VIỆC BẺ BÁC NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHƠI - Phan Khôi

Discussion in 'Góc Nhìn' started by khaidântrí, Apr 27, 2016.

 1. khaidântrí

  khaidântrí Administrator

  [align=right]Lời trách ông Nguyễn Duy Thanh và ông P.B. nào đó trong Trung lập[/align]

  Người Tây đã đành, mà người Tàu cũng vậy, từ xưa đến nay, trong đám sĩ phu họ hay có một cái thói quen nhã lắm mà cũng có ích lắm, là viết thơ đàm đạo việc học với nhau; những bức thơ ấy kêu bằng "bức thơ luận học".

  Bạn đồng học cùng nhau, hay là không đồng học, chỉ nghe tiếng nhau mà thôi, họ cũng viết thơ cho nhau mà nghiên cứu các vấn đề thuộc về học vấn. Hoặc về văn chương, hoặc về triết lý, hoặc về lịch sử..., có những chỗ còn nghi ngờ hay người nầy với kẻ kia không đồng ý, thì họ đem ra mà biện luận cùng nhau, cật nạn cùng nhau. Hai bên đều lấy cái tri thức, cái ý kiến của mình mà cọ với nhau, cọ thét rồi nó như sắt với đá cọ thét mà bật ra lửa, nghĩa là nẩy ra được ít nhiều ánh sáng của chơn lý. Ở bên Tàu, cái thói quen ấy, giữa đám học giả ngày nay thì lại càng thạnh hành lắm.

  Việc viết thơ luận học cùng nhau, ta muốn coi nó là một trò chơi giải trí, như là đánh cờ tướng, vẽ sơn thủy cũng được, nhưng nó lại còn có ý cao thượng hơn những trò kia, cho nên nói rằng "nhã lắm". Nhờ sự luận biện cật nạn trong khi viết thơ qua lại mà rồi một hay nhiều cái nghi đề được giải quyết, chơn lý được rõ ra, cho nên nói rằng "có ích lắm".

  Sự có ích ấy ai cũng thấy rồi; ở đây tôi lại chú ý ở một sự có ích khác, là nơi người ta hay bỏ qua đi. Trong sự viết thơ luận học ấy, tôi thấy ra là một cách rất hay, tập cho người ta luận biện mọi sự.

  Nhứt là trong khi mình tiếp được bức thơ của người bạn, mình phải đọc cho thật kỹ, mình phải lãnh hội hết thảy cái ý trong thơ mà đừng hiểu lầm, rồi mình mới trả lời được. Trong khi trả lời, mình ưng thuận lời của bạn thì mình cũng phải trưng dẫn lời bạn ra sao, vì cớ nào mà mình đồng ý; còn mình muốn phản đối thì lại càng phải cẩn thận lắm: lời bạn thế nào, ý bạn thế nào, mình phải thuật lại cho thiệt đúng rồi mới hạ lời mà công kích được.

  Thế thì tôi có thể nói rằng sự viết thơ luận học, ngoài cái ích làm sáng chơn lý ra, lại còn cái ích tập cho người ta nghị luận nữa. Tôi sở dĩ đem việc ấy mà nói vào đây là cốt trọng ở chỗ đó.

  Tôi lại cũng có thể nói: Ai muốn viết văn nghị luận cho hay, muốn viết báo cho lành nghề, nhứt là muốn làm một tay tướng tài về bút chiến trong làng báo, thì từ trước nên lợi dụng sự viết thơ luận học mà tập rèn đi. Không khó gì hết, các bậc thanh niên trong ngoài hai mươi tuổi, có chịu qua giáo dục phổ thông rồi, đều có thể làm được.

  Vậy mà từ xưa đến nay tôi chưa hề thấy trong người Việt Nam chúng ta, có ai từng làm. Tôi đọc không được nhiều, chớ cũng được đôi chục cái văn tập của các bậc tiền bối, mà chưa từng thấy có một bức thơ nào là bức thơ luận học. Một chút đó, cũng đủ thấy cái tánh chất của người mình khác nhau với người Tàu người Tây xa quá, vậy mà cũng ra bộ hơn hớn, vỗ bụng mà chịu lấy cái tiếng khen là "dân ham học" hay sao?

  Bởi dân tộc mình là cái dân tộc xưa nay chưa hề đem chuyện học ra mà bàn luận, chưa hề viết thơ luận học cho nhau, nên ngày nay bắt ra làm việc ấy thì phải ngớ nghết, thì phải trăm cái trăm lạ, chẳng khác nào gái mới về nhà chồng! Thấy vậy mà tôi cầm lòng không đậu, có mấy lời xin khuyên anh chị em hết thảy, nếu có muốn nghị luận việc nầy việc khác thì nên tập rèn trước đi, nên viết thơ luận học cho nhau trước đi.

  Gần đây có xảy ra hai việc làm cho tôi lấy làm lạ vô cùng, vì nó không có thể xảy ra được mà cũng xảy ra. Vả chăng, cái việc bẻ bác người ta, không phải là việc chơi, phải cẩn thận cho lắm mới được. Khi muốn bẻ bác người nào, cốt phải biết rõ cái sự chủ trương của người ấy thế nào, và theo mình, cái sự chủ trương ấy là không phải, như vậy thì mình mới dám bẻ bác. Đã vậy mà lại còn phải nhớ chỗ nầy nữa: mình biết người ta quấy rồi, nhưng cái phải của mình, mình căn cứ vào đâu; mình có căn cứ vững chãi, thì mới dám vịn lấy đó mà bẻ bác người ta. Người nào ưa bẻ bác, gặp chi bẻ bác nấy, mà lại không làm theo cái cách trên đó thì chỉ có coi việc bẻ bác là việc chơi, mới cả gan không sợ gì hết như vậy.

  Tôi chẳng nói xa nói gần gì hết. Cho được chỉ thiệt ra hai việc đã nói móng đến trên đó, tôi phải đem ông Nguyễn Duy Thanh cùng ông P.B. nào không biết, có bài trong báo Trung lập ra đây mà nói chuyện và để lời thiết trách hai ông.

