Triết học và tính công dân

Discussion in 'Triết - Tâm lý học' started by KẻSĩẨnDanh, Nov 18, 2015.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  Trên cơ sở phân tích hiện trạng giảng dạy triết học ở Cộng hoà Pháp, tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu xuất phát từ quan điểm tái kiến thiết triết học với tư cách triết học công dân. Theo tác giả, trong bối cảnh hiện đại, để tham gia đối thoại một cách sáng tạo, nhà triết học phải biết lắng nghe và hiểu về người khác; coi sự tái sáng tạo đạo đức của triết học là biểu hiện sự tái sáng tạo đạo đức của nền văn hoá. Do vậy, ngôn ngữ triết học phải gần gũi với tất cả mọi người, triết học phải gắn với xã hội và cuộc sống của con người.

  1. Triết học và nền cộng hoà ở Pháp

  Đầu năm 1999, sinh viên Khoa Triết học, Trường Đại học Paris – X Nanterre ra truyền đơn tuyên bố: “Không có công dân thì không có nền cộng hoà, không có tinh thần tự do thì không có công dân. Vai trò của nhà trường cộng hoà trước hết là ở việc tạo dựng tinh thần tự do ấy. Phần lớn hoạt động giảng dạy triết học mang tính chất của đòi hỏi cơ bản này: nó tạo điều kiện cho một cái nhìn phê phán về xã hội và những nhu cầu cơ bản của xã hội”[1]. Được công bố trong thời gian mà chính quyền của Thủ tướng Lionel Jospin (tồn tại từ ngày 2/6/1997 đến ngày 6/5/2002), một người xã hội chủ nghĩa, theo đuổi một chính sách cắt giảm hà khắc đối với những vị trí giảng dạy triết học trong hệ thống giáo dục công[2], văn bản này của sinh viên nhận được sự ủng hộ của giáo viên triết học trường Đại học Nanterre, những người cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa triết học và tính công dân và cho rằng, các chính sách công về giáo dục, như họ đề cập trong văn bản trên, đã không biết đến “… cái kết nối một cách chặt chẽ sự phê phán mang tính triết học và cuộc đấu tranh cho các quyền con người và quyền công dân đã tồn tại ở Pháp nhiều thế kỷ qua”[3]. Bằng việc tố cáo “chủ nghĩa thực dụng tầm thấp” và những xu thế “kỹ trị” đang giật dây chính sách giáo dục quốc gia, các nhà giáo đã nhắc nhở rằng, nền cộng hoà đã thiết lập việc giảng dạy triết học với mục đích “hình thành sự đánh giá từ phía công dân đối với những mâu thuẫn của lịch sử”.

  Truyền thống cộng hoà mà hai văn bản trên dựa vào có thể tìm thấy ở ba nguyên tắc nền tảng của tính hiện đại trong chính trị, được phái Khai sáng Pháp và Cách mạng 1789 sử dụng lại và nhấn mạnh: tự do (được hiểu như quyền tự trị của chủ thể), tính phổ quát (được hiểu như tính phổ quát của “quốc gia” chính trị và của quyền con người) và bình đẳng (được hiểu một cách rõ ràng như là sự bình đẳng về quyền lợi). Sự tương ứng giữa ba nguyên tắc này vốn là nền tảng tạo nên tư tưởng của một nền cộng hoà “thống nhất và không thể phân chia”, với sự giáo dục triết học, được coi như sự rèn luyện giản đơn về quyền tự do phê phán và như là sự truyền bá một chuẩn tắc của những tác phẩm kinh điển, đã từng bước được thiết lập từ thế kỷ XIX, mà đại diện tiêu biểu đầu tiên là Victor Cousin (1792-1867) - bộ trưởng Bộ Giáo dưỡng công cộng từ năm 1840, dưới thời Vương quyền phục hưng. Có thể thấy quá trình này đã đạt được một kết quả trong Thông tư của bộ trưởng Anatole de Monzie (năm 1925), trong đó phần viết về “tinh thần của sự giáo dục triết học” nhấn mạnh rằng, sự giáo dục triết học phải truyền đạt cho học sinh “… những nguyên tắc chung nhất của đời sống trí thức và đạo đức, cái sẽ dẫn dắt họ trong cuộc sinh tồn mới, cái khiến họ trở thành những người thạo nghề nhưng biết nhìn xa hơn nghề nghiệp của mình, những người công dân có khả năng thực hiện những đánh giá rõ ràng và độc lập mà xã hội dân chủ của chúng ta cần đến”.

  Từ trước đến nay, giáo dục triết học ở trường phổ thông, vốn là lĩnh vực giúp cho việc hình thành một tư tưởng nhất định về tính công dân, được xây dựng trên nền một chương trình gồm những khái niệm và những tác giả: ở “hướng chính”[4] của hệ thống giáo dục, những phạm trù bao hàm 5 lĩnh vực (lý tính và thực tại, đối tượng, văn hoá, chính trị và đạo đức); danh sách các tác giả, phân bố thành 3 thời kỳ lịch sử, bao gồm 15 tác giả của thời Hy-La Cổ đại, Trung cổ và 42 tác giả, tất cả là người châu Âu, của thời Cận đại và Hiện đại. Dành cho năm cuối của bậc trung học, chương trình này được triển khai theo một khối lượng giờ học tuỳ thuộc vào các hướng và các chuyên ban: trong hướng chính, 8 giờ hàng tuần đối với chuyên ban Văn chương; 4 giờ đối với chuyên ban Kinh tế và Xã hội, 3 giờ đối với chuyên ban Khoa học. Kết thúc chương trình học trên, những tú tài muốn tiếp tục có thể theo học chương trình triết học ở bậc cao hơn: trong khuôn khổ chương trình giáo dục triết học ở bậc đại học, hay trong khuôn khổ những lớp dự bị để thi vào các trường đại học sư phạm, hoặc trong khuôn khổ một số lĩnh vực giáo dục bậc cao, như các ngành y học, khoa học chính trị, luật học, đào tạo kỹ sư hoặc nghiên cứu thương mại.

  Sự khủng hoảng của kế hoạch “triết học mang tính nhân văn” này của nền cộng hoà tự do, mà những cuộc vận động năm 1999 cùng với nhiều sự việc khác đã chứng thực, ngày nay lại càng trầm trọng hơn. Mười năm sau những cuộc vận động ấy, và kể cả những khởi xướng phản đối khác, số lượng các vị trí giáo viên triết học tiếp tục sụt giảm nhanh chóng, cả ở bậc trung học lẫn ở bậc giáo dục cao hơn. Trong kỳ thi CAPES[5] dành cho sinh viên, sự sụt giảm là 88% trong 10 năm, từ 240 vị trí giáo viên năm 1996 xuống còn 48 vị trí năm 2005. Từ năm 2005 đến năm 2006, sự sụt giảm là 29% (chỉ còn 30 vị trí trong năm 2006), và hệ quả cùng với nó là sự đóng cửa của một số khoa triết học trong các trường đại học dễ bị tác động nhất. Có nhiều nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này: một số là nguyên nhân chủ quan trong nội tại ngành giáo dục (khủng hoảng nói chung của trường học, những vấn đề đặt ra về mục đích giáo dục, cấu trúc giáo dục, phương pháp sư phạm, những chương trình giảng dạy) và những nguyên nhân khách quan, như những chính sách tự do mới phá huỷ khu vực công, sự bành trướng, ở Pháp cũng như ở các nước khác, của một hình thức vị lợi của lý tính, sự thất nghiệp mang tính cơ cấu [6], sự gia tăng của đói nghèo và người nghèo bị đẩy ra ngoài lề xã hội, sự khủng hoảng mô hình cộng hoà của sự sáp nhập [giữa những người dân nhập cư với dân bản địa], khủng hoảng của nhà nước-dân tộc, khủng hoảng của sự đại diện chính trị và của tư cách công dân.

