Bất bình đẳng kinh tế - Amartya Sen

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by hontuyetlan, Jun 10, 2016.

 1. hontuyetlan

  hontuyetlan Administrator

  Amartya Sen sinh năm 1933 ở Bengale (Ấn Độ). Thuở nhỏ, nạn đói lớn năm 1943 để lại ấn tượng sâu sắc nơi ông, và dù bản thân không bị đói, năm 9 tuổi ông đã nhận thấy rằng những nạn nhân của nạn đói là những người nghèo. Nhận xét này có vẻ là tiểu tiết nhưng việc lựa chọn các chủ đề nghiên cứu của Sen trái lại chứng minh tầm quan trọng của nó.

  Amartya Sen tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học Cambridge (Anh) năm 1959 và từng là giáo sư kinh tế ở Ấn Độ, London School of Economics (nhiệm sở của ông vào lúc On Economic Inequality được xuất bản) và đại học Oxford. Tiếp đó, ông là giáo sư kinh tế và triết học tại đại học Harvard, trước khi quay trở lại, năm 1998, Trinity College ở Cambridge (mà ông từng là fellow – [nghiên cứu sinh – ND] – từ 1957 đến 1963). Ông được vinh danh nhiều lần trong suốt sự nghiệp của ông, trong đó có giải Nobel kinh tế do Hàn lâm viện Thụy Điển trao năm 1998 vì sự đóng góp cho kinh tế học phúc lợi.

  Là một lí thuyết gia lớn, một nhà triết học quan tâm đến công bằng xã hội và một nhà kinh tế phát triển, Sen đã tham gia tích cực vào vài cuộc tranh luận lớn của khoa học kinh tế đương đại. Những đóng góp của ông trong trường của kinh tế học chuẩn tắc theo hai hướng. Một mặt, là tác giả chủ yếu của lí thuyết lựa chọn xã hội được phát triển tiếp theo sau định lí bất khả của Arrow, ông đã đóng góp, trong các công trình trong những năm 1960, những bước tiến lí thuyết về việc gộp những sở thích cá nhân và việc tôn trọng các quyền tự do (Sen, 1970). Mặt khác, theo một hướng do các công trình đầu này mở ra, trong những nghiên cứu gần đây hơn, ông duy trì một cuộc đối thoại phong phú giữa kinh tế học và triết học, đặc biệt chung quanh việc đánh giá những trạng thái của xã hội trên quan điểm công bằng (Sen, 1992 và 1999). Sen cũng đã tham gia vào việc phát triển những ứng dụng như thước đo sự bất bình đẳng (đối tượng của On Economic Inequality) và nguồn gốc của các nạn đói và nghèo khó (Sen, 1981; Sen và Drèze, 1980).

  Cuối cùng trên quan điểm phương pháp luận, điều lí thú là nhận xét rằng Sen đã vượt qua những đường biên thông thường khi kết hợp một cách tài hoa lí thuyết kinh tế, chính sách kinh tế và kinh tế học ứng dụng. Không những vận dụng các công cụ toán học (đặc biệt là logic và đại số), tất nhiên bao giờ cũng phân tích các giả thiết và bàn luận các kết quả và hệ luỵ của chúng, song ông cũng phát triển những luận chứng triết học đạo đức và luôn thể hiện sự quan tâm và cảm thông thật sự đối với những ai liên quan đến các nghiên cứu của mình, đặc biệt là đối với người nghèo.

  Kinh tế học phúc lợi đối mặt với sự bất bình đẳng

  Thật ra tác phẩm On Economic Inequality gồm có hai tác phẩm về những bất bình đẳng kinh tế: quyển thứ nhất, xuất bản năm 1973 và quyển thứ hai một phụ lục quan trọng khi tái bản năm 1977 và có đồng tác giả là James A. Foster. Các bài Radcliffe Lectures mà Sen giảng năm 1972 tại đại học Warwick phân tích bằng khái niệm phúc lợi xã hội những chỉ số bất bình đẳng khác nhau trong việc phân phối thu nhập, làm rõ những giải thiết và đòi hỏi thống kê, những nội dung và hệ quả kinh tế. Phụ lục “On Economic Inequality After A Quarter Century” điểm lại những phát triển chính về mặt phân tích được công bố từ lần xuất bản đầu.

  Ngay từ 1973, trong bối cảnh xuất hiện của những phản bác vững chắc đối với sự thống trị của thuyết công lợi trong triết học và trong kinh tế học, Sen chứng minh rằng kinh tế học phúc lợi truyền thống là ít ích lợi cho việc nghiên cứu những bất bình đẳng do chấp nhận thuyết công lợi được các nhà kinh tế thừa nhận. Thuyết công lợi chủ trương việc tối đa hóa phúc lợi tập thể được định nghĩa như tổng của những lợi ích cá nhân. Nhấn mạnh đến tổng lợi ích, thuyết này không quan tâm đến sự phân phối lợi ích và do đó không quan tâm đến những bất bình đẳng về lợi ích giữa các cá thể. Đặc biệt, chứng minh dựa trên tiên đề yếu về công bằng (WEA: Weak Equity Axiom) hình thức hóa nỗi ghê tởm nhất định sự bất bình đẳng: xét một cá nhân i có một phúc lợi thấp hơn một cá nhân j cho mọi mức thu nhập, phân bổ tối ưu các nguồn lực giữa n cá nhân, kể cả i và j, phải phân bổ một thu nhập quan trọng hơn cho i (chênh lệch thu nhập có thể là rất nhỏ). Thế mà, thuyết công lợi, trong nhiều trường hợp vi phạm sở thích như được thể hiện trong WEA. Thật ra, thuyết công lợi được đặc trưng bằng ba yếu tố: hệ quả luận (giá trị được đánh giá tùy theo kết quả); phúc lợi luận (chiều kích thích đáng để đo kết quả là lợi ích); sắp xếp thứ tự bằng phép tổng hay sum ranking. Việc bàng quan đối với vấn đề phân phối là do thành tố thứ ba này. Trong thời gian đầu, và cho dù trong kinh văn đã có những phê phán hệ quả luận và phúc lợi luận – đặc biệt là của Rawls –, Sen vẫn giữ khuôn khổ chuẩn và chỉ từ bỏ nguyên tắc xếp hạng sau khi tổng cộng. Hệ quả chủ yếu của điều này là, trong lần xuất bản đầu tiên của On Economic Inequality và trong những phần đầu của phụ lục chỉ có việc mở rộng những kết quả đã có trong kinh văn, đặc biệt là những kết quả của Atkinson (1970) như khái niệm thu nhập tương đương được phân phối đồng đều hay sự phân tích quan hệ khống chế của Lorenz. Sau đó – và mặc dù có những phê phán của những người bảo vệ thuyết công lợi như Harsanyi – Sen (1980) sẽ đào sâu sự phê phán thuyết công lợi và đặc biệt là phản bác phúc lợi luận; các bàn luận này được trình bày lại trong phần cuối của phụ lục (xem dưới đây).