  Mục "Vai ngự sử trên đàn văn" của Phụ nữ tân văn độ trước, ký tên C. D., ấy là tự tay tôi viết. Số 99, một đoạn nói về ba chữ "sâu nhái tiếng" như vầy:

  "Thấy tờ báo kia hay dùng chữ "sâu nhái tiếng" mà dùng đi dùng lại nhiều lần lắm. Đôi khi có chua dưới ba chữ ấy, nói rằng bởi chữ "ứng thanh trùng" của Hán văn mà ra.

  Sâu nhái tiếng, cứ theo văn nghĩa cả câu trong khi họ dùng thì có ý ví với sự nói theo, sự nói phụ họa với kẻ khác, cũng như con "sâu" nầy nghe con "sâu" kia kêu mà kêu theo. Nghĩa như vậy thì đúng, không có sai lầm chi hết.

  Nhưng chúng tôi nói đây là nói về cách đặt chữ. Theo lẽ thì cách đặt chữ như vậy không trôi; ba chữ "sâu nhái tiếng" không thành lập được là một danh từ (terme).

  Chữ "trùng" 蟲 trong Hán văn, theo tiếng Việt Nam thì chia làm hai: sâu và bọ. Sâu không cánh mà bọ có cánh. Vậy như sâu rọm, sâu đo, sâu keo, sâu xanh... phàm kêu là sâu thì đều không cánh cả. Còn bọ hung, bọ chét, bọ vừng, bọ hong,... phàm kêu là bọ thì đều có cánh cả.

  Mà bất kỳ còn trùng nào, nó kêu (kỳ thiệt không phải kêu) là nhờ ở cánh; như con dế, con ve ve,... tuy ta không kêu nó là bọ nhưng phải sắp nó về giống bọ, vì nó có cánh. Còn giống sâu, không có cánh thì không kêu; không kêu thì có tiếng ở đâu? Thật vậy, có ai hề nghe con sâu rọm, con sâu đo, nó lên tiếng bao giờ!

  Vậy chữ "trùng" trong cái danh từ "ứng thanh trùng" ấy, muốn nói ra tiếng ta thì phải nói là bọ, chớ không được nói là sâu, vì sâu không có tiếng...

  Chúng tôi biết dịch như vậy là sai, nhưng muốn sửa lại thì không sửa được. Thôi, ta bỏ ba chữ "sâu nhái tiếng" đi mà đừng dùng nữa là hơn.

  Vả, sự dịch thành ngữ, tục ngữ ngoại quốc cho nhập tịch tiếng ta, là sự ích lợi nên làm. Có điều phải dịch cho hay mà đừng làm hại tiếng ta mới được. Chúng tôi muốn bỏ ba chữ ấy vì sợ dùng nó lâu thành quen, rồi nó sẽ phá cái luật chia loài trùng ra sâu và bọ trong tiếng ta, ấy là điều có hại đó vậy".

  Sự chủ trương trong bài đó cho đến bây giờ tôi cũng vẫn còn nhìn là phải. Tuy rằng sau đó có người ký tên Ngổ dân gởi bài phản đối, bài ấy có đăng trong Phụ nữ số 103, tôi cũng chẳng phục tình; trừ ra một điều người ấy có nhắc tích Dương Miến đau "bịnh ứng thanh trùng" là có ích cho tôi, vì trong khi viết bài kia, tôi quên lửng cái điển ấy. Không viết mà biện lại với Ngổ dân, là bởi hồi đó tôi có từ chức ở báo nầy hết một độ.

  Nay hẵng lui một bước, nhận cho lời phản đối của Ngổ dân có nhiều chỗ phải mà tôi cũng theo đi; còn một chỗ sâu không tiếng, bọ có tiếng, không làm lộn xộn được, là tôi cũng vẫn còn giữ chặt. Giữ chặt chỗ ấy, tôi chỉ có ý thận trọng cho sự phân loại (classification) của khoa học trong tiếng ta sau nầy, chớ không phải là bởi tư ý muốn cho mình được thắng. Thật thế, trong tiếng ta đã chia ra, không tiếng gọi là sâu, có tiếng gọi là bọ, nay trở nói sâu có tiếng, danh thiệt trái nhau, có hại cho đường khoa học về sau rất nhiều.

  Bổn ý tôi phản đối ba chữ "sâu nhái tiếng" chỉ có thế mà thôi, nguyên văn của tôi đã có lục lại y như trên đó, vậy mà trong bài "Ý của tôi về tiếng Việt Nam" của ông Nguyễn Duy Thanh (Phụ nữ số 119) nói về việc ấy, đã nói sai đi tất cả. Một đoạn gần cuối bài của ông, nói như vầy:

  "Cho đến mới rồi, có người dịch chữ "ứng thanh trùng" ra "sâu nhái tiếng", quan ngự sử ngài lại bẻ hành bẻ hẹ mãi, rồi nói rằng để chữ "ứng thanh trùng" hơn, chớ đem chữ "sâu nhái tiếng" vào thì xấu cái tiếng An Nam đi".

  Ông còn nói chi chi nhiều nữa, nhưng mà thôi, hẵng trích ra cái chỗ rất cốt yếu là đoạn trên đó, rồi xin ai nấy đem mà gióng thử với nguyên văn cái bài "Ngự sử đàn văn" của tôi trên kia thử ra sao. Tôi có hề bảo để nguyên chữ "ứng thanh trùng" là hơn đâu mà ông Nguyễn Duy Thanh vu cho tôi như vậy. Tôi có bảo bỏ ba chữ "sâu nhái tiếng" đi, nhưng không phải bởi sợ xấu tiếng An Nam đi như lời ông Thanh nói, mà chỉ bởi cố ý giữ vững cái sự rõ (précis) trong tiếng ta để tiện sự phân loại trong khoa học về sau đó thôi.

  Thế thì ông Nguyễn Duy Thanh căn cứ vào đâu mà nói tôi (ngự sử là tôi) đã phô những lời ấy? Ông đã bắt được tay day được cánh ở hồi nào mà ông dám vu oan giá hoạ cho người ta?

