Thử đi tìm một lập trường đấu tranh cho dân tộc Việt Nam

Discussion in 'Bài Học' started by conmothanhbai, Jan 7, 2017.

 1. conmothanhbai

  conmothanhbai New Member

  Nhân dịp các nhân viên Phái đoàn Nam Triều đi dự cuộc triển lãm do Pháp quốc sử địa tổ chức tại Ba Lê, được hội ấy tặng cho mỗi người một mề đay vàng.

  Ông Trần Đức nói khẽ vào tai tôi, bảo hai anh em chúng mình mời bốn cụ Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Ngọc Thiện, Cao Văn Sển (kỹ sư, lấy vợ Pháp, hội trưởng Hội Những người An Nam yêu nước) đến chiều hôm ấy dùng cơm tại khách sạn Montparnasse. Chúng tôi nhân mời thêm cụ Phan Tây Hồ, anh Nguyễn Ái Quốc, vợ chồng Trần Hữu Thường và ông Hồ Đắc Ứng.

  Bữa tiệc này tuy chỉ có mười người mà câu chuyện rất mặn mà sôi nổi vì có sự hiện diện của năm nhân vật phi thường ngồi chung một bàn.

  Năm nhân vật ấy theo năm khuynh hướng chính trị khác nhau mà gặp nhau trong một lúc trên đường tranh đấu xa quê hương, nên trong sự va chạm đó cũng phải nảy lửa đôi chút. Nhưng ông Đức và tôi là chủ mời, muốn giữ mãi hòa khí giữa đồng bào, nên chúng tôi cố gắng hết sức niềm nở và tìm đủ cách để dung hòa các khuynh hướng, thành ra bữa tiệc chánh trị mà mãi mãi sau này mỗi khi chúng tôi gặp lại nhau đều thừa nhận là chúng tôi tỏ ra hết sức cởi mở và hiếu hòa.

  Ông Đức và tôi đứng lên nhã nhặn thành kính xin tất cả quan khách – đã gặp nhau đây – có thể cùng nhau tìm một giải pháp cứu quốc và kiến quốc để khỏi mang tội với các vị tiền bối đã vị quốc vong nhân và các vị tiền bối hiện nay vẫn còn vất vả bôn ba ở hải ngoại cũng như còn ở trong lao tù.

  Tôi xin nói tiếp là tại đây có năm nhân vật lỗi lạc trên chính trường, tôi xin nêu danh sách và khuynh hướng để cùng nhau biết rõ lập trường của mỗi chiến sĩ để tranh luận cho có hiệu lực.

  Tôi xin thưa qua danh tánh và khuynh hướng chính trị, có chỗ nào sai lầm, xin đương sự làm ơn cải chánh cho cử tọa nghe:

  1. Cụ Phan Chu Trinh, đồng chí với tôi. Cụ đã làm quan, bỏ về theo đường cách mệnh. Đi Nhật, về nước bị tù đầy ra Côn Lôn, nhờ Hội Nhân Quyền Pháp can thiệp trả tự do qua Pháp sống lây lết, gặp chiến tranh không chịu đi đánh giặc bị giam cầm một thời gian.

  Nay chủ trương “Lao tư cộng tác, ỷ Pháp cầu tiến bộ”.

  2. Anh Nguyễn Ái Quốc, trốn ra khỏi nước nhà, qua Pháp qua Anh rồi trở về Pháp, chủ trương "Cách mệnh triệt để". (Lúc đó chưa công khai chủ trương Cộng Sản vì ở Pháp lúc bấy giờ ông Nguyễn Văn Tạo đã là Phó Chủ tịch Đảng Cộng Sản tại Bordeau).

  3. Ông kỹ sư Cao Văn Sến, viết báo bằng Pháp Văn, tại Pháp, cực lực phải đối thực dân Pháp tại Đông Dương. Đường lối tranh đấu cho Tổ Quốc Việt Nam gần như cụ Phan Tây Hồ và cũng thiên về Đảng Lập Hiến Đông Dương của cụ Bùi Quang Chiêu.

  4. Ông Phạm Quỳnh, Chủ nhiệm Tạp Chí Nam Phong, chủ trương “Quân chủ lập hiến”*).

  5. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ nhiệm Báo Trung Bắc Tân Văn, chủ trương "Trực trị" (administration directe), và kịch liệt phản đối quan lại Nam Triều mà ông không còn tin tưởng được nữa.


  Kinh xin quý bạn dùng cơm vui vẻ và lần lượt giải thích thảo luận, trình bày những khía cạnh chủ trương của mình mà anh em còn thắc mắc.

  Cụ Phan Tây Hồ bắt đầu nói: "Tôi đã gặp anh Nguyễn Ái Quốc từ 10 năm trước đây, mà tôi nhận thấy anh chủ trương Cách mệnh triệt để quá táo bạo nên tôi không thể theo anh được, và anh cũng không chấp nhận đường lối của tôi, anh phải đi qua nước Anh rồi về đây. Vừa rồi có ông Cảnh, bạn thân của anh và cũng đồng châu với tôi, có tìm đủ cách để dung hòa đường lối tranh đấu mà mong muốn cho hai chúng tôi xích lại gần nhau. Nhưng dầu tôi tỏ thiện chí đến đâu, tôi cũng thấy còn khó..."

  Anh Quốc tiếp lời: "Mấy hôm nay anh Cảnh qua đây có tiếp xúc nhiều với tôi và có nói với tôi một câu ước mơ của cụ Trần Cao Vân: Nếu cuộc khởi nghĩa của Vua Duy Tân thành công thì sau này việc đầu tiên chúng ta sẽ phải làm là viết chữ Việt Nam không phải là "Tuất" một bên, mà phải viết chữ "Việt" là Phủ Việt, "Rìu Búa", mới kiện toàn được sự nghiệp cách mệnh. Sở dĩ tôi chủ trương Cách mệnh triệt để là xưa nay muốn giành độc lập cho Tổ quốc và Dân tộc thì không thể nào ngửa tay xin ai được mà phải dùng sức mạnh như cụ Trần Cao Vân đã nói là phải dùng Búa Rìu."

  Ông Nguyễn Văn Vĩnh cướp lời ngay để bênh vực chủ trương của mình, mà cũng để giác ngộ anh Quốc: "Tôi đã từng đứng trong hàng ngũ Đông Kinh Nghĩa Thục, cùng các bậc tiền bối và rất đau đớn thấy hàng ngũ lần lượt tan rã, và hầu hết phần tử ưu tú chiến sĩ quốc gia bị tiêu diệt. Hết Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, Chiến khu Yên Thế của Đề Thám ở Bắc, rồi đến vụ xin thuế ở miền Trung, rồi đến Thiên Địa Hội và Phong trào kháng chiến ở Nam, Phong trào Cần Vương ở Trung, trước sau đều bị phân tán đến nỗi ngày nay tất cả các tổ chức cách mệnh ấy chỉ còn cái tên vất vưởng trong ký ức chúng ta thôi: Bao nhiêu chiến sĩ đều gục ngã hoặc còn sống vất vưởng ở Côn Đảo, Thái Nguyên, Lao Bảo, hay Ban Mê Thuột. Bạo động như anh Quốc là thậm nguy! Tôi không muốn khóc anh Quốc bị tiêu mà khuyên anh khôn khéo chèo chống cho qua cơn sóng gió hãi hùng, cẩn trọng hoài bão chí khí và dành nhiệt huyết để phụng sự Tổ quốc và Dân tộc. Hiện nay, khó mà có được người can trường đanh sắt như anh. Sở dĩ tôi theo lập trường "Trực trị" là kinh nghiệm cho tối thấy Nam Kỳ trực trị mà tiến bộ quá xa hơn Trung và Bắc. Mà Bắc kỳ nhờ chế độ mập mờ nửa Bảo hộ nửa Trực trị (không công khai) mà hơn Trung Kỳ quá xa. Chính thể Bảo Hộ tại Trung Kỳ là quá lạc hậu, đồng bào chúng ta ở đó còn trong tình trạng ngu muội. Cứ trực trị cái đã rồi sau khi được khai hóa theo đà tiến bộ thì tức khắc dân chúng tự có sức mạnh mà trồi đầu lên. Nói trực trị tôi chẳng khi nào chịu giao nước Nam cho Tây đâu. Quá khứ đường lối tranh đấu của tôi, cuộc đời thiếu thốn của tôi đã hùng hồn bảo đảm cho lời nói của tôi hôm nay".

  Ông Phạm Quỳnh tiếp lời: "Có lẽ ngay giữa tiệc này tôi đã thấy có rất nhiều lập trường tranh đấu chống lại chủ thuyết mà tôi vẫn hoài bão: "Quân chủ lập hiến". Nói đến nền quân chủ thì phần đông tỏ vẻ lo sợ chế độ chuyên chế. Nhưng xin đồng bào trương mắt nhìn hai nước Anh và Nhật. Với nền Quân chủ họ đã văn minh tột mức và dân chủ còn hơn các nền dân chủ cộng hòa khác nhiều lắm. Họ có thể đứng vào hàng đàn anh trên hoàn cầu. Đây tôi chủ trương là "Quân chủ lập hiến": Vua chẳng còn quyền hành gì trong tay mà chuyên chế được. Vua chỉ là người đứng lên "thừa hành" bản hiến pháp mà chính nhân dân toàn quốc được triệu tập dự thảo và quyết định. Như thế chúng ta có một chế độ trường cửu do ý dân tự tạo cho mình. Chớ như chế độ Cộng hòa và Dân chủ thì sợ mỗi khi sau 4 năm, có thay đổi tổng thống thì thay đổi tất cả, làm cho guồng máy hành chánh trong nước phải bị xáo trộn trầm trọng.