  Về phần mình, kinh tế học phúc lợi mới (lợi ích thứ tự), khi từ chối những so sánh liên cá thể, kéo theo là tất cả những trạng thái tối ưu Pareto không thể so sánh được. Như vậy, việc đưa vào một hàm lợi ích xã hội nhằm thể hiện những sở thích tập thể hầu xếp hạng các trạng thái tối ưu này. Sen nhắc lại rằng không thể thu được hàm này từ việc gộp những sở thích cá thể, như định lí bất khả của Arrow đã chứng minh (bản thân Sen (1970) cũng đã mở rộng tính bất khả này ra trường hợp mà quan hệ thứ tự không còn có tính bắc cầu mà chỉ có tính tựa bắc cầu). Đối với Sen, vấn đề là do hàm lợi ích xã hội có tính thứ tự: hàm này chỉ phụ thuộc vào những sắp xếp cá thể mà không qui chiếu về những cường độ sở thích, nghĩa là về những so sánh liên cá thể. Như vậy, kinh tế học phúc lợi mới càng ít có khả năng hơn thuyết công lợi cổ điển để xử lí những bất bình đẳng, một lĩnh vực bắt buộc phải tiến hành những so sánh liên cá thể. Con đường Sen chọn là theo những hàm phúc lợi xã hội bản số cho phép làm rõ những so sánh liên cá thể cần thiết về phúc lợi.

  Bởi thế, để đánh giá bất bình đẳng bằng khái niệm phúc lợi xã hội, Sen đồng nhất các so sánh liên cá thể ngầm ẩn với những chỉ số bất bình đẳng và xác định xem chúng có tuân thủ những điều kiện thể hiện lí lẽ thông thường về bất bình đẳng không. Cốt lõi của việc nghiên cứu này bằng khái niệm phúc lợi xã hội là nghiên cứu những tương ứng giữa những tính chất của các hàm phúc lợi xã hội W và những tính chất của các chỉ số bất bình đẳng I, biết rằng một chỉ số bất bình đẳng I có thể cho được một hàm W và một hàm W có thể xác định một chỉ số I.

  Một tích chất khá logic đòi hỏi là mọi chuyển nhượng thu nhập từ một người nghèo sang một người giàu hơn (tất cả những biến khác không thay đổi) được xem như là sự xuống cấp của phân phối và do đó làm tăng mức độ bất bình đẳng: đó là nguyên tắc của Pigou-Dalton. Nguyên tắc này được hệ số biến thiên C tuân thủ, do việc lấy bình phương những khoảng cách với giá trị trung bình càng làm tăng sức nặng của những khoảng cách lớn. Tổng quát hơn, có thể kết nối nguyên tắc này với những điều kiện về tính lõm của hàm W.

  Một tính chất bổ sung (nguyên tắc những chuyển nhượng giảm dần) liên quan đến tính nhạy cảm của những chuyển nhượng tùy theo mức thu nhập: có thể cho rằng chuyển nhượng giữa hai người có thu nhập thấp có tầm quan trọng lớn hơn sự chuyển nhượng cùng số tiền đó giữa hai nhà tỉ phú. Thế mà có những chỉ số (như C) không tôn trọng trực giác này do gán một quyền số giống nhau cho những chuyển nhượng được tiến hành tùy theo mức thu nhập. Phương sai của các loga chỉnh sửa tính trung lập này, nhưng lại vi phạm nguyên tắc Pigou-Dalton và do đó không còn được sử dụng. Còn hệ số Gini G, tuy tuân thủ điều kiện Pigou-Dalton nhưng tính nhạy cảm với các chuyển nhượng không được bảo đảm vì phụ thuộc vào số người có liên quan: thật vậy, nguyên lí xây dựng G là sắp xếp mỗi người theo vị thế của mình, một chuyển nhượng giữa A và B được đánh giá khác nhau tùy theo vị thế của mỗi người (theo số người nằm giữa A và B) và ngay cả khi chênh lệch thu nhập giữa hai người là không đổi. Một số chỉ số bất bình đẳng khác cũng được xem xét, đặc biệt những chỉ số phái sinh từ thu nhập tương đương được phân phối đồng đều của Atkinson và sự khái quát hóa khái niệm này của Sen. Một số tiên đề khác, đặc biệt tiên đề bất biến (đối với đơn vị đo lường hay với quy mô của tổng thể thống kê) được trình bày và bàn luận một cách hệ thống hơn trong phụ lục năm 1997.

