Thuyết giảng: Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Nhạc sư Vĩnh Bảo

Discussion in 'Clip Phỏng Vấn-Trò Chuyện' started by KẻSĩẨnDanh, Dec 29, 2016.

 1. KẻSĩẨnDanh

  KẻSĩẨnDanh Administrator

  Thuyết giảng: Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Nhạc sư Vĩnh Bảo
  Thuyết giảng: Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Nhạc sư Vĩnh Bảo
  Thuyết giảng: Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Nhạc sư Vĩnh Bảo
  Thuyết giảng: Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Nhạc sư Vĩnh Bảo
  Thuyết giảng: Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Nhạc sư Vĩnh Bảo

  Phần 1:


  Phần 2:
   

Share This Page