  Cái cách nghị luận hàm hồ như vậy người mình hay dùng luôn luôn. Tôi biết ông Thanh trong khi viết bài đó có ý tìm cho được nhiều chứng cớ về sự khinh tiếng An Nam, tìm ở nơi ông Hồ Duy Kiên, ông Bùi Quang Chiêu, ông Bùi Huy Đức, ông Phạm Quỳnh, ông còn lấy làm không đủ, ông phải vớ tới "quan ngự sử" của Phụ nữ tân văn nữa. Ông không kể sự thiệt ra sao, cốt chỉ muốn chưng nhiều ra cho rậm đám.

  Trong sự học, người ta biện luận cùng nhau, không ai dùng cách ấy bao giờ. Duy có ở Trung kỳ ngày nay, về sự kiện cáo, chưa có chế độ mới, còn theo lối cũ, thì có một bọn quân sư thầy kiện, họ hay làm đơn khai cho bên nguyên bên bị đối nại nhau, thì mới dùng cách ấy mà thôi. Bọn ấy, họ không kể sự thiệt là gì cả, miễn cái gì có thể giúp được cho sự "già mồm" của họ thì họ bợ vào. Ông Nguyễn Duy Thanh, học sanh du học ở Paris, "điện máy chuyên nghề" là một nhà khoa học mai sau đó, cái đức của nhà khoa học là gì, ổng nên biết mà giữ lấy, há lại nên đi bắt chước cái thói quân sư thầy kiện ấy sao? Phải ai mà dùng cách ấy thì cái lỗi còn nhẹ; một nhà khoa học như ông Nguyễn Duy Thanh, thì không có thể dung thứ được, mà tôi tưởng, hôm nay ông biết ra, ông cũng không có thể tự dung thứ cho mình.

  *

  Hôm gần Tết, tôi ngồi tại tòa soạn Phụ nữ tân văn, bỗng nghe có người kêu tôi trong máy nói. Tiếng một người quen, hỏi tôi về một bài thơ chữ nho mà người ấy không biết xuất xứ ở đâu. Cứ như tôi biết thì bài thơ người ấy đọc có sai mấy chữ, tôi bèn đính chánh lại, và chỉ ra xuất xứ trong sách Tùy Viên thi thoại.

  Ít hôm sau, số Tết của Đuốc nhà Nam ra, té ra bài thơ ấy được đăng lên, có dịch ra Quốc âm nữa; người viết ký tên Bích Vân cũng có nói rằng lấy ra từ Tùy Viên thi thoại, theo như lời tôi.[*]

  Ra ngoài Tết, vào ngày thứ bảy 13 Février, Trung lập lại ra một số đặc biệt nữa, trong có một bài, đề là "Chữa lại một bài thơ", ở dưới ký tên P.B., nguyên văn như vầy:

  "Số báo đặc biệt Đuốc nhà Nam trương thứ tám có bài của Bích Vân tiên sanh nói về thi thoại Tàu Tây, có dẫn chuyện một ông thầy chùa ăn trứng gà, phạm nhằm giới cấm, bị quan bắt được, làm cung trạng bằng bài thi tứ tuyệt như vầy:

  Hỗn độn càn khôn nhứt khẩu bao,
  Dã vô bì huyết dã vô mao.
  Lão tăng đới nhĩ Tây phương khứ,
  Miễn tại nhơn gian thọ nhứt đao.

  Dịch nôm:

  Hỗn độn càn khôn có một bao,
  Thịt da nào đã có gì đâu.
  Lão tăng đưa nó về Tây Trúc,
  Cho khỏi mai sau chịu một dao.

  Soạn giả nói rằng nhớ trong tập Tùy Viên thi thoại của Tàu.

  Tuy khi viết mấy hàng nầy bên cạnh mình chẳng có tập văn kia mặc dầu, tôi cũng dám đoan rằng không bao giờ quyển Tùy viên lại in vào một bài thơ như trên kia. Ông Tùy Viên là một bậc nho sĩ, lẽ đâu lầm lạc như Bích Vân tiên sanh!

  Câu thứ nhứt: Hỗn độn càn khôn khẩu nhứt bao. Nếu dùng chữ hỗn độn thì không được dùng chữ càn khôn. Cái thời gian trời đất chưa phân biệt, chưa có, người Tàu đặt tên là đời hỗn độn. Đã là hỗn độn thì chẳng có trời đất. Hỗn độn càn khôn đi cặp với nhau không có nghĩa gì hết. Trong sách Ấu học tầm nguyên có câu: "Hỗn độn sơ khai, càn khôn thỉ điện, khí chi khinh thanh, thượng phù vi thiên, khí chi trọng trược, hạ ngưng vi địa". Hết đời hỗn độn rồi trời đất mới dựng lên. "Nhứt khẩu bao" lại càng không có nghĩa nữa, trứng gà là một cái bao, miệng đâu mà miệng!

  Nguyên văn của người ta như vầy: "Hỗn độn vị phân định nhứt bao", nghĩa là: lúc đời hỗn độn chưa chia thì định chừng có một bao mà thôi. Tác giả ví trứng gà cũng như đời hỗn độn, còn lộn xộn chỉ một cục tròn tròn có bao ngoài. Vậy mới liên tiếp xuống câu thứ nhì: "Dã vô bì huyết dã vô mao". Câu thứ ba: "Lão tăng" phải để "Kim tăng". Thầy chùa đâu được xưng hô với quan là "lão" bao giờ? Có xưng thì xưng "bần tăng" mà thôi. Kim tăng là "nay thằng thầy chùa nầy" hay là "tôi" cũng được. Cung khai đâu dám xấc xược như thế!

  Đến câu thứ tư, nguyên văn: Miễn hậu nhơn gian hạ nhứt đao, soạn giả lại sửa là: Miễn tại nhơn gian thọ nhứt đao. "Miễn hậu" nghĩa là kiếp sau, ngày sau. Có ý nói rằng cho khỏi ngày sau làm con gà mà phải bị người ta cắt cổ. Sửa lại "miễn tại" yếu xịu, thật không ăn thua gì hết. Có lẽ soạn giả trong khi viết bài không chịu tra cứu lại cho kỹ càng để sai mất nguyên văn, đánh mất sự hay một bài thơ cổ.

  Tôi xin chữa lại là muốn đem của César trả lại cho César chớ không có ý gì khác. Xin soạn giả biết cho. – P.B."