  Sen còn nhấn mặnh rằng một thước đo sự bất bình đẳng không nhất thiết phải là một sắp xếp đầy đủ (so sánh tất cả các cặp). Nếu không thỏa mãn điều kiện đầy đủ (không thể sắp xếp tất cả các cặp) thì tiền thứ tự bộ phận thu được vẫn thể hiện lí lẽ thông thường của chúng ta về bất bình đẳng. Đó là trường hợp của việc so sánh những đường Lorentz, một nguyên lí sắp xếp tuy không đầy đủ, nhưng ít phản bác được trong những trường hợp đơn giản.

  Cuối cùng, nếu trong lần xuất bản đầu tiên vấn đề thước đo sự nghèo khó không được đề cập một cách rõ ràng thì phụ lục xem xét những công trình được công bố từ lần xuất bản ấy. Đối với Sen, xác định một ngưỡng nghèo và đếm số người sống dưới ngưỡng này là chưa đủ, còn phải đo cường độ và sự phân phối của cái nghèo, nghĩa là phải tìm ra một phương thức tổng gộp để có được mức nghèo khó của cộng đồng. Phụ lục trình bày chỉ số Sen (cho các cá thể dưới ngưỡng của hệ số Gini G và một chỉ số chênh lệch thu nhập), những tính chất được thỏa mãn (tính đơn điệu, tính phân tích được) hay không và nhiều chỉ số khác để bổ khuyết cho các thiếu sót ấy (ví dụ, thay thế G bằng những thước đo bất bình đẳng khác)[1].

  Đào sâu sự phê phán thuyết công lợi: bình đẳng của những năng lực và sự phát triển con người

  Giữa hai lần xuất bản của On Economic Inequality, kinh văn về những vấn đề bất bình đẳng và công bằng trở nên cực kì phong phú. Có thể quy một phần sự đổi mới này cho tiểu luận của Sen, trong chừng mực mà đóng góp của ông vào việc phê phán thuyết công lợi đã cho thấy rằng tính hiệu quả, được xem một cách sai lầm là trung tính, cũng đã là một đánh giá giá trị và rằng kinh tế học có đủ thẩm quyền và được trang bị để xử lí những vấn đề công bằng. Phụ lục năm 1997 cho thấy là những biến đổi được khơi mào năm 1973 tiếp tục làm gia tăng hiểu biết kinh tế về những bất bình đẳng, công bằng, nghèo khó đến dường nào.

  Trong lần xuất bản đầu tiên, việc đánh giá sự bất bình đẳng được thực hiện trong khuôn khổ một phân tích phúc lợi xã hội với giả định là mức phúc lợi xã hội do vectơ những thu nhập ấn định. Thế mà, sau đó, Sen (1980, 1992, phụ lục 1997) mở rộng phê phán của ông đối với thuyết công lợi vượt ra ngoài vấn đề cộng các lợi ích: nay, vấn đề nằm chính ngay ở không gian đo những bất bình đẳng. Giới hạn phân tích ở thu nhập che khuất những khía cạnh mấu chốt của sự bất bình đẳng. Cần phải đưa vào những yếu tố khác (tự do, các quyền, chất lượng cuộc sống). Khi phê phán phúc lợi luận, Sen giải thích rằng không chỉ phúc lợi là giá trị duy nhất cần phải tính đến mà, hơn nữa, khái niệm lợi ích dẫn đến một tầm nhìn khiếm khuyết về phúc lợi do tác động của những tình huống ngẫu nhiên. Chẳng hạn, một người gánh trải những đau đớn mãnh liệt, tự bằng lòng với những hạnh phúc cỏn con và ít ham muốn sẽ thấy những thiếu hụt của mình bị hạ thấp trên thước đo của lợi ích.

  Hệ quả đầu tiên của phê phán triệt để hơn này đối với thuyết công lợi có tính lí thuyết: Sen bảo vệ một quan niệm về công bằng dựa trên sự bình đẳng của những năng lực (capability). Tự do thực tế của các cá nhân là điều cơ bản nhưng không thể được đảm bảo bằng việc đơn giản cung cấp cho các cá nhân cùng một lượng nguồn lực: việc thực thi tự do thật sự không chỉ phụ thuộc duy nhất vào những phương tiện ta có được, mà còn vào năng lực biến đổi các phương tiện này và chuyển hóa chúng thành những quyền tự do hay thành quả (functionnings). Do đó, một lí thuyết về sự công bằng phải vượt qua ý niệm nguồn lực hay sản phẩm ban đầu (primary goods) (do Rawls (1971) bảo vệ) và phải tính đến những biến động của các năng lực. Phải đo sự bất bình đẳng (và chủ trương bình đẳng) trong không gian các năng lực, nghĩa là những quyền tự do thực chất cho phép một cá nhân sống kiểu sống mà mình mong muốn. Tất nhiên một số vấn đề vẫn còn bỏ ngõ và nhằm vào, ví dụ, việc quyền số hóa những thành quả khác nhau mà một cách chính đáng ta có thể công nhận giá trị, hay việc nên chăng kết hợp cách tiếp cận bình đẳng về cơ hội thành quả của Sen với cách tiếp cận bình đẳng về cơ hội nguồn lực của Rawls.

  Hệ quả thứ hai có tính thực tiễn hơn. Những phê phán đối với các thước đo phúc lợi dựa trên thu nhập cũng liên quan đến những chỉ số nghèo khó (kể cả chỉ số của Sen). Nghèo khó không đơn giản chỉ là sự yếu kém của thu nhập mà cơ bản hơn là sự thiếu hụt những năng lực sơ đẳng. Tất nhiên thiếu hụt thu nhập là nguồn gốc chính của sự thiếu hụt năng lực, nhưng mối liên hệ giữa thu nhập và năng lực bị chi phối bởi nhiều nhân tố khác: tuổi tác, giới tính và vai trò xã hội, bối cảnh dịch tễ học, khuyết tật, tài năng, v.v.