  Từ ngày tôi sáng lập tạp chí Nam Phong đến nay, tôi có nhiều dịp đi đó đây tiếp xúc rất đông đồng bào ba kỳ thì phần đông - mà xin quả quyết là đại đa số - đều nhiệt liệt tán thành chế độ quân chủ lập hiến. Người Nam cũng niềm nở hưởng ứng vì thấy đó là đường lối duy nhất để lãnh thổ và dân tộc từ mũi Cà Mau tới ải Nam Quan".

  Ông Phạm Quỳnh vừa dứt lời thì tôi ngó qua ông kỹ sư Cao Văn Sến. Biết là đến phiên biện giải, ông Sến tiếp lời ngay để nói đường lối đấu tranh của mình:

  “Thú thật, tôi tiêm nhiễm sâu xa văn hóa Pháp và cũng nhận thấy văn hóa này có thể giúp cho dân tộc ta tiến lên đài văn minh tiến bộ như mọi dân tộc khác trên hoàn cầu. Tôi thấy họ văn minh thực sự về mọi mặt. Nhưng từ ngày tôi ở đây, luôn luôn chống đối chính phủ Đông Dương, vì tôi nhận thấy cũng là người Pháp, mà mỗi khi bước chân xuống tàu qua Đông Dương, thì bắt đầu trong khối óc họ những chủ trương thực dân hà chánh tàn khốc, mà tôi không thể chấp nhận được cho đồng bào cả ba kỳ, mặc dầu ở Nam Kỳ, dân khí đã tiến bộ khá mạnh, người Pháp chẳng dám ăn hiếp như ở hai kỳ kia. Vì thế, tôi nhờ tài liệu nước nhà mà anh em thủy thủ hàng hải thường thường vui lòng cung cấp cho tôi dùng làm hào luỹ để chống đối chế độ thực dân ở Đông Dương. Tôi thành thực thưa rằng tôi chưa có một chủ thuyết rõ rệt như bốn ông vừa giải thích rành mạch. Tôi chỉ có thái độ chống bọn thực dân xấu xa bỉ ổi.

  Ông Cao Văn Sến được cử toạ nhiệt liệt hoan hô, vì ông khiêm nhượng không dám đưa ra một chủ thuyết gì mới mà chỉ nói lời chân thành từ con tim người dân yêu nước, yêu đồng bào.

  Nhận thấy năm diễn giả đã nói lên lập trường của mình, và ai cũng biện minh chủ thuyết mình là đúng là hay, tôi muốn dung hòa tìm cách đúc kết để làm sao mà sau khi ai về nhà nấy, ai cũng sẽ có một hệ thống gì để lại sau lưng chúng ta khả dĩ tiếp tục tranh đấu đến thắng lợi. Lời nói thì hay, nhưng để như vậy ra về, thì thiếu thống nhất cho đường lối tranh đấu về tương lai.

  Tôi khẩn khoản xin Quý Cụ là bậc tiền bối nên thảo luận ngay một kế hoạch hay một hệ thống nào để làm việc cho có hiệu quả về sau.

  Anh Quốc nóng nảy bảo ngay: "Thì xin chú cứ nói ý kiến chú ra"

  Tôi tiếp lời: "Cũng như anh đã trả lời cho Cụ Phan mấy hôm trước, tôi muốn nghe ngóng tất cả để sau này áp dụng một chủ nghĩa thực tiễn, lấy văn hóa Việt Nam làm gốc. Có thế mới hợp với tính tình dân tộc Việt Nam: Hành động gì bây giờ là thất bại ngay, cũng như cụ Phan Tây Hồ đã trịnh trọng cảnh báo hai anh em chúng tôi mấy kỳ gặp gỡ trước đây, mà tôi rất bái phục:

  “Vô bạo động, bạo động tắc tử; vô vọng ngoại, vọng ngoại tắc ngu. Dư hữu nhất ngôn dĩ cáo ngô đồng bào. Viết: Bất như Học”. (“Không nên trông người ngoài, trông người ngoài là ngu. Không nên bạo động, bạo động thì chết. Tôi chỉ có một lời để nói với đồng bào, không gì bằng học”.)

  Anh Quốc quá to tiếng: "Này cụ Phan Tây Hồ, nếu cụ qua làm Toàn quyền Đông Dương thay mặt thực dân (thì) cũng chỉ nói như thế thôi. Bó tay mà chịu lầm than sao? Không được!"

  Tôi sợ anh Quốc đi quá trớn, đứng lên thưa, ôn hòa: "Tôi xin anh suy nghĩ thêm về lời khuyên của cụ Tây Hồ. Nếu chúng ta khôn khéo thì “bất chiến tự nhiên thành”.

  Anh Quốc lại quát lớn: "Lại thêm chú này nữa kìa!"

  Tôi được dịp kịch liệt bác bỏ luận điệu của anh Quốc và bênh chủ thuyết của cụ Tây Hồ.

  "Tôi có đọc và rất chú ý đến mấy kết luận một bài diễn văn của Tổng trưởng Thuộc Địa Albert Sarraut vừa đọc tại Trường cao học Thuộc địa thế này: “Chúng ta nên thành thực khai hóa thuộc địa mênh mông của chúng ta khắp năm châu. Biết đâu một ngày nào đó chẳng xa, sau khi được khai hóa tiến bộ đến mức, các dân tộc này sẽ trỗi dậy, dõng mãnh như làn sóng thối hậu (vagues de ressac) và sẽ là sức mạnh vô biên cho toàn thể Liên Hiệp Pháp với dân số trăm triệu!'. Xin anh Quốc hiểu cho, đó là thâm ý của tôi nói mấy chữ 'bất chiến tự nhiên thành'. Nhưng chúng ta phải nghe lời tiền bối như cụ Phan Tây Hồ, bắt đầu Học và hăng hái Học"

  Anh Quốc không chịu và nói chớ nghe bọn nó ru ngủ chúng ta, mà bỏ lỡ công cuộc tranh đấu cho Tổ quốc, ngồi chờ "làn sóng thối hậu" thì thành ra ngớ ngẩn quá, chớ nghe chúng nó phỉnh!

  Tôi không chịu nhượng bộ, vội vã tiếp:

  "Xin anh Quốc hãy quay lại lịch sử nhân loại mà suy ngẫm câu nói chí lý của nhà văn hào La Mã Horace, gần 2000 năm nay, như thế này: “Hy Lạp bại trận dưới gót giầy xâm lăng của La Mã, bị văn hóa La Mã tràn ngập! Nhưng Hy Lạp đã khôn khéo tiêu hóa nền văn minh kia, để bồi dưỡng văn hóa truyền thống của mình, rồi nhờ đó, chiến thắng lại kẻ đã đánh bại mình trước kia và đem văn hóa phối hợp của mình đi chinh phục và khai hóa lại La Mã”.

  “Xin anh Quốc nên suy ngẫm rằng 'bánh xe lịch sử' sẽ tiếp tục lăn tròn và đến ngày dân tộc Việt Nam ùa theo 'làn sóng thối hậu' mà vùng dậy thì chẳng còn sức mạnh nào ngăn cản nổi. Tôi đặt nhiều hy vọng vào tương lai dân tộc Việt Nam, vì sức mạnh vô biên của văn hóa Việt Nam có những 'bí quyết tồn chủng' mà dân tộc khác không nghĩ đến"

  Cử tọa nghe lời tôi biện bạch xác đáng là cứ ôn hòa chờ đợi thời cơ thuận tiện để tranh đấu.

  Thấy anh Quốc chưa hoàn toàn chịu phục, tôi nói thêm về lịch sử Trung Hoa: "Hán Sở tranh hùng" mà nhấn mạnh rằng: "Cái thắng lợi cuối cùng không phải về kẻ mạnh, mà kẻ yếu biết khôn khéo dùng "thế" và "cơ" để thắng cuộc. Lúc bấy giờ ai mạnh cho bằng Hạng Võ, ai yếu cho bằng Lưu Bang. Nhưng Lưu Bang lui về Hán Quốc, là nơi khỉ ho cò gáy, để tìm cho được cái thế (vì có thế là cái bàn đạp thì dễ dàng xeo nổi quả địa cầu kia mà), rồi sau khi ngồi trên "thế" sẽ dùng đến "cơ" mà đánh bẹp Hãng Võ phải tự ải ở Ô Giang!

  Làm chính trị phải suy luận chín chắn bài học lịch sử. Tôi khẩn khoản xin anh nghe lời cụ Tây Hồ"

  Cử tọa đồng thanh cho tôi là đúng lý, và ngỏ lời cùng ông Đức và tôi rất cảm kích về bữa tiệc hôm ấy.

