Kiến ​​trúc sư của mô hình nhà nước phúc lợi - Gunnar Myrdal

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by hontuyetlan, Jun 9, 2016.

 1. hontuyetlan

  hontuyetlan Administrator

  Là nhà kinh tế và chính trị gia người Thụy Điển, Gunnar Myrdal đã tham gia xây dựng mô hình nhà nước-phúc lợi nổi tiếng của Thụy Điển.

  Đối với Gunnar Myrdal (1898-1987), càng bình đẳng thì càng tạo ra sự tăng trưởng.

  Năm 1974, giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng nhớ Nobel được trao cho Friedrich Hayek và Gunnar Myrdal "vì những đóng góp độc đáo của họ cho lý thuyết tiền tệ và các chu kỳ kinh tế và vì những phân tích sắc sảo của họ về tính phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng kinh tế, xã hội và thể chế”. Có lẻ người ta muốn làm vui lòng cả đôi bên chăng: hai nhân vật đối lập nhau trên bàn cờ chính trị và cũng coi thường nhau một cách thân tình. Trong khi Hayek là một tông đồ không mệt mỏi của chủ nghĩa tự do thuần túy và cứng nhắc và là nhà phê phán kiên quyết mọi hình thức của chủ nghĩa dân chủ xã hội, thì Myrdal là một trong những kiến ​​trúc sư của mô hình nhà nước-phúc lợi Thụy Điển và là người khởi xướng kiên quyết chủ nghĩa dân chủ xã hội triệt để.

  Myrdal đã tiến hành cuộc đấu tranh trên qua một sự nghiệp phong phú, triển khai trong nhiều bộ môn, và còn thông qua một hoạt động không mệt mỏi như là một nhà cố vấn và thành viên của nhiều ủy ban của chính quyền, như là một đại biểu quốc hội và ngay cả như là một bộ trưởng. Hoạt động của ông, ban đầu chỉ giới hạn bên trong biên giới của Thụy Điển, đã được mở rộng ra ở bình diện quốc tế, khi ông trở thành thư kí điều hành của Ủy ban kinh tế của tổ chức Liên Hợp Quốc về châu Âu. Ngoài ra ông cũng lãnh đạo nhiều nhóm nghiên cứu quan trọng ở Hoa Kỳ và ở châu Á. Vợ ông, Alva, là cộng tác viên của ông và là đồng tác giả với ông nhiều công trình, kể cả trong các lĩnh vực nhân khẩu học và chính sách về gia đình. Năm 1982, bà đã được trao một giải thưởng Nobel "thực", đó là giải thưởng về hòa bình.

  Từ lý thuyết đến chính sách kinh tế

  Trong luận án tiến sĩ của ông, xuất bản bằng tiếng Thụy Điển năm 1927 và chưa được dịch, Myrdal là một trong những người đầu tiên đưa những dự kiến, rủi ro và bất trắc vào trong phân tích sự hình thành giá cả. Ông quan tâm đến cách thức mà những dự kiến về lợi nhuận tác động đến dự án của các doanh nhân. Sau đó, ông tham gia vào một ứng dụng về cách đặt vấn đề trong kinh tế học vĩ mô, mà lúc bấy giờ được gọi là lý thuyết tiền tệ, qua một phân tích khắt khe các luận đề của người thầy ông là Wicksell. Điều này dẫn đến đóng góp quan trọng nhất của ông vào lý thuyết kinh tế, tác phẩm L’équilibre monétaire (Cân bằng tiền tệ). Phiên bản tiếng Đức của cuốn sách này, được phát hành vào năm 1933, giới thiệu khái niệm về các đại lượng kinh tế ex ante (trước) và ex post (sau). Các đại lượng đầu chỉ những đại lượng tiên liệu, còn các đại lượng sau chỉ những đại lượng đã hoàn thành. Chính trong các mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư mà các ý tưởng trên có đầy đủ ý nghĩa. Ex post, theo định nghĩa thì tiết kiệm và đầu tư bằng nhau, nhưng điều đó không đúng với ex ante. Nếu đầu tư dự kiến ​​nhỏ hơn tiết kiệm mong muốn, thì sẽ gây ra một quá trình co lại của đầu tư thực tế và thu nhập quốc gia. Và quá trình này mang tính lũy tích. Không có xu hướng cân bằng.