  Những công trình trên có một ứng dụng trực tiếp trong các báo cáo về sự phát triển con người của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) mà Sen từng tư vấn. Được xuất bản kể từ 1990, báo cáo này trình bày chỉ số phát triển con người (HDI), có tính đến, với những quyền số bằng nhau, mức sống (GDP thực trên đầu người được điều chỉnh cho ngang bằng sức mua (PPP) tùy theo là GDP trên đầu người có thấp hay không trung bình thế giới), cũng như kì vọng sống lúc chào đời và mức độ giáo dục (tỉ suất biết đọc của người lớn và số năm học trung bình). So sánh các kết quả thứ hạng của các nước theo tiêu chí của HDI và GDP trên đầu người cho thấy là ở những mức GDP tương đương có thể ứng những mức phát triển con người khác nhau tùy theo việc sử dụng và phân bổ những thành quả của tăng trưởng. Kể từ 1993, UNDP cũng tính chỉ số phát triển giới (Gender-related Development Index hay GDI): HDI được chỉnh sửa nhằm phản ánh những khác biệt giữa nam và nữ về kì vọng sống, thu nhập và giáo dục. Cuối cùng kể từ 1997, UNDP công bố một chỉ số nghèo đói con người (Human Poverty Index hay HPI) từ những chỉ báo kì vọng sống (tỉ lệ người có nguy cơ chết trước 40 tuổi), mức độ giáo dục (tỉ lệ người biết đọc) và những điều kiện sống (tỉ lệ người không tiếp cận được những dịch vụ y tế, nước sạch, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng). Như vậy, phù hợp với các công trình của Sen, HPI nhấn mạnh rằng nghèo khó không chỉ là việc thiếu hay yếu kém của những nguồn lực tiền tệ mà còn được xác định bằng thiếu hay yếu kém của những cơ hội cho phép thụ hưởng một cuộc sống chấp nhận được.

  Không thể phủ nhận ảnh hưởng của các công trình trên nhất là khi đến lượt nhiều tổ chức quốc tế khác ngày càng có nỗ lực đưa vào các điều kiện sống (xem các báo cáo hằng năm của Unicef vể đời sống trẻ em hay báo cáo năm 1993 của Ngân hàng thế giới về y tế). Hơn nữa các nhà nghiên cứu tiếp tục thiết kế những chỉ số, như chỉ số Bip 40, “phong vũ biểu của những bất bình đẳng và nghèo khó” được một hệ thống cảnh báo ở Pháp thiết lập năm 2002 từ nhiều chuỗi thống kê (việc làm và điều kiện lao động, y tế, giáo dục, nhà ở, tư pháp) với một mục tiêu kép là cải tiến hiểu biết về những bất bình đẳng và nghèo khó và để chống lại sự hiện diện mọi lúc mọi nơi của những chỉ số chứng khoán. Chính sự tồn tại của các chỉ báo mới này làm thay đổi cách đề cập những vấn đề nghèo khó và bất bình đẳng và các quan hệ kinh tế giữa các quốc gia. Các chuỗi thống kê HDI và HPI cung cấp những yếu tố cụ thể cho một tầm nhìn mở rộng về sự phát triển nay không còn có thể đồng nhất với sự tăng trưởng của sản xuất (cho dù, có nên nhắc lại chăng, sản xuất theo nghĩa GDP không chỉ quy về sản xuất hàng hóa). Diễn biến của quan điểm của Ngân hàng thế giới và của Quỹ tiền tệ quốc tế vào cuối những năm 1990 và đặc biệt hơn là việc xét lại điều khoản có điều kiện[2] vào năm 2001 là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển con người (nghĩa là cho các chính sách ủng hộ giáo dục, y tế và việc cải thiện những điều kiện sống). Tất nhiên, khi tính đến những được mất kinh tế và địa-chính trị, các chỉ báo mới chưa sẵn sàng để thay thế cho các thước đo truyền thống là GDP và GDP trên đầu người trong việc phân bổ viện trợ cho phát triển hay, ví dụ, cho việc phân chia quyền lực trong nội bộ các tổ chức quốc tế. Còn cần nhiều bước tiến nữa để chuyển thành chính sách kinh tế những tiến bộ về mặt khái niệm và thực nghiệm về thước đo bất bình đẳng và nghèo khó.

  Claude Scheider-Bunner
  Đại học Bourgogne

  Nguồn: Xavier Greffe, Jérôme Lallement, Michel de Vroey, Dictionnaire des grandes oeuvres économiques, Dalloz, Paris, 2002, trang 508-515.
  -------------------------------
  [1] Xem các bài "Bất bình đẳng" và "Bất bình đẳng thu nhập" (ND).

  [2] Điều khoản có điều kiện (conditionality) chỉ toàn bộ những điều kiện mà IMF và WB áp đặt cho các khoản vay của các nước đang phát triển theo tinh thần của “đồng thuận Washington”, chẳng hạn thông qua các chính sách “điều chỉnh cấu trúc” (structural adjustment) (ND).

  [align=right]Nguyễn Đôn Phước dịch
  Theo phantichkinhte123[/align]
   
 2. phuonganhhn08

  phuonganhhn08 New Member

 3. thienmaadv2015

  thienmaadv2015 New Member

  cua nhom,cua nhom kinh của Tân Phát Đạt kiểu dáng sang trọng, phong cách hiện đại, thích hợp với nhiều loại công trình như biệt thự, chung cư, tòa nhà. Có nhiều màu sắc (vân gỗ, màu đen, màu ghi...) phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.Đảm bảo sự thông thoáng cho căn phòng nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo.
  [​IMG]


  Cửa nhôm,cua nhom kinh,cửa nhôm kính đẹp của chúng tôi chắc khoẻ, cực bền không bị lão hoá, đổi màu bởi thời gian, nắng mưa mà vẫn giữ được vẻ sang trọng của công trình,mà giá cả phải chăng
  [​IMG]


  Hệ nhôm được thiết kế với các khoang rỗng và các gân tăng cứng tối ưu nên cửa có khả năng chịu lực tốt. Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc, ăn khớp với hệ vách nhôm kính khổ lớn. Kinh tế trong sử dụng.