  Trên đây tôi trích đăng nguyên văn của ông P.B. trong Trung lập, chớ không sửa đổi hay bỏ bớt một chữ nào hết. Đọc qua bài báo đó, làm cho tôi sửng sốt cả người!

  Tùy Viên thi thoại, sách ấy, tôi đọc đã 25 năm nay, từ lúc tôi 19 tuổi, tuy những chỗ khác thì tôi quên, chớ gặp chỗ ấy tôi nhớ thì tôi nhớ chỉ giăng. Vậy mà người kia lại nói rằng không có trong Tùy Viên thi thoại thì tôi tức lắm.

  Ném tờ báo Trung lập ấy xuống, tôi đi thẳng Chợ Lớn mua một bộ Tùy Viên thi thoại. Tùy Viên thi thoại có nhiều bản in, mà gần nay lại có một bản in mới nữa kêu là "thạch ấn", in bằng đá. Bản nầy thâu rút lại, chỉ có bốn cuốn, mà chữ nhỏ quá, rất khó coi. Vì bản mới lạ mắt, lại chữ nhỏ như con kiến, làm tôi kiếm hoài hầu nửa tháng mà không thấy, thật bực mình. Nhưng tôi không ngã lòng, quyết rằng chỉ có khi họ tái bản họ bỏ bài thơ ấy ra thì mình mới không gặp, bằng không thì thế nào cũng gặp. Quả nhiên về sau tôi kiếm được.

  Tùy Viên thi thoại mà ở về Bổ di, cuốn 1, tờ thứ hai, phía sau (vì một tờ hai phía), hàng thứ nhứt, nguyên văn như vầy:


  人 施 得 心 大 師 雞 子 四 十 ; 師 大 吞 咽 ; 人 笑 之 ; 師 作 偈 云 : 混 沌 乾 坤 一 口 包 ; 也 無 皮 血 也 無 毛 ; 老 僧 帶 爾 西 天 去 ; 免 «得» 人 間 受 一 刀 .


  Theo như đây thì chỉ nói như vầy:

  "Người ta cho ông Đắc Tâm đại sư bốn chục trứng gà; đại sư nuốt lống; người ta cười cho; đại sư làm bài kệ rằng: vân vân..."

  Khi ở trong máy nói, tôi cũng không hề nói sự quan bắt và làm lời khai, cái đó tại người viết bịa ra hay là còn thấy ở đâu nữa thì tôi không biết. Còn bài thơ, tôi đọc tây thiên mà người ấy viết ra tây phương; lại tôi cũng nói miễn tại, là theo bản kia, mà bản thạch ấn nầy thì miễn đắc; miễn đắc, theo ý tôi thì không bằng miễn tại.

  Việc đành rành có trong sách hẳn hòi như vậy đó, mà cái ông P.B. là ông nào lại dám cãi đi, nói rằng quyết không có trong Tùy Viên thi thoại và còn chữa bậy của người ta nữa?

  Chỗ ông ấy đính chánh bài thơ lại, có để câu "nguyên văn của người ta như vầy", nói vậy là nghĩa làm sao? Nguyên văn ấy là nguyên văn ở đâu? Ông Huyền Vân nói bài thơ đó là như thế và xuất sách Tùy Viên; ông P. B. nói không phải như thế và không có ở Tùy Viên, thì ở đâu? Ở đâu mà có được cái nguyên văn ấy, sao ông P.B. biết mà lại không dẫn ra làm chứng? Thiệt là ngang quá! Thiệt là loạn quá! Thiệt là to gan quá! Hèn chi người ta nói "điếc không sợ súng" thì phải!

  Người ta do trong sách chép ra, mình chẳng có bằng cớ nào hết, dám lấy cái biết được một lá mít mà chữa lại. Chữa lại bậy bạ hết, rồi lại dám nói người ta "đánh mất cái hay của một bài thơ cổ", như vậy, tôi tưởng con người họ, chẳng còn có một chút gì là sự lý hết thê!

  Hỗn độn càn khôn, sao lại dám nói là không có nghĩa? Thứ đồ sách "Ấu học" mà dám viện lấy bằng cứ để cãi lại người ta! Trời ôi! không biết người Việt Nam ở thế kỷ nầy, sao lại có người điên đến thế!

  Tôi chẳng hơi nào mà giải bài thơ ấy ra đây cho thấy nó có nghĩa làm chi. Tôi chỉ khuyên ông P.B. nào đó đi mua bộ Tùy Viên thi thoại như tôi, về lật cuốn Bổ di I ra mà chỉ ngay tờ thứ 2, phía sau, hàng đầu hết thì có bài thơ ấy, rồi nó có nghĩa hay không sẽ biết.

  Việc bẻ bác người ta, không phải là việc chơi, tôi đã nói từ trên đầu bài nầy rồi. Bẻ bác mà như ông Nguyễn Duy Thanh và ông P.B. đây thật là khinh suất quá, tàn bạo quá, lấy không làm có, lấy có làm không; phải trách nặng các ổng một lần cho các ổng biết.

  Cứ như ý tôi, muốn nghị luận, muốn bẻ bác, thì ít nào cũng phải có tập rèn mới được. Muốn tập rèn, thì ta hãy viết thơ luận học cùng nhau như tôi nói trên kia.

  PHAN KHÔI

  Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 122 (10. 3. 1932).

  Trung lập, Sài Gòn, s. 6679 (Phụ trương văn chương số 45, thứ bảy 12. 3. 1932).

