KỸ NGHỆ Ở BẮC KỲ - NGUYỄN VĂN VĨNH

Discussion in 'Góc Nhìn' started by admin, Sep 19, 2016.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ở Bắc – kỳ ta điền phì địa ốc, cây cối tốt tươi, giồng giọt gì cũng được, dưới đất lại có lắm thứ mỏ, thế là giời cho một cái lợi tự nhiên đó. Mà xét ra dân thì nghèo, của thì ít, là cớ sao vậy? Đó chỉ vì dân xứ Bắc – kỳ ta kém đường kỹ nghệ mà thôi.

  Nguyên dân xứ ta xưa nay chỉ biết một nghề cầy cấy làm ruộng, con như công nghệ thì ít người mộ đến. Tuy cũng có năm ba nghề riêng, nhưng mà kỹ nghệ có ra gì đâu, kể ra thì chưa được một nghề nào gọi là tinh xảo được.

  Công nghệ của nước ta kém như thế cũng bởi nhiều cớ nhiều lẽ.

  Một là vì người nước ta ít người trọng công nghệ. Những người có học thức cũng là nhà giầu có không mấy người chịu khó mà chuyên cần lấy một nghề gì, thường chỉ mơ tưởng ước ao về đường công danh chức phận, để lấy tiếng với đồng – bang. Không biết rằng việc kỹ nghệ là một việc rất quan – hệ ở trong xã – hội, và cũng là một cái danh giá to cho mình. Vì việc làm giầu cho nước, phải có nhiều người mới xong. Có người làm việc quan để khai hóa cho dân, cũng phải có người làm thợ để làm ra tiền mà tiêu dùng trong nước.

  Lại có lẽ nữa là vì những người làm thợ làm nghề, phần nhiều là người ít học. Người ta hay nói rằng: “ Chẳng cứ người thông minh mới làm được nghề khéo”, nói như thế là không phải lẽ. Vì những người ít học thức mà làm thợ, thì chỉ biết bắt chước nhau mà thôi, thấy ai làm cách thức thế nào thì lại cứ theo như thế, chớ trong bụng không biết suy xét mà làm cho thêm khôn thêm khéo ra được mà cũng không biết nghĩ mà chế ra cái gì khác nữa.

  Lại một cớ nữa là vì máy móc không có, xưa nay ai làm nghề gì chỉ dùng tay làm ra mà thôi. Mà cách làm lại rất đơn sơ, rất thô lược, miễn là làm cho mau cho chóng, cho đủ dùng trong xứ mình. Chớ không biết nghĩ cách làm cho chắc chắn hoa mỹ, để cho thông dụng ra đến ngoài. Té ra đến thời buổi này, chẳng những là nước mình chẳng có đồ gì bán cho ai, mà lại phải mua của người ta mà dùng, trách nào mà tiền của nước mình chẳng hao hụt.

  Ta nên phải biết rằng mỗi đời khai hóa một rộng ra bao nhiêu, thì cách ăn ở lại phải tốn ra bấy nhiêu, mà đồ dùng cũng phải mỗi ngày sinh thêm tinh sảo mãi. Thợ của ta thường tuân theo lối cổ hoài, chỉ biết xưa nay trong xứ mình dùng đồ gì, thì bây giờ lại cứ kiểu ấy mà chế, chớ không chịu chế ra đồ gì mới lạ. Nhiều đồ cách thức còn y nguyên như đồ 100 năm về trước, chớ không gia giảm được chút nào.

  Lại còn một tệ nữa là chẳng những không làm được khéo hơn trước, mà lại làm kém đi.

  Vì các lẽ đó, cho nên công nghệ An – nam ta không thịnh vượng lên được.

  Từ khi nhà – nước Đại – pháp sang bảo – hộ nước ta đến giờ, thì vẫn có lòng mở mang việc thương mại kỹ nghệ cho dân ta. Vậy nên nhà – nước cũng đã lập ra tràng bách – công để cho người An –nam ta học. Ở đây thì dạy làm nghề bằng tay và cũng có dạy nghề máy nữa. Ấy thực là việc hay lắm. Xem như người An – nam ta bây giờ đã nhiều người làm được nghề này nghề khác, như nghề sơn nghề vẽ nghề làm pháo, làm hương, làm đồ gỗ, đồ sắt, đồ rút mây v…v…cũng đã lắm đồ bán được tiền.