  Với đặc tính của nhôm nên thích nghi được với mọi loại hình thời tiết, không co giãn, cong vênh hoặc bị mối mọt, mục nát theo thời gian như cửa nhựa, cửa gỗ hiện nay .

  Cửa nhôm của Tân Phát Đât được chế tạo tỉ mỉ tới từng chi tiết nên rất an toàn cho người sử dụng

  Hãy liên hệ ngay với Tân Phát Đạt để có 1 mẫu cửa nhôm,cửa nhôm kính đẹp mà giá cả lại phải chăng.

  Địa chỉ:170A Lý Thường Kiệt, P14 , Q10, TP.HCM (Đối diện Hồ Bơi Phú Thọ)

  Hotline: 0907.776.225 Mr.Tuyết

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 4. tontiteoz

  tontiteoz New Member

  Bài viết hay và rất đáng đọc!
   
 5. hungdau529

  hungdau529 New Member

  Bài viết hay và rất đáng đọc!
   
 6. viethungvnn

  viethungvnn New Member

  Mình tên Lan Anh 34 tuổi, thích đi câu cá và tắm biển. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Tiên.
  Mong muốn của mình tìm được nhiều người bạn trên khắp tổ quốc và cùng làm quen kết bạn với những người bạn này. Hi vọng khi sau các bạn xem bài viết này của mình, mình sẽ có thêm một người bạn mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình.
  Link kết bạn : http://goo.gl/uKDOiG

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. kenhlike04

  kenhlike04 New Member

  Đánh dấu. Bài viết rất hay, phát huy nhiều hơn bạn nhé :)
   
 8. duyenphan121319

  duyenphan121319 New Member

  Phú Tìm bạn gái tại Hà Nội

  Nam, 29 tuổi, 170 cm, Cử nhân, Hà Nội, Nhân viên, Dịch vụ khách hàng, 4.000.000 - 7.000.000, Sống với bố mẹ. Tự giới thiệu bản thân: Chào mọi người . Mình tên là phú sn 87 . đang sống và làm việc tại hà nội . Rất vui được làm quen với mọi người.  [​IMG]  Muốn tìm

  Nữ, 22 - 27 tuổi, 160 - 166 cm, Hà Nội  Bạn gái nào muốn làm quen với Phú thì click vào đây để vào lấy thông tin liên hệ làm quen nhé: http://hopdongtinhyeu.vn/dang-tin-vip/DTV415
   
 9. taile01

  taile01 New Member

  Bán danh sách Khách hàng đã lọc theo nhà mạng Mobi, Vina, Viettel .Anh/ Chị /Em nào có nhu cầu khai thác Khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ phía dưới, mua nhiều giá ưu đãi.

  Trân trọng cảm ơn !

  Thông tin liên hệ:

  Hotline : Mr Tai 0907 337 661
   
 10. nguyentuanhhn06

  nguyentuanhhn06 New Member

 11. nuoc_hoa1234

  nuoc_hoa1234 New Member

  Xưởng bán lẻ đồ chơi gỗ Kennyplatform chuyên sinh sản và bán lẻ đồ chơi gỗ, bán sỉ đồ chơi gỗ giá rẻ, bán buôn đồ chơi gỗ tại Hà Nội, bán lẻ đồ chơi gỗ sáng dạ, bán sỉ đồ chơi gỗ vận động, bán lẻ đồ chơi gỗ thanh nhạc, bán sỉ đồ chơi gỗ trí tuệ, bán sỉ đồ chơi gỗ IQ, bán buôn đồ chơi gỗ an toàn, bán sỉ đồ chơi gỗ Việt Nam.


  TUYỂN hợp tác VIÊN kinh dinh ĐỒ CHƠI GỖ AN TOÀN KENNYPLATFORM.COM ⚠✖ CHIẾT KHẤU CỰC CAO, CTV thu nhập ổn định 4tr - 7tr/ THÁNG✂ KHÔNG phải bỏ VỐN KINH DOANH♦ HỖ TRỢ TOÀN DIỆN TỪ A - Z, từ hình ảnh, bài viết đến đóng gói chuyển vận➡ độc nhất tại Xưởng Đồ chơi gỗ Việt Nam Xưởng mộc Kenny Platform ☎ Gọi ngay: 091 69 333 83http://kennyplatform.com/collections/do-choi-go-an-toan-gia-re-tai-ha-noi-sai-gon


  Đồ chơi gỗ Bộ gõ nhạc - Đồ chơi gỗ Kennyplatform.com  Sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên , an toàn cho bé và quơ các khía cạnh đều được mài nhẵn nên không gây tổn thương cho làn da mẫn cảm của bé

  Đặc trưng riêng của đồ chơi gỗ, đồ chơi gỗ giá rẻ, đồ chơi gỗ tại Hà Nội Kennyplatform là tích hợp nhiều tính năng trong một sản phẩm như tính năng lắp ghép, phát ra âm thanh, đa dạng về màu sắc và kích thước giúp bé phát triển hết thảy các cảm quan và tư duy như tư duy logic, nhận biết âm thanh, phát triển tính sáng tạo của bé.  Một sản phẩm đồ chơi gỗ, đồ chơi gỗ giá rẻ, đồ chơi gỗ tại Hà Nội của xưởng Kennyplatform thường có ít ra 3-4 chức năng và công dụng khác nhau. Do đó, bảo đảm được tính độc đáo và kích thích sự phát triển của bé ở từng thời kỳ cũng như kiệm ước tổn phí cho cha mẹ.  Dành tình cảm đặc biệt với trẻ mỏ Việt và với mong muốn mang đến trẻ mỏ Việt không gian chơi có ích và phát triển toàn diện, Xưởng bán lẻ đồ chơi gỗ, bán lẻ đồ chơi gỗ giá rẻ, bán buôn đồ chơi gỗ tại Hà Nội Kennyplatform liên tiếp sáng tạo các sản phẩm đồ chơi gỗ an toàn và kích thích tư duy phát triển và vân động của bé.  ắt các sản phẩm đồ chơi gỗ của Xưởng bán lẻ đồ chơi gỗ đều được sinh sản trên công nghệ dây truyền hiện đại đạt tiêu chuẩn của Nhật, sơn gốc nước không chì nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và gỗ nhập cảng cao cấp.