  Trước khi chia tay, tôi có khẩn khoản thưa cùng Quý khách đôi lời đã đúc kết cuộc thảo luận hôm nay bằng lời quả quyết rằng: "Bất cứ chánh sách gì cho Tổ quốc Việt Nam ngày mai, mà không dựa vào nền tảng Văn hóa và Văn hiến nghìn năm xưa của dân tộc sẽ thảm hại. Vì dân ta đã thâm căn cố đế tiêm nhiễm sâu sắc với những tập quán cha truyền con nối bằng một tinh thần cố hữu đã được đơm hoa kết quả tốt đẹp qua bao cuộc thăng trầm"

  Các cụ cho là phải, lần lượt bắt tay tôi siết thật mạnh tỏ vẻ tán thưởng tấm lòng nhiệt thành của tôi.

  Phần đông quan khách hôm đấy đều có xe về, nhiều người đổ xô ra mời cụ Phan và anh Quốc lên xe để họ đưa về. Nhưng anh Quốc rỉ tai cùng tôi, bảo: "Chú đưa mình về, vì mình không muốn ai biết cái nghèo của mình".


  ----------------------------------------------------------------------------------
  1. Về tác giả Lê Thanh Cảnh và sự kiện lịch sử:

  Lê Thanh Cảnh sinh năm 1893, là bạn học cùng lớp với Nguyễn Sinh Cung tại lớp Trung học đệ nhị niên của trường Quốc học Huế thời kỳ 1907-1909. Đây là trường Quốc Học trong số ít trường hiếm hoi được tổ chức quy củ tại Việt Nam. Tháng 11/1896, Phủ toàn quyền Đông Dương ra nghị quyết thành lập trường Quốc Học, đặt dưới sự kiểm soát của Khâm sứ Trung Kỳ, nhiệm vụ là đào tạo nhân tài cho Pháp.

  Năm 1914, Lê Thanh Cảnh cùng nhóm thanh niên tân học đã mở tờ báo tiếng Pháp "Le Rigolo" (Kẻ ngộ nghĩnh) được coi là tờ báo đầu tiên của miền Trung. Về sau, năm 1927, Lê Thanh Cảnh là chủ biên tạp chí Thần Kinh (Thần Kinh là tên đất miền Trung), có phụ trương tiếng Pháp.

  Năm 1932, Lê Thanh Cảnh tham gia thành lập Hội An Nam Phật học tại Huế và là thành viên Ban quản trị hội.

  Năm 1937, Lê Thanh Cảnh trúng cử Viện Dân biểu Trung Kỳ và là Ủy viên thường trực. Về sau, Lê Thanh Cảnh là Chánh văn phòng của Bảo Đại.

  Lê Thanh Cảnh là người cùng với ông Trần Đức tổ chức buổi gặp gỡ và đã thuật lại cuộc họp mặt của “5 nhân vật phi thường ngồi chung lại một bàn” này trong hồi ký “Rời mái tranh trường Quốc Học”, bản thảo gửi đăng Đặc san số 5 của Hội Ái hữu cựu học sinh Quốc Học.

  Về thời điểm buổi gặp gỡ tháng 7/1922:

  - Năm 1922, hội chợ đấu xảo thuộc địa (hội chợ triển lãm quốc tế) được tổ chức ở Marseille, Pháp. Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936), Phạm Quỳnh (1892 - 1945), Phạm Duy Tốn (1881 - 1924), chức sắc, đại diện các nhà văn nhà báo Bắc Kỳ sang dự Đấu xảo thuộc địa (Phạm Quỳnh là tổng thư ký hội Khai Trí Tiến Đức do ông sáng lập, Phạm Duy Tốn là nghị viện Dân biểu Bắc Kỳ).

  - Đầu năm 1922, Phan Châu Trinh xuống Marseille để làm việc tại hội chợ. Khi vua Khải Định sang dự Hội chợ Marseille (tháng 6/1922). Phan Châu Trinh đã gửi “Thất điều thư” kể bảy tội của nhà vua, đòi vua Khải Định phải quay về và thoái vị.
  - Tháng 5/1922, xong nhiệm vụ ở đấu xảo, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh đã tranh thủ đi Paris. Phạm Quỳnh còn ở lại Paris thêm ba tháng để diễn thuyết trước ban chính trị và ban luân lý của Viện hàn lâm Pháp. Cũng nhân dịp này, Nguyễn Văn Vĩnh còn sang thăm thủ đô Berlin, quê hương Guttenberg, người sáng chế ra máy tin... Khi về nước ông Vĩnh nảy ra ý đổi mới nhà in của ông Schneider.

  Theo cuốn Hành trình nhật ký, Nxb Ý - Việt, Paris, 1997, Phạm Quỳnh viết rằng, Nguyễn Văn Vĩnh đã đi Pháp dự hội chợ Đấu xảo Thuộc địa lần trước năm 1906, có kinh nghiệm hơn, tháo vát hơn, lại có khiếu về kinh doanh, đã mua xe hơi, đưa Phạm Quỳnh đi tất cả những nơi mà Phạm Quỳnh muốn đến “xem tận mắt, nghe tận tai”.

  - Trong thời gian ở Paris họ đã có một vài cuộc gặp gỡ với người Việt mới sang với Việt kiều tại Pháp được ghi lại như sau:

  Ngày 10/7/1922, Nguyễn Ái Quốc cùng với Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền đến thăm Nguyễn Văn Vĩnh ở số 15 đường Bertholet, Paris. (Mật báo của mật thám Pháp. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia Pari, phông 7/13405).
  Hai trang nhật ký năm 1922 tại Pháp của Phạm Quỳnh. Theo nhật ký của Phạm Quỳnh năm 1922 có ghi: “Juillet, 13, Jeudi: ăn cơm An Nam với Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc ở nhà Trường (6 Rue des Gobelins); Juillet, 16, chủ nhật, ở nhà, Trường, Ái Quốc và Chuyền đến chơi". Còn trên tạp chí Nam Phong, ông viết rõ: “Thứ năm 13 tháng 7 năm 1922: (…) Chiều hôm nay, ăn cơm với mấy ông đồng bang ở bên này. Mấy ông này là tay chí sĩ vào hạng bị hiềm nghi nên bọn mình đến chơi không khỏi có trinh tử dò thám. Lúc ăn cơm trong nhà, chắc lũ đó đứng ngoài như rươi! Nhưng, họ cứ việc họ, mình cứ việc mình, có hề chi! Đã lâu không được ăn cơm ta, ăn ngon quá. Ăn cơm ta, nói tiếng ta, bàn chuyện ta thật là vui vẻ thỏa thích. Ăn no, uống say, cười cười nói nói…Mai là ngày hội kỷ niệm dân quốc (tức ngày quốc khánh Pháp 14/7-PT chú)…Anh em đi dạo chơi một lượt các phố đông cho biết cái cảnh ngày hội của Paris thế nào."

  Trong số các cuộc gặp gỡ, bữa cơm chiều theo Hồi ký của Lê Thanh Cảnh: gặp 11 người do Lê Thanh Cảnh và Trần Đức mời, trong số các khách tham dự có Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh và Cao Văn Sến là hoàn toàn có cơ sở đã diễn ra. Đối chiếu quan điểm của các khách tham gia cuộc gặp, chúng tôi thấy trùng khớp, thống nhất với sự nghiệp của từng người. Có thể gỡ bỏ nghi ngại: Liệu có thể có cuộc gặp gỡ như vậy chăng?

  Đây thật sự là cuộc họp mặt bàn việc nước, thẳng thắn, sôi nổi, có khi gay gắt, nhưng ai cũng một lòng thiết tha yêu nước dù cho quan điểm có khác nhau, thậm chí đối chọi nhau.


  2. Về Nguyễn Ái Quốc (1890 - 1969):

  Nguyễn Sinh Cung cùng học sinh trường Quốc Học Huế tham gia biểu tình trong vụ Trung Kỳ dân biến tại Huế tháng 4-1908. Pháp đàn áp cuộc dân biến. Cung lo sợ bị bắt, liền bỏ học, trốn vào nam.

  Ông ghé Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, rồi làm giáo viên ở trường Dục Thanh (Phan Thiết) vào năm 1910, với tên mới là Nguyễn Tất Thành. Sau đó khoảng nửa năm, đầu năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã rời Phan Thiết đi tiếp vào Sài Gòn, từ lâu anh đã nghĩ đến việc “phải đi ra (nước) ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”.

  Ngày 4/6/1911, Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp trên con tàu buôn L'Amiral Latouche-Tréville rời Sài Gòn sang Pháp tìm đường cứu nước. Tháng 7/1911, tàu cập cảng Marseilles, Pháp. Sau đó, Nguyễn Tất Thành sang Mỹ, qua Anh rồi trở lại Pháp cuối năm 1917, hoạt động ở đây tới năm 1923. Giai đoạn ở Anh, Nguyễn Tất Thành có trao đổi một số thư từ với Phan Châu Trinh để bàn với cụ Phan về hướng sống và việc học tập của mình.

  Giai đoạn đầu ở Paris, Nguyễn Tất Thành được Phan Văn Trường, Khánh Ký (Việt kiều làm nghề thợ ảnh) và cụ Phan Châu Trinh trợ giúp để sinh sống và giới thiệu với giới chính trị đối lập ở Paris. Nguyễn Tất Thành tích cực tham gia Hội Người An Nam yêu nước (Le Groupe des Patriotes Annamites) do Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh lập năm 1916. Nhóm này viết báo và diễn thuyết với chủ định bảo vệ quyền lợi Đông Dương trong nền văn chương chống thực dân.

  Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành vào Đảng Xã hội Pháp. Nguyễn Tất Thành đã nói trả lời: “Chỉ vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực nước tôi, là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI”.

  Ngày 19/6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt “Hội Người An Nam yêu nước” đã gửi văn kiện “Những yêu sách của người An Nam” tới Hoà hội Versaille và chính khách nhiều nước.

  Tháng 7/1919, Nguyễn Ái Quốc ở tại nhà số 6 Villa des Goblins, đông nam Paris cùng với Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh và ba người đã có nhiều trao đổi quan điểm đấu tranh cách mạng cho người Việt Nam.

  Tháng 12/1919 Ủy ban III của Đảng Xã hội Pháp được thành lập để vận động Đảng gia nhập Quốc tế III và bảo vệ cách mạng Nga đang bị các chính phủ tư sản can thiệp vũ trang, chống phá. Nguyễn Tất Thành hoạt động đặc biệt sôi nổi từ khi anh bắt đầu tham gia các hoạt động của Uỷ ban Quốc tế III của Đảng Xã hội Pháp.

  Ngày 11/2/1920, Nguyễn Ái Quốc trình bày đề tài Chủ nghĩa bônsêvích ở châu Á tại Hội nghị những người thanh niên cộng sản Quận 2.

  Mùa hè năm 1920, Nguyễn Tất Thành đã tìm thấy con đường cứu nước mới trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin ngay sau khi đọc tác phẩm của Lênin "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" đăng trên báo L'Humanité, số ra ngày 16 và 17-7-1920. Trong văn kiện này, Lênin phê phán mọi luận điểm sai lầm của những người cầm đầu Quốc tế II, về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, lên án mạnh mẽ tư tưởng sô vanh, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ích kỷ, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của các Đảng Cộng sản là phải giúp đỡ thật sự phong trào cách mạng của các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhấn mạnh sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản các nước tư bản với quần chúng cần lao của tất cả các dân tộc để chống kẻ thù chung là đế quốc và phong kiến.

  Lênin đã giải đáp cho ông con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Sau này, Nguyễn Ái Quốc đã nói: "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!

  Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III".

  Ngày 27/12/1920, khai mạc Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp (thành lập năm 1905), Nguyễn Tất Thành xuất hiện công khai với tên Nguyễn Ái Quốc. Về sau, anh đã nói về điều này: “Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng là vì các ‘ông bà’ ấy – hồi đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế – đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu”.

  Nguyễn Ái Quốc đã tham gia bỏ phiếu tại Đại hội Tours, tán thành từ bỏ Quốc tế II theo thiên hướng xã hội dân chủ để gia nhập Quốc tế III theo người Bolsevik Nga, khiến anh trở thành sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp (thành lập năm 1920). Tháng 5-1921, trên tờ La Revue Communiste số 15, anh có viết một bài tham luận về đề tài: “Chế độ cộng sản có áp dụng được ở châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng không?”. Mục đích của anh rất thiết thực: anh chỉ muốn khẳng mạnh mẽ định lòng tin mới mà anh đang có được để kêu gọi sự giúp đỡ của những đồng chí châu Âu đối với Đông Dương.

  Ngày 29/12/1920. Đại hội Tua tiến hành bỏ phiếu quyết định việc Đảng ở lại Quốc tế II hay gia nhập Quốc tế III. Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản). Hôm sau, Nguyễn Ái Quốc cùng những người chủ trương gia nhập Quốc tế III tuyên bố thành lập Phân bộ Pháp của Quốc tế Cộng sản (Section Française de L'Internationale Communiste, viết tắt là SFIC). Từ phút ấy, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản. Là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đồng thời cũng là người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

  Từ cuối tháng 10-1921, Phân bộ Đảng Xã hội Pháp (SFIC) chính thức mang tên Đảng Cộng sản Pháp.

  Cuối năm 1922, anh tham gia Ban nghiên cứu Thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, được cử làm trưởng ban Đông Dương. Anh cũng đã liên hệ với đại biểu những xu hướng chống thực dân ở một số nước Á Phi để lập mặt trận quốc tế những nước bị trị mà biểu hiện cụ thể là thành lập “Hội Liên hiệp Thuộc địa” cuối năm 1921 với cơ quan ngôn luận là báo Le Paria (Lao Động báo). Ngày 1/4/1922, Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc - một trong những người sáng lập, ra số đầu tiên in trên khổ giấy 36 x 50cm. Tiêu đề của báo là Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa. "Báo Le Paria là vũ khí để chiến đấu. Sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người".

  Ngày13/6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật đi Nga để dự họp Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân, một tổ chức quần chúng do Quốc tế Cộng sản lập ra để tập hợp lãnh tụ của những đảng nông dân cánh tả hoặc Hiệp hội nông dân từ châu Âu, Á, Mỹ.

  3. Về Phan Châu Trinh (1872 - 1926):

  - Năm 1908, Phan Châu Trinh cùng nhiều thành viên phong trào Duy Tân bị bắt. Ông bị xử án giam đi đày Côn Lôn. Nhờ sự vận động của Hội Nhân quyền ở Pháp, ông được ân xá, và để tránh bị quản thúc, năm 1911, ông được cử sang Pháp giảng dạy tiếng Hán.

  - Ngày 28/ 7/1914, bắt đầu Thế chiến thứ nhất. Ngày 3/8/1914, Đức tuyên chiến với Pháp. Nhà cầm quyền Pháp gọi Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường là người Việt chống thực dân, đi lính. Hai ông không đồng ý liền bị chính quyền khép tội làm gián điệp cho Đức để bắt giam cả hai ông từ tháng 9/1914.

  - Tháng 7/1915, vì không đủ bằng chứng buộc tội, chính quyền Pháp phải trả tự do cho hai ông. Ra tù, Phan Châu Trinh đã soạn tuyển tập thơ Santé thi tập với hơn 200 bài thơ ông sáng tác trong tù.

  - Ngày 29/5/1925, Phan Châu Trinh cùng Nguyễn An Ninh xuống tàu rời nước Pháp, đến ngày 26/6/1925 thì về tới Sài Gòn.

  - Cùng trong ngày 24/3/1926, Nguyễn An Ninh bị mật thám Pháp vây bắt thì đêm đó Phan Châu Trinh đột ngột qua đời tại khách sạn Chiêu Nam Lầu tại Sài Gòn. Cái chết của ông gây xúc động lớn và ngày 4/4/1926, tại Sài Gòn có tới 14 vạn người tham dự đám tang ông. Từ sự kiện này, tinh thần yêu nước của quần chúng được thức tỉnh.

  - Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Phan Chu Trinh cũng trở thành hạt nhân của “Nhóm người Việt Nam yêu nước" ở Pháp được mệnh danh là “Ngũ Long” (gồm Phan Chu Trinh (1872 - 1926), Phan Văn Trường (1876 - 1933), Nguyễn An Ninh (1900 - 1943), Nguyễn Thế Truyền (1898 - 1969) và Nguyễn Tất Thành (1890 - 1969) ). Ngày 19/6/1919, nhóm này đã viết văn kiện “Những yêu sách của người An Nam” gửi Hoà hội Versaille và chính khách nhiều nước tham dự để đòi hỏi các quyền tự do, dân chủ tại nước ta. Văn kiện này ký tên “Nguyễn Ái Quấc” mà sau này đã trở thành cái tên nổi tiếng của Hồ Chí Minh trên một chặng đường dài.

  Trước cuộc gặp gỡ nêu trong bài, ngày 18/2/1922, Phan Châu Trinh đã viết thư ngỏ gửi Nguyễn Ái Quốc. Lá thư này rất quan trọng, vì nó xác định những điểm khác biệt tư tưởng trong nhóm Ngũ Long do chính ngòi bút của Phan Châu Trinh viết ra:

  1- Phan Châu Trinh không đồng ý với đường lối tranh đấu của nhóm Tây học: theo ông, việc viết các bài báo tiếng Pháp đả kích thực dân trên báo Pháp là vô ích. Tư tưởng của Rousseau và Montesquieu không thể đến được với dân Việt Nam.
  2- Ông xác định một lần nữa phương pháp tranh đấu của ông: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.
  3- Ông chống lại cách mạng bạo động và kêu gọi về nước tranh đấu bất bạo động.

  Con đường đấu tranh chung của nhóm Ngũ Long là đuổi Pháp, giành độc lập và dân chủ hoá đất nước. Nhưng họ khác nhau ở cách thực hiện các mục đích này :
  - Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền, chủ trương dùng ngòi bút (tiếng Pháp) để đấu tranh trên đất Pháp (và sau này trên đất Việt), vạch tội ác của chính quyền thực dân, đánh động người Pháp dân chủ, để họ bãi bỏ chế độ thuộc địa.
  - Phan Châu Trinh viết nhiều kiến nghị cho toàn quyền Albert Sarraut, yêu cầu thay đổi chính sách cai trị.
  - Nguyễn Tất Thành chủ trương cách mạng bạo động theo con đường cộng sản.