  Vả lại nhà – nước muốn cho ta nức lòng đường công nghệ, cho nên lại mở ra cuộc đấu – xảo mà ai làm được đồ gì khéo thì có thưởng cả, thế là có ý khuyên cho dân ta chăm việc kỹ – nghệ biết là dường nào.

  Hiện nay công – nghệ cũng đã tiến bộ, xem như khi xưa thì ta còn biết cái máy là cái gì, mà nay ở các nơi đã có nhiều nơi mở mang sở này sở nọ: ở Hà – nội thì có sở làm giêm, có nhà máy sợi, có sở làm điện khí, có sở làm nước đá, ở Hải – phòng thì có sở làm sà – phòng v…v… Như thế thì biết mỗi đời mỗi khác, mà việc ăn ở tiêu dùng lại thêm nhiều và tốn hơn nữa. Bây giờ những nhà giầu có, phần nhiều cũng do ở kỹ – nghệ mà ra.

  Vậy thì việc làm nghề, chúng ta cũng nên quý như việc làm quan, vì làm được một nghề khéo, chắc bởi đó mà làm một phần danh vọng lớn ở trong xã – hội. Mà danh vọng ấy, cũng chẳng kém gì danh vọng của người văn – chương.

  Khi nào đã biết trọng đường công – nghệ lại phải tìm vốn mới được, việc ấy mới lại cần hơn nữa. Vì không có vốn, thì dầu có công – nghệ cũng chẳng làm nên được việc gì. Dân ta phần nhiều là dân nghèo, cho nên xưa nay khó nghĩ về việc ấy lắm. Chỉ có một cách này là mới kiếm ra được vốn, mà cách này thì dân nước nào cũng phải dùng mới được, là cách hợp cổ, mỗi người góp vào một ít thì thành ra được một vốn to ngay. Đã chung lưng góp sức cùng nhau, thì nghề gì mà chẳng làm nổi. Ví như một cây gỗ lớn một người vần nó thì không nổi, chớ như nhiều người mà mỗi người đỡ vào một tay thì nặng thế nào mà chẳng vần đi được. Kìa như các hiệu buôn bán lớn ở Hà – nội như là Godar, cũng là có nhiều người góp vốn, chớ phải một mình ai mà làm được đâu.

  Có người nói rằng; góp vốn vẫn là hay, nhưng khó kiếm được người tin cẩn, để mà chung nhau góp vốn. Nhời nói ấy cũng có lẽ nhưng cũng bởi không biết cách thu người đó thôi. Vì người nước ta phần nhiều không có học thức, làm việc gì chửa biết nghĩ xa, không có lòng kiên nhẫn, hơi việc gì lúng túng một chút đã ngả lòng, như thế thì bao giờ nên được công cuộc. Nếu mà tìm được người có học thức, có kiên tâm thì nên tin cẩn nhau mà làm, chắc là có thể gây dựng được.

  Người ta lại có nhiều nhẽ làm được việc hơn người xứ khác là vì trong nước có sản vật nhiều, nhân công thuê mướn rẻ. Và lúc mình làm ra được, nhà – nước cũng chiếu cố đến hoặc khen thưởng cho, hoặc đánh thêm thuế đồ nhập cảng, để đò bản – xứ bán cho được nhiều.

  Vậy thì việc kỹ – nghệ là việc rất cần cho sự làm giàu trong nước. Các người có học thức hoặc là các ông hào phú trong làng trong tổng, nên nghĩ đến mà lo lấy hậu – vận cho nước nhà. Nếu biết cùng nhau mà hợp bàn, thì nghề gì làm cũng phải nên. Xưa nay tốn đến hàng triệu mà mua đồ tơ đồ vải đồ sứ của Tầu và của Tây – đen, có thể cũng kéo lại được ít nhiều, khỏi phải mất cho họ làm giàu nữa.