  -------------------------------------------
  Tell: 091 69 333 83

  Email: kennytrinh0406@gmail.com
  Add: Ha Thanh Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Face: https://www.facebook.com/xuongmockennyplatform/
   
 12. trzthanbai

  trzthanbai New Member

  [align=center]Cá độ bóng đá M88 [/align][align=center]
  M88 - NHÀ CÁI CÁ CƯỢC UY TÍN NHẤT TẠI VIỆT NAM

  M88 cái tên đình đám trong làng cá độ Việt Nam từ 7 năm về trước. Dân cá độ ai cũng biết tới Nhà cái M88 như một biểu tượng trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cho đến nay. M88 được các dân anh chị cá độ online đánh giá là nhà cái uy tín nhất VN hiện nay.

  TẶNG NGAY 100% TIỀN GỬI KHI ĐĂNG KÝ, CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI !
  [/align][align=center][​IMG][/align]
  Giới thiệu về nhà cái M88

  M88 là tên viết tắt của Mansion88 - Là nhà cái uy tín và hoạt động lâu năm tại thị trường Châu Á, Thái Bình Dương. Hiện tại chúng tôi đã cập nhật link vip miễn phí, bạn có thể truy cập vào M88 theo các link vip miễn phí dưới đây:


  [align=center]
  [size=+0]Link vào M88: [/size]

  [size=+0] [/size] LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6
  [/align]


  M88 được cấp phép hoạt động và kinh doanh từ tập đoàn cá cược trực tuyến Economic Zone Authority và (‘First Cagayan Leisure and Resort Corporation’) hay gọi tắt là First Cagayan.


  [align=center][​IMG][/align][align=center]


  [/align]
  Trụ sở nhà cái M88 được đặt tại số 6795 Ayala Ave.cor.V.A Rufino Street Makati City, thủ đô Manila, Philipines. Tại đây có hàng ngàn chuyên gia, hỗ trợ viên nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.M88 có một Đại Sảnh VIP MANSION tại MGM Grand Macau. Đây là Casino lớn và uy tín tại Macau thuộc chủ quản của họ.


  [align=center][align=center][​IMG][/align]


  ĐĂNG KÝ M88 Chi tiết như sau:

  Đăng ký M88 – Bước 1:

  Truy cập M88 theo các liên kết của chúng tôi ở trang chủ hoặc bấm vào các Link liên kết dưới đây:

  [size=+0]LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6 [/size]

  Đăng ký M88 – Bước 2:

  Khi tại Website chính thức của M88 bạn nhấp vào ô đăng ký trên đầu trang m88


  [​IMG] Ấn

  vào chữ đăng ký tại đầu trang m88 để đăng ký m88


  Đăng ký M88 – Bước 3:

  Điền đầy đủ và chính xác thông tin tại hộp thoại đăng ký mở ra:

  Lưu ý: phải điền thật chính xác thông tin để không gặp vướng mắc trong khâu nhận khuyến mãi, gửi tiền , rút tiền. Bạn hoàn toàn an tâm khi điền chính xác thông tin tại đây. cơ chế bảo mật của M88 gần như tuyệt đối:


  [​IMG]  Họ tên: bạn điền chính xác họ tên của bạn:

  + Email : bạn điền email của bạn, nếu không có bạn hãy đăng ký google mail tại đây: http://mail.google.com


  + Ngày tháng năm sinh: điền ngày tháng năm sinh của bạn:

  + Tiền tệ: điền loại tiền bạn muốn tham gia chơi. Nếu ở Việt nam để VNĐ

  +Tài khoản: Bạn tạo 1 tên tài khoản cho riêng bạn từ 5 đến 16 ký tự ( lưu ý lập dễ nhớ để tránh bị quên)

  + Mật khẩu: Đây là mật khẩu để bạn truy cập cùng tên truy cập. Bạn nên đặt mật khẩu phức tạp và hãy nhớ kỹ nó tránh điền mật khẩu quá khó nhớ để tiện truy cập ( mật khẩu được phép dài từ 6 đến 16 ký tự bao gồm cả số)

  + Câu hỏi bảo mật: Bạn chọn cho mình câu hỏi phù hợp nhất với bạn, và hãy nhớ nó kèm theo câu trả lời của mình. ( câu hỏi bảo mật có tác dụng lấy lại mật khẩu hay tài khoản khi bạn quên hoặc bị đánh cắp tài khoản.


  Hãy nhớ tích vào ô xác nhận điều khoản dưới chữ đăng ký. khi tích xác nhận bạn ấn vào chữ đăng ký là bạn đã có cho mình một tài khoản tại M88.


  Chúc các bạn thành công và may mắn với cách Đăng ký M88
  [/align]
   
 13. taile01

  taile01 New Member

  Bán danh sách Khách hàng đã lọc theo nhà mạng Mobi, Vina, Viettel .Anh/ Chị /Em nào có nhu cầu khai thác Khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ phía dưới, mua nhiều giá ưu đãi.

  Trân trọng cảm ơn !