  Trong ba điểm chính mà Phan Châu Trinh nêu ra trong lá thư ngỏ gửi Nguyễn Ái Quốc, chỉ có điểm thứ nhất là hoàn toàn khác biệt với đường lối của nhóm Tây học: Họ chủ trương vạch tội ác của thực dân trên báo, tìm sự hưởng ứng của người Pháp dân chủ, để nước Pháp bãi bỏ chế độ thực dân; nhưng Phan Châu Trinh lại cho rằng cách ấy vô ích. Ngược lại Phan Văn Trường cho rằng việc Phan Châu Trinh viết thư yêu cầu toàn quyền và chính quyền thực dân thay đổi chính sách là vô ích.

  Còn hai điểm sau, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh và về nước tranh đấu bất bạo động của Phan, đều được sự hưởng ứng của Trường, Ninh và Truyền. Có thể bốn người đã bàn bạc với nhau để thành lập kế hoạch “Ngũ Long tề khởi”. Duy Nguyễn Tất Thành hành động khác.

  Sau khi Phan Châu Trinh gửi thư ngỏ tháng 2/1922, Nguyễn An Ninh là người về nước đầu tiên, mùa thu 1922. Ra báo La cloche fêlée (Chuông Rè) ngày 10/12/23. Phan Văn Trường về tới Sài Gòn ngày 21/1/1924. Năm 1924, Ninh sang Pháp ở lại khoảng một năm và đón Phan Châu Trinh về nước tháng 6/1925. Năm 1927, Ninh lại sang Pháp, lo liệu mua vé tàu cho gia đình Nguyễn Thế Truyền về nước.

  Vậy chương trình “Ngũ Long tề khởi” mà Phan Châu Trinh đề xướng, đã được nhóm Tây học thực hiện. Dĩ nhiên là họ không làm theo cách của Tây Hồ mà làm theo cách của họ: Đem tư tưởng tự do dân chủ của Pháp về truyền bá tại Việt Nam và chống thực dân bằng báo tiếng Pháp trên đất Việt. Nguyễn An Ninh là người “theo sát” nguyện ước về nước tranh đấu trong lòng dân tộc của Phan Châu Trinh. Nguyễn Thế Truyền khi bỏ báo Le Paria để làm báo Việt Nam Hồn, có thể đã nghe lời Phan Châu Trinh.

  Các sự kiện này được Hồ Hữu Tường ghi lại trong hồi ký, như sau:

  “Theo lời cụ Phan Văn Trường thuật lại, thì năm 1922, khi Nguyễn An Ninh sắp sửa về nhà mà sáng lập tờ báo La Cloche fêlée (Chuông Rè), thì cụ Phan Châu Trinh có đưa ra một phân công, gọi là “Ngũ long tề khởi”. Tại quê nhà, bầu không khí thực dân và phong kiến còn quá nặng, Ninh lãnh sứ mạng đem tư tưởng dân quyền của Pháp ra mà “dĩ di diệt di”. Nên chi báo của Ninh nêu lên đường lối là “cơ quan tuyên truyền cho tư tưởng Pháp” (organe de propagande des idées françaises).(…) Còn hai cụ Phan thì chờ Ninh xung phong, dọn dẹp chông gai bên nhà, hai cụ sẽ về góp sức mà tiến lên gây một phong trào dân chủ. Nhưng mà theo kế hoạch nầy, phân ra thì có, mà tụ lại thì chưa. Năm 1925, quả Ninh có rước hai cụ Phan về xứ. Nhưng sang năm 1926, cụ Tây Hồ lìa trần, Ninh lo tổ chức quần chúng, giao cho cụ Trường đứng mũi chịu sào tờ L’Annam. Rồi Ninh vào tù, cụ Trường ba chìm bẩy nổi, bị án tù, sang Paris chịu vào khám.Còn Tất Thành mang tên chung là Nguyễn Ái Quốc, theo cộng sản luôn, một đi không trở lại.

  Nguyễn Thế Truyền vào đảng cộng sản Pháp, mượn phương tiện mà thành lập Việt Nam Hồn, sau đổi lại là Hồn Việt nam, rồi Phục Quốc… ” (Hồ Hữu Tường, 41 năm làm báo, Đông Nam Á, Paris, 1984, trang 24-25).

  [align=right]Nguồn:Chungta.com[/align]
   
 2. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  taxi tải bắc ninh 02437733733
  Taxi tải Bắc Ninh là dịch vụ không thể thiếu khi bạn cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng. Bạn đang cần thuê taxi tải thành phố bắc ninh, taxi tải từ sơn, taxi tải yên phong, taxi tải quế võ, taxi tải gia bình, taxi tải lương tài, taxi tải
  [​IMG]
  Taxi tải Bắc Ninh là dịch vụ không thể thiếu khi bạn cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng. Bạn đang cần thuê taxi tải thành phố bắc ninh, taxi tải từ sơn, taxi tải yên phong, taxi tải quế võ, taxi tải gia bình, taxi tải lương tài, taxi tải thuận thành, hãy liên hệ ngay số điện thoại (024) 37. 733.733 hãng taxi tải ở bắc ninh.
  Công ty tnhh chuyển nhà thành hưng số 1 Chắc chắn bạn đã từng tự mình chuyển đồ từ nơi ở cũ đến nơi ở mới, hoặc văn phòng cũ đến văn phòng mới. Đây là một công việc mất nhiều thời gian và công sức. Không chỉ thế do không chuyên nên bạn còn chuyển thiếu (do rơi mất), vỡ đồ, hỏng đồ hoặc lắp đặt sai. Vì vậy để cân nhắc bạn nên tìm đến các hãng taxi tải tại bắc ninh.
  [​IMG]
  Với dịch vụ chuyển đồ trọn gói tại bắc ninh ngày càng nhiều. Để tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn hãy ước lượng đồ dùng cá nhân, đồ có kích thước lớn nhỏ khác nhau mà thuê taxi tải cho đúng yêu cầu.
  Để được thuận tiện nhất bạn nên tìm taxi tải bắc ninh có kinh nghiệm chuyên môn cao. Bởi lẽ như vậy họ sẽ khảo sát và tư vấn cho bạn xe vừa phải. Bạn có sẽ không cần mất nhiều thời gian và tiền bạc. Đặc biệt với những đồ dùng đặc thù như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt . . .cần phải có người có chuyên mvà đội ngũ kỹ thuật riêng.
  Hiện nay bắc ninh có rất nhiều khu công nghiệp và làng nghề. Vì vậy kinh doanh vận tải đang phát triển rất nhanh chóng. Đặc biệt là taxi bắc ninh trong đó có taxi tải cũng là thiết yếu, vì vậy khi bạn cần thuê taxi tải bạn nên yêu cầu hợp đồng để khong bị thiệt thòi nếu có sự cố xảy ra.
  Khi có hợp đồng bạn nên xem kỹ các mục sau:
  Trách nhiệm sau vận chuyển.
  • Trong khi vận chuyển đồ dùng và hàng hóa nếu có sự cố và tổn thất thì sẽ được công ty vận chuyển ddeeenf bù ra sao?
  • Thời gian và tiến độ làm việc là bao lâu?
  • Yêu cầu dọn dẹp sau khi chuyển đồ?
  • Có cần yêu cầu chụp ảnh các model và đồ đạc trước khi chuyển?
  • Có cần đóng gói tránh bụi bẩn trước khi chuyển?
  Nói chung bạn hãy cần để ý kỹ số đồ và loại đồ trước và sau khi chuyển.
  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1
  Đ/c: số nhà 14 ngõ 898 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Việt Nam
  Điện thoại : ( 024 ) 37.733.733
  EMIL: ducphuongbds@gmail.com
  Website: https://chuyennhathanhhung.info/
   
 3. Namkênh76772

  Namkênh76772 New Member

  Chương trình định cư tại malta
  dù rằng có một số lượng lớn công dân nước ngoài đến định cư tại Malta nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện thời. Vậy nên việc học tập tại Malta cũng là một lợi thế cho bạn khi bạn có bằng cấp tại các trường tại Malta, vậy việc cữ một công việc ổn định và đáp ứng thêm các điều kiện khác về nhập cư kiên cố giấc mơ trở nên công dân Châu Âu không quá xa vời.

  Đầu tư định cư nhận quốc tịch Malta sau 12 tháng

  Chương trình định cư Maltachỉ cần €250,000 để đầu tư mua trái khoán chính phủ Malta sau 5 năm được trả lại.

  Chương trình định cư Maltachỉ cần €75,000 với khoản vay Ưu đãi của tập đoàn.


  Đối với diện định cư Malta lấy thẻ thường trú, nhận quốc tịch sau 7 năm
  Chương trình Malta Residency and Visa Programme (MRVP) được chính phủ Malta công bố ngày 25/08/2015, được sửa đổi trong Legal Notices 189 năm 2017. Điều kiện và các hạng mục đầu tư trong chương trình:

  - Đầu tư trái khoán chính phủ trị giá 250,000 EUR, duy trì ít ra 5 năm. Hoặc đầu tư không hoàn lại 100,000 EUR.

