Đồng Tâm

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 9320|Trả lời: 1

Phân tích về điểm cân bằng trong lý thuyết trò chơi không hợp tác

[Lấy địa chỉ]

1922

Bài viết

2

Bạn bè

210k

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 22-10-2013 21:43:10 |Xem tất
Ngày 11 tháng 10 năm 1994 Viện khoa học hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải khoa học kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel cho giáo sư John C. Harsanyi, Đại học California, Berkeley, CA, Hoa Kì, Tiến sĩ John F. Nash, Đại học Princeton, Princeton, NJ, Hoa Kì, Giáo sư, Tiến sĩ Reinhard Selten, Đại học Rheinische Friedrich-Wilhelms, Bonn, Đức vì đã tiên phong phân tích về điểm cân bằng trong lý thuyết trò chơi không hợp tác.

Trò chơi là cơ sở cho việc hiểu rõ các vấn đề kinh tế phức tạp
Lý thuyết trò chơi bắt nguồn từ những nghiên cứu về các trò chơi như cờ hay bài pôke. Mọi người đều biết rõ là trong những trò chơi này, người chơi phải nghĩ trước-nghĩ ra một chiến lược dựa trên những nước đối dự tính từ những người chơi khác. Những tương tác chiến lược như thế cũng tiêu biểu cho nhiều tình huống kinh tế, và lý thuyết trò chơi do đó đã chứng tỏ hữu ích trong phân tích kinh tế.

Nguyên tắc sử dụng lý thuyết trò chơi trong kinh tế học được giới thiệu trong một nghiên cứu lớn của hai tác giả John von Neumann và Oskar Morgenstern với tựa đề lý thuyết trò chơi và hành vi kinh tế (1944). Ngày nay, đã 50 năm lý thuyết trò chơi đã trở thành một công cụ chiếm lĩnh trong phân tích các vấn đề kinh tế. Cụ thể là lý thuyết trò chơi không hợp tác, đó là một nhánh của lý thuyết trò chơi không có các thoả thuận ràng buộc, đã có tác động lớn đối với các nghiên cứu kinh tế. Điểm chủ yếu của lý thuyết này là khái niệm điểm cân bằng, điểm cân bằng được dùng để dự đoán về kết quả tương tác chiến lược. John F. Nash, Reinhard Selten và John C. Harsanyi là ba nhà khoa học đã có những đóng góp xuất sắc cho loại phân tích này.
John F. Nash đưa ra sự khác biệt giữa các trò chơi hợp tác, trong đó có các thỏa thuận ràng buộc hợp tác, và trò chơi không hợp tác, trong đó không thể thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Nash đã phát triển một giả thuyết về điểm cân bằng chung cho các trò chơi không hợp tác mà sau này được gọi là điểm cân bằng Nash.

Reinhard Selten là người đầu tiên cải tiến giả thuyết điểm cân bằng Nash cho phân tích các tương tác chiến lược động. Ông còn ứng dụng những giả thuyết sửa đổi này để phân tích tính cạnh tranh chỉ với một vài người bán.
John C. Harsanyi chỉ ra cách thức phân tích các trò chơi không đủ thông tin, nhờ đó cung cấp một nền tảng lý luận cho một lĩnh vực nghiên cứu mới- thông tin kinh tế, lĩnh vực này hướng vào những tình huống chiến lược mà các chủ thể không biết mục tiêu của nhau.

Tương tác chiến lược
Lý thuyết trò chơi là một phương pháp toán học dùng để phân tích tương tác chiến lược. rất nhiều phân tích cổ điển trong kinh tế phỏng đoán có quá nhiều chủ thể đến nỗi mà mỗi chủ thể coi nhẹ phản ứng của các chủ thể khác đối với các quyết định của mình. Nhiều khi, giả thuyết này vẽ ra đúng thực tại, nhưng trong trường hợp khác lại là một nhầm lẫn. Khi một số doanh nghiệp chiếm lĩnh một thị trường, khi các quốc gia phải tạo một thỏa thuận về chính sách thương mại hay chính sách môi trường, khi các bên trên thị trường lao động thương lượng về lương, và khi một chính phủ bãi bỏ quy định trên một thị trường, tư hữu hóa các công ty hay theo đuổi các chính sách kinh tế, mỗi chủ thể được nói đến ở trên cần xem xét phản ứng và kì vọng của các chủ thể khác liên quan đến các quyết định của họ, đó là tương tác chiến lược.