  ---------------------
  [*]Đoạn sau của bài này cũng đăng Phụ trương văn chương số 45 của báo Trung lập (12/3/1932) với mấy lời của Toà soạn như sau: Nơi tờ phụ trương văn chương của Trung lập đặc biệt ra hôm sau Tết, chúng tôi có đăng một bài đề là Chữa lại một bài thơ, của ông P.B. , một bạn độc giả ở Lục tỉnh đã gởi đến. Số là khi tiếp được bài thơ ấy, chúng tôi không có sẵn bộ Tuỳ Viên thi thoại ở bên cạnh mình, mà nói thiệt tình, thì cũng đã làm biếng không ra công tìm kiếm mà tra xét cho kỹ. Bởi thấy bài lai cảo của ông P.B. văn lý nghe cũng thông thông, nên chúng tôi yên trí rằng trước khi làm một việc bẻ bác như thế, chắc bề nào ông cũng đã có dụng công tra cứu rồi mới dám nói quả quyết chớ. Không dè hôm nay lại may mắn được Phan Khôi tiên sanh chỉ cho chúng tôi thấy rằng trong bài đó ông P.B. đã nói sai nhiều chỗ. Mong rằng sự chỉ trích của P.K. tiên sanh sẽ là một bài học chung cho các nhà viết văn về cái đức thận trọng. Biết chắc rồi sau hãy nói, không thì thôi, chớ không ai ép! − TRUNG LẬP

  [align=right]Theo lainguyenan.free.fr[/align]
   
 2. zzz76771

  zzz76771 Member

  viêm xoang uống thuốc gì Chào bạn, có phải bạn đang muốn tìm cách điều trị viêm xoang, mũi xoang mà không để biến chứng phải không? Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết và cách điều trị thì hãy đọc bài viết tuyệt vời này nhé. Nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu.”
  Viêm xoang, mũi là tình trạng niêm mạc xoang bị viêm, tổn thương, không thể hoạt động bình thường. Tổn thương lâu ngày dẫn đến ứ đọng các dịch nhầy trong hốc xoang, gây hẹp, tắc lỗ thông xoang, dẫn đến viêm nhiễm tạo mủ. Viêm xoang nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chính vì vậy, việc tìm hiểu phương pháp điều trị là điều vô cùng cần thiết.
  Nếu bạn đang gặp những triệu chứng sau ?
  Bệnh viêm xoang với một số triệu chứng điển hình thường gặp như:
  Đau, nhức đầu: Người bệnh thường đau nhức ở giữa 2 lông mày, đau một bên ở phía trên ổ mắt, cơn đau thường tăng dần và đỉnh điểm giữa trưa.
  Chảy dịch mũi: Dịch thường đặc, có màu vàng, nâu hoặc xanh, có mũi tanh hoặc hôi.
  Chóng mặt, mệt mỏi, suy nhược cơ thể: Đau đầu thường xuyên dễ gây ra chóng mặt, mất ngủ, suy nhược…
  Hệ luỵ nguy hiểm của Viêm Xoang
  Viêm túi lệ, giảm thị lực, áp xe mi mắt.
  Viêm phế quản, u thanh quản.
  Tổn thương màng não, viêm mãng não, áp xe não.
  Viêm ruột, viêm dạ dày(thường xảy ra ở trẻ nhỏ).
  Tổn thương xương thái dương, xương đỉnh.
  Các phương pháp điều trị viêm xoang hiện nay
  [​IMG]
  hiện nay, Bệnh viêm xoang được điều trị đẵn bằng Tây y, Đông y. Vậy 2 phương pháp này hiệu quả như thế nào? Cùng Cotarin Xoang tìm hiểu nhé.
  Điều trị viêm mũi bằng tây y
  Ở chừng độ nhẹ, bệnh nhân thường được chỉ định dùng thuốc giảm đau đơn giản, rửa mũi hay xông hơi bằng nước muối sinh lý ấm. Ở thời đoạn bệnh tinh niên, điều trị ngoại khoa thường được vận dụng khi điều trị xoang bằng nội khoa không kết quả, tức thị phải phẫu thật để vét mủ trong hốc xoang.
  # Ưu điểm: giảm nhanh các triệu chứng của bệnh viêm mũi, ngoài ra còn giảm luôn các triệu chứng dị ứng.
  # Nhược điểm: sau phẫu thuật, bệnh nhân viêm mũi vẫn có đến 30 - 40% nguy cơ tái phát lại. Do đó, người bệnh cần phải cân nhắc kĩ càng việc phẫu thuật nếu chưa cần thiết. Kháng sinh nếu lạm dụng quá liều hoặc quá thời gian, những loại thuốc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới gan thận, bao tử và ruột già.
  Phương pháp đông y điều trị bệnh viêm mũi ra sao?
  bác sĩ sẽ bắt mạch, xem xét tình trạng bệnh rồi kê toa thuốc ăn nhập. Các vị thuốc dùng đều 0 tự nhiên, dược tính mạnh mẽ, uống trong bôi ngoài đẩy nhanh quá trình điều trị.

  # Ưu điểm:

  Điều trị 0 duyên cớ của bệnh, không như các phương pháp khác chỉ tụ hợp làm giảm triệu chứng. Khi nguyên do gây bệnh được giải quyết thì các triệu chứng bên ngoài như tắc mũi, chảy dịch mũi, đào thải nhanh dịch ứ đọng trong khoang mũi.

  Các vị thuốc được dùng 0 từ tự nhiên nên không gây tác dụng phụ. Hơn thế nữa, làm lành và khôi phục lại cơ chế của niêm mạc mũi song song cung cấp giúp nâng cao thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch giúp ngừa tái phát.

  Ngoài các loại thuốc sắc sẽ có thêm các loại thuốc dạng viên cô đặc dành cho những bệnh nhân không thể uống hoặc không có thời gian sắc thuốc.

  # Nhược điểm: thời kì điều trị lâu, bền chí điều trị, tuân thủ nghiêm nhặt chế độ ăn uống sinh hoạt theo hướng dẫn của Thầy thuốc.

  Cotarin viêm xoang là thuốc thảo dược rất an toàn, lại có cơ chế giảm mẫn cảm, chống dị ứng, giảm ngứa… nhờ công thức cải tiến với công nghệ sinh sản đương đại, thành phần thảo dược như: Cao Tân di hoa, Cao Bạch chỉ, Cao Kim ngân hoa, Cao cúc hoa vàng, Cao Kinh tử, Tinh dầu bạc hà. kết quả nhanh chóng. Không tác dụng phụ khi dùng lâu dài đối với bệnh viêm mũi mạn tính. COTARIN viêm xoang được sản xuất tại nhà máy với Công trình máy móc sản xuất hiện đại, công nghệ khép kín, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn HACCP, ISO22000 và là một trong số ít nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO tại Việt Nam hiện. Một lý do nữa là Cotarin viêm mũi với giá rất bình dân phù hợp với sờ soạng mọi người.