  Trong thời đại toàn cầu hoá của chủ nghĩa tự do mới, cái dự án “triết học mang tính nhân văn” này không còn đủ khả năng đảm nhận chức năng mà nó đã bảo đảm trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, với tư cách mẫu hình đối lập với phiên bản thần học-chính trị truyền thống hay với những dự án cải tạo xã hội và chính trị sinh ra từ những phong trào công nhân của thế kỷ XIX[7]. Bối cảnh khủng hoảng hiện tại, mà một trong những vấn đề chủ yếu của nó là sự cấu thành một tính công dân mới, cũng đặt ra sự thách thức trong việc tái kiến thiết mối quan hệ giữa triết học và tính công dân. Đây không chỉ là vấn đề về giảng dạy triết học, mà còn là vấn đề sự thực hành triết học nói chung: vấn đề về ý nghĩa, tính mục đích, nội dung, phương pháp, ngôn ngữ và quan hệ của nó với xã hội. Trong cách nhìn ấy, chúng tôi muốn đề xuất một cách ngắn gọn vài hướng nghiên cứu, được định hướng bởi quan điểm về một sự tái kiến thiết triết học với tư cách triết học công dân (philosophie citoyenne). Chỉ có trên nền tảng một sự tái kiến thiết như vậy thì mới có thể xác định lại nội dung và hình thức của một nền giáo dục triết học mới.

  2. Vì một nền triết học công dân

  Triết học, lắng nghe và thảo luận

  Văn hoá, được xem như không gian tạo nên những ý nghĩa và những giá trị, là những cái xác định cách thức tồn tại, tự phân biệt một cách rõ ràng với hệ tư tưởng, rốt cuộc, có liên quan đến phương thức thống trị và sự chiếm hữu vật chất bởi những quyền lợi mang tính cá nhân hay đặc thù. Trong bối cảnh đó, sự tái sáng tạo văn hoá tương đương với sự tái sáng tạo hạt nhân đạo đức của nền văn hoá, bao hàm nhiệm vụ phê phán hệ tư tưởng và, trong hướng tích cực của nó, bao hàm dự án xây dựng một tính công dân mới.

  Trong một phạm vi rộng lớn của văn hoá mà, ngày nay, nổi lên nhiệm vụ tái kiến thiết đạo đức của nền văn hoá, triết học được định hình. Sự thực hành triết học cũng có thể, dưới một vài điều kiện, nói lên một số vấn đề có liên quan tới ý nghĩa và giá trị kết nối giữa những phương thức sống và sự chung sống. Không phải theo cách thức cổ xưa của các ông vua-triết gia, hay của các nhà triết học cố vấn cho nhà vua; cũng không phải theo cách thức của một vài nhân vật trong giới trí thức đương đại, những người tự cho rằng có thể đưa lại những bài học cho mọi người về bất cứ vấn đề trên trời dưới đất nào. Không phải theo những cách thức ấy, mà tôi muốn nói theo cách thức của những nhà triết học công dân, nghĩa là nhà triết học không phân tách thái độ đối với triết học với thái độ đối với sự công bằng trong xã hội. Khác với ba gương mặt đã nói ở trên, cũng khác với nhà tư tưởng chính trị, với nhà khoa học tư tưởng hoá khoa học của mình hay với người tín đồ tư tưởng hoá niềm tin của mình, nhà triết học công dân xuất phát từ một nguyên tắc, theo một kiểu rất Socrate, rằng ông ta không nắm giữ chân lý tự nó. Bởi, ông ta là công dân, nghĩa là ông ta chung sống với những người khác, đồng thời hiểu rằng những chân lý chi phối hoạt động của con người phải thường xuyên được tái tạo thông qua sự lắng nghe và sự đối thoại. Chân lý, và cụ thể hơn, những chân lý thực tiễn, không ngừng được tái kiến thiết trong môi trường của tính liên chủ thể, của cái liên xã hội và liên văn hoá. Để có thể tham gia đối thoại một cách sáng tạo với người khác, và đặc biệt là với người không phải là triết gia, nhà triết học phải học cách lắng nghe và hiểu người khác, cũng như ông ta phải có thể giao tiếp với người khác về cái mà ông ta suy tư và cái mà ông ta cho rằng rất đáng được chia sẻ.

  Ý nghĩa đạo đức của triết học và ngôn ngữ của nó

  Trong khía cạnh quan niệm như trên về nhà triết học-công dân, triết học rõ ràng cần phải tự tái tạo lại bản thân mình. Sự (tái) sáng tạo đạo đức của triết học là một thời đoạn của sự (tái) sáng tạo đạo đức của nền văn hoá. Vậy mà, mọi sự tái-sáng tạo đều giả định một sự sáng tạo trước nó, cái mà, với tư cách sự sáng tạo của con người, không bao giờ xuất phát từ hư vô. Sáng tạo luôn là một sự tái sáng tạo theo nghĩa nào đó, xuất phát từ cái đã được người khác sáng tạo từ trước. Trong triết học, cũng như trong nghệ thuật và khoa học, ký ức về quá khứ là một điều kiện của sự sáng tạo: thực hành triết học, đó là bước vào một truyền thống thực hành triết học. Giữa những thực tiễn đó, sự khác biệt nhau về mặt văn hoá, nổi lên những cách thức thực hành triết học cho rằng triết học có một chiều cạnh đạo đức. Truyền thống đạo đức này của triết học, cái đã tạo nên rất nhiều cách thức thấu hiểu và đảm nhiệm khác nhau mối quan hệ giữa triết học và đạo đức, đã để lại cho chúng ta một di sản quý giá những quan điểm, những khái niệm và những triển vọng cho sự nghiên cứu. Đó chính là công cụ giúp chúng ta triển khai việc tái sáng tạo một cách có đạo đức nền văn hoá triết học.

  Một phần tất yếu của di sản đó, được chuyển tải từ các nhà triết học mà thiết chế hàn lâm từng xem là những tác giả “thứ yếu” hay “ngoài lề”, là ngôn ngữ. Nhà triết học giao tiếp với ai? Nếu nhà triết học-công dân xây dựng triết học của ông ta giữa những người đồng bào của ông ta, với họ và cho họ, thì ngôn ngữ của ông ta trước hết buộc phải gần gũi với tất cả, mà không phải chỉ là dễ hiểu đối với một nhóm nhỏ các chuyên gia triết học. Tính chính xác của tư duy không nhất thiết bao hàm sự bí hiểm của ngôn ngữ. Trên thực tế, lĩnh vực “triết học” hiện hành, sự bí hiểm của ngôn ngữ thường lại che giấu sự thiếu vắng của tư duy. Đối với nhà triết học không phải là nhà vua và dân chúng, trong quan điểm của họ không chỉ bao gồm vua và các nhà hàn lâm, thì sự giao tiếp của họ với mọi người trước hết đòi hỏi phải (tái) sáng tạo những hình thức văn tự độc đáo, kết hợp giữa tính khái niệm và tính tự sự. Vấn đề ngôn ngữ và văn tự của triết học không đơn thuần chỉ là một vấn đề về “phong cách” hay “hình thức”: phong cách và hình thức luôn biểu hiện và làm hình thành một quan niệm nào đó về mối quan hệ giữa triết học và xã hội.