Từ đầu thế kỉ 19, bắt đầu với Auguste Cournot năm 1838, các nhà kinh tế đã phát triển phương pháp nghiên cứu tương tác chiến lược. Nhưng những phương pháp này chỉ tập trung vào những tình huống cụ thể mà qua thời gian dài vẫn chưa có phương pháp tổng quát nào. Phương pháp lý luận trò chơi ngày nay đã cung cấp một công cụ để phân tích về tương tác chiến lược.

Lý thuyết trò chơi
Trong khi lý thuyết toán xác suất sinh ra từ nghiên cứu về cờ bạc thuần túy mà không có bất cứ tương tác chiến lược nào, chẳng hạn như cờ, bài…trở thành cơ sở cho lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi được mô tả là những tương tác chiến lược nghĩa là người chơi là các cá nhân suy xét dựa trên lý trí. Đầu những năm 1990, các nhà toán học như Zermelo, Borel và von Neumann đã bắt đầu nghiên cứu các công thức toán của trò chơi. Không phải đến khi nhà kinh tế Oskar Morgenstern gặp nhà toán học John von Neumann năm 1939 thì mới có kế hoạch phát triển lý thuyết trò chơi với mục đích có thể sử dụng nó để phân tích kinh tế.

Những ý tưởng lớn nhất do von Neumann và Morgenstern đưa ra trong bối cảnh hiện nay có thể nhận thấy trong phân tích của họ về trò chơi hai người tổng bằng không. Trong một trò chơi tổng bằng không, lợi có được của một người chơi bằng thua thiệt của người kia. Từ đầu năm 1928, von Neumann đã giới thiệu giải pháp tối đa hóa cho trò chơi hai người tổng bằng không. Theo giải pháp tối đa hóa, mỗi người chơi cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình trong tổng kết quả thu được có vẻ bất lợi cho anh ta nhất (trong đó thiệt hại của anh ta chịu sự chi phối từ lựa chọn chiến lược bên địch thủ). Bằng chiến lược này, mỗi người chơi có thể đảm bảo một lợi ích tối thiểu. Tất nhiên, không chắc là lựa chọn chiến lược của người chơi sẽ kiên định với nhau. Tuy nhiên, von Neumann đã có thể chứng tỏ rằng luôn có một giải pháp tối đa hóa, đó là một giải pháp chắc chắn, nếu những chiến lược gọi là chiến lược hỗn hợp được đưa vào. Một chiến lược hỗn hợp là một phân bố xác suất các chiến lược hiện thời của người chơi, nhờ đó một người chơi có thể được coi là đã chọn một chiến lược rõ ràng nào đó với một độ xác suất nhất định.

John F. Nash
John Nash tới đại học Princeton năm 1948 với vị trí là một nghiên cứu sinh ngành toán. Kết quả nghiên cứu của ông được công bố trong luận án tiến sĩ với tựa đề các trò chơi không hợp tác (1950). Luận án này đã là động lực cho sự ra đời của các điểm cân bằng trong các trò chơi gồm n người chơi, và cho tới một bài nghiên cứu mang tên trò chơi không hợp tác, (phân tích toán học năm 1951).

Trong luận án của mình, Nash đưa ra sự khác biệt giữa các trò chơi hợp tác và không hợp tác. Đóng góp quan trọng nhất của ông cho lý thuyết trò chơi không hợp tác là đã trình bày hệ thống một giải pháp giả thuyết chung với một số người chơi tùy ý và có ưa thích bất kì, nghĩa là không chỉ là trò chơi hai người bằng không nữa.Giải pháp giả thuyết này sau này được gọi là điểm cân bằng Nash. Trong một điểm cân bằng Nash, tất cả kì vọng của mọi người chơi đều được thực hiện và chiến lược lựa chọn của họ là tối ưu. Nash đưa ra hai cách giải thích về khái niệm điểm cân bằng: một dựa trên tính hợp lý và cách thứ hai dựa trên mật độ thống kê. Theo cách giải thích dựa trên tính hợp lý người chơi được coi là có lý trí và và họ đã có thông tin đầy đủ về cấu trúc trò chơi: kể cả mọi ưa thích của người chơi liên quan đến kết quả có thể có, trong đó thông tin này là kiến thức thông thường. Vì mọi người chơi đều có thông tin về lựa chọn chiến lược thay thế và ưa thích của người chơi khác nên họ cũng có thể ước tính được lựa chọn chiến lược và sự ưa thích cùa người khác đối với mỗi kì vọng. Nếu tất cả mọi người chơi đều mong đợi một điểm cân bằng Nash chung thì những người khác sẽ không có động cơ nào để thay đổi chiến lược của mình. Cách giải thích thứ hai của Nash- dưới dạng mật độ thống kê vô cùng có ích cho các trò chơi tiến hóa. Kiểu trò chơi này cũng được phát triển trong sinh vật để hiểu cách thức hoạt động của các nguyên lý chọn lọc tự nhiên trong tương tác chiến lược giữa các loài. Bên cạnh đó, giáo sư Nash còn chỉ ra đối với mỗi trò chơi có một số lượng người chơi nhất định, tồn tại điểm cân bằng chung trong các chiến lược hỗn hợp.