  - Mua BĐS khu vực Malta khoảng hơn 320,000 EUR, phía Nam và đảo Gozo 270,000EUR. Hoặc: Thuê BĐS khu vực Malta khoảng hơn 60,000 EUR/5 năm, phía Nam và đảo Gozo 50,000 EUR/5năm.

  Nhà đầu tư cùng cả gia đình sẽ nhận được thẻ thường trú có hiệu lực 05 năm và được tái cấp sau đó. Sau 7 năm, nếu nhà đầu tư sống tích lũy đủ 05 năm và năm cuối trước khi xin quốc tịch sống đủ 12 tháng thì sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin nhập tịch Malta - Hưởng quyền công dân châu Âu.

  Ngoài các hoài đã nêu ở trên, mỗi hạng mục sẽ có những tổn phí chính phủ đi kèm khác. Để có câu đáp cho câu hỏi “định cư Malta có các hình thức nào

  ?” hay “Các thủ tục định cư Malta?” khác các bạn có thể hệ trọng visathegii24h.vn để có thêm những thông báo hữu dụng và Chính xác nhanh nhất có thể.
  [​IMG]

  Hotline: 0909-396-454
  Web: Visa thế giới 24h
  VĂN PHÒNG
  ✔️ VIỆT NAM: Viettel Building, 285 cách mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.
  ✔️ Văn phòng tại Mỹ : 30th Ave S, Seattle, WA 98108-2118
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 5000 Kingsway, Burnaby, BC, Canada
  ✔️ Văn phòng tại Canada : 6125 Susses Avenue, Burnaby, BC, Canada
   
 4. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Mới đây nhà mình có nhu cầu chuyển nhà ở xóm mười đại phúc bắc ninh, về ECO Cát Tường, mình có gọi cho một bên để hỏi về chuyển nhà mình hỏi bên anh có nhân chuyển nhà trọn gói không ạ
  [​IMG]
  chuyển nhà ở bắc ninh​
  Mới đây nhà mình có nhu cầu chuyển nhà ở xóm mười đại phúc bắc ninh, về ECO Cát Tường, mình có gọi cho một bên để hỏi về chuyển nhà mình hỏi bên anh có nhân chuyển nhà trọn gói không ạ, bạn nghe điện thoại bên công ty bảo có, và mình bảo bạn tên T đến để khảo sát và tính khối lượng đồ để chuyển và các hạng vận như này.

  Nhà có một tủ lạnh, một máy giặt, một bộ bàn nghế uống nước, một tủ quận áo ba cánh, một tủ năm tầng duy tân để đựng quần áo trẻ nhỏ, va chăn ga gối đệm mấy hai cái giường đại loại xếp vào hai xe 1,25 tấn là hết và thống nhất là bốn triệu và yêu cầu mình đặt cọc lấy 1 triệu mình ok luôn. và mình cũng yêu cầu tháo gia thì phải lắp vào như giường tủ, mấy bao để đóng quận áo hay là thùng carton để đóng đồ rễ vở bạn T cũng đồng ý và thống nhất ngày làm.
  Dưới đây là hình ảnh chuyển văn phòng
  [​IMG]
  Và đến hai hôm sau thì làm mình hèn bảo là 8h thì làm mà mình đợi mãi đến tận 9h mấy thấy các bạn đến và chả có một cái gì để làm hay để tháo dỡ và kêu bảo cái này thì bên chị phải mua thùng và mau bao tải để bon em làm mình hỏi bạn T đâu thì bảo là bạn đấy không đi làm mình gọi thì thuê bao.

  Bức xúc vô cùng mình nghĩ ngay là bị lừa và gặp phải đơn vị vớ vẩn không biết làm nên mình quyết đinh yêu cầu các bạn gọi bạn T đến thì hãy làm còn không thì sẽ hủy các bạn bảo em làm sinh viên của trường cao đăng sư phạm bon em làm thêm và bạn T gọi đi làm bon chỉ bê vác chứ không tháo lắp được mình có bảo gọi lại cho bạn T lần này thì điện thoại thuê bao mình bảo các bạn làm chị hủy công việc ở đây em nhé.

  Mình lại vào google tìm chuyển nhà bắc ninh thì lần này gọi một chỗ mới thì gặp ngay một anh cũng nhiều tuổi anh đấy tự giới thiệu là Anh Phương rễ sưng hô cho rễ gọi, anh bảo rất nhiều bị lừa kiểu này rồi và có làm thì không ra gì đâu, mình hỏi công việc nhà em mà như vậy thì anh bảo nhà em hết 3.500.000 đồng làm xong ngon lành thì lấy tiền không tạm ứng anh tháo lắp ngon lành, và tôi có yêu cầu các anh làm luôn có được không thì Anh Phương bảo sang đầu giờ chiều còn bây giờ đang làm giở chỗ khác tội cũng tin.
  Dưới đây là hình ảnh chuyển nhà
  [​IMG]
  Đến đầu giờ thì các anh có đên làm và các đầy đủ cả mà cách làm của các anh chuyên nghiệp và nhanh gọn, tôi có trò chuyện mấy anh thì bảo bên anh là Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1” chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng, chuyển kho bãi và cho thuê xe tải chở hàng tại bắc ninh chuyên nghiệp lần sau các em có ai quen mà có nhu cầu thì liên hệ mấy anh theo số điện thoại 0936070109

  Trên đây là sự việc chuyển nhà của nhà em, và em cũng cảm ơn Anh Phương và Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đã chuyển giúp em công việc về ngôi nhà mới và một lần nữa em cảm ơn công ty rất nhiều.

  Các bạn có nhu cầu cần thuê dịch vụ chuyển nhà, thuê xe tải chở hàng hay chuyển văn phòng trọn gói thì gọi cho Anh Phương theo số điện thoại: 0936070109 để được tư vấn cho hợp lý, giá thì rẻ làm thì chuyên nghiệp công việc rất yên tâm.!

   
 5. chuyennha42

  chuyennha42 Active Member

  Mới đây nhà mình có nhu cầu chuyển nhà ở xóm mười đại phúc bắc ninh, về ECO Cát Tường, mình có gọi cho một bên để hỏi về chuyển nhà mình hỏi bên anh có nhân chuyển nhà trọn gói không ạ
  [​IMG]
  chuyển nhà ở bắc ninh​
  Mới đây nhà mình có nhu cầu chuyển nhà ở xóm mười đại phúc bắc ninh, về ECO Cát Tường, mình có gọi cho một bên để hỏi về chuyển nhà mình hỏi bên anh có nhân chuyển nhà trọn gói không ạ, bạn nghe điện thoại bên công ty bảo có, và mình bảo bạn tên T đến để khảo sát và tính khối lượng đồ để chuyển và các hạng vận như này.

  Nhà có một tủ lạnh, một máy giặt, một bộ bàn nghế uống nước, một tủ quận áo ba cánh, một tủ năm tầng duy tân để đựng quần áo trẻ nhỏ, va chăn ga gối đệm mấy hai cái giường đại loại xếp vào hai xe 1,25 tấn là hết và thống nhất là bốn triệu và yêu cầu mình đặt cọc lấy 1 triệu mình ok luôn. và mình cũng yêu cầu tháo gia thì phải lắp vào như giường tủ, mấy bao để đóng quận áo hay là thùng carton để đóng đồ rễ vở bạn T cũng đồng ý và thống nhất ngày làm.
  Dưới đây là hình ảnh chuyển văn phòng
  [​IMG]
  Và đến hai hôm sau thì làm mình hèn bảo là 8h thì làm mà mình đợi mãi đến tận 9h mấy thấy các bạn đến và chả có một cái gì để làm hay để tháo dỡ và kêu bảo cái này thì bên chị phải mua thùng và mau bao tải để bon em làm mình hỏi bạn T đâu thì bảo là bạn đấy không đi làm mình gọi thì thuê bao.

  Bức xúc vô cùng mình nghĩ ngay là bị lừa và gặp phải đơn vị vớ vẩn không biết làm nên mình quyết đinh yêu cầu các bạn gọi bạn T đến thì hãy làm còn không thì sẽ hủy các bạn bảo em làm sinh viên của trường cao đăng sư phạm bon em làm thêm và bạn T gọi đi làm bon chỉ bê vác chứ không tháo lắp được mình có bảo gọi lại cho bạn T lần này thì điện thoại thuê bao mình bảo các bạn làm chị hủy công việc ở đây em nhé.

  Mình lại vào google tìm chuyển nhà bắc ninh thì lần này gọi một chỗ mới thì gặp ngay một anh cũng nhiều tuổi anh đấy tự giới thiệu là Anh Phương rễ sưng hô cho rễ gọi, anh bảo rất nhiều bị lừa kiểu này rồi và có làm thì không ra gì đâu, mình hỏi công việc nhà em mà như vậy thì anh bảo nhà em hết 3.500.000 đồng làm xong ngon lành thì lấy tiền không tạm ứng anh tháo lắp ngon lành, và tôi có yêu cầu các anh làm luôn có được không thì Anh Phương bảo sang đầu giờ chiều còn bây giờ đang làm giở chỗ khác tội cũng tin.
  Dưới đây là hình ảnh chuyển nhà
  [​IMG]
  Đến đầu giờ thì các anh có đên làm và các đầy đủ cả mà cách làm của các anh chuyên nghiệp và nhanh gọn, tôi có trò chuyện mấy anh thì bảo bên anh là Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1” chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng, chuyển kho bãi và cho thuê xe tải chở hàng tại bắc ninh chuyên nghiệp lần sau các em có ai quen mà có nhu cầu thì liên hệ mấy anh theo số điện thoại 0936070109

  Trên đây là sự việc chuyển nhà của nhà em, và em cũng cảm ơn Anh Phương và Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, đã chuyển giúp em công việc về ngôi nhà mới và một lần nữa em cảm ơn công ty rất nhiều.