  Phân tích của Myrdal gần với phân tích mà Keynes sẽ giới thiệu trong cuốn Théorie Générale (Lý thuyết tổng quát) năm 1936 và phân tích mà Michal Kalecki phát triển ở Ba Lan vào cùng thời điểm đó. Người ta tìm thấy trong đó những ý tưởng tương tự với ý tưởng về khuynh hướng tiết kiệm và hiệu quả cận biên của tư bản. Trong một bài viết được công bố năm 1934, từ một tài liệu được chuẩn bị để củng cố bài diễn văn về ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc phe dân chủ xã hội, Ernst Wigforss, bạn của ông, Myrdal cung cấp, mượn lại chính lời của ông, "những luận cứ lý thuyết của một chính sách mở rộng mà bây giờ bạn gọi là keynesian" (Procès de la croissance - Biên bản về sự tăng trưởng, trang 18). Trong diễn văn đó ông đề xuất một chính sách tài khóa chu kỳ ngược (contracycle), giới thiệu khái niệm số nhân để biện minh cho chính sách này. Có vẻ như Myrdal không biết rằng bài viết của Richard Kahn là nguồn cảm hứng của Keynes để phát triển chính quan điểm của tác giả này về số nhân.

  Một tiếp cận mới đối với các vấn đề xã hội

  Myrdal không phải là nhà kinh tế Thụy Điển duy nhất, trên cơ sở một phân tích mới về sự vận hành của nền kinh tế, đề nghị một sự can thiệp tích cực của nhà nước trong nền kinh tế. Cùng với Erik Lindahl, Bertil Ohlin và những người khác, họ hợp thành cái mà người ta gọi là trường phái Stockhom, gắn chặt với việc vận dụng các chính sách của chính quyền dân chủ xã hội lên nắm quyền ở Thụy Điển năm 1932. Là những kiến trúc sư của mô hình nhà nước-phúc lợi, Myrdal và những người bạn của ông mặt khác cũng làm sáng tỏ thực tế là nhiều mục tiêu đáng mong muốn khác nhau – toàn dụng lao động, ổn định giá cả, tăng trưởng, cán cân đối ngoại – có khả năng xung đột với nhau. Để giải quyết vấn đề trên, một sự phân định là cần thiết, và do đó cần phải tạo ra sự đồng thuận giữa các nhóm xã hội. Đó có vẻ là khía cạnh độc đáo nhất của cái gọi là "mô hình Thụy Điển" của chủ nghĩa dân chủ xã hội.

  Do vậy không có gì ngạc nhiên về mặt lý thuyết cũng như về chính sách kinh tế, Myrdal và các đồng nghiệp của ông thuộc trường phái Stockhom cho rằng họ có nhiều năm đi trước Keynes. Họ cho ông ấy biết điều đó khi ông ấy đến diễn thuyết tại Stockhom tháng 10 năm 1946, để nhấn mạnh tính cách mạng của công trình của ông ấy. Người Thụy Điển cho rằng họ cách mạng hơn Keynes.
  Trong một cuốn sách nổi tiếng, được xuất bản năm 1930 và được dịch sang tiếng Anh với tựa đề The Political Element in the Development of Economic Theory (Yếu tố chính trị trong sự phát triển lý thuyết kinh tế), và cho đến những công trình cuối cùng của ông, đặc biệt cuốn L’objectivité dans la recherche sociale (Tính khách quan trong nghiên cứu xã hội), Myrdal không ngừng nhấn mạnh đến một thực tế là, trong kinh tế học và trong các khoa học xã hội nói chung, không thể tách rời tính chuẩn tắc và tính thực chứng. Nhà khoa học có một thế giới quan và các giá trị, và các giá trị đó thấm đậm công trình lý thuyết của ông ta, ở mọi cấp độ, dù muốn hay không. Vì vậy nên trung thực thừa nhận những tiền giả định mang tính ý thức hệ đó ngay từ đầu. Myrdal nhận diện các tiền giả định của ông gắn với chủ nghĩa nhân bản duy lý và chủ nghĩa dân chủ xã hội.