Rất nhiều vấn đề kinh tế thú vị, như phân tích về thị trường độc quyền thiểu số bán (kiểu thị trường có một số hàng hóa có ảnh hưởng nhưng đều không làm chủ được thị trường). Nói chung, các doanh nghiệp không thể kí kết những hợp đồng ràng buộc về luật lệ hạn định thương mại vì những kiểu hợp đồng như vậy mâu thuẫn với pháp chế thương mại. Tương tự, tương tác trong nội bộ một chính phủ, các nhóm có chung lợi ích đặc biệt và nhóm công cộng, chẳng hạn liên quan đến việc thiết kế chính sách thuế được coi là một trò chơi không hợp tác. Điểm cân bằng Nash đã trở thành một công cụ tiêu chuẩn trong hầu hết các lãnh vực lý thuyết kinh tế học. Đáng chú ý nhất có lẽ là nghiên cứu về tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong lý thuyêt các tổ chức công nghiệp. Nhưng giả thuyết này cũng được sử dụng trong lý thuyết kinh tế vĩ mô cho các chính sách kinh tế, kinh tế tài nguyên và môi trường, lý thuyết ngoại thương, thông tin kinh tế, vân vân với mục đích là hoàn thiện nhận thức của chúng ta về tương tác chiến lược phức tạp. Lý thuyết trò chơi không hợp tác thường được coi là một lĩnh vực mới.

Chẳng hạn, kết hợp với lý thuyết trò chơi không lặp lại, các khái niệm điểm cân bằng không hợp tác đã được sử dụng thành công để giải thích sự phát triển của các chỉ tiêu thể chế và xã hội. Mặc dù hữu dụng nhưng vẫn có một số vấn đề liên quan đến khái niệm điểm cân bằng Nash. Nếu một trò chơi có một số điểm cân bằng Nash, thì không thể sử dụng trực tiếp điểm cân bằng Nash để dự đoán kết quả trò chơi. Điều này đã dẫn đến yêu cầu cải tiến lại giả thuyết điểm cân bằng Nash. Một vấn đề khác là khi hiểu theo mặt hợp lý giả thuyết điểm cân bằng còn giả định rằng mỗi người chơi có đầy đủ thông tin về hoàn cảnh của người chơi khác. Chính hai vấn đề này đã được Selten và Harsanyi tiếp tục giải quyết trong công trình nghiên cứu của họ.
Vấn đề có quá nhiều điểm cân bằng không hợp tác đã dẫn đến việc tiến hành một chương trình nghiên cứu nhằm loại trừ những điểm cân bằng Nash không cần thiết. Ý tưởng cơ bản là sử dụng những điều kiện mạnh hơn không chỉ để giảm bớt một số điểm cân bằng có thể có mà còn tránh một số điểm cân bằng không hợp lý về mặt kinh tế. Bằng cách đưa ra khái niệm hoàn hảo trong trò chơi nhỏ, Selten đã tạo nền tảng để nghiên cứu hệ thống được viết trong Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit, (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft 121, 301-24 và 667-89, 1965).
      
Ta có thể đưa ra một ví dụ để minh họa cho khái niệm này. Tưởng tượng một thị trường độc quyền có một đối thủ cạnh tranh tiềm năng bị cản trở bởi mối đe dọa về cuộc chiến giá cả. Đây có thể là điểm cân bằng Nash- nếu đối thủ cạnh tranh có mối đe dọa nghiêm trọng thì giải pháp tối ưu là không tham gia trên thị trường và mối đe dọa không gây ra phí tổn nào cho nhà độc quyền vì nó đã không diễn ra. Nhưng mối đe dọa đó là không chắc chắn nếu nhà độc quyền đối mặt với chi phí cao trong cuộc chiến giá cả. Nhà cạnh tranh tiềm năng nếu nhận ra điều này sẽ tự mình thiết lập vị thế trên thị trường và nhà độc quyền đương đầu với việc đã rồi, sẽ không tạo ra một cuộc chiến giá nữa. Đây cũng là điểm cân bằng Nash. Ngoài ra, tuy nó hoàn thiện những yêu cầu của Selten về hoàn hảo trong trò chơi nhỏ.