  Các bạn có nhu cầu cần thuê dịch vụ chuyển nhà, thuê xe tải chở hàng hay chuyển văn phòng trọn gói thì gọi cho Anh Phương theo số điện thoại: 0936070109 để được tư vấn cho hợp lý, giá thì rẻ làm thì chuyên nghiệp công việc rất yên tâm.!

   
 6. hoiang1988

  hoiang1988 Member

  Địa chỉ chuyên bán kính măt nam - điện thoại cổ- mặt dây chuyền phật bản mệnh - nhẫn phong thủy giá rẻ phố nguyễn đình hoàntại hà nội giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc đảm bảo uy tín
  https://qua-tang-20-10-y-nghia.blogspot.com/  [​IMG]
   
 7. ngochuong1992

  ngochuong1992 New Member

  Link cá cược trực tuyến trên KU uy tín nhất hiện tại

  Cá cược trực tuyến trên KU là 1 trong những sự chọn lọc tại các địa chỉ tin cậy hàng đầu từ các người có sở thích cá cược Thể thao hay Casino. Dưới đây là link cá cược trực tuyến trên KU uy tín nhất hiện nay để mọi người có thể biết tới sự uy tín, phong phú của những sản phẩm mà nhà cái mang đến.

  Đôi nét về nhà cái KU Casino

  Nhà cái KU được biết tới là một nhà cái có nhãn hàng về ngành nghề cá cược trực tuyến liên quan tới Thể thao, Casino, xổ số,... cùng những thể loại trò chơi đa dạng khác nhau.

  Nhà cái đề ra mục tiêu là tạo nên 1 sân chơi lành mạnh, công bằng và an toàn cho mọi người khi tham gia tại nhà cái này. Tại đây, người chơi tham gia cá cược trực tuyến trên KU có thể an tâm khi chơi và mang về các phần thưởng hết sức giá trị.

  hội sở chính của nhà cái được đặt tại Makati - Philippines và được cấp phép hoạt động, sau đó lớn mạnh rộng to sang những nước như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Macau,... tiếng tăm của nhà cái đã được khẳng định khi sở hữu 1 cộng đồng người chơi hết sức đông đảo.  [​IMG]  Xem thêm: Kèo nhà cái - Tỷ lệ kèo cá cược bóng đá KU cập nhật mới nhất

  Link cá cược trực tuyến trên KU uy tín nhất hiện nay

  Nhà cái KU Casino được xem là một nhà cái bậc nhất, đồng tức là số lượng truy cập mỗi ngày tại đây sẽ cực kỳ lớn nên dễ dẫn đến vấn đề quá vận chuyển, tắc mạng,... gây cạnh tranh khi truy cập.

  bởi thế, nhà cái KU sẽ cung cấp những link mới nhất để người chơi có thể đăng nhập kịp thời, nhanh chóng. bên cạnh đó, người chơi chọn lựa những link uy tín sẽ hạn chế được rủi ro vào phải các trang web giả mạo, lừa đảo.

  Các đặc điểm thu hút người chơi khi cá cược trực tuyến trên KU

  bây giờ có rất nhiều nhà cái mọc lên nhưng để có được một tăm tiếng vững chắc thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ. vì vậy, nhà cái cá cược trực tuyến trên KU luôn tăng trưởng để cho người chơi có được những trải nghiệm an toàn. Sau đây là những ưu thế mà nhà cái KU hấp dẫn được sự quan tâm từ người chơi.

  1. Nạp rút tiền an toàn, mau chóng

  Nhà cái KU xây dựng 1 hệ thống kiểm tra nghiêm nhặt đương đại. giai đoạn giao dịch như nạp hay rút tiền đều được hỗ trợ mau chóng, đặc biệt là mọi thông tin cá nhân đều được cam kết bảo mật an toàn.

  tuy nhiên, nhà cái KU còn liên kết với gần như Ngân hàng lớn tại Việt Nam để người chơi có thể thực hiện giao dịch ở bất kỳ đâu như: Vietcombank, Sacombank, Techcombank, Vietinbank,...  [​IMG]  2. Giao diện của nhà cái KU

  Người chơi khi truy cập vào nhà cái sẽ thấy một giao diện thân thiện, đơn giản để người chơi dễ thao tác. tuy nhiên, nhà cái KU còn cập nhật những ứng dụng trên điện thoại để giúp giai đoạn chơi thuận lợi, mau chóng,...

  3. Chính sách khuyến mại cho thành viên KU Casino

  Cá cược trực tuyến trên KU, người chơi sẽ được tham dự liên tiếp những ưu đãi hấp dẫn và giá trị, nhưng vẫn dễ dàng lấy được. Thậm chí, nhà cái KU còn cập nhật liên tục mỗi ngày, mỗi tuần những ưu đãi để người chơi ko bỏ lỡ các khoảnh khắc tuyệt vời tại đây.

  [​IMG]  Tới với nhà cái KU, người chơi sẽ được hỗ trợ bằng nhiều cách để gia tăng vốn trong account để kéo dài quá trình trải nghiệm tại đây.

  4. Hệ thống CSKH thân thiện, nhiều năm kinh nghiệm

  Nhà cái KU được biết tới là nhà cái có hệ thống CSKH chuyên nghiệp, thái độ gần gũi luôn sẵn sàng 24/24 để giải quyết mọi có câu hỏi mà người chơi đang gặp phải. tuy nhiên, nhà cái KU còn hỗ trợ các trường hợp nạp hay rút tiền cùng tỷ lệ trả thưởng rất chi tiết nên người chơi có câu hỏi cứ liên hệ trao đổi.

  Xem thêm: Làm giàu nhanh chóng từ game bài Baccarat Online của nhà cái KU

  Tổng quan những sản phẩm cá cược trực tuyến trên KU

  không chỉ có giao diện kỹ thuật, các tính năng hỗ trợ giỏi thì nhà cái KU còn có muôn vàn trò chơi hấp dẫn người chơi. Tỷ lệ kèo tại KU được Phân tích là có sự khác biệt hơn hẳn những nhà cái khác.

  Nhà cái KU mang lại các kèo cược hấp dẫn từ những giải đấu như: NHA, La Liga, League 1, Bundesliga, WC, Euro,...

  1. Cá cược thể thao

  Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu mà người chơi cần, nhà cái KU đưa ra hàng loạt tỷ lệ kèo cược hấp dẫn của những bộ môn thể thao như: Bóng đá, bóng rổ, tennis, đua ngựa, đua moto, thể thao điện tử,...

  Người chơi có thể tự do chọn lựa các thể loại cược thích hợp để nâng cao cơ hội nâng cao các phần thưởng trị giá cho mình.

  [​IMG]  2. Casino trực tuyến

  Người chơi khi tham gia các trò Casino trực tuyến tại đây sẽ bất ngờ với đồ họa giao diện, đa dạng các trò chơi và tỷ lệ cá cược hấp dẫn, linh động để phục vụ mong muốn người chơi.

  một số trò chơi Casino như: Poker, Blackjack, xóc dĩa, rồng hổ,... đều được ưa chuộng tại đây. Đặc biệt, cá cược trực tuyến trên KU sẽ được tương tác với những MC người thật xinh đẹp.

  [​IMG]  3. Xổ số - Lô đề
  Nhà cái KU Casino được xem là nhà cái bậc nhất về ngành xổ số. Với hệ thống soi cầu xổ số cùng tỷ lệ chính xác cao dựa trên các thuật toán chính xác.

  Đội ngũ giải đáp xổ số sẽ nhận định cho người chơi những thông tin hữu dụng để dự đoán kết quả thông qua soi cầu lô đề, giải mộng,... để người chơi có thông tin cơ sở vật chất mà dự đoán chuẩn xác.

  [​IMG]

  4. Game bắn cá, 3D

  Nhà cái KU là một nhà cái thu hút hầu hết người có sở thích bắn cá, game 3D. Hệ thống đồ họa với giao diện hình ảnh, màu sắc, âm thanh sinh động, chân thực. Với các game 3D có đa dạng thể loại, chiến thuật khác nhau để người chơi thoải mái Phân tích và trải nghiệm.

  [​IMG]  Chính vì thế, đừng đắn đo mà hãy nhanh tay truy cập vào link cá cược trực tuyến trên KU uy tín nhất hiện tại có trên đây để tự mình trải nghiệm và cảm nhận tính giỏi, an toàn khi cá cược trực tuyến trên KU.
   
 8. hul043956

  hul043956 Member

  THAM GIA CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ TRÊN A+BET - NHÀ CÁI TRỰC TUYẾN SỐ 1 CHÂU Á

  Đặt cược bóng đá ở trên A+Bet hiện giờ đang thu hút khá nhiều người yêu thích cá cược quan tâm. Vậy vì sao nhiều người lại quan tâm tới vậy? Có cách nào chơi mà không thua không? Hãy tham gia cá cược bóng đá trên A+Bet - nhà cái trực tuyến số 1 Châu Á để biết câu trả lời nhé.

