Đồng Tâm

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 1852|Trả lời: 1

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

[Lấy địa chỉ]

375

Bài viết

0

Bạn bè

1351

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 18-10-2015 22:18:46 |Xem tất
Tư vấn chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Em tham gia đóng bảo hiểm xã hội đã sang năm thứ 9 nhưng ở các công ty khác nhau. Cách đây 2 tháng em đã đăng ký với công ty(hiện tại đang làm việc) không tham gia đóng bảo hiểm nữa(công ty này em đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 2 năm) , nhưng vẫn làm việc tại đó. Vậy khi em không đóng bảo hiểm, em có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không?

--------------------------

Trả lời:

Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006  quy định: “Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này"
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội – Theo khoản 5 Điều 3 luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Cũng tại điều Điều 81, luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Đối chiếu với các quy định pháp luật kể trên, trường hợp của bạn được giải quyết như sau: Bạn đã tham gia đủ thời gian để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn chỉ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bạn có đủ 3 điều kiện quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như đã nêu trên.  Do đó, mặc dù  bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp là 2 năm (thỏa mãn điều kiện về thời gian) nhưng hiện tại bạn đang làm việc tại công ty nên trường hợp của bạn chưa phải thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nên hiện tại bạn nghỉ đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn vẫn không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu sau khi bạn nghĩ làm việc tại công ty và bạn chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày bạn đăng kí thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội thì bạn được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Và để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì bạn nạp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội ( hồ sơ phải có Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định; Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.).Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Ý kiến bổ sung:

Thứ nhất: Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Điều 81, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy đinh:
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp; Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.
Thứ hai: Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Mục 3, Phần III Thông tư số 04/2009/TT-BLDTBXH ngày 22/01/2009 quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp, theo đó:
Trong thời hạn 7 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV), người lao động phải trực tiếp đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang làm việc để đăng ký thất nghiệp.
Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hưởng BHTN (theo mẫu); Bản sao HĐLĐ, HĐLV đã hết hạn thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đúng pháp luật và xuất trình Sổ BHXH. Người lao động phải nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.Ý kiến bổ sung:

Theo Điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP, Điều 2 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm:

1. Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký với Trung tâm giới thiệu việc làm. Ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc. Ngày làm việc được hiểu là từ ngày thứ 2 đến hết ngày thứ 6 hàng tuần.

Bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 2 năm tại công ty hiện tại bạn đang làm việc, như vậy