Khái niệm hoàn hảo trong trò chơi nhỏ của Selten có ý nghĩa trực tiếp trong bàn luận về tính tin cậy của các chính sách kinh tế, phân tích về thị trường độc quyền thiểu số bán, thông tin kinh tế, vân vân. Đó là công trình cải tiến điểm cân bằng Nash cơ bản nhất. Không những thế, có những tình huống mà ngay cả các điều kiện cần thiết cho sự hoàn hảo trong trò chơi nhỏ cũng chưa đủ. Điều này thôi thúc Selten trình bày một cải tiến sâu rộng hơn, thường được gọi là điểm cân bằng bàn tay run , trong cuốn sách tái kiểm định về tính chính xác của giả thuyết điểm cân bằng trong các trò chơi mở rộng (chuyên đề quốc tế về lý thuyết trò chơi 4, 25-55, 1975). Phân tích này giả định rằng mỗi người chơi có một xác suất nhỏ những sai lầm đó. Khái niệm này và những khái niệm có liên quan chặt chẽ, như cân bằng liên tiếp (Kreps và Wilson, 1982) đã tỏ ra rất hiệu quả trong một số lĩnh vực, trong đó có lý thuyết các tổ chức công nghiệp và lý thuyết kinh tế vĩ mô cho chính sách kinh tế.

John C. Harsanyi
Trong trò chơi có đầy đủ thông tin, mọi người chơi đều biết được ưa thích của người chơi khác, trong khi họ hoàn toàn hay phần nào thiếu hiểu biết về các trò chơi có thông tin chưa hoàn chỉnh. Vì cách giải thích duy lý của điểm cân bằng Nash dựa trên giả thuyết là người chơi biết được ưa thích của đối thủ, thì không có một phương pháp nào để phân tích các trò chơi có thông tin không đầy đủ, mặc dù những trò chơi như thế phản ánh chính xác nhiều tương tác chiến lược trong thế giới thực.
Bối cảnh thay đổi hoàn toàn trong những năm 1967-68 khi John Harsanyi công bố ba bài nghiên cứu với tựa đề trò chơi thiếu thông tin. Phương pháp tiếp cận của John Harsanyi với trò chơi không đầy đủ thông tin có thể được coi là nền tảng cho gần như mọi phân tích kinh tế bao gồm thông tin, bất kể là không cân xứng, là hoàn toàn tư nhân hay công đi nữa.

John Harsanyi cho rằng mỗi người chơi thuộc một trong một số kiểu, trong đó mỗi kiểu tương ứng với những ưa thích nhất định đối với người chơi đó và phân bố xác suất khắp các kiểu người chơi khác. Mỗi người chơi trong một trò chơi có thông tin không đầy đủ chọn một chiến lược cho kiểu chơi của mình. Dưới một yêu cầu nhất định về phân bố xác suất của người chơi, John Harsanyi chúng tỏ với mỗi trò chơi có thông tin chưa đầy đủ, thì có một trò chơi có thông tin đầy đủ tương đương. Trong biệt ngữ lý thuyết trò chơi, ông chuyển thể những trò chơi không có đủ thông tin thành những trò chơi có thông tin không hoàn hảo. Những trò chơi như vậy có thể giải quyết được bằng các phương pháp tiêu chuẩn.

