Phân tích tiết kiệm và thị trường tài chính – Franco Modigliani

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by admin, Oct 19, 2013.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ngày 15 tháng 10 năm 1985, Viện khoa học hoàng gia thụy điển quyết định trao giải khoa học kinh tế tướng nhớ Alfred Nobel năm 1985 cho giáo sư Franco Modigliani, học viện công nghệ Massachusetts, Hoa Kì cho những phân tích của ông về tiết kiệm và thị trường tài chính.

  Nghiên cứu của giáo sư Modigliani chủ yếu hướng vào tiết kiệm của hộ gia đình và chức năng của thị trường tài chính. Những thành tựu mà giáo sư Modigliani đạt được và được vinh danh ngày hôm nay đề cập đến cấu trúc và sự phát triển của giải thuyết vòng đời, tiết kieemjc ủa hộ gia đình và trình bày định lý Modigliani- Miller về tài sản các hãng sản xuất, và chi phí tư bản. hai thành tựu liên quan chặt chẽ này đều liên quan đến việc quản lý tài sản của hộ gia đình, một nghiên cứu đến tổng giá trị tài sản, nghiên cứu còn lại đề cập đến cơ cấu tài sản.

  Giả thuyết vòng đời
  Một trong những cơ sở trong lý thuyết chung của nhà kinh tế Anh J. M. Keynes được trình bày năm 1936 là mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập quốc dân. Theo Keynes hộ gia đình tằng tiêu dùng khi thu nhập tăng nhưng không tăng cao bằng mức thu nhập tăng thêm đó là một quy luật tâm lý. Đo đó tỷ lệ thu nhập quốc dân có được nhờ lượng tăng tiết kiệm trong thời kì kinh tế phát triển.

  Lý thuyết tiết kiệm của Keynes nói chung được những người cùng thời ông chập nhận. Tuy nhiên, năm 1942 Simon Kuznets chỉ ra rằng giả thuyết này thường không khớp với những hiện tượng thực xảy ra ở Mỹ, tiết kiệm dài hạn, tỉ lệ thu nhập không tăng qua thời gian. Nghịch lý giả định này trở thành mục tiêu cho một số nghiên cứu trong những năm sau đó và một số phương pháp tiếp cận mới với lý thuyết tiết kiệm đã được giới thiệu. Tuy nhiên không phải mãi đến năm 1957 khi Milton Friedman trình bày giả thuyết thu nhập cố định thì một sự giải thích hợp lý về sự đối lập giữa Keynes- Kuznets mới được đưa ra trong khuôn khổ lý thuyết cầu tiêu dùng. Rõ ràng, điểm tiêu biểu trong giả thuyết của Friedman là thu nhập cá nhân gồm hai phần: phần lâu dài và phần tạm thời, chính phần cố định là nhân tố quyết định tiêu dùng và tiết kiệm. Friedman cho rằng định đề của Keynes không đúng vì nó suy ra từ những quan sát thực nghiệm đối với các con số thống kê tiêu biểu liên quan đến tổng thu nhập chứ không phải thu nhập cố định, quan điểm của Friedman được nhiều nhà kinh tế chấp nhận và trong nhiều năm giả thuyết thu nhập cố định đóng vai trò độc chiếm trong các lý thuyết tiết kiệm hiện thời.

  3 năm trước khi Friedman công bố lý thuyết tiết kiệm, Modigliani và Brumberg cho rằng các hộ gia đình luôn cố gắng tối đa hóa lợi ích tiêu dùng tương lai. Điểm khác biệt then chốt giữa hai học thuyết là độ dài của giai đoạn kế hoạch. Với Friedman, thời gian này là vô tận, nghĩa là người ta tiết kiệm không chỉ cho chính mình mà còn cho con cháu họ. Trong học thuyết Modigliani-Brumberg thời gian kế hoạch là có hạn: người ta chỉ tiết kiệm cho mình. Từ điều được thừa nhận là tối đa hóa lợi ích người ta suy ra rằng tiêu dùng được phân bổ theo thời gian và ngược lại nghĩa là mỗi cá nhân quan thời gian tích lũy được của cải để tiêu dùng cho tuổi già.