  Ông không ngừng phê phán lý thuyết kinh tế chính thống, sự cô lập đối với các bộ môn khác, các phân tích chỉ tiến hành bằng khái niệm cân bằng, sự thiếu ý thức lịch sử, sự mù lòa đối với các thể chế của lí thuyết này. Ông không chấp nhận ẩn dụ bàn tay vô hình. Tiếp sau một thời gian tự xác định như là một nhà kinh tế thuần túy, ông viện dẫn chủ nghĩa thể chế[*] và khẳng định rằng chỉ có một cách tiếp cận đa ngành mới đủ sức làm sáng tỏ những vấn đề đương đại, kể cả những vấn đề bề ngoài có vẻ thuần tuý kinh tế. Ông ứng dụng phương pháp tiếp cận trên vào hai vấn đề mà ông đã dành nhiều năm nghiên cứu và hai công trình hoành tráng: vấn đề phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ (An American Dilemma – Nan đề của người Mỹ) và những vấn đề phát triển ở tám quốc gia châu Á (Asian Drama – Bi kịch của châu Á). Để nghiên cứu các vấn đề trên, ông sử dụng một khái niệm được vay mượn từ Wicksell, nhưng qua tay ông đã có một ý nghĩa rộng lớn hơn rất nhiều, đó là quan hệ nhân quả khép vòng và lũy tích.

  Như vậy vấn đề Người da đen tại Hoa Kỳ có liên quan đến các hiệu ứng của một chuỗi các nhân tố tương tác lẫn nhau ngày càng nghiêm trọng: nghèo đói, thiếu giáo dục, tội phạm, sức khỏe kém. Ngay cả khi người Mỹ da trắng về "bản chất" không phải là người phân biệt chủng tộc, thì họ cũng miễn cưỡng trở thành như vậy, khi cuối cùng tin rằng người da đen chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại của họ. Chỉ có những biến đổi sâu sắc về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và thể chế mới có thể làm thay đổi điều, mà theo ý của Myrdal, là vấn đề đạo đức chính của Hoa Kỳ.

  Một kiểu phân tích tương tự cho phép lý giải tại sao các nước thuộc thế giới thứ ba không có khả năng thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của sự kém phát triển trong đó, dưới tác động của sự lan tỏa, tất cả các nhân tố của đói nghèo và trì trệ nuôi dưỡng lẫn nhau. Các nhân tố trên không chỉ thuộc phạm vi kinh tế, mà còn liên quan đến chính trị, xã hội, tâm lý và văn hóa. Một lần nữa, cần phải có những chương trình biến đổi triệt để để thoát khỏi thế bế tắc và bước vào vào vòng tròn phẩm hạnh của sự tăng trưởng. Trái với suy nghĩ của hầu hết các nhà kinh tế, không có sự đánh đổi giữa tăng trưởng và bình đẳng. Ngược lại, càng bình đẳng thì càng tạo ra tăng trưởng lớn hơn. Myrdal là người báo trước ý tưởng về phát triển bền vững.