  Triết học, logos và chủ thể tính

  Trong số nhiều cách tiếp cận về vấn đề mối quan hệ giữa triết học và xã hội, một quan niệm nào đó về ý nghĩa của triết học luôn được vận dụng. Từ di sản mà chúng ta nói đến ở trên, cái đem lại cho chúng ta những phong cách ngôn ngữ và văn tự rất đa dạng, có một quan điểm coi triết học như một hình thức đặc thù của sự nắm bắt đối vớilogos mà theo nghĩa kép nguyên thuỷ, nó vừa là ngôn ngữ, vừa là lý lẽ. Trong cách nhìn của truyền thống đó,logos hiển hiện như sự thôi thúc (instance) của ý nghĩa, xảy ra trong thế giới bởi con người hoặc thông qua con người, tuỳ theo các hệ thống triết học. Đặc điểm của thân phận làm người là “sống trong” ý nghĩa: tự tìm thấy mình trong môi trường ý nghĩa, và từ môi trường đó, lại tìm đến ý nghĩa. “Logos là chung”, Héraclite đã phát biểu như vậy[8]: nó là chung trong chừng mực mà sự sáng tạo ra ý nghĩa tỏ rõ trong ngôn từ và suy tư, là “khả năng” ban đầu mà mọi người đều được phú bẩm. “Ngôn ngữ” – Heidegger viết – là “ngôi nhà của hữu thể”, nơi mà con người “trú ngụ” [9]. Trong chừng mực là một hình thức đặc thù của sự nắm bắt đối với logos, triết học cũng đồng thời là một hình thức đặc thù của sự nắm bắt đối với thân phận làm người.

  Tính đặc thù của sự nắm bắt này, cái phân biệt triết học với khoa học, tôn giáo, thơ ca, nghệ thuật và hệ tư tưởng, nằm trong cách thức hợp nhất logos với vốn sống (cuộc sống như là khúc tự thuật) riêng của nó, nghĩa là trong cách thức tập hợp logos với chủ thể tính cụ thể. Cũng như khoa học, triết học xây dựng một sự hiểu biết theo cách dựa vào sự phê phán và lý tính, nhưng không hề có ý định hoà tan vốn sống vào trong tư duy, hay hoà tan chủ thể tính riêng biệt vào khái niệm chủ thể tính. Giống như tôn giáo, triết học đề cập đến một số vấn đề về ý nghĩa của tồn tại, nhưng điểm xuất phát của nó là lý tính “thuần tuý”, phương pháp của nó là sự phê phán và sự biện luận; giống như thơ ca và nghệ thuật, nó đề cập đến một số vấn đề liên quan đến kinh nghiệm chủ quan của sự tồn tại, nhưng nó nói lên điều đó thông qua một diễn ngôn và khi tạo lập một khách thể tính nào đó thông qua những khái niệm, khách thể tính mà trong đó cái khái niệm và cái tự sự được gộp chung. Cũng như hệ tư tưởng, triết học kết hợp hay “dồn lại” cái kinh nghiệm về tồn tại, nhưng nó làm điều đó bằng sự phê phán đối với sự lừa phỉnh mà các hệ thống thống trị tạo ra, nghĩa là trong một khía cạnh đạo đức và giải phóng, cái loại trừ mọi sự tổng hợp độc đoán. Tóm lại, trong sự nắm bắt mang tính triết học đặc thù đối với logos hay thân phận làm người đã quy tụ tính chung và tính riêng biệt. Triết học, như Sartre từng viết, tìm kiếm “cái phổ biến riêng biệt”[10].

  Trong khía cạnh đó, triết học, được coi như bắt rễ từ niềm tin vào “cuộc sống” và vào logos, tự cho mình có khả năng trở thành triết học công dân. Trên thực tế, mọi “đời sống” con người được đồng thời xây dựng như một đời sống bên cạnh người khác (tình trạng chia cắt và tính ngoại tại) hay là một đời sống với người khác (tình trạng “chung sống”). Xuất phát từ góc độ một sự thực hành mang tính công dân đối với triết học, sự xác định ý nghĩa của mối quan hệ với người khác là một thành phần cấu thành của hành vi triết lý. Nhà triết học – công dân nhắm vào việc lý giải từ góc độ triết học vấn đề sống chung với người khác: với cái nhìn này, sự thực hành triết học của họ xuất phát từ kinh nghiệm về một vấn đề có thực. Mà, nắm bắt từ góc độ triết học đối với vấn đề này không chỉ có nghĩa là đặt câu hỏi về đạo đức, về triết học chính trị, nhân loại học triết học, về siêu hình học, bản thể luận, mỹ học, về triết học lịch sử hay triết học tôn giáo; mà còn có nghĩa, theo cách không hề ít quan trọng hơn, là đặt ra câu hỏi mang tính triết học về những biểu hiện đa dạng của văn hoá, những cái báo hiệu, tạo dựng, thực thi, biểu đạt, làm tăng giá trị và đem lại khả năng cho sự chung sống với tư cách tính khả thể của mối quan hệ liên nhân (interhumaine): từ những hình thức kết hợp được tạo ra trong phạm vi đó cho đến những nghiên cứu và những lý thuyết khoa học xã hội và nhân văn, và từ văn chương cùng với hội hoạ vẽ trên tường cho đến những hình thức cục bộ của nền kinh tế liên đới.

  Sự (tái) sáng tạo đạo đức của triết học với tư cách triết học công dân không chỉ phụ thuộc vào việc ta lựa chọn tư cách công dân làm “đối tượng” của nghiên cứu triết học; những nghiên cứu siêu hình học hay mỹ học đều rất có thể là những hình thức của sự thực hành triết học công dân. Cái có tính quyết định chính là ý nghĩa của dự định thực hành triết lý cũng như “phương pháp” mà ta lựa chọn để thực hiện dự định đó. Cùng với thách thức sáng tạo những phong cách ngôn ngữ và văn tự mới, phải thêm vào cả sự thách thức (tái) sáng tạo những lý luận mới về phương pháp có thể kết hợp một tính liên ngành thực sự và một sự liên – thông với một số lượng lớn các tác giả riêng biệt và các tập thể tác giả, những người, theo cách này hoặc cách khác, sáng tạo ra sự chung - sống. Triết học công dân là một nền triết học nhằm vào việc đảm nhận phép biện chứng giữa triết học và xã hội, bắt nguồn từ triển vọng của dự án xây dựng sự chung sống như một cái phổ biến cụ thể, luôn được tái soạn thảo chung với người khác, đã mở ra.

  ALFREDO GOMEZ-MULLER (**)
  LƯƠNG MỸ VÂN dịch
  [align=right]Nguồn: vientriethoc.com.vn[/align]
  ---------------------

  (*)Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về triết học liên văn hoá: “Giáo dục đạo đức và triết học trong kỷ nguyên liên văn hoá”, tháng 1 năm 2008, Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.
  (**)Giáo sư, tiến sĩ, Viện Thiên Chúa giáo Paris, Pháp.
  [1]Truyền đơn của sinh viên Nanterre. Sinh viên triết học Trường Đại học Nanterre gửi sinh viên các trường đại học, học sinh trung học và giáo viên. (http://www.geocities.com/Athens/Thebes/8739/nanterre.html200715) tham khảo ngày 15 tháng 10 năm 2007.
  [2]Trong kỳ thi thường niên lấy Chứng chỉ về khả năng sư phạm cho việc giảng dạy ở bậc phổ thông (CAPES) - để được hợp thức hoá quyền giảng dạy ở cấp trung học, lượng giáo viên triết học được công nhận đã giảm từ 240 (năm 1996) xuống còn 180 (năm 1997), 130 (năm 1998), 60 (năm 1999) và 50 (năm 2000). Xem: PESSEL, André (Tổng thanh tra danh dự). Báo cáo gửi lên Bộ trưởng Bộ giáo dục quốc gia (tháng 7 năm 2001).
  [3]Văn bản giải thích sự ủng hộ của giáo viên triết học Trường Đại học Nanterre (http://www.geocities.com/ Athens/Thebes/8739/nanterre.htm?200715) tham khảo ngày 15 tháng 10 năm 2007.
  [4]Trong giáo dục triết học ở bậc trung học, hệ thống hiện hành được chia thành hai hướng dẫn đến hai loại bằng tú tài (bằng tốt nghiệp trung học) khác nhau: hướng chính, cho phép tiếp tục theo học ở những bậc học cao hơn trong các chuyên ngành khác nhau, và hướng kỹ thuật, chuẩn bị cho việc học nghề hay theo học một ngành kỹ nghệ nào đó và tuỳ tình hình sẽ dẫn đến những bậc học kỹ thuật khác nữa.
  [5]Xem chú thích số 2 (ND).
  [6]Thất nghiệp cơ cấu: do sự không tương thích của phân bố lao động và phân bố chỗ làm việc (khác biệt địa lý hoặc khác biệt kỹ năng). Người thất nghiệp không muốn hoặc không thể thay đổi nơi ở hoặc chuyển đổi kỹ năng. (theo Wikipedia - ND).
  [7]Một “lời làm chứng” của Sartre, liên quan đến tinh thần giáo dục triết học ở các trường đại học của Pháp năm 1925, đã minh hoạ cho mức độ quan trọng của hệ tư tưởng: “Khi tôi 20 tuổi, vào năm 1925, không hề có vị trí giáo sư về chủ nghĩa Mác ở trong trường đại học và sinh viên theo quan điểm cộng sản phải hết sức tránh không đả động đến chủ nghĩa Mác hay thậm chí nói lên tên tuổi của các nhà kinh điển trong các bài nghị luận của mình; các sinh viên này hầu như bị loại khỏi các kỳ thi. Phép biện chứng bị ghê sợ đến mức thậm chí chúng tôi không biết Hêghen là ai”. Jean-Paul Sartre, Phê phán lý tính biện chứng, t.1, Gallimard, Paris, 1960, tr.22.
  [8]Trong: Jean-Paul Dumont (bs). Các trường phái tiền Socrate. Gallimard, Paris, 1991, tr.66.
  [9]Martin Heidegger. Über den Humanismus / Thư về nhân bản chủ nghĩa (ấn bản song ngữ, người dịch J.Beaufret), Aubier, Paris, 1964, tr.27.
  [10]Jean-Paul Sartre. Thằng ngốc trong gia đình, t.1, Gallimard, Paris, 1971, tr.7 (Lời nói đầu).
   
