan 8, 2016.

 1. CóVayCóTrả

  CóVayCóTrả Administrator

  Cõi sống hay thế giới của cuộc sống hàng ngày và những thực tại thông thường, là một khái niệm bắt nguồn từ tác phẩm của nhà hiện tượng học Edmund Husserl (1859 – 1938) và được phát triển trong ngành xã hội học bởi nhà xã hội học hiện tượng học Alfred Schütz (1899 – 1959). Bản thân của Schütz quan tâm đến phạm vi (thế giới của cuộc sống hàng ngày và những thực tại thông thường) mà những cá nhân vật lộn với ý thức của những người khác trong khi đang sống trong dòng ý thức của bản thân họ. Cõi sống mà Schütz đã mô tả là một lĩnh vực liên chủ thể mà con người sáng tạo nên những thực tại xã hội của họ đồng thời bị giam hãm bởi những cấu trúc văn hóa và xã hội đã có sẵn. Cõi sống đã hiện hữu rất lâu trước khi chúng ta được sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lực để tác động trở lại nó. Hơn thế nữa, mỗi người chúng ta có một cõi sống của riêng mình, mặc dù tất cả mọi tác nhân đều có chung những yếu tố tương đồng.

  [align=center] View attachment coi song.jpg [/align]

  Trong phạm vi này, con người hoạt động trên cái mà ông gọi là thái độ tự nhiên (natural attitude). Thái độ tự nhiên là cái mà con người cho thế giới xung quanh họ là hiển nhiên. Họ không chút nghi ngờ về sự hiện hữu hoặc thực tại của nó cho đến khi nảy sinh một tình huống hồ nghi. Tình huống hồ nghi này chỉ xảy ra khi con người ngưng tin cậy vào “công thức” dành cho cách giải quyết những tình huống thường ngày và buộc phải phát triển những cách thức sáng tạo để giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải.

  Có sáu đặc trưng cơ bản về cõi sống. Đặc trưng đầu tiên là cái mà Schütz đã gán cho như là “nhận thức mở rộng” (1973:213), hay trạng thái của ý thức trong lúc những tác nhân (actors) dâng hiến tất cả mọi nguồn lực và sự chú ý của họ đến cuộc sống hiện tồn. Đặc trưng thứ hai là những tác nhân chấp nhận sự tồn tại của cõi sống mà không đặt câu hỏi về nó. Đặc trưng thứ ba và cũng là đặc trưng quan trọng nhất đối với định nghĩa của Schütz là cái tiêu biểu cho cõi sống, tác nhân thực hiện công việc. Công việc ở đây được xem như bất kỳ hành động nào không mang tính hiện tượng học được thực hiện bởi những tác nhân với ý định gây ra một tình huống thông qua hành động. Đặc trưng thứ tư là sự tự hiểu thông qua công việc mà ta đi đến trải nghiệm như là một cái toàn bộ. Đặc trưng thứ năm, cõi sống bao gồm những hành động và những tương tác xã hội xảy ra trong thế giới chia sẻ của hành động và giao tiếp xã hội. Đặc trưng thứ sáu là dòng thời gian của những tác nhân giao cắt với dòng thời gian toàn bộ của xã hội.

  Một nhà lý thuyết xã hội quan trọng khác có liên quan tới khái niệm về cõi sống là Jürgen Habermas. Mặc dù Habermas quan tâm đến sự giao tiếp tự do và cởi mở và hành động giao tiếp nói chung, nhưng ông cũng có những đóng góp to lớn đến khái niệm về cõi sống. Habermas đối lập cõi sống, xem nó như là thế giới xuất phát từ viễn tượng của chủ thể hành động bên trong nó, với hệ thống, là thế giới xuất phát từ viễn tượng của người quan sát khách quan. Mặc dù hai khái niệm khác nhau, nhưng Habermas cho rằng chỉ có duy nhất một xã hội, và hệ thống và cõi sống chỉ là những phương cách khác nhau nhằm tìm kiếm một xã hội đặc thù.

  Cõi sống là nơi người nói và người nghe gặp gỡ (Habermas đặc biệt quan tâm đến sự giao tiếp) và là nơi chứa đựng một khả thể đối với họ nhằm đạt tới một sự đồng thuận hay tới một sự hiểu. Một phạm vi rộng của những sự thông hiểu chung và những tiền giả định ngầm cần phải hiện hữu và phải hiểu lẫn nhau để sự giao tiếp xảy ra.

  Mối quan tâm chính của Habermas là cái mà ông gọi là “thực dân hóa cõi sống” (1987). Thuật ngữ này hàm chứa hệ thống và những mệnh lệnh duy lý hóa của nó đang ngày một thống trị và bạo hành đối với cõi sống. Sự “bạo hành” này chống lại cõi sống thông qua hệ thống rõ ràng và hiển nhiên nhất trong những cách thức mà qua đó sự giao tiếp bị giới hạn và gia tăng hơn sự ít chỉ đạo hướng tới một mục đích của sự đồng lòng. Nói cách khác, sự bạo hành này cũng sản xuất một chuỗi của “những bệnh lý học” và những khủng hoảng bên trong cõi sống vốn là căn nguyên của những vấn đề xã hội nghiêm trọng.

  Mục tiêu của tương lai, theo Habermas, phải là một thế giới mà qua đó hệ thống và cõi sống có thể được làm giàu cho cả hai (được tái kết hợp) và không cái nào bị thống trị bởi cái kia. Hai phương cách tìm kiếm xã hội cần kết hợp với nhau một lần nữa, như chúng đã từng kết hợp trong xã hội nguyên thủy. Phương cách dễ dàng nhất để đạt được mục tiêu này là sự đẩy mạnh hơn nữa sự giao tiếp tự do và cởi mở và kháng cự lại sự duy lý hóa ngày càng gia tăng nhằm áp đặt lên cõi sống thông qua hệ thống. Hành động này vốn được đảm nhận thông qua nhiều những trào lưu xã hội đã nảy sinh ở những ranh giới giữa hệ thống và cõi sống. Habermas cũng đề nghị thực hiện “những rào cản hạn chế” nhằm giới hạn những ảnh hưởng của hệ thống lên cõi sống và “ những bộ cảm biến” (sensors) nhằm gia tăng trở lại những ảnh hưởng của cõi sống đối với hệ thống. Mặc dủ ông nghi ngờ khả năng cứu vãn cõi sống của Hoa Kỳ, nhưng Habermas hy vọng rằng châu Âu có khả năng sáng tạo một thế giới mà qua đó cõi sống và hệ thống có thể cùng tồn tại mà không áp đặt lẫn nhau.

  [align=right]Theo sociallife.vn[/align]
   
 2. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 3. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 4. hoiang1988

  hoiang1988 Member

  Địa chỉ chuyên bán kính măt nam - điện thoại cổ- mặt dây chuyền phật bản mệnh - nhẫn phong thủy giá rẻ hàng vôi tại hà nội giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc đảm bảo uy tín

  https://bandienthoai-nokia6300-hanoi.blogspot.com/
  [​IMG]
   

Share This Page