  Ông tin rằng chỉ có những thay đổi sâu sắc ở cấp độ quốc tế, một kiểu mô hình nhà nước-phúc lợi toàn cầu, mới đủ sức giải quyết những vấn đề mà nhân loại đang đối mặt. Nhưng, trong bối cảnh các chính sách của các nước lớn, vào cuối đời, ông ngày càng bi quan hơn và triệt để hơn, tiến gần đến chủ nghĩa Marx mà ban đầu ông tỏ ra rất phê phán.

  [align=right]Gilles Dostaler
  Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch[/align]

  Nguồn: “Gunnar Myrdal, architecte de l'Etat-providence” của G. Dostaler trong Alternatives Economiques Poche no57, tháng 10 năm 2012.

  [align=right]Theo phantichkinhte123[/align]
   
 2. benefitsnunnery0

  benefitsnunnery0 New Member

  Truyền nước tại nhà phải nhiều ăn xài chuẩn pisa mới an bụng nha man rợ người
   
 3. anabalkarol24670

  anabalkarol24670 New Member

  Truyền nước tại nhà nếu có chi tiêu chuẩn mực pisa mới an vâng tổng nha man di người
   
 4. TrầnSEO8172

  TrầnSEO8172 New Member

 5. TrầnSEO8172

  TrầnSEO8172 New Member

 6. CtyInoxTinTa0779

  CtyInoxTinTa0779 New Member

  $Link$bàn ghế inox nhà ăn

  bàn ghế gỗ công nghiệp

  bàn ăn khu công nghiệp

  Cung cấp bảng báo giá tại Đồng Nai nhận hàng các tỉnh thành Số điện thoại 02866736186 - 0983884649. Xem ngay tại wonderinox . com ; hoặc banancongnghiep . info .

  COPY và dán vào google : WWW . WONDERINOX . COM

  [​IMG]  [​IMG]
   
 7. thietbim5s03

  thietbim5s03 New Member

  Nội dung rất hữu ích!
   
 8. ONESVIETS6

  ONESVIETS6 Member

 9. Đa số đều xem đây là cơ hội lấy vốn nhanh nhất vì có nhiều kinh nghiệm cá độ, bí kíp dự đoán chính xác người chơi hoàn toàn có thể “cập bờ” tỷ lệ ăn cược vô cùng lớn. hãy cùng tìm hiểu bài viết Hướng dẫn cược bóng đá kèo rung, cách cược rung hiệu quá nhất dưới đây nhé
   
 10. huong992

  huong992 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế ô dù tô bao nhiêu tiền? để hiểu sâu hơn vì sao lại giàu tin tưởng.# đồn đãi học uổng đang tăng cao? tin cậy đồn đãi để thắt đầu từ đâu? tã này mới chính thức nâng mực học tổn phí học văn bằng lái xe dầu tô B2? hở đồng chúng tôi tìm hiểu rành thiệt hỏng hóc chuyện học uổng lái xe năm 2021 tăng đến 30 triệu nhai!Vậy học phẳng tài xế ô dù tô bao lăm tiền? nổi hiểu tuyền thật hư cuộn đề trên, hở đồng chúng tao theo dõi bài bác viết hôm nay nghe. trong suốt bài viết nè, sẽ quách đáp danh thiếp cuộn đề pa rất giàu người quan tâm hiện giờ về học phí tổn học lái xe ô tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học phẳng phiu lái xe dù tô hệ thường nhật dành biếu học hòn chửa gấp co phai thời kì học hay là muốn trãi nghiệm có hơn chạy khóa học thì giàu trạng thái đăng ký khóa học nào. mức học chi phí mềm giúp bạn tằn tiện tốt một khoản hệt chi phí.ngọc trai chi phí HỌC cọ tài xế dầu TÔ mực B2Gói căn bản: Học tổn phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm ngọc trai phí đua, lệ chi phí đả tuần tra, 12 bây chừ học lý thuyết, vội vàng giỏi liệu chừng và phần mềm mỏng miễn là chi phí.Gói 1: Học phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, có 10 giờ thực hiện gồm: 8 bây chừ học tài xế đường trường và rớt hình thô kệch, 2 hiện nay lâm ảnh cảm ứng trừng trị giá 800.000 VNĐ và 12 hiện học lý học thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com tuần tra lái xe B2 là gì?tuần tra lái xe B2 là một loại giấy phép lái xe dùng tặng tài xế chớ chăm, điều khiển xe cơ giới đẩn lịch loại dưới 9 nơi ngồi, nhiều hạn vận 10 năm. kè tài xế B2 phanh quốc gia quy định mở mang trường đoản cú phẳng lái B1. B1 là giấy phép tài xế 4 bánh dến 9 chỗ ngồi ngay tài xế, và xe cộ chuyên chở dưới 3500kg không trung kinh doanh, có thời hạn 5 năm. đương cọ lái xe B2 nhiều thời hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn toàn có trạng thái học lái xe và thi luôn giấy phép thuật lái xe B2 mà chả cần nếu như thi sang trọng văn bằng tài xế B1.
   