 2. thuhieu13

  thuhieu13 New Member

  Triết học, lắng nghe và thảo luận
  Văn hoá, được xem như không gian tạo nên những ý nghĩa và những giá trị, là những cái xác định cách thức tồn tại, tự phân biệt một cách rõ ràng với hệ tư tưởng, rốt cuộc, có liên quan đến phương thức thống trị và sự chiếm hữu vật chất bởi những quyền lợi mang tính cá nhân hay đặc thù.
   
 3. nicolaisizi

  nicolaisizi New Member

  Do gần đây có nhiều sự cố thang máy để tránh đáng tiếc mình chi sẻ 1 số bước sử lý sự cố

  Báo cáo với đơn vị quản lý tòa nhà và/hoặc người có trách nhiệm bảo trì thang cuốn sẽ được thực hiện.

  Tham khảo ý kiến với đơn vị quản lý tòa nhà và/hoặc người có trách nhiệm về các trục trặc (nếu có) của thang cuốn trong thời gian vừa qua ( theo tháng, quý… tùy theo tần suất sử dụng).

  Khi nhân viên bảo trì, tạm ngưng hoạt động của thang cuốn để vào làm việc trong buồng thao tác ( các biện pháp an toàn; thanh chắn lối vào và/hoặc biển báo tạm dừng thang phải đặt trước các lối vào.)

  Kiểm tra thời hạn kiểm định của thang cuốn. Nếu hết hạn, thông báo cho đơn vị quản lý.

  tư vấn lắp đặt thang máy gia đình Thiên nam gọi số:1900.6961
   
 4. myphamcnet61

  myphamcnet61 New Member

  [align=center]NGUYÊN LIỆU LÀM MỸ PHẨM[/align][align=center]CHUYÊN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU LÀM MỸ PHẨM HANDMADE SỈ VÀ LẺ [/align]
  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Liên hệ mua lẻ: 01234.71.55.78090.259.7208 (Viber – Zalo) – 08.3511.2011

  Địa chỉ : 47/24/13e Bùi Đình Tuý , Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  KẼM OXIT

  Các tên gọi: ZnO, Kẽm oxit, Zinc oxide.
  Định dạng: loại bột trắng đục, loại dùng trong phòng thí nghiệm.
  Quy cách: 500g / bình.
  Xuất xứ: Đài Loan
  Kẽm oxit có nhiều tác dụng đối với da như bảo vệ da do nắng, trị và hạn chế mụn trứng cá, côn trùng châm đốt, ban do tã lót, vảy da đầu, tăng tiết nhờn, chốc, nấm da, vẩy nến, loét giãn tĩnh mạch, ngứa. Ngoài ra còn làm nền cho màu son lên chuẩn …

  GLYCERIN - Nguyên Liệu Làm Mỹ Phẩm

  Các tên gọi: Glycerin, glycerol.
  Định dạng: chất lỏng hơi sệt, loại dùng cho phòng thí nghiệm.
  Quy cách: 500ml / bình.
  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Giá:


  + 30G : 30.000 VNĐ

  +100G : 70.000 VNĐ

  Glycerine có tính chất giữ ẩm cho da và cho chính sản phẩm đó, là một chất được ứng dụng rất lâu đời trong mỹ phẩm. Cải thiện được làn da phát ban, ngứa, vảy, giúp lành vết thương trên da, dưỡng ẩm cho da khô, thô ráp hoặc có vảy. Làm thành hàng rào bảo vệ trên da, và khiến cho các tế bào da tái tạo, và có khả năng hỗ trợ giảm bầm tím cho da …được sử dụng rộng rãi trong kem dưỡng da, xà phòng, son môi …

  TITANIUM OXIDE  Các tên gọi: Titanium oxide.
  Định dạng: Dạng bột trắng, loại dùng cho phòng thí nghiệm.
  Quy cách: 500g / bình.
  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Giá: 160,000 vnd
  Được dùng nhiều trong cách loại mỹ phẩm như xà phòng, kem dưỡng da, kem trang điểm, kem trắng da, kem chống nắng …  XÚT KOH

  Các tên gọi: KOH, potassium hydroxide.
  Định dạng: Dạng vảy, loại dùng cho phòng thí nghiệm.
  Quy cách: 500g / bình.
  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Giá: 70,000 vnd (Giá trên không bao gồm phí ship, quý khách mua tại địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, P. 14, Bình Thạnh, HCM hoặc tính phí ship giao hàng tùy địa điểm).

  KOH Được dùng nhiều trong các loại mỹ phẩm như sữa tắm, kem dưỡng da …dùng làm trương nở carbomer hoặc trung hòa độ PH. Bảo quản ở nơi khô ráo, tránh xa môi trường ô nhiễm, ẩm ướt và nhiều acid. Đậy chặt nắp để bảo quản sau khi mở.

  CHẤT BẢO QUẢN TỰ NHIÊN CHIẾT XUẤT TỪ DẦU CỌ, DẦU DỪA Nipaguard® SCE (ORGANIC)

  Nhà sản xuất: Clariant – Pháp (*)

  Giá:
  + Dưới 500g: 1,269 vnd / 1g.
  + Trên 500g: 951 vnd / 1g.
  + Trên 1kg: 856 vnd / 1 g.
  Lưu ý:
  + Giá trên không bao gồm tiền vận chuyển.

  Nipaguard® SCE là một tác nhân kháng khuẩn phổ rộng bao gồm một sự kết hợp giữa axit Benzoic trong Velsan® SC (INCI: Sorbitan caprylat) và propanediol; được phát triển để bảo quản mỹ phẩm và hóa phẩm vệ sinh. Nipaguard® SCE có hoạt tính nằm trong phạm vi cho phép EcoTain của hãng Clariant và có chứng nhận ORGANIC của ECOCERT, sản phẩm đủ tiêu chuẩn bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên.( Người mua được cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến sản phẩm khi mua như TDS, MSDS …).

  Nguyên liệu mỹ phẩm - Bơ Shea

  Nhà cung cấp: GHANA.
  Loại: A.
  Chứng chỉ: ORGANIC của ECOCERT. (Xem định nghĩa tại đây => Click here)
  Giá bán:
  + 100 gram: 70,000 vnd.
  + 500 gram: 300,000 vnd.
  + 1 kg: 500,000 vnd.