  Thông tin liên hệ:

  Hotline : Mr Tai 0907 337 661
   
 14. votnhutrang

  votnhutrang New Member

  [​IMG]

  THIẾT KẾ WEB TẠI THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0902.836.561 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

  Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở thích, phong thủy, vận mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, cửa hàng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

  TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN

  Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình luận vào bài viết này vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

  + 0902.836.561 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn phí) - 0986.184.211
  + Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
  + Website: ThietKeWebChuyen. com
   
 15. takhinao1

  takhinao1 New Member

  [​IMG]

  THIẾT KẾ WEB TẠI THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0902.836.561 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

  Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở thích, phong thủy, vận mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, cửa hàng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

  TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN

  Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình luận vào bài viết này vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

  + 0902.836.561 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn phí) - 0986.184.211
  + Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
  + Website: ThietKeWebChuyen. com
   
 16. dochoigo12345

  dochoigo12345 New Member

  Bán buôn mỹ phẩm Nga Kenny Platform chuyên bán buôn mỹ phẩm Nga, Bán buôn mỹ phẩm Nga tại Hà Nội giá rẻ nhất Việt Nam, Bán buôn mỹ phẩm Nga xách tay, Bán buôn mỹ phẩm Nga giá rẻ.

  Kem dưỡng trắng da ban ngày Natura Siberica SPF 30 hiệu quả làm trắng da với công nghệ tiên tiến từ Vitamin C chiết xuất từ hoa quả hữu cơ vùng Siberica.  HIỆU QUẢ của Kem dưỡng trắng da ban ngày Natura Siberica SPF 30:  Chiết xuất quả Arctic mâm xôi có chứa vitamin C, trong đó kích thích khả năng tự làm trắng da, tẩy tế bào chết và tái sinh và bảo vệ tế bào mới. Nó kích thích sự trao đổi chất giúp chậm lại sự lão hóa và phục hồi độ đàn hồi da.  Chiết xuất WH cladonia Tuyết khôi phục sức sống, nuôi dưỡng, điều tiết sự trao đổi chất, thúc đẩy tái tạo da.  Siberian Ginseng tăng tốc độ trao đổi chất, cải thiện làn da, làm tăng tốc độ lưu thông máu, kích thích quá trình đổi mới, cải thiện các đặc tính bảo vệ của da và làm chậm phân rã của nó.  SabiWhite®- được cấp bằng sáng chế chiết xuất tự nhiên hoạt động của rễ củ nghệ, đã khẳng định tính làm trắng da tự nhiên :  Làm sáng sắc tố da ;da thâm ,sỉn màu  Xóa bỏ tàn nhang, mụn trứng cá và sắc tố của da không đồng đều ;  Rõ ràng làm sáng tông màu da;  Cải thiện đáng kể độ đàn hồi của da;  Nuôi dưỡng da sâu, da mịn màng và sáng hồng tự nhiên  Bảo vệ da với thành phần chống nắng SPF 30  Kem dưỡng trắng da ban ngày Natura Siberica SPF 30 không chứa thành phần hóa học độc hại  0% dầu khoáng  0% BHT / BHA  0% Paraben  0% Silicone  0% PEG  Kem dưỡng trắng da ban ngày Natura Siberica SPF 30 dùng được cho mọi loại da

  --------------

  Bán buôn mỹ phẩm Nga giá rẻ Kenny Platform liên tục đi Nga 1 tháng 4 lần, lấy hàng trực tiếp tại xưởng sản xuất Mỹ phẩm Nga, không qua trung gian nên cam kết giá rẻ nhất thị trường và chất lượng cao nhất.


  Trung tâm bán buôn mỹ phẩm Nga Kenny Platform nhận mua hàng theo order từ Nga và EU cho các bạn có nhu cầu.  Bán buôn mỹ phẩm Nga tại Hà Nội Kenny Platform chuyên bán buôn mỹ phẩm Nga giá rẻ, bán buôn mỹ phẩm Nga xách tay, bán buôn mỹ phẩm Nga chính hãng, bán buôn mỹ phẩm Nga nội địa.  Trung tâm bán buôn mỹ phẩm Nga tuyển CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH và BẠN BUÔN SỈ TOÀN QUỐC
  ---------------------  Tell: 091 69 333 83

  Email: kennytrinh0406@gmail.com

  Add: Ha Thanh Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

  Face: https://www.facebook.com/nuochoamyphamgiagoc/
   
 17. digi299

  digi299 New Member

  [align=center]Cá độ bóng đá M88 [/align][align=center]
  M88 - NHÀ CÁI CÁ CƯỢC UY TÍN NHẤT TẠI VIỆT NAM

  M88 cái tên đình đám trong làng cá độ Việt Nam từ 7 năm về trước. Dân cá độ ai cũng biết tới Nhà cái M88 như một biểu tượng trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cho đến nay. M88 được các dân anh chị cá độ online đánh giá là nhà cái uy tín nhất VN hiện nay.

  TẶNG NGAY 100% TIỀN GỬI KHI ĐĂNG KÝ, CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI !
  [/align][align=center][​IMG][/align]
  Giới thiệu về nhà cái M88

  M88 là tên viết tắt của Mansion88 - Là nhà cái uy tín và hoạt động lâu năm tại thị trường Châu Á, Thái Bình Dương. Hiện tại chúng tôi đã cập nhật link vip miễn phí, bạn có thể truy cập vào M88 theo các link vip miễn phí dưới đây:


  [align=center]
  [size=+0]Link vào M88: [/size]

  [size=+0] [/size] LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6
  [/align]


  M88 được cấp phép hoạt động và kinh doanh từ tập đoàn cá cược trực tuyến Economic Zone Authority và (‘First Cagayan Leisure and Resort Corporation’) hay gọi tắt là First Cagayan.