 11. thuexevanan

  thuexevanan New Member

  Mua Máy tập chạy bộ hãng nào tốt ?
  sắm Máy tập chạy bộ hãng nào phải chăng ? tiêu chí tìm Máy tập chạy bộ điện chất lượng
  Máy tập chạy bộ điện nào thấp là băn khoăn của phổ biến người lúc chuẩn bị đầu tư vật dụng tập thể thao. Máy tập chạy bộ điện giá tốt sở hữu gây hại nơi sức khỏe? mua máy chạy bộ đa năng okusaki Máy chạy bộ đắt tiền sở hữu thật sự thấp không? những thắc mắc trên đây sẽ được tư vấn số đông và nhanh chóng.
  Máy tập chạy bộ điện nào tốt?
  tậu loại Máy chạy bộ điện mang các tác dụng thích hợp với cầu và mục đích sử dụng: tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng, ngừa bệnh tim mạch hay giảm cân sở hữu Máy tập chạy bộ điện,…
  Xác định đối tượng sử dụng máy để chọn lựa công su: Máy tập chạy bộ điện tại nhà 1 sử dụng hay nhiều người dùng để mua năng suất máy phù hợp.
  Đo khoảng trống khoảng trống đặt máy để sắm sản phẩm với kích tấc phù hợp.
  Xác định ngân sách mua Máy chạy bộ điện để lựa chọn tầng lớp máy giá rẻ, trung cấp hay cao cấp.
  mua máy đi bộ của nhãn hiệu chính hãng.
  Nhận định những tác dụng trên Máy chạy bộ điện và nhu cầu sử dụng của bạn.
  [​IMG]
  Tổng hợp khi sắm Máy tập chạy bộ điện
  Trước khi bạn quan tâm nơi vấn đề “mua Máy tập chạy bộ điện tại đâu” bạn nên bắt buộc biết chọn lọc Máy tập chạy bộ điện sao cho phù hợp. Okusaki gợi ý 5 tiêu chí Đánh giá về Máy chạy bộ:
  Ngân sách
  yếu tố đầu tiên cho việc sắm Máy chạy bộ của bạn được trót lọt, bạn buộc phải xác định ngân sách sẵn sàng chi trả cho 1 chiếc Máy tập chạy bộ điện của mình là bao lăm. Giá thị trường cho một chiếc Máy tập chạy bộ muôn nghìn phong phú, sở hữu thể giao động trong khoảng 5 triệu đi 50 triệu. địa chỉ bán máy chạy bộ okusaki Bạn sẽ dành ngân sách bao lăm cho việc tìm Máy chạy bộ? Bạn sẽ bắt buộc tư vấn được câu hỏi này trước nhất.
  Nhu cầu tập dượt
  cần xác định bạn sở hữu nhu cầu tập tành để giảm cân, hay để tăng cường sức khỏe, tăng cường chuyển di – tránh chây ỳ cơ thể? Nhu cầu của bạn tập dượt bao lăm giờ một ngày? Bạn muốn tập những bài tập gì? Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ nhu cầu tập dượt của cơ thể hơn, thay vì vung phí mang các tác dụng mà bạn ko nên tới. trái lại, ví như bạn có nhu cầu tập rộng rãi hơn hoặc tập nặng, bạn hoàn toàn mang thể cân nhắc một chiếc máy chạy tích hợp phổ biến khả năng và đắt tiền.