  Hàng trăm năm trước ở Châu Phi, bơ Shea đã nổi tiếng với khả năng trị liệu tuyệt vời của mình và được đặt tên là “loại cây ma thuật” hay “cây bất tử”, bơ Shea được chiết xuất từ quả Shea, không những có tác dụng chống tia cực tím tự nhiên mà còn chứa rất nhiều protein, axit béo gốc no tự nhiên, vitamin A, E, F …có tác dụng dưỡng ẩm, cải thiện sắc tố, làm mềm da, trẻ hóa, mượt mà từ chính da toát ra chứ không phải cảm giác tức thời rửa nước đi là hết, trị các bệnh về da như mụn, chàm, da khô ráp …. Dùng bơ để ủ tóc cũng là ý kiến hay vì nó có khà năng làm mượt tóc, phục hồi tóc xơ rối, gãy rụng (Xem cách ủ tóc bằng bơ SHEA

  SÁP ONG TRẮNG - NGUYÊN LIỆU MỸ PHẨM
  Nguồn nhập: USA.
  Loại: Sáp ong trắng tinh khiết.
  Giá:
  + 100 gram: 50,000 vnd.
  + 500 gram: 180.000 vnd.
  + 1 kg: 300,000 vnd.

  Sáp ong trắng tinh khiết là loại dễ sử dụng trong công thức handmade nhất vì nó trắng, mùi nhạt không gây ảnh hưởng đến chất lượng màu và mùi của thành phẩm. Đối với những bạn mới tập làm mỹ phẩm handmade thì đây là lựa chọn khá an toàn.
  Sản phẩm được tinh khiết không còn chứa bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc …vốn có trong sáp ong vàng nguyên thủy, thể hình hạt tròn nhỏ, đẹp, dễ lưu trữ. Sáp ong trắng tinh khiết có khả năng tạo độ cứng cho các sản phẩm chăm sóc da như: sữa rửa mặt, kem dưỡng, wax, kem chống nắng, lotion dành cho mặt hay mat-xa ở các spa …

  XÚT NAOH DÙNG LÀM XÀ PHÒNG

  Các tên khác: Xút, NAOH, Sodium Hydroxide, Caustic soda.
  Định dạng: NAOH dạng vảy, loại tinh khiết dùng cho phòng thí nghiệm.
  Ngoại quan: vảy đục không màu, dễ tan trong nước, cồn và glycerin, không tan trong xăng, acetone.
  Quy cách: 500g / bình.
  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Giá: 40,000 vnd (Giá trên không bao gồm phí ship, quý khách mua tại địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, P. 14, Bình Thạnh, HCM hoặc tính phí ship giao hàng tùy địa điểm).

  DẦU CASTOR

  INCI Name: Ricinus communis Seed Oil (and) Tocopherol
  Xuất xứ: TEXTRON (Tây Ban Nha).
  Có chứng nhận ORGANIC của ECOCERT.
  Giá:
  + 1/2 kg : 180 vnd
  + 1kg: 320,000 vnd
  * Lưu ý:
  + 1 kg dầu luôn luôn lớn hơn 1l dầu. 800ml dầu chỉ khoảng 500gr dầu thôi.

  NGUYÊN LIỆU MỸ PHẨM - DẦU CÁM GẠO  INCI Name: INCI Name: Oryza Sativa (Rice) Bran Oil
  Xuất xứ: TEXTRON (Tây Ban Nha).
  Có chứng nhận ORGANIC của ECOCERT.
  Giá:
  + 100g: 65,000 vnd
  + 500g: 275,000 vnd
  + 1kg: 450,000 vnd
  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Website : nguyenlieulammypham.us
  Điện Thoại :
  • Liên hệ khoá học: 093.215.9729 (Viber – Zalo)
  • Liên hệ mua lẻ: 01234.71.55.78090.259.7208 (Viber – Zalo) – 08.3511.2011
  • Liên hệ mua sỉ : 093.215.9729 – 090.256.2875
  Email : nguyenlieumyphamhcm@gmail.com
  Địa chỉ : 47/24/13e Bùi Đình Tuý , Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
   
 5. mt19f

  mt19f New Member

  Up thớt nào!

  AI MUA HÀNG ĐẶC SẢN GHÉ EM NHÉ: www .sieuthidalat. net (0915.638.789)

  AI XEM PHONG THỦY HƯỚNG NHÀ, HƯỚNG BẾP GHÉ EM LUÔN: www .havendalat. com hoặc www .nhaxinhvn. net (0969.922.789)

  Chúc chủ thớt có nhiều lượt quan tâm
   
 6. nhithienbinhphong57

  nhithienbinhphong57 New Member

  Tại Sao Nên Cá Độ Online ?

  Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký tài khoản v9b - v9bet nhà cái Việt Nam ! cá cượ bóng đá , casino , sòng bài trực tuyến chỉ với 20k VND - Tỷ lệ hoàn trả rất hấp dẫn


  [​IMG]  Cá độ online - Online betting

  Bằng một chiếc máy tính internet có kết nối internet. Cá độ online có thể giải quyết tất cả các nhược điểm của hình thức cá độ offline bằng các ưu điểm của mình như:

  - Rất nhiều sự lựa chọn: có hàng nghìn nhà cái trên khắp thế giới luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bạn.

  - Nội dung cực kì phong phú: không chỉ có cá độ trong bóng đá, bạn còn được dịp thỏa sức với hàng trăm sự kiện diễn ra hàng ngày của các môn thể thao yêu thích khác như: Bóng chuyền (Volleyball), Tennis, bóng rổ (Basketball), Bóng bầu dục (Rugby), Golf, Đua ngựa (Horse racing), Đua xe công thức 1 (Formula 1), Đua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn cầu trên băng (Ice hockey),v.v..

  - Có thể cá độ bất cứ lúc nào: sáng sớm hay giữa trưa, tờ mờ tối hay nửa đêm, hàng nghìn nhà cái luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ nhu cầu cá độ nào của bạn.

  - Có thể cá độ ở bất cứ đâu: dù bạn đang ở nhà, ở cơ quan, đi công tác xa hay thậm chí đi nước ngoài cũng chẳng có gì ảnh hưởng.

  - Chủ động quản lý chi tiêu: chỉ được phép cá độ bằng số tiền mình có do vậy bạn sẽ không bị lâm vào tình trạng bội chi. Bạn luôn kiểm soát được tình hình tài chính của mình.- Sự đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán của nhà cái: với tiềm lực tài chính khổng lồ của các nhà cái uy tín như: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. bạn luôn được đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.

  Với sự phổ biến của máy tính và internet băng thông rộng, các hình thức thanh toán trực tuyến, và đặc biệt là điện thoại có khả năng kết nối internet qua GPRS hay 3G như hiện nay, việc cá độ online là hết sức đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn khả thi.

  ---------------- > Giới Thiệu Nhà Cái W88

  [​IMG]

  - W88 là trang cá cược thể thao và casino của công ty cung cấp dịch vụ trò chơi giải trí trực tuyến có trụ sở ở Philippines và được đảm bảo bởi các tổ chức First Cagayan Leisure & Resort Corporation (CEZA) uy tín. Kể từ năm 2000 W88 đã phục vụ cho thị trường Trung Quốc cũng như châu Á Thái Bình Dương, có tiềm năng và dự tính trở thành nhà cái hàng đầu ở châu Á. Trong thời gian ngắn W88 đã xây dựng được website với giao diện bắt mắt và hỗ trợ hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Việt chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của họ đến thị trường Việt Nam.