  Giới thiệu về lĩnh vực cá cược bóng đá trên A+Bet

  Đặt cược bóng đá tại nhà cái A+Bet có thể nói là một sân chơi mới nổi tuy thế tập trung được một số lượng lớn người chơi nhất Việt Nam hiện giờ. Nhà cái A+Bet là một nơi đang có khá nhiều người quan trọng đầu tư trong lĩnh vực giải trí trực tuyến, một xu hướng kinh doanh mới hiện nay. Vì vậy, người tham dự vô A+Bet sẽ không cần phải bận tâm đến việc lợi ích của mình sẽ bị thua kém so với những nơi khác.

  A+Bet đã mang đến cho người tham dự những sự chọn tự do cực kỳ tốt nhất, kết hợp với tỉ lệ cá cược cực kỳ cạnh tranh nhất hiện giờ để người tham gia chỉ cần đặt thấp tuy thế vẫn có thể ăn nhiều tại Việt Nam.

  [​IMG]

  Với công thức xử lý nạp tiền và rút tiền nhanh chóng ở A+Bet thì tất cả thủ tục của người tham dự sẽ được tóm gọn lại 1 cách mau chóng nhất. Không chỉ thế, người tham dự đặt cược bóng đá ở trên A+Bet sẽ cảm thấy giá trị của bản thân được tăng lên trong 1 không gian sang trọng và rất đẳng cấp ngay khi nhìn vào giao diện nhà cái.

  Tuy là người tới sau, tuy thế đây cũng là cơ hội để nhà cái A+Bet có thể lấy được sự hài lòng của người tham gia bởi vì những khuyết điểm mà thị trường cược hiện giờ không đáp ứng được sẽ được tích hợp đầy đủ tại A+Bet như là: Đa dạng sản phẩm mới, dịch vụ chăm sóc đặc biệt, hệ thống bảo mật an toàn, quyền lợi được đẩy cao,... để mọi người có thể yên tâm mà giải trí.  Xem thêm: hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền vào A+Bet cho người mới

  Tham gia cược bóng đá ở trên A+Bet - Nhà cái trực tuyến số 1 Châu Á

  Tại trang web A+Bet, các bạn hãy truy cập tài khoản vào hệ thống (nếu chưa có thể hãy đăng ký nhanh), sau đó ấn vào mục “Thể thao” ở danh mục trên giao diện.

  Để chọn môn thể thao bóng đá, các bạn hãy nhìn ở trên danh sách bên trái giao diện. Sau đó, nhấp vào “Hôm nay” chọn “Bóng đá”. Mục này sẽ giúp các bạn lọc ra những trận bóng đá diễn ra vào ngày hôm đó.

  Nếu như như các bạn muốn xem tỷ lệ hay muốn cá cược vào các trận bóng đá ngày khác thì hãy ấn vô “Cược sớm”.

  Ví dụ: Các bạn muốn cược vô Aston Villa kèo dưới được chấp 0.5 trái, với tỉ lệ ăn 0.84 thì hãy ấn vô tỷ lệ đó.

  Tiếp đó, giao diện sẽ hiển thị vé cược, bạn hãy ghi số tiền mà mình muốn cược vào đó. Nhà cái sẽ xử lý vé cược mà thông báo phiếu cược đã thành công cho người chơi.

  Vậy là các bạn đã có thể cược bóng đá ở trên A+Bet 1 cách đơn giản và nhanh chóng. Giờ để hiểu hơn về lối chơi để hạn chế việc thua đặt cược thì hãy tham khảo một số kinh nghiệm dưới đây nhé.  Xem thêm: tham gia cá cược ngay với A+Bet nhà cái uy tín hàng đầu châu Á

  Những kinh nghiệm chơi cược bóng đá trên A+Bet không thua

  Để hỗ trợ người chơi cá cược bóng đá ở A+Bet có thể kiếm được nhiều giải thưởng thì các bạn hãy tham khảo về một số kinh nghiệm chia sẻ bên dưới:

  Soi kèo bóng đá

  Một mẹo để người chơi soi kèo chính xác là trước hết các bạn cần đi thu thập và phân tích cẩn thận những thông tin về các cuộc đấu diễn ra gần đây, cụ thể là:

  Vị trí của 2 đội ở trên BXH hay trên bảng tổng sắp FIFA.

  Thành tích đối đầu của 2 đội, các trận đấu gần nhất của 2 đội như thế nào, số bàn thắng trong những trận thi đấu trung bình là bao nhiêu,...
  Đội hình, lực lượng thi đấu gần nhất của cả 2 đội.
  Tần suất thi đấu của 2 đội như thế nào, có ngôi sao nào cần chú ý không,...
  Tình trạng về chấn thương, treo giò hay là tâm lý của các cầu thủ 2 đội.
  Kèo đấu trước trận có thay đổi không, sân nhà hay sân khách,...
  Chọn cửa đặt cược
  Các cửa đặt cược bóng đá trên A+Bet luôn có một vai trò nhất định trong việc phân định thắng thua của người tham gia. Sự biến động sẽ biểu thị tình hình của đội bóng sắp diễn ra. Nhiều người kinh nghiệm bảo rằng nắm chắc được tỉ lệ biến động là sẽ nắm được 80% cơ hội chiến thắng.

  Ví dụ: Đội chủ nhà mạnh hơn sẽ chấp đội khách 1/2 đến 1 trái thì nên chọn lựa kèo dưới.
  • Nếu như 2 đội tương đương nhau thì nên chọn lựa đội dưới với kèo đồng banh.
  • Nếu tỷ lệ chấp giảm từ 1 xuống 3/4 nhưng tỷ lệ ăn tăng trước giờ thi đấu thì nên lựa chọn đội dưới.
  • Nếu tỷ lệ chấp giảm, tỉ lệ ăn cũng giảm hoặc tỷ lệ chấp tăng và tỷ lệ ăn cũng tăng thì nên chọn đội còn lại.
  • Nếu tỉ lệ kèo tăng mà tỷ lệ ăn giảm thì nên chọn đội còn lại.
  • Nếu kèo dưới ghi bàn trước thì nên chọn lựa đội kèo dưới.
  • Nếu kèo châu Á tăng lên 1/4, kèo châu u nghiêng về cửa hòa thì nên chọn đội chủ nhà.
  • Nếu kèo châu u không thay đổi, kèo châu Á giảm thì nên lựa chọn đội khách.
  • Nếu như kèo châu u tương ứng kèo chấp 1/4, kèo châu Á chấp 1/2 thì nên lựa chọn đội khách.
  Kỹ năng quản lý nguồn vốn

  Theo những người tham gia kinh nghiệm thì việc lựa chọn đúng cửa cược sẽ đem đến 70% tỷ lệ thắng cược. Việc chọn lựa đúng số tiền cược mỗi ván sẽ giúp anh em nâng cao xác suất thắng lợi lên đến 80 – 90 % trên đường dài, chi tiết là:

  Các bạn muốn dùng kiểu cược gấp thếp (cược ván sau gấp đôi ván trước).

  Ví dụ: Ván trước cược 20k thì ván sau cược 40k, ván tiếp nữa sẽ đặt cược lên 80k,…

  Kiểu cược 1 – 3 – 2 – 6 hoặc 1 – 3 – 2 – 4, tương ứng 4 lượt chơi. Nếu như như thắng thì qua mức cược ở ván tới, nếu như thua hoặc hết ván thứ 4 thì quay lại mức cược ban đầu.

  Ví dụ: Đặt cược kiểu 1 – 3 – 2 – 4.

  - Vòng 1: Cược 30k, nếu như thắng thì đặt cược tiếp mức 2, nếu thua thì cược lại mức 1 là 30k.
  - Vòng 2: Cược 90k (30k x 3), nếu thắng thì đặt cược tiếp mức 3, nếu như thua thì mất 50k và quay lại mức 1 là 20k.
  - Vòng 3: Cược 60k (30k x 2), nếu thắng thì đặt cược tiếp mức 4, nếu như thua thì vẫn lời 60k và quay lại mức 1 là 30k.
  - Vòng 4: Cược 120k (30k x 4), nếu thắng sẽ lãi 300k trong khoảng 30k lúc đầu và quay lại đặt cược mức 1 là 30k, nếu thua vẫn lãi 60k và quay lại cược 20k.

  Lưu ý: Chỉ nên cược tối đa 2 kèo/trận và nhiều nhất 3 cược/ngày. Người tham gia chỉ nên cược tối đa 50 – 70% tổng tiền vốn/lượt.

  Trên đây là các thông tin khi tham gia cá cược bóng đá trên A+Bet - nhà cái trực tuyến số 1 Châu Á để hỗ trợ các bạn biết thêm một sân chơi uy tín mới nhất, cũng như là 1 số kinh nghiệm để trải nghiệm sản phẩm tại đây vui vẻ hơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy trao đổi với nhân viên A+Bet. Không chỉ vậy, các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về A+Bet ở những bài viết mới nhất tại đây nhé.

  Keongon24h.com
   

Share This Page