Một ví dụ về trò chơi có thông tin không hoàn hảo là khi các doanh nghiệp tư nhân và thị trường tài chính không biết chính xác ưa thích của ngân hàng trung ương về sự cân bằng giữa lạm phát và tình trạng thất nghiệp. Chính vì thế không thể nào biết được chính sách của ngân hàng trung ương về lãi suất trong tương lai. Tương tác giữa việc hình thành dự tính và chính sách của ngân hàng trung ương có thể phân tích được với kĩ thuật mà Harsanyi giới thiệu. Trong nhiều trường hợp đơn giản, ngân hàng trung ương có hai cách, với hai xác suất kèm theo: cả khi nó được định hướng chống lạm phát và do đó chuẩn bị theo đuổi một chính sách thặt chặt với lãi suất cao, hoặc cố gắng chống tình trạng thất nghiệp có nghĩa là một tỉ lệ lãi suất thấp hơn. Một ví dụ khác trong đó có thể sử dụng phương pháp tương tự là điều chỉnh của một doanh nghiệp độc quyền. kết quả. Liệu giải pháp điều chỉnh và giao kèo sẽ dẫn đến một kết quả đáng mơ ước thế nào nếu nhà điều chỉnh không biết rõ chi phí của doanh nghiệp.

Những thành tựu khác của các nhà khoa học trên.
Ngoài đóng góp cho lý thuyết trò chơi không hợp tác, giáo sư John Nash còn phát triển một giải pháp nền tảng cho trò chơi hợp tác, thường được biết đến với tên gọi giải pháp lợi thế của Nash, giải pháp này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều phạm vi lý thuyết kinh tế học khác nhau. Ông còn đề xướng một đề án mà sau đó được gọi là chương trình Nash, một chương trình nghiên cứu nhằm bố trí lý thuyết trò chơi hợp tác dựa trên những kết quả có được từ lý thuyết trò chơi không hợp tác.

Ngoài những thành tựu được trao giải hôm nay, giáo sư Reinhard Selten còn đóng góp những nhận thức mới mẻ có tác động mạnh đối với lý thuyết trò chơi tiến hóa và lý thuyết trò chơi thực nghiệm. John Harsanyi cũng có những đóng góp rất ý nghĩa cho việc hình thành kinh tế phúc lợi và một lĩnh vực thuộc ranh giới của hai môn khoa học là kinh tế học và luân lý. Giáo sư Harsanyi và Selten đã cùng nghiên cứu hơn 20 năm qua, và đôi khi họ còn cộng tác trực tiếpvới nhau.

Qua đóng góp của họ cho phân tích điểm cân bằng trong lý thuyết trò chơi không hợp tác, ba nhà kinh tế đạt giải hôm nay đã tạo thành một sự kết hợp tự nhiên: Nash thiết lập nền móng cho phân tích, trong khi Selten phát triển nó theo hướng động lực, còn Harsany hướng đến thông tin không hoàn hảo.
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bài viết đã bị xóa
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng kýLưu trữ|Mobile|học kế toán trưởng|biareview|dự án vinhomes gardenia|chung cư vinhomes metropolis|phương pháp khởi nghiệp tinh gọn|chiến lược hoạch định marketing|xây dựng phát triển thương hiệu|văn hóa phồn thực phương đông|chân lý triết học phương tây|tâm lý học hành vi cá nhân|phạm trù nguyên lý siêu hình học|hệ thống tín ngưỡng hầu đồng|quản trị kinh doanh như thế nào|bài học làm giàu thành công|kỹ năng công tác truyền thông|tư tưởng chính trị khổng tử|nhập môn kinh tế học tân cổ điển|chủ nghĩa tự do hiện đại|tổ chức tôn giáo hiện sinh|mô hình ý tưởng startup|sách hay luân lý nho giáo|quan điểm nghệ thuật cải lương|triết lý phật học cơ bản|kiến thức phân tích tài chính|sơ đồ quy trình SIPOC|khái niệm so sánh benchmarking là gì|giáo trình định nghĩa logic học|lý thuyết tư duy phê phán|lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả|lịch sử trường phái Marxist|câu chuyện doanh nhân thành đạt|lý luận lãnh đạo cấp độ|thiết kế ma trận yếu tố nội bộ|tổng quan nguyên tắc giao tiếp|học thuyết nghiên cứu âm dương ngũ hành|tuyên ngôn phong trào dân chủ|định luật thông điệp pr|đăng ký công ty đại chúng|mở bán vinhomes trần duy hưng|vinhomes green bay|bảng giá vinhomes skylake|vinhomes riverside|vinhomes central park|vinhomes ocean park|bảo hiểm ô tô|du doan xo so|Đồng Tâm Info. + Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải . + Truy cập website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn! + Mọi vấn đề xin liên hệ email: dinhhhsb00961@gmail.com Contact to Administrator : Hà Hải Định (01629201076;) DMCA.com Protection Status

GMT+7, 16-2-2019 08:51 , Processed in 0.018280 second(s), 25 queries .


Powered by X2.5

Lên trên