  W88 đầu tư cho hệ thống chăm sóc khách hàng rất chu đáo, luôn luôn có nhân viên trực 24/24 sẵn sàng làm nhiệm vụ hướng dẫn cho người chơi. Nhưng phải nói là họ đã làm trên mức cần thiết vì theo mình thì W88 là trang cá cược có những thủ tục đăng kí cũng như cách thức giao dịch gửi/rút tiền vào loại nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi nhất trong các nhà cái ở Việt Nam mà một người mới lần đầu chơi cá cược trực tuyến cũng có thể dễ dàng tự thao tác mà không cần hướng dẫn.

  HIỆN NAY, W88 CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM SAU:

  + CƯỢC THỂ THAO: W88 CUNG CẤP TRỰC TUYẾN VÀ MIỄN PHÍ HƠN 4000 TRẬN ĐẤU TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.

  + CƯỢC CASINO: VỚI CÁC CÔ GÁI CHIA BÀI ĐẾN TỪ CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á, SẼ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG CHU ĐÁO KHI CƯỢC TÀI/XỈU - BÀI 3 CÀO - VÒNG QUAY ROULETTE THẾ GIỚI- BÀI XÌ ZÁCH

  + CƯỢC XỔ SỐ: CƯỢC NHỮNG CON SÔ CỦA BẠN VÀ TRÚNG NGAY TỈ LỆ LỚN - CHỈ VỚI 3 PHÚT CHO 1 LẦN XỔ - NHANH GỌN/ LẸ

  + POKER: NƠI QUY TỤ NHỮNG TAY CHƠI BÀI POKER HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. W88 ĐỒNG THỜI CÓ THỂ HỖ TRỢ 10,000 NGƯỜI CHƠI TRONG CÙNG 1 THỜI ĐIỂM. CHÚNG TÔI CẢM KẾT: ĐƯỜNG TRUYỀN ỔN ĐỊNH, SERVICE NHANH NHẤT KHI CƯỢC TẠI POKER.

  + CƯỢC TÀI CHÍNH: NẾU QUÝ KHÁCH LÀ NHÀ ĐẦU TƯ GIỎI! SAO KHÔNG THỬ SỨC CÙNG W88? CHÚNG TÔI CUNG CẤP SÀN VÀNG/TIỀN TỆ/TIÊU DÙNG TRÊN THĨ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI. HÃY THAM GIA VÀ CẢM NHẬN.

  ĐẶC BIỆT- QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM GIA CHƠI THỬ MIỄN PHÍ, TRÃI NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ W88 - HÃY CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC LÀ 1 PHẦN SÂN CHƠI CỦA QUÝ KHÁCH !  Nhà Cái FB88 Khuyến Mãi 100% Hoàn Trả 1%
  HÃY ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN W88 NGAY VÀ NHẬN KHUYẾN MÃI LÊN ĐẾN 4.000.000 VND !
   
 7. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 8. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Chuyển nhà thành hưng cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  [​IMG]
  dich vu chuyen chung cư​
  (Chuyển nhà thành hưng) cho biết. Khi đi mua nhà chung cư, ngoài việc xem xét diện tích, vị trí, hướng nhà và môi trường xung quanh, cũng nên chọn cả số tầng hợp mệnh gia chủ để mang lại may mắn, sang giàu,
  Trên thực tế, số tầng chung cư cũng liên quan đến ngũ hành trong phong thủy.
  Lựa chọn số tầng là một trong những yếu tố phong thủy quan trọng nhất khi mua nhà chung cư, nhờ chọn số tầng đúng, gia chủ có thể tránh được nhiều rủi ro do xung khắc. Sau đây là những con số tầng hợp và kỵ nhất theo 12 con giáp:

  Con giápTầng hợp mệnhTầng kị mệnhTrung tính

  Tý, HợiSố tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9
  Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8
  Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28,Số tầng kết thúc bởi 2 và 7

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtSố tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7
  Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29Số tầng kết thúc bởi 1 và 6

  Dần, MãoSố tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6
  Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29Số tầng kết thúc bởi 5 và 0

  Thân, DậuSố tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0
  Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27Số tầng kết thúc bởi 3 và 8

  Tỵ, NgọSố tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8
  Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0
  Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30Số tầng kết thúc bởi 4 và 9
  Vì sao những con số trên hợp hay kị mệnh.
  + Tầng đầu tiên và thứ 6, cùng với số sàn kết thúc bằng 1 hoặc 6, thuộc về nguyên tố nước (thủy).
  + Tầng thứ 2 và thứ 7, cùng với số sàn kết thúc bằng 2 hoặc 7, thuộc về nguyên tố lửa ( hỏa).
  + Tầng thứ 3 và thứ 8, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố gỗ ( Mộc).
  + Tầng thứ 4 và thứ 9, cùng với số sàn kết thúc bằng 4 hoặc 9, thuộc về nguyên tố kim loại (Kim).
  + Tầng thứ 5 và thứ 10, cùng với số sàn kết thúc bằng 3 hoặc 8, thuộc về nguyên tố đất (thổ).
  Mỗi nguyên tố trong nhũ hành phụ thuộc và hạn chế lẫn nhau thay vì tồn tại một cách độc lập. Do đó, chúng ta cần phải nắm được 5 nguyên tố đại diện cho mệnh của mình và sau đó tìm ra số sàn phù hợp.

  Con giápNguyên tố Ngũ hành

  Thân, DậuKim

  Dần, MãoMộc

  Tý, HợiThủy

  Tỵ, NgọHỏa

  Sửu, Thìn, Mùi, TuấtThổ
  Trên đây là những nguyên tố của (chuyển nhà thành hưng) chia sẻ giúp quý khách chọn được số tầng chung cư ưng ý, ở cũng như mua hoặc thuê nhà, giúp cho gia chủ ngày càng thịnh vượng.
   
 9. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng
  [​IMG]
  chuyển nhà thành hưng số 1​
  Việc chuyển nhà đã trở thành cực hình của những gia đình sống tại thành phố đông đúc, hay luôn luôn bận rộn. Đường xá xa xôi, đồ đạc nhiều, lỉnh kỉnh khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn và chán nản khi nghĩ tới việc chuyển nhà. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ chính là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề trên.

  Đà Nẵng với là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương, nằm tại khu vực vùng Nam Trung Bộ nước ta. Đà Nẵng còn được biết tới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, xã hội, giáo dục, công nghệ, y tế… lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đứng top trên cả nước.

  Với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, Đà Nẵng đã và đang ngày càng trở thành một nơi thu hút khách du lịch cũng như dân cư tới sinh sống tại đây. Năm 2018 vừa qua, Đà Nẵng lại một lần nữa lot top 10 thành phố đáng sống nhất ở nước ngoài do tạp chí Live and Invest Overseas bình chọn.

  Sự phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh của Đà Nẵng, đã khiến cho nhu cầu giao thương hàng hóa, chuyển nhà, chuyển công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1 – Đà Nẵng của người dân 2 thành phố cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng trở nên cấp thiết và không thể thiếu tại đây.
  [​IMG]
  Quy trình dịch vụ chuyển nhà trọn gói Sài Gòn – Đà Nẵng của Taxi Tải Thành Hưng

  Nắm bắt được nhu cầu cần thiết và những khó khăn vướng phải trong việc chuyển nhà của khách hàng, Thành Hưng ra đời dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại trọn gói với một mức giá ưu đãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Công ty luôn cung cấp quý khách dịch vụ tốt nhất, với quy trình đơn giản và nhanh chóng.

  Bước 1: Khảo sát và báo giá
  Khi quý khách có nhu cầu chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và liên hệ với chúng tôi, ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, nhân viên tư vấn sẽ gửi chi tiết và báo giá chính xác về dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của khách hàng, nhân viên công ty thành hưng sẽ gọi điện cho bạn để hẹn giờ khảo sát, tư vấn gói dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng và thực hiện lên phương án, thời gian thực hiện tốt nhất.

  Quý khách sẽ được thông báo đầy đủ cách thức, cũng như thông tin vận chuyển của mình. Thường thì công ty thành hưng số 1, có 2 cách phổ biến để vận chuyển đó là đi bằng tàu hỏa hoặc bằng xe tải chuyên dụng của công ty. Bạn có thể lựa chọn phương thức vận chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu.