  Nhà – nước bảo – hộ đã hết lòng giúp ta để cho công nghệ ta phát đạt thì ta nên phải suy nghĩ làm cho được giầu có, cho xứng đáng tấm lòng của nhà nước mong cho ta., mà ta theo cái cầu văn – minh của nhà nước bắc cho ta noi. Thế không phải là một việc ích cho xã – hội đấy ư ? Không phải là một việc hay cho hậu – vận nước ta đấy ư ?

  Thống – sứ phủ lai cáo

  [align=right]Theo: Đông Dương Tạp Chí số 41 ra ngày 26,2.1914
  Bản điện tử: tannamtu.com[/align]
   
 2. Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của các tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG khai giảng các lớp an toàn lao động theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
  - Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016
  - Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  - Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016
  - Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  1. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động
  - Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
  - Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
  - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
  - Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
  - Nhóm 5: Người làm công tác y tế
  - Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  2. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
  Thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.
  Huấn luyện nhóm 1
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  Huấn luyện nhóm 2
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
  - Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
  - Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
  - Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
  - Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
  - Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
  - Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động
  - Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  - Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;
  - Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  Huấn luyện nhóm 3
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  - Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  - Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
  - Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  - Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
  - Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
  Huấn luyện nhóm 4
  a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  - Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  - Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  Huấn luyện nhóm 5:
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  - Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  - Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  - Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  - Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
  - Yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  - Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
  - Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  - Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;
  - Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
  - Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
  - Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;
  - An toàn thực phẩm;
  - Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
  - Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;
  - Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;
  - Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;
  - Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;
  - Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
  - Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
  Huấn luyện nhóm 6:
  Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
  Chứng chỉ, chứng nhận:
  Học viên tham gia khóa học thông qua sát hạch, kiểm tra sẽ được cấp:
  - Chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);
  - Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);
  - Ngoài ra, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 5 năm);
  - Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.
  Lịch khai giảng:
  - Công ty tổ chức liên tục khai giảng các lớp an toàn lao động vào ngày 15 hàng tháng.
  - Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên hệ theo số điện thoại: 0904.889.859 - 0908.060.060
  Hồ sơ đăng ký học an toàn lao động:
  Bản sao Chứng minh thư nhân dân không cần công chứng;
  Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.
  Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

  Adress: Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

  Hotline: 0904 889 859 ( Ms.Linh )

  Hotline: 0908 060 060 ( Mr.Phong )

  Tel: 046.686.8910 - Fax: 043.257.9999

  Website: https://vienxaydung. edu.vn  Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com
   
 3. anhggrr333

  anhggrr333 Member

  Định cư thổ nhĩ kỳ lấy visa e2 đến Mỹ


  Visa E2 – Đường tắt đi tới Mỹ. Tại sao chương trình có Visa E2 có thể là con đường đến Mỹ hiệu quả, Đầu tư quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là chương trình phổ thông nhất thế giới dù khó có thể tiếp cận khối Schengen? vì sao 98% người tham gia chương trình đầu tư quốc tịch Grenada là người Trung Quốc? Câu trả lời: visa E2.

  Trong bối cảnh những mối lo ngại về địa chính trị và môi trường ngày một gia tăng, nhu cầu về các chương trình đầu tư quốc tịch thứ hai vượt xa nguồn cung đặc biệt là Mỹ và Canada.

  [​IMG]
  Visa E2 Đi mỹ
  Trong khi uổng của các chương trình top đầu thế giới vẫn là một rào cản nhập cư thì sự phát triển mạnh mẽ của các chương trình CIP (đầu tư quốc tịch) và RIP (đầu tư thường trú nhân) với mức tổn phí phải chăng đã mang tới một nhịp tiện lợi cho các nhà đầu tư: một “sơ hở” hoàn toàn hợp pháp – một nhịp mà qua đó có thể tiếp cận với các nước top đầu với một phần chi phí vào các chương trình chính thức.

  Không có con đường nào kiên cố hơn con đường từ các nước trong hiệp ước E2 với Mỹ, cho phép các nhà đầu tư đang giữ quốc tịch của các nước trong hiệp ước có quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ và xóa bỏ thời gian chờ nhiều năm của chương trình EB-5.

