MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Discussion in 'Management & Leadership' started by CóVayCóTrả, Mar 17, 2016.

 1. CóVayCóTrả

  CóVayCóTrả Administrator

  1. B2B - Business to Business (một bên bán nhiều bên mua)

  Là mô hình dựa trên công nghệ web trong đó môt công ty bán cho nhiều công ty mua. Có 3 phương pháp bán trực tiếp trong mô hình này:
  Bán từ catalog điện tử
  Bán qua quá trình đấu giá
  Bán theo hợp đồng cung ứng dài hạn đã thoả thuận trước.
  Công ty bán có thể là nhà sản xuất loại click-and-mortar hoặc nhà trung gian thông thường là nhà phân phối hay đại lý

  2. B2C - Business to Consumer

  B2C là loại hình giao dịch giữa Doanh Nghiệp và người tiêu dùng qua các phương tiện điện tử. Giao dịch B2C tuy chiếm tỷ trọng ít (khoảng 10%) trong TMĐT nhưng có phạm vi ảnh hưởng rộng. Để tham gia hình thức kinh doanh này, thông thường Doanh nghiêọ sẽ thiết lập website, hình thành cơ sở dữ liệu về hàng hoá, dịch vụ; tiến hành các quy trình tiếp thị, quảng cáo, phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng. TMĐT B2C đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng

  3. B2G - Bussiness to Government

  Là loại hình giao dịch giữa Doanh Nghiệp với cơ quan nhà nước, trong đó cơ quan Nhà Nước đóng vai trò khách hàng.. Cơ quan nhà nước cũng có thể thiết lập những website tại đó đăng tải thông tin về nhu cầu mua hàng của các cơ quan Nhà Nước, tiến hành việc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và lựa chọn nhà cung cấp trên website. Điều này một mặt giúp tiết kiệm các chi phí

  4. C2C - Consumer to Consumer

  Là loại hình giao dịch giữa các cá nhân với nhau. Sự phát triển của các phương tiện điện tử làm cho nhiều cá nhân có thể tham gia hoạt động Thương Mại với tư cách là người bán, người cung cấp Dịch Vụ. Một cá nhân có thể tự thiết lập website để Kinh Doanh những mặt hàng do mình làm ra hoặc sử dụng một website có sẵn để đấu giá một số món hàng mình có. C2C góp phần tạo nên sự đa dạng của thị trường.

  5. B2G - Business to Government

  B2G là loại hình giao dịch giữa Doanh Nghiệp với cơ quan nhà nước, trong đó cơ quan Nhà Nước đóng vai trò khách hàng.. Cơ quan nhà nước cũng có thể thiết lập những website tại đó đăng tải thông tin về nhu cầu mua hàng của các cơ quan Nhà Nước, tiến hành việc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và lựa chọn nhà cung cấp trên website. Điều này một mặt giúp tiết kiệm các chi phí tìm nhà cung cấp, đồng thời giúp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động mua sắm công.

  6. G2B - Goverment to Business

  Cơ quan nhà nước đóng vai trò quản lý vừa là khách hàng và quá trình trao đổi thông tin cũng được tiến hành qua các phương tiện điện tử. Cơ quan nhà nước cũng có thể lập các website, tại đó đăng tải những thông tin về nhu cầu mua hàng của cơ quan mình và tiến hành việc mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà cung cấp trên website. Ví dụ, hải quan điện tử, thuế điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử, đấu thầu điện tử, quota tự động

  7. G2C - Goverment to Consumer

  Chủ yếu đề cập tới các giao dịch mang tính hành chính, tuy nhiên cũng có thể mang những yếu tố của TMDT.
  Ví dụ: hoạt động đóng thuế qua mạng, đăng ký dịch vụ qua mạng, thông báo lịch làm việc, tiếp dân, thông báo tiến trình, trả phí đăng ký hồ sơ. Hoạt động nầy chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực Chính Phủ Điện Tử (E-Gov)

  8. B2B2C - business to business to consumer

  là mô hình trong đó doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tới doanh nghiệp khác để họ bảo trì sản phẩm với người tiêu dùng của họ.

  9. C2B - consumer to business:

  Là mô hình trong đó mỗi cá nhân sử dụng Internet để bán sản phẩm hay dịch vụ tới các tổ chức, hay là các tổ chức tìm kiếm những người tiêu dùng và bán sản phẩm cho họ.

  10. m-commerce (mobile commerce):

  Các giao dịch và các hoạt động giao tiếp trong TMĐT thực hiện trong môi trường không dây.

  11. I-commerce (location-based commerce)

  Là giao dịch thương mại không dây (m-commerce) tập trung và một địa điểm nào đó, trong một thời điểm nào đó : hội chợ, hội thảo, các siêu thị…

  12. B2E - business to employees:

  mô hình TMĐT trong đó tổ chức phân phối các dịch vụ, thông tin, hay sản phẩm cho các nhân viên.

  13. P2P - peer-to-peer

  là công nghệ sử dụng khả năng của mạng máy tính đơn lẻ chia sẽ dữ liệu và xử lý với những máy khác một cách trực tiếp; có thể được dùng trong C2C, B2B, B2C e-commerce
   

Share This Page