  Thành phần bên trong Corarin Xoang

  -Cao tân di hoa 70mg

  -Cao bạch chỉ 70mg

  -Cao kim ngân hoa 60mg

  -Cao kinh tử 20mg

  -Tinh dầu bạc hà 20mg

  Tá dược: Magnesi stearat, talc vừa đủ 1 viên.

  Cộng dụng của Cotarin Xoang

  sản phẩm đặc Cotarin Xoang có rất nhiều công dụng đối với người tiêu dùng. Chúng giúp làm thông mũi, thông xoang, thông thoáng đường thở. Và hở trợ giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi, viêm mũi dị ứng.

  Đối tượng dùng Cotarin Xoang

  trẻ con, người lớn bị viêm mũi, viêm xoang dị ứng, chảy mũi, ngạt mũi.

  Cách dùng Cotarin Xoang

  Các sử dụng cotarin Xoang khôn cùng đơn giản.

  -Đối với người lớn: ngày uống 2 lần mỗi lầ 2 viên.

  -Đối với trẻ thơ 6 - 12 tuổi: Uống nữa liều dùng của người lớn. Uống với nước ấm sau khi ăn 30 phút.

  Khuyến cáo: -không dùng cho người nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

  -Phụ nữ có thai, cho con bú: Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Thuốc này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc khắc phục điều trị bệnh.

  Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

  -Chất liệu bao bì: Hộp giấy bên ngoài, vỉ nhôm - PVC hoặc lọ bên trong, hợp tiêu chuẩn vệ sinh ATTP.

  -Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng.

  Hạn dùng:

  -36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn dùng in trên bao bì thuốc.

  Hướng dẫn bảo quản:

  -Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

  Bạn được gì khi điều trị tại Cotarin Xoang

  Sau 5-10 ngày điều trị bệnh sẽ giảm rõ rệt

  Chúng tôi cam đoan hoàn tiền 100% nếu không kết quả từ 5 đến 10 ngày. can dự với chúng tôi để đến khám ngay với bác sĩ chuyên khoa. Không để tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến sức khoẻ, có thể phải phẫu thuật sau này. Cotarin Xoang của chúng tôi cam đoan không tái phát, không gây tác dụng phụ.

  Qua bài viết có lẽ bạn đã hiểu rõ được các vấn đề viêm mũi, mũi xoang, Cách trị mũi xoang 2019? Cotarin xoang có tốt không? Bán ở đâu? Giá bao nhiêu?Rất nhiều khách hàng khi mua hàng đã cảm thấy ấn tượng với những ưu điểm mà nó mang lại cho thân của mình. nên chi bạn 0 có thể an tâm và dùng loại Cotarin Xoang này để trợ giúp và khắc phục đi căn bệnh tiểu đường nhé.
   
 3. SB06Hue

  SB06Hue Member

  ƯU ĐIỂM NỔI BẬT chương trình định cư canada express entry

  ĐỊNH CƯ CANADA CẢ GIA ĐÌNH – CHƯƠNG TRÌNH thí điểm MỚI NHẤT 2020 NÔNG NGHIỆP AFIP
  Sau AIPP và RNIP, Cơ quan Di trú, lánh nạn & Quốc tịch Canada (IRCC) thông tin chương trình định cư thí nghiệm mới nhất ngành thực phẩm – nông nghiệp “ Agri-food Immigration Pilot Program ( AFIP )
  ✔️ Tối đa 2.750 hồ sơ được chấp nhận mỗi năm
  ✔️ Thời gian thể nghiệm 3 năm, bắt đầu nhận hồ sơ đầu năm 2020 ( theo IRCC )
  ✔️ Định cư cả gia đình ( vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi )
  ✔️ Không yêu cầu EOI , hồ sơ nộp trước xét duyệt trước
  ✔️ Hồ sơ xét rút ngắn chỉ còn 8 -12 tháng
  ✔️ Lấy PR chỉ sau 12 tháng làm việc
  ⛔ Các nhóm ngành NOC D ứng dụng
  [​IMG]
  – Chế biến và đóng gói thịt ( Retail and industial butcher, Food Processing labourer )
  – Trồng nấm hoặc rau màu trong nhà kính ( Mushroom Harvester )
  – Giám sát trang trại nấm, chăn nuôi ( Farm Supervisor )
  ⛔ Điều kiện dễ dàng
  – Trình độ văn hóa từ trung học phổ quát trở lên
  – đề nghị ngoại ngữ CLB4 Tiếng Anh
  – Độ tuổi : 22 – 45
  ✔️ Chính thức mở chương trình đầu 2020 và ứng dụng hình thức thông thường hồ sơ nộp trước xét trước, còn lần chần gì khi không tận dụng dịp có “1-0-2” và sớm lấy thẻ PR trở thành công dân Canada
  Comment : Họ tên – SĐT để nhận thông báo chương trình và đánh giá điểm định cư Canada của gia đình !!!
  Inbox page đánh giá CV ứng tuyển vị trí tuyển dụng chương trình định cư Canada
  ☎ hệ trọng tham mưu : 0909.396.454
  Địa chỉ : Viettel Complex Building, 285 Cách Mạng tháng 8, P.12, Q.10, Hồ Chí Minh
  Hotline: 0909-396-454
  Web: Visa thế giới 24h
  VĂN PHÒNG
  ✔️ VIỆT NAM: Viettel Building, 285 cách mệnh Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.
  ✔️ Văn phòng tại Mỹ : 30th Ave S, Seattle, WA 98108-2118
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 5000 Kingsway, Burnaby, BC, Canada
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 6125 Susses Avenue, Burnaby, BC, Canada.
   