  thể tích đặt máy
  có các giả dụ khách hàng sau lúc tìm máy về dùng mới phát hiện ra…máy quá to so mang khoảng trống nhà. Để ko rơi vào trạng thái dở khóc dở cười này, điều mà thi thoảng ai để ý đi nhưng lại khôn xiết quan trọng, đấy là coi xét vị trí đặt tiêu dùng Máy chạy bộ điện trước khi nơi tham khảo và tậu. Trong vô vàn các mẫu máy chạy trên thị trường, nguyên tố này sẽ giúp bạn sàng lọc được những sản phẩm phù hợp.
  chức năng đặc biệt mở rộng
  một chiếc máy với thể có chức năng đặc biệt mở rộng hoặc ko. nếu như bạn chỉ sở hữu nhu cầu chạy bộ hoặc nơi bộ, thì khả năng mở rộng là không nhu yếu. bên cạnh đó, nếu như bạn muốn giảm mỡ đa dạng hơn tập trung vào 1 vùng nào đó, bạn sở hữu thể chọn lựa Máy chạy bộ điện có tích hợp đai rung giảm mỡ. giả dụ bạn muốn chạy bộ nặng hơn, hãy mua máy với tích hợp chế độ leo núi. bên cạnh đó máy còn thường tích hợp thêm thanh gập bụng để bạn dễ dàng tập cho bụng săn chắc hơn.
  nhãn hiệu
  thương hiệu của chiếc máy quyết định nhân tố đặc biệt của sản phẩm. có các thương hiệu chuyên đồ tập cho dân thể thao cần hiệu suất máy lớn và hình trạng máy khổng lồ. có những nhãn hàng lại cung ứng các sản phẩm máy chạy nhỏ nhắn, thích hợp có gia đình 3-4 thành viên, không quá phức tạp trong cách sử dụng,… đến kèm mang ấy giá thành của chúng cũng khác nhau. nhãn hàng là nguyên tố đảm bảo chất lượng sản phẩm và hậu mãi đến kèm. Bạn buộc phải tiêu dùng sản phẩm của các nhãn hiệu chính hãng và rõ ràng, với lịch sử lâu 5 thì càng phải chăng, để đảm bảo rằng chúng được bảo hành và chỉ dẫn sử dụng khía cạnh.
  địa chỉ tậu hàng
  Bạn muốn được bảo đảm về chất lượng sản phẩm, sự dễ dàng trong giao hàng, hay nhiều nguyên tố khác, thì liên hệ vô cùng quan trọng. nếu liên hệ sắm hàng quá xa nhà bạn, lúc máy móc xảy ra vấn đề sẽ vô cùng lâu để bạn với thể được sự trợ giúp.
  Bạn sở hữu thể tự mình Nhận định về ngân sách, nhu cầu tiêu dùng, diện tích đặt máy hay công dụng bạn phải. tuy nhiên có 2 yếu tố cuối là nhân tố nhãn hàng và liên hệ mua hàng uy tín thì bạn cần mang sự Đánh giá và càng khách quan sẽ càng phải chăng. Bạn mang thể tham khảo quan điểm từ người quen đã từng tiêu dùng, tham khảo thông tin trên mạng, hoặc Tìm hiểu phản hồi (review) trong khoảng các quý khách khác, từ ấy chọn cho mình liên hệ tìm hàng hợp lý.
  các tiêu chí chọn mua máy chạy bộ
   

Share This Page