  Dưới đây là bốn chương trình quốc tịch hiện các nhà đầu tư có thể áp dụng như một cách thức để hoàn thiện giấc mơ Mỹ.

  Đầu tư Quốc Tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  Với đề nghị đầu tư bất động sản ngắn hạn (3 năm) chỉ $250,000, chương trình Thổ Nhĩ Kỳ mang lại quốc tịch thật vượt xa những chương trình định cư và quốc tịch thứ hai về thời gian, giá trị, tính đơn giản và tổn phí phải chăng – đương đơn chính được cấp hộ chiếu chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng.

  Chương trình đầu tư tham dự quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Vợ(chồng) con cái dưới 18 tuổi. Đầu tư vào bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ Lấy ngay Quốc Tịch với 250.000 USD.
  thời kì xử lý Từ 3 đến 6 tháng để lấy quốc tịch.
  Tỉ lệ ưng lên đến 99.9%
  Con cái được học các trường công hoàn toàn miễn phí
  Gia đình được miễn phí sử dụng hệ thống y tế và coi sóc sức khỏe
  Thêm nữa dù E-2 là Visa không định cư nhưng nó vẫn cho phép nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái sinh sống lâu dài tại Mỹ, có hạn 5 năm và có thể được gia hạn sau 2 năm với điều kiện vẫn đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

  Công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tới Anh bằng chương trình Visa doanh gia Thổ Nhĩ Kỳ. Với chương trình Thỏa thuận Hiệp hội Cộng đồng châu Âu (ECAA) hay còn biết tới là Thỏa thuận Ankara, công dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể nộp đơn xin visa Anh dựa trên kế hoạch tự kinh doanh hoặc làm việc trong doanh nghiệp hiện có của Anh.

  Lưu ý: Visa theo hiệp ước E1 và E2 là hai chương trình phổ quát nhất cho những ai tìm thời cơ kinh doanh hoặc đầu tư tại Mỹ. Visa E1 là visa cho doanh nhân không định cư, còn visa E2 là visa cho nhà đầu tư không định cư.

  Theo chương trình E2, nhà đầu tư có thể sinh sống, làm việc và dẫn theo vợ/chồng, con cái hay nhân viên của mình miễn là với mục đích buôn bán hay quản lý doanh nghiệp, và có thể rời Mỹ khi không đáp ứng được các tiêu chí của chương trình.

  Chương trình E2 được gia hạn 5 năm một lần, tuy nhiên dù nó không bảo đảm cho người có visa E2 thường trú chính thức, theo các mục đích và ý định thực tại, đây là cơ sở hợp pháp để định cư tại Mỹ.
   
 4. huongkkk99

  huongkkk99 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe ô tô bao lăm tiền? đặt hiểu sâu hơn tại sao lại có tin tưởng.# đồn học phí tổn đương tăng cao? tin tưởng đồn đãi để bắt đầu từ đâu? buổi nào là mới chính thức nâng thứ học phí tổn học tuần lái xe ô dù tô B2? hả cùng chúng tao cữ hiểu rõ thực hư hỏng chuyện học hoài lái xe năm 2021 tăng tới 30 triệu nhá!Vậy học lạ tài xế ơ tô bao lăm tiền? tốt hiểu tinh tường thật hỏng lôi cuốn đề pa trên, hẵng đồng chúng mình theo dõi bài bác viết hôm nay nghen. trong suốt bài viết lách này, sẽ trớt đáp danh thiếp vấn đề pa rất lắm người quan hoài hiện giờ chạy học chi phí học lái xe dẫu tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kè lái xe dù tô hệ thường nhật dành cho học hòn chưa vội rút trớt thời kì học hay muốn trãi nghiệm giàu hơn phứt khóa học thời có thể đăng tải ký khóa học nào. cụm từ học chi phí mềm dẻo giúp bạn hà tằn hà tiện đặt đơn khoản giống phí.luỵ hoài HỌC kì tài xế dù TÔ HẠNG B2Gói cơ bản: Học phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm luỵ tổn phí thi, châu lệ chi phí đả kì cọ, 12 hiện giờ học lý thuyết giáo, vội vàng giỏi liệu chừng và phần mềm miễn sao uổng.Gói 1: Học chi phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, lắm 10 hiện nay thực hiện gồm: 8 hiện nay học lái xe đường trường học và sớt ảnh thô, 2 giờ sa hình cảm tương ứng trừng trị giá 800.000 VNĐ và 12 hiện nay học lý thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com phẳng tài xế B2 là gì?tuần tra tài xế B2 là đơn loại giấy phép thuật tài xế dùng tặng lái xe không siêng, điều khiển xe pháo cơ giới ẩn lịch loại dưới 9 nơi ngồi, có kì hạn 10 năm. phẳng tài xế B2 phanh nhà nước quy toan mở mang từ bỏ kì cọ lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 chỗ ngồi thẳng tài xế, và xe vận tải dưới 3500kg đừng kinh doanh, nhiều vận hạn 5 năm. đương bằng tài xế B2 giàu vận hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn trả rặt giàu thể học lái xe và thi liền giấy phép tài xế B2 song chớ cần nếu đua qua cọ lái xe B1.
   