  Giả thuyết vòng đời là một thuyết hoàn toàn thuộc về kinh tế vi mô. Tuy nhiên, Modigliani đã chỉ ra trong môt số tác phẩm sau này- một vài tác phẩm là cộng tác với các nhà khoa học khác- những giả thuyết này cũng có một số ứng dụng kinh tế vi mô. Một số giả thuyết đó tương tự như một số giả thuyết thu nhập cố định, chẳng hạn tỷ lệ tích lũy là không đổi trong dài hạn và lợi vốn chỉ ảnh hưởng đến chi tiêu rất ít. Tuy nhiên một số điểm liên quan đến kinh tế vĩ mô khác hoàn toàn so với các lý thuyết khác. Điểm quan trọng nhất là tổng tiết kiệm chủ yếu phụ thuộc vào tỉ lệ tăng trưởng kinh tế. Sự liên quan khác biệt là tổng tiết kiệm được xác định bởi các nhân tố kinh tế nội sinh và nhân khẩu học, chẳng hạn như cấu trúc tuổi của dân số và tuổi thọ, và khi tốc độ tăng trưởng tăng lên đòi hỏi có sự phân bổ thu nhập nhiều hơn cho thế hệ trẻ. Giả thuyết vòng đời được sử dụng với vai trò là cơ sở lý luận cho nhiều khảo cứu thực nghiệm. Cụ thể, nó đã chứng tỏ là một công cụ lý tưởng để phân tích ảnh hưởng của hệ thống phụ cấp hưu trí. Phần lớn các phân tích này đều cho thấy rằng việc đưa vào sử dụng một hệ thống phụ cấp hưu trí cũng không làm giảm tiết kiệm tư nhân, kết luận này hoàn toàn ủng hộ giả thuyết Modigliani- Brumberg.

  Ý tưởng của giả thuyết vòng đời là con người tiết kiệm cho tuổi già của họ tất nhiên không còn mới, cũng không phải là quan điểm riêng của Modigliani. Thành công đạt được của ông chủ yếu trong việc hợp lý hóa ý tưởng thành mô hình chính thức mà ông đã phát triển theo nhiều hướng khác nhau và hợp nhất trong một lý thuyết kinh tế rõ ràng thứ hai là vạch ra những ứng dụng liên quan đến kinh tế vi mô từ mô hình đó và thực hiện một số thử nghiệm cho các phát hiện này. Những thành tựu này là những đóng góp quan trọng cho kinh tế học.

  Mô hình vòng đời có một tác động lớn đến sự phát triển của nghiên cứu lý luận và thực nghiệm sau này. Nó thực sự thể hiện là một kiểu mẫu mới trong nghiên cứu về tiêu dùng và tiết kiệm và ngày nay là cơ sở cho nhiều mô hình động sử dụng cho nghiên cứu này.

  Định lý Modigliani-Miller
  Trong khi giả thuyết vòng đời đề cập đến những quyết định tiết kiệm của hộ gia đình, định lý Modigliani-Miller đề cập đến những quyết định về thanh phần chứng khoán tiết kiệm tích lũy. Mặc dù quan hẹ chặt chẽ với nhau, hai chủ đều này được coi là thuộc về hai ngành học khác biệt: kinh tế học và tài chính doanh nghiệp.

  Đến giữa những năm 1950, tài liệu in ấn về tài chính doanh nghiệp chủ yếu là mô tả các phương pháp và quy tắc. Các phân tích bình luận rất hiếm. Không phải đến năm 1958 khi Modigliani và Merton Miller trình bày định lý nổi tiếng này của họ, thì Jame Tobin (giành giải nobel kinh tế năm 1981) và các nhà khoa học khác phát triển lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư, một lý thuyết khoa học xuất hiện bàn về mối quan hệ giữa các đặc điểm của thị trường tài chính và vốn đầu tư, nợ, thuế vân vân. Ngay khi được hình thành, học thuyết này đã phát triển hết sức nhanh chóng.