  Nếu đi bằng tàu hỏa, nhân viên bốc dỡ sẽ tới đóng gói đồ đạc của bạn và đem chuyển ra ga tàu để tới Đà Nẵng. sau đó, khi tới ga Đà Nẵng sẽ lại có nhân viên phụ trách nhận hàng và giao tới địa chỉ bạn yêu cầu.

  Nếu vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng của công ty, thì tới ngày vận chuyển, nhân viên của Công ty thành hưng số 1, sẽ tới nhà bạn đóng gói đồ đạc và mọi thiết bị khác có trong nhà, cho lên xe tải và đi thẳng tới Đà Nẵng.
  Thường thì vận chuyển bằng đường tàu sẽ có chi phí rẻ hơn, nhưng đi bằng xe tải chuyên dụng của công ty đồ đạc của bạn sẽ được đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng chắc chắn hơn.

  Bước 2: Thi công vận chuyển
  Sau khi đã lựa chọn phương thức vận chuyển, thỏa thuận về giá cả, thời gian làm việc… và ký kết hợp đồng, Công ty thành hưng sẽ lên kế hoạch thi công vận chuyển.

  Quá trình thực hiện đi lại, vận chuyển dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng bằng xe tải, sẽ mất ít nhất là khoảng 2 ngày, bao gồm cả thời gian nhận và giao đồ tới tận nơi cho quý khách.
  Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đảm bảo cam kết với quý khách, đồ đạc của bạn sẽ được bao bọc, đóng gói chắc chắn và kỹ càng. Bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng đồ đạc của mình được an toàn và sẽ không xảy ra tình trạng vỡ, hỏng, trầy xước…

  Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán
  Sau khi đã vận chuyển tới địa điểm yêu cầu, nhân viên tại chi nhánh Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, sắp xếp, bố trí mọi đồ đạc, vật dụng hợp lý, khoa học. Dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn tới Đà Nẵng chỉ hoàn thành và bàn giao

  khi được khách hàng nghiệm thu chấp thuận, Công ty mới tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng.
  Trên đây là những thông tin về dịch vụ chuyển nhà Sài Gòn – Đà Nẵng của Hãng Taxi tải thành hưng. Với phương châm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, công ty thành hưng luôn nỗ lực đem tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với bạn.
   
 10. Cá cược thể thao FB88 online tại FB88 - An toàn, bảo mật, uy tín

  Cá cược thể thao FB88 trực tuyến tại FB88 - An toàn, bảo mật, uy tín là một trong những nhà cái sở hữu lượng người tham gia đông nhất ở lĩnh vực tham dự. Nhà cái FB88 cung cấp vô số loại game như Casino online, Slot games, xổ số,... và đặc biệt là cá cược thể thao FB88.

  Nguyên nhân mà người tham gia nên cá cược thể thao FB88

  Một trong các nhà cái có thương hiệu lớn mạnh nhất ngày nay là nhà cái FB88 – một địa chỉ sở hữu số lượng người chơi tham gia nhiều ưa thích đặt cược và là nhà cái được cấp phép bởi Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippines (PAGCOR).

  [​IMG]  Nhà cái FB88 cung cấp cho người chơi những cá cược hấp dẫn cùng tỷ lệ kèo rất tốt. Tại đây, người tỷ lệ sẽ được trải nghiệm với 4 tỉ lệ đặt cược là kèo cược Hongkong, đặt cược Châu u, cược Indo hay cá cược Malay. Mỗi loại kèo sẽ có tỷ lệ cược không giống nhau, người tham dự cần phải tìm hiểu kèo nào tốt nhất cho bản thân mà cá cược.

  Điểm đặc biệt của nhà cái FB88 so với các nhà cái khác là dùng chương trình hoàn trả hàng ngày lên đến 0.3%, tức là tiền hoàn trả sẽ tự update vô tài khoản của người tham dự. Với tỷ lệ cá cược cao và thú vị thì việc nhà cái FB88 lôi kéo hơn 1 triệu người tham dự hàng năm cho thấy sự uy tín và an toàn của mình.

  Xem thêm: hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào FB88 cho người mới

  Cược thể thao FB88 trực tuyến tại FB88 - An toàn, bảo mật, uy tín

  Hiện nay, FB88 đang chia sẻ cho người tham dự của bản thân mình vô số thể loại môn thể thao khác nhau như: Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, tennis, eSports, đua ngựa, đua xe,... để mọi người tha hồ đa dạng thể loại trò chơi game thích của bản thân mình.

  1. Cách cá cược thể thao FB88

  Để tham dự đặt cược thể thao FB88 thì thứ nhất người tham gia cần có tài khoản của hệ thống, nếu chưa có thì có thể tạo cho cầncần phảiphải bằng vài cáchƯ thức đơn giản. Và cách cá cược sẽ được thực hiện như sau:

  [​IMG]  Bước 1: Truy cập trang chủ và vô tài khoản.

  Bước 2: Nhấp vô mục “Thể thao” nằm ở trên danh mục sản phẩm tại website.

  Bước 3: Sau khi đã chọn lựa xong cho lựa chọn một môn thể thao ưa thích thì có thể tham gia đặt cược qua 1 trận bóng hay là một ván Bida được phát trực tiếp.

  2. Luật chơi đặt cược thể thao FB88

  - Tỉ lệ cược

  Nhà cái FB88 chia sẻ 4 tỷ lệ đặt cược là: cược Châu u, đặt cược Indo, cược Malay và đặt cược Hongkong do vậy người tham gia cần hiểu được ý nghĩa của những tỷ lệ cược này để tăng lợi thế đặt cược cho bản thân mình.

  [​IMG]  - Kết quả và tính cược

  Kết quả của trận thi đấu sẽ được chia sẻ ngay sau khi trận thi đấu kết thúc, trừ khi có quy định ở mỗi môn thể thao khác nhau.

  [​IMG]  Cược thường được tính sau khi trận thi đấu kết thúc và vì quyền lợi của người tham gia mà một số cược tại đây có thể được thanh toán trước cả khi cuộc thi đấu kết thúc.

  - Luật lệ đặt cược trong trận đang đấu

  Đặt cược trong trận là dạng cược được sử dụng khi mà cuộc thi đấu đã diễn ra. Tất cả các cá cược trong trận đều phải có sự xác nhận hay từ chối của mỗi vé cược.

  Thông báo “Đang chờ duyệt”, có nghĩa là vé cược đang được xử lý chưa được nhà cái chấp nhận hoặc từ chối. Đặt cược đang chờ duyệt sẽ bị từ chối nếu cuộc đấu có những phát sinh bất ngờ như bàn thắng, thẻ đỏ, Penalty hay là lỗi kỹ thuật.

  - Quy định thời gian cược

  Nếu cuộc đấu diễn ra trước thời điểm chính thức thì chỉ có những cược trước trận thi đấu mới có hiệu lực. Còn những đặt cược đặt sau thì sẽ bị hủy, ngoại trừ cược trong trận thi đấu.

  - Tiền thắng cược thể thao FB88 tối đa

  Số tiền nhiều nhất mà người tham dự có thể nhận trong một ngày dù cá cược bao nhiêu là 1 triệu 5 USD hay là ngoại tệ tương đương. Số tiền sẽ gồm cược đơn và cá cược liên hoàn, chi tiết là:

  Bóng đá và bóng rổ là 1 triệu 5 USD.

  Tennis, bóng đá Mỹ, bóng bầu dục, bóng chày, khúc côn cầu, bóng chuyền là 300k USD.

  Các môn thể thao khác là 200k USD và cá cược mới là 25k USD. Đối với đặt cược xâu gồm nhiều môn thì mức tối đa nhỏ nhất sẽ được nhà cái áp dụng.