  [align=center][​IMG][/align][align=center]


  [/align]
  Trụ sở nhà cái M88 được đặt tại số 6795 Ayala Ave.cor.V.A Rufino Street Makati City, thủ đô Manila, Philipines. Tại đây có hàng ngàn chuyên gia, hỗ trợ viên nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.M88 có một Đại Sảnh VIP MANSION tại MGM Grand Macau. Đây là Casino lớn và uy tín tại Macau thuộc chủ quản của họ.


  [align=center][align=center][​IMG][/align]


  ĐĂNG KÝ M88 Chi tiết như sau:

  Đăng ký M88 – Bước 1:

  Truy cập M88 theo các liên kết của chúng tôi ở trang chủ hoặc bấm vào các Link liên kết dưới đây:

  [size=+0]LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6 [/size]

  Đăng ký M88 – Bước 2:

  Khi tại Website chính thức của M88 bạn nhấp vào ô đăng ký trên đầu trang m88


  [​IMG] Ấn

  vào chữ đăng ký tại đầu trang m88 để đăng ký m88


  Đăng ký M88 – Bước 3:

  Điền đầy đủ và chính xác thông tin tại hộp thoại đăng ký mở ra:

  Lưu ý: phải điền thật chính xác thông tin để không gặp vướng mắc trong khâu nhận khuyến mãi, gửi tiền , rút tiền. Bạn hoàn toàn an tâm khi điền chính xác thông tin tại đây. cơ chế bảo mật của M88 gần như tuyệt đối:


  [​IMG]  Họ tên: bạn điền chính xác họ tên của bạn:

  + Email : bạn điền email của bạn, nếu không có bạn hãy đăng ký google mail tại đây: http://mail.google.com


  + Ngày tháng năm sinh: điền ngày tháng năm sinh của bạn:

  + Tiền tệ: điền loại tiền bạn muốn tham gia chơi. Nếu ở Việt nam để VNĐ

  +Tài khoản: Bạn tạo 1 tên tài khoản cho riêng bạn từ 5 đến 16 ký tự ( lưu ý lập dễ nhớ để tránh bị quên)

  + Mật khẩu: Đây là mật khẩu để bạn truy cập cùng tên truy cập. Bạn nên đặt mật khẩu phức tạp và hãy nhớ kỹ nó tránh điền mật khẩu quá khó nhớ để tiện truy cập ( mật khẩu được phép dài từ 6 đến 16 ký tự bao gồm cả số)

  + Câu hỏi bảo mật: Bạn chọn cho mình câu hỏi phù hợp nhất với bạn, và hãy nhớ nó kèm theo câu trả lời của mình. ( câu hỏi bảo mật có tác dụng lấy lại mật khẩu hay tài khoản khi bạn quên hoặc bị đánh cắp tài khoản.


  Hãy nhớ tích vào ô xác nhận điều khoản dưới chữ đăng ký. khi tích xác nhận bạn ấn vào chữ đăng ký là bạn đã có cho mình một tài khoản tại M88.


  Chúc các bạn thành công và may mắn với cách Đăng ký M88
  [/align]
   
 18. taile01

  taile01 New Member

  Kính gửi: Quý Khách hàng

  Nội thất gỗ Sao Biển là một công ty được thành lập chuyên về thiết kế – thi công – trang trí nội thất và sản xuất đồ gỗ chất lượng cao.

  Nhằm đáp ứng thị trường trang trí nội thất ngày càng đa dạng về mẫu mã, phong phú về màu sắc, Công ty nội thất Sao Biển chúng tôi luôn xác định bằng tất cả những nỗ lực của tòan thể nhân viên trong công ty sẽ mang đến cho quý khách hàng một sản phẩm trang trí nội thất và đồ gỗ chất lượng cao và các dịch vụ hậu mãi chu đáo, tận tình.

  Với đội ngũ công nhân lành nghề, nhà máy sản xuất đồ gỗ rộng hõn 1000m2, hệ thống máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Đức và Nhật bản, chúng tôi đã và đang đáp ứng tất cả mọi tiêu chuẩn của khách hàng từ những chi tiết.


  Đến với Công ty chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được lựa chọn một dịch vụ hòan chỉnh từ thiết kế đến khi đưa vào sử dụng các dịch vụ bảo trì chu đáo, chuyên nghiệp.

  Trân trọng cảm õn !


  Thông tin liên hệ:

  Hotline : Mr Tai 0907 337 661  http://marinestar.com.vn/
   
 19. lamquangvu.sale

  lamquangvu.sale New Member

  [/b]Nếu bạn đi tìm một người bạn, bạn sẽ thấy họ đang rất khan hiếm. Nếu bạn đi ra ngoài để là một người bạn, bạn sẽ tìm thấy họ ở khắp mọi nơi.

  - Zig Ziglar -
  [/b]
   
 20. ccdatxanhc

  ccdatxanhc New Member

  Cần bán các loại nguyên liệu thức ăn gia súc, thủy sản như: Bột cá biển, bã hèm bia, bột lông vũ, bột men bia và một số nguyên liệu khác. Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ Mr Thuận - 0975 005 303, hoặc tham khảo tại các địa chỉ sau:
  https://www.facebook.com/bahembia/
  https://www.facebook.com/bahembiakho50dam/
  https://www.facebook.com/BotCaBienBotXuongThitBotLongVuBaHemBia/
  https://www.facebook.com/bahembia50dam/
  https://www.facebook.com/baominhnltags/
  https://www.facebook.com/bahembiakho/
  https://www.facebook.com/bahembiakho/
  http://bahembiakho50.blogspot.com/
  http://bahembiakho.blogspot.com/
  http://botlongvuvn.blogspot.com/
  http://bahembiakho.blogtiengviet.net/
  VŨ TẤN NGUYÊN THUẬN
  Skype: thuan.vtn
  Mail: nguyenthuan23887@gmail.com
  Zalo & Viber: 0975 005 303
   

Share This Page