  Định lý Modigliani-Miller đầu tiên đề cập đến câu hỏi giá trị thị trường của hãng sản xuất bị ảnh hưởng thế nào bởi số lượng và cấu trúc nợ của nó. Định đề quan trọng nhất của định lý này đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này: lượng và cấu trúc của các khoản nợ cũng không ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp miễn là thị trường tài chính hoạt động hoàn hảo và không tính thuế cũng như chi phí vỡ nợ.

  Modigliani và Miller định nghĩa giá trị của một doanh nghiệp là tổng giá trị thị trường các chứng khoán lỏng và các món nợ của nó. Định đề của họ chỉ rõ giá trị này bằng giá trị chiết khấu của dòng thu nhập kì vọng trong tương lai, nghĩa là thu nhập từ đầu tư chia đều cho các hãng có cùng mức độ rủi ro. Được coi là nhân tố chiết khấu.

  Có nghĩa là giá trị hoàn toàn được xác định từ nhân tố khấu hao này và do thu nhập từ tài sản hiện hành, và phụ thuộc vào cách thức tài trợ cho các tài sản này. Ngoài ra định đề này còn có nghĩa là chi phí tư bản bình quân phụ thuộc vào lượng và cấu trúc các khoản nợ và chính sách doanh thu kì vọng từ đầu tư chia đều cho các hãng có cùng mức độ rủi ro.

  Trong một nghiên cứu khác, Modigliani và Miller trình bày rõ ràng một định lý khác với nội dung là một chính sách đầu tư nhất định, giá trị doanh nghiệp còn phụ thuộc vào chính sách chia cổ tức của nó. Chẳng hạn, một sự tăng lên trong về lợi tức chắc chắn làm tăng thu nhập của cổ đông, nhưng điều này bị vô hiệu hóa do sự giảm tương ứng trong giá trị cổ phiếu.

  Hai định lý Modigliani-Miller không tính đến sự khác biệt đơn lẻ giữa các đánh giá về mạo hiểm. tác dụng đòn bẩy, kì hạn khoản nợ của các cổ đông. Tính logic của hai định lý này căn cứ vào giả định thị trường hoàn hảo, cụ thể là một cổ đông thông quan sự cho vay hoặc cho mượn của mình có thể sắp xếp danh mục tài sản cho hợp lý mà không có chi phí, hoặc có thể tạo cho nó thành phần theo mong muốn liên quan đến vấn đề độ rủi ro, tác dụng đòn bẩy… chẳng hạn nếu độ rủi ro của tài sản hãng tăng lên, cổ đông có thể vô hiệu nó bằng cách làm giảm tính mạo hiểm các tài sản khác trong danh mục đầu tư của họ.

  Định lý Modigliani-Miller đã có ứng dụng quan trọng cho lý thuyết quyết định đầu tư. Thứ nhất là những quyết định như thế có thể độc lập với quyết định tài chính tương ứng. Thứ hai, tiêu chuẩn hợp lý cho quyết định đầu tư là tối đa hóa giá trị thị trường của doanh nghiệp và thứ ba là khái niệm chi phí tư bản liên quan đến tổng chi phí, và có thể cho rằng tỷ suất lợi tức từ vốn đầu tư chia đều cho các hãng có cùng mức độ rủi ro.

  Các định lý Modigliani-Miller đã thể hiện một cú đột phá quyết định cho lý thuyết tài chính doanh nghiệp, và có ảnh hưởng lớn đến các nghiên cứu về sau trong lĩnh vực này. Tuy quan điểm coi các quyết định tài chính là các vấn đề phân bổ thị trường có lẽ không còn mới, nhưng chính Modigliani và Miller là những người đầu tiên sử dụng nó cho các phân tích chặt chẽ, nhờ đó thiết lập cac đường lối chỉ dẫn cho các nghiên cứu về sau trong lĩnh vực này.
   

Share This Page