  - Cược Giá đặc biệt

  Mọi tỷ lệ Giá đặc biệt có thể được cung cấp và đóng lại bất cứ, tỉ lệ Giá đặc biệt được cho ra theo hạn mức nhất định và có thể đổi vào bất kỳ khi nào.

  Luật chơi của Giá đặc biệt sẽ được sử dụng như luật Chung cược thể thao hay luật chơi theo mỗi môn thể thao.

  VD: Bóng đá: MU thắng và số bàn thắng Tài xỉu là 2.5 sẽ tuân theo luật lệ cá cược 1x2 và số bàn thắng Tài xỉu theo luật bóng đá.

  Cược Giá đặc biệt trong bóng đá chỉ sử dụng cho thời gian chính thức.

  Xem thêm: hướng dẫn cách kiếm tiền từ game bài Baccarat Online - FB88

  Chương trình ưu đãi và khuyến mãi khi cá cược thể thao FB88

  Nhà cái FB88 có nguồn lực dồi dào nên luôn luôn có vô số chương trình ưu đãi là điều hiển nhiên. Những khuyến mãi của FB88 dành cho người mới chơi, theo mỗi nhóm game hay là các sự kiện dành cho TOP là những thứ mà nhiều người yêu thích.

  [​IMG]  - Nhận nhiều nhất 2 triệu VND khi xác minh tài khoản.

  - Nhận 38% giá trị tiền nạp cho lần đầu tiên.

  - Hoàn trả 0.5% khi tham dự thể thao ảo mỗi ngày.

  - Hoàn trả 0.38% khi cược ở thể thao X (thể thao Châu Á, thể thao Châu u).

  - Nhận bảo hiểm 18% giá trị vé cược nếu chơi trên ứng dụng thể thao FB88.

  - Đặt cược tích điểm để đổi Iphone ở nhà cái.

  Không chỉ vậy, cách thức thanh toán khi đặt cược thể thao FB88 như sau:

  Bước 1: Truy cập và vô tài khoản.

  Bước 2: Chọn tài khoản thanh toán và nhập những thông tin Ngân hàng, STK,... và xác nhận.

  Bước 3: Điền số tiền và xác nhận.

  Sau khi thực hiện xong thì nhà cái sẽ cập nhật tài khoản trong khoảng vài phút là xong. Nếu như có bất kì lỗi nào xảy ra thì hãy liên hệ với Bộ phận CSKH tại website để được giải quyết nhanh chóng.

  Với những sự hấp dẫn bên trên thì hi vọng người tham gia có thể thấy được lợi ích của mình khi tham giaa cá cược thể thao FB88 trực tuyến tại FB88 - an toàn, bảo mật, uy tín. Chắc chắn là người Hy vọng sẽ hài lòng về quyết định của mình khi nhận được những phần quà hấp dẫn tại đây.
   
 11. ford4587

  ford4587 New Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế ô tô bao nhiêu tiền? nổi hiểu sâu hơn tại sao lại giàu tin tưởng đồn đại học phí tổn đương tăng cao? tin phao được thắt đầu từ bỏ đâu? tã lót nà mới chính thức nâng mực học phí học phẳng lái xe ơ tô B2? hả với chúng mình trên dưới hiểu tuyền thực hư chuyện học phí tổn tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nhé!Vậy học tày lái xe dầu tô bao lăm tiền? thắng hiểu tinh thật hư hỏng lôi cuốn đề trên, hỉ đồng chúng tớ theo dõi bài viết lách hôm nay nhé. trong suốt bài xích viết lách nè, sẽ phai giải đáp các lôi cuốn đề rất giàu người quan hoài hiện nay phai học phí tổn học lái xe ơ tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học văn bằng lái xe dẫu tô hệ thường nhật dành tặng học viên chửa cấp co phứt thời kì học hay muốn trãi nghiệm lắm hơn phứt khóa học thì nhiều thể đăng tải ký khóa học nè. của học chi phí mềm dẻo giúp bạn hà tiện để một khoản chi phí.luỵ uổng HỌC cọ tài xế dù TÔ mực B2Gói cơ bản: Học phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu tổn phí thi cử, lệ uổng làm kè, 12 hiện học lý học thuyết, vội tài liệu hồn và phần mềm dẻo miễn sao phí tổn.Gói 1: Học chi phí 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, giàu 10 hiện nay thực hiện gồm: 8 hiện học lái xe đường trường và rơi hình thô kệch, 2 hiện nay lâm hình cảm ứng trừng phạt giá như 800.000 VNĐ và 12 hiện nay học lý thuyết lí.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com cạ lái xe B2 là gì?kì lái xe B2 là đơn loại giấy phép tài xế sử dụng tặng tài xế chớ chuyên, điều khiển xe cơ giới nấp lịch loại dưới 9 chốn ngồi, lắm hạn vận 10 năm. cạ lái xe B2 xuể nhà nước quy toan mở mang từ phẳng phiu lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi thẳng băng lái xe, và xe pháo tải dưới 3500kg giò kinh dinh, nhiều thời hạn 5 năm. đương bằng tài xế B2 có hạn vận là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn trả rặt lắm dạng học lái xe và thi cử thẳng giấy phép tài xế B2 nhưng chả cần phải thi sang trọng lạ tài xế B1.
   
 12. Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế dẫu tô bao lăm tiền? đặt hiểu sâu hơn vì sao lại giàu tin cẩn phao đồn học hoài đương tăng cao? tin đồn nhằm ép đầu từ đâu? chập này mới chính thức đỡ hạng học chi phí học văn bằng lái xe ơ tô B2? đã đồng chúng trui cữ hiểu rành thật hư chuyện học hoài tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nhé!Vậy học tày lái xe dẫu tô bao nhiêu tiền? xuể hiểu tinh thật hỏng hóc lôi cuốn đề pa trên, vẫn với chúng tui theo dõi bài bác viết lách hôm nay nhai. trong suốt bài bác viết lách này, sẽ về đáp danh thiếp lôi cuốn đề pa rất nhiều người quan hoài hiện dận học phí học lái xe dù tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kì cọ lái xe ô tô hệ thông thường dành tặng học hòn có chửa cấp rút phăng thời gian học năng muốn trãi nghiệm có hơn trớt khóa học thời giàu trạng thái đăng ký khóa học nào. mức học tổn phí mềm dẻo giúp bạn tần tiện phanh đơn khoản hệt chi phí.luỵ phí HỌC phẳng lái xe dầu TÔ mực B2Gói cơ bản: Học uổng 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu lệ tổn phí đua, luỵ uổng đả phẳng phiu, 12 hiện thời học lý thuyết, gấp tài liệu và phần mềm miễn chi phí.Gói 1: Học hoài 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, có 10 bây giờ thực hiện gồm: 8 bây giờ học lái xe đường trường học và sa hình thô, 2 bây chừ lâm hình cảm tương ứng trị giá như 800.000 VNĐ và 12 bây giờ học lý thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com phẳng lái xe B2 là gì?cạ lái xe B2 là một loại giấy phép lái xe dùng biếu tài xế không chăm, điều khiển xe pháo kia giới xô lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, giàu hạn 10 năm. kì cọ lái xe B2 xuể nhà nước quy toan mở rộng trường đoản cú kè lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi trực tính lái xe, và xe pháo tải dưới 3500kg không trung kinh doanh, lắm hạn vận 5 năm. đương tày tài xế B2 có hạn vận là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn tinh nhiều dạng học tài xế và đua thẳng tuột giấy phép thuật lái xe B2 song không trung cần giả dụ thi sang văn bằng tài xế B1.
   
 13. trinhnguyen81

  trinhnguyen81 New Member

  Mình muốn tìm mua vài cuốn sách về giáo dục tâm sinh lý cho trẻ ở độ tuổi mầm non đang theo học trường mầm non quốc tế hà nội. Có moms nào đi ngang qua tư vấn giúp mình với nhé. Mình có 2 cháu đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuori lên 3 và lên 6.
   

Share This Page