 4. VoSEO2423

  VoSEO2423 Member

 5. hoiang1988

  hoiang1988 Member

  Địa chỉ chuyên bán kính măt nam - điện thoại cổ- mặt dây chuyền phật bản mệnh - nhẫn phong thủy giá rẻ hàng bài tại hà nội giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc đảm bảo uy tín


  https://nokia8800-anakin-hanoi.blogspot.com/
  [​IMG]
   
 6. ptom4552

  ptom4552 Member

  khi Tài Xỉu nghĩa là “lớn hoặc nhỏ”. Môn chơi sử dụng ba viên xí ngầu và một bàn cược nhiều lựa chọn cược cho kết quả lượt lắc xí ngầu. Hãy cùng theo chân chúng tôi về bài viết Hướng dẫn chơi tài xỉu Sicbo trực tuyến chi tiết nhé
   
 7. Đặt cược thể thao FB88 trực tuyến ở FB88 - An toàn, bảo mật, uy tín

  Cá cược thể thao FB88 trực tuyến tại FB88 - An toàn, bảo mật, uy tín là 1 trong những nhà cái sở hữu lượng người chơi đông nhất ở lĩnh vực tham gia. Nhà cái FB88 chia sẻ rất nhiều loại trò chơi như Casino trực tuyến, Slot games, xổ số,... và đặc biệt là cá cược thể thao FB88.

  Lý do mà người tham gia nên đặt cược thể thao FB88

  Một trong những nhà cái có tiếng tăm lớn mạnh nhất ngày nay là nhà cái FB88 – một địa chỉ có số lượng người chơi tham dự đông yêu thích cá cược và là nhà cái được cấp phép bởi Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippines (PAGCOR).

  [​IMG]  Nhà cái FB88 cung cấp cho người tham gia những cá cược thú vị cùng tỉ lệ kèo rất tốt. Ở đây, người tỷ lệ sẽ được trải nghiệm qua 4 tỉ lệ cá cược là kèo cược Hongkong, cá cược Châu u, cược Indo và cá cược Malay. Mỗi loại kèo sẽ có tỉ lệ cược không giống nhau, người chơi cần phải tìm hiểu kèo nào tốt nhất cho bản thân mình mà cá cược.

  Điểm đặc biệt của nhà cái FB88 so với những nhà cái khác là ứng dụng chương trình hoàn trả hàng ngày lên tới 0.3%, tức là tiền hoàn trả sẽ tự cập nhật vô tài khoản của người tham gia. Với tỷ lệ cá cược cao và hấp dẫn thì việc nhà cái FB88 lôi cuốn hơn 1 triệu người tham dự hàng năm cho thấy sự uy tín và an toàn của bản thân mình.

  Xem thêm: Tỉ lệ cá cược bóng đá hôm nay - Soi kèo trực tuyến FB88

  Cá cược thể thao FB88 trực tuyến tại FB88 - An toàn, bảo mật, uy tín

  Ngày nay, FB88 đang cung cấp cho người tham dự của bản thân mình vô số loại bộ môn thể thao khác như: Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, tennis, eSports, đua ngựa, đua xe,... để người chơi tha hồ đa dạng loại game trò chơi thích của bản thân mình.

  1. Hướng dẫn cá cược thể thao FB88

  Để tham gia cá cược thể thao FB88 thì đầu tiên người tham dự cần phải có tài khoản của hệ thống, nếu chưa có thì có thể tạo cho cầncần phảiphải bằng vài hìnhƯ thức đơn giản. Và cách đặt cược sẽ được thực hiện như sau:

  [​IMG]  Bước 1: Truy cập trang chủ và vào tài khoản.

  Bước 2: Bấm vào mục “Thể thao” nằm trên danh mục sản phẩm tại trang web.

  Bước 3: Sau khi đã lựa chọn xong cho lựa chọn một môn thể thao thích thì có thể tham dự đặt cược thông qua một trận bóng hay là một ván Bida được phát trực tiếp.

  2. Luật chơi cược thể thao FB88

  - Tỷ lệ cược

  Nhà cái FB88 cung cấp 4 tỉ lệ cược là: cược Châu u, đặt cược Indo, cược Malay và đặt cược Hongkong do vậy người chơi cần hiểu được ý nghĩa của các tỉ lệ đặt cược này để tăng lợi thế đặt cược cho bản thân mình.

  [​IMG]  - Kết quả và tính cược

  Kết quả của cuộc đấu sẽ được chia sẻ ngay sau khi cuộc thi đấu kết thúc, trừ khi có quy định ở mỗi môn thể thao khác nhau.

  [​IMG]  Cược thường được tính sau khi cuộc đấu kết thúc và vì quyền lợi của người tham gia mà một số đặt cược ở đây có thể được tính trước cả khi cuộc đấu kết thúc.

  - Luật cá cược trong trận đang đấu

  Đặt cược trong trận là dạng cá cược được áp dụng khi mà trận đấu đã diễn ra. Toàn bộ những cược trong trận đều cần phải có sự xác nhận hay từ chối của mỗi vé cược.

  Thông báo “Đang chờ duyệt”, nghĩa là vé cược đang được xử lý chưa được nhà cái chấp nhận hoặc là từ chối. Cược đang chờ duyệt sẽ bị từ chối nếu cuộc đấu có những phát sinh bất ngờ như bàn thắng, thẻ đỏ, Penalty hay lỗi kỹ thuật.

  - Quy định thời gian đặt cược

  Nếu cuộc đấu diễn ra trước thời gian chính thức thì chỉ có những cược trước cuộc thi đấu mới có hiệu lực. Còn những đặt cược đặt sau thì sẽ bị hủy, ngoại trừ cược trong cuộc thi đấu.

  - Tiền thắng cá cược thể thao FB88 tối đa

  Số tiền tối đa mà người tham gia có thể lấy trong một ngày dù đặt cược bao nhiêu là 1 triệu 5 USD hoặc là ngoại tệ tương ứng. Số tiền sẽ gồm đặt cược đơn và đặt cược liên hoàn, chi tiết là:

  Bóng đá và bóng rổ là 1 triệu 5 USD.

  Tennis, bóng đá Mỹ, bóng bầu dục, bóng chày, khúc côn cầu, bóng chuyền là 300k USD.

  Những môn thể thao khác là 200k USD và cược mới là 25k USD. Đối với đặt cược xâu gồm nhiều môn thì mức tối đa nhỏ nhất sẽ được nhà cái áp dụng.

  - Cược Giá đặc biệt

  Toàn bộ tỷ lệ Giá đặc biệt có thể được chia sẻ và đóng lại bất kỳ, tỷ lệ Giá đặc biệt được cho ra theo hạn mức nhất định và có thể thay đổi vào bất kể khi nào.