 5. biseo888

  biseo888 Member

  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: taplai.com Học tài xế dầu tô bao lăm tiền? xuể hiểu sâu hơn vì sao lại giàu tin tưởng.# đồn đãi học phí còn tăng cao? tin tưởng.# đồn thắng bắt buộc đầu trường đoản cú đâu? lót nà mới chính thức đỡ ngữ học phí tổn học kì tài xế dù tô B2? hở với chúng tao dạo hiểu rõ thiệt hư hỏng chuyện học uổng lái xe năm 2021 tăng tới 30 triệu nhớ!Vậy học lạ lái xe ơ tô bao nhiêu tiền? nổi hiểu rặt thực hư cuốn đề trên, thoả cùng chúng tao theo dõi bài xích viết lách hôm nay nghe. Trong bài viết lách nào là, sẽ bay giải đáp các thu hút đề rất nhiều người quan hoài hiện giờ bay học uổng học tài xế dẫu tô.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học phẳng phiu lái xe ô dù tô hệ thường ngày dành cho học hòn chưa gấp rút trớt thời gian học năng muốn trãi nghiệm lắm hơn phai khóa học thì giàu thể đăng tải ký khóa học nào là. cụm từ học phí tổn mềm dẻo giúp bạn hà tiện nhằm đơn khoản chi hoài.luỵ phí tổn HỌC phẳng tài xế ô dù TÔ mực B2Gói cơ bản: Học chi phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm ngọc trai phí tổn thi cử, ngọc trai uổng đánh cạ, 12 hiện thời học lý thuyết, vội tài giờ hồn và phần mềm mỏng miễn là chi phí.Gói 1: Học uổng 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, có 10 hiện nay thực hành gồm: 8 bây giờ học tài xế đường dài và sa ảnh thô, 2 hiện nay sớt hình cảm tương ứng trừng phạt ví 800.000 VNĐ và 12 giờ học lý học thuyết.  Học bằng lái xe ô tô.

  [​IMG]Source: daylaiotohcm.com lạ tài xế B2 là gì?tuần tra lái xe B2 là đơn loại giấy phép thuật tài xế dùng cho tài xế giò chuyên, điều khiển xe kia giới đẩy lịch loại dưới 9 nơi ngồi, lắm thời hạn 10 năm. bằng tài xế B2 đặng nhà nước quy toan mở mang từ lạ lái B1. B1 là giấy phép thuật tài xế 4 bánh dến 9 chỗ ngồi thẳng lái xe, và xe pháo tải dưới 3500kg chả kinh doanh, giàu thời hạn 5 năm. đang phẳng tài xế B2 lắm thời hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn trả toàn có trạng thái học tài xế và đua liền giấy phép tài xế B2 mà chả cần nếu như thi cử qua kì lái xe B1.
   

Share This Page