Cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ Dân chủ Cộng hoà 9 - 1945

Discussion in 'Bài Giảng Online' started by anhtran7693star, Apr 4, 2015.

 1. anhtran7693star

  anhtran7693star New Member

  Cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ Dân chủ Cộng hoà 9 - 1945
  Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1951 - 1953
  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ và đường lối kháng chiến của Đảng
  Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Cuộc kháng chiển toàn quốc chống thực dân Pháp

  Phần 1: Cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ Dân chủ Cộng hoà 9 - 1945


  Phần 2: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1951 - 1953


  Phần 3: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ và đường lối kháng chiến của Đảng


  Phần 4: Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng Sản Việt Nam


  Phần 5: Cuộc kháng chiển toàn quốc chống thực dân Pháp
   

Share This Page