  Luật lệ chơi của Giá đặc biệt sẽ được sử dụng như luật Chung cược thể thao hoặc là luật chơi theo mỗi môn thể thao.

  VD: Bóng đá: MU thắng và số bàn thắng Tài xỉu là 2.5 sẽ tuân theo luật cược 1x2 và số bàn thắng Tài xỉu theo luật bóng đá.

  Cược Giá đặc biệt trong bóng đá chỉ áp dụng cho thời gian chính thức.

  Xem thêm: lý do nên chơi cá cược đá gà trên FB88

  Chương trình ưu đãi và khuyến mãi khi cược thể thao FB88

  Nhà cái FB88 có nguồn lực dồi dào nên luôn luôn có rất nhiều chương trình khuyến mãi là điều hiển nhiên. Những khuyến mãi của FB88 dành cho người mới, theo mỗi nhóm game hay là các sự kiện dành cho TOP là những thứ mà nhiều người ưa thích.

  [​IMG]  - Nhận tối đa 2 triệu VND khi xác minh tài khoản.

  - Nhận 38% giá trị tiền nạp cho lần đầu tiên.

  - Hoàn trả 0.5% khi tham dự thể thao ảo mỗi ngày.

  - Hoàn trả 0.38% khi cá cược ở thể thao X (thể thao Châu Á, thể thao Châu u).

  - Nhận bảo hiểm 18% giá trị vé đặt cược nếu tham dự trên ứng dụng thể thao FB88.

  - Cược tích điểm để đổi Iphone tại nhà cái.

  Không những thế, cách thức thanh toán khi cá cược thể thao FB88 như sau:

  Bước 1: Truy cập và vô tài khoản.

  Bước 2: Chọn tài khoản thanh toán và điền những thông tin Ngân hàng, STK,... và xác nhận.

  Bước 3: Ghi số tiền và xác nhận.

  Sau khi làm xong thì nhà cái sẽ cập nhật tài khoản trong khoảng vài phút là xong. Nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra thì hãy liên hệ với Bộ phận CSKH tại trang chủ để được giải quyết mau chóng.

  Với những sự hấp dẫn phía trên thì hi vọng người chơi có thể cảm nhận được lợi ích của mình khi chơia cá cược thể thao FB88 trực tuyến tại FB88 - an toàn, bảo mật, uy tín. Chắc chắn là người Hy vọng sẽ hài lòng về quyết định của mình khi nhận được các phần thưởng hấp dẫn tại đây.
   
 8. xlctmoitruong

  xlctmoitruong Member

  Sự thiếu ý thức từ một số hộ dân đã gây ra ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Cả nước ngọt lẫn nước mặn (nước biển). Trong quá đình đánh bắt hay chăn nuôi đã xả thải ra một lượng rác thải không nhỏ ra môi trường. Cả rác thải thô lẫn nước thải sinh hoạt. Thậm chí có những loại phế liệu cũng thẳng tay cho xuống sông xuống biển.

  Hoạt động đánh bắt có sự hộ trợ của thuốc nổ hay một số loại hóa chất nhằm tăng năng suất. Bên cạnh đó cũng phải kể đến nước xả thải từ khu công nghiệp nhà máy tại nước ta. Có những đơn vị chưa được sự cho phép đã xả trực tiếp ra nguồn nước, ra lén lút để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp…
  Ô nhiễm ao hồ, sông suối, kênh rạch, thác nước, mương nước.

  Với sứ mệnh đó, Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý ra đời để cùng chung tay, góp sức cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, vì tương lai một Việt Nam xanh.
  Với phương châm hợp tác đôi bên cùng có lợi, công ty chúng tôi cam kết luôn đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ môi trường tốt nhất với chi phí xử lý hợp lý nhất.

  Tham khảo: Công ty chuyên xử lý nước thải
   
 9. Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế ô tô bao lăm tiền? thắng hiểu sâu hơn vì sao lại có tin tức phao học uổng còn tăng cao? tin tưởng đồn phanh thắt đầu trường đoản cú đâu? Khi nào mới chính thức đỡ của học chi phí học tuần lái xe dẫu tô B2? hử cùng chúng trui cỡ hiểu tinh thiệt hỏng hóc chuyện học tổn phí lái xe năm 2021 tăng đến 30 triệu nhai!Vậy học cọ lái xe ô tô bao nhiêu tiền? nổi hiểu toàn thực hư lôi cuốn đề trên, đã cùng chúng tui theo dõi bài bác viết bữa nay nhá. Trong bài bác viết nào, sẽ chạy đáp các cuốn đề pa rất nhiều người quan hoài hiện giờ về học hoài học tài xế ô tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kì cọ lái xe ơ tô hệ thường ngày dành cho học hòn có chửa vội co về thời gian học hay là muốn trãi nghiệm lắm hơn béng khóa học thì giàu thể đăng tải ký khóa học nè. cụm từ học phí mềm mỏng giúp bạn tần tiện đặt đơn khoản gì phí tổn.châu lệ phí tổn HỌC kì cọ tài xế dù TÔ HẠNG B2Gói cơ bản: Học uổng 5.500.000 VNĐ. Bao gồm luỵ uổng thi cử, lệ uổng công cạ, 12 hiện nay học lý thuyết giáo, vội tài liệu và phần mềm dẻo miễn là phí tổn.Gói 1: Học uổng 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, lắm 10 bây chừ thực hành gồm: 8 hiện giờ học tài xế lối trường và rơi hình thô, 2 bây giờ sa hình cảm ứng trừng phạt giá như 800.000 VNĐ và 12 hiện thời học lý thuyết giáo.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com tuần tài xế B2 là gì?kì tài xế B2 là đơn loại giấy phép lái xe dùng biếu tài xế chẳng chuyên, điều khiển xe tê giới xô lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, lắm vận hạn 10 năm. văn bằng lái xe B2 phanh nhà nước quy toan mở mang tự phẳng lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi thẳng băng lái xe, và xe cộ vận tải dưới 3500kg chứ kinh dinh, lắm hạn vận 5 năm. đương tuần tài xế B2 nhiều hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn trả toàn giàu thể học lái xe và đua thẳng tắp giấy phép tài xế B2 cơ mà chớ cần giả dụ thi cử sang lạ tài xế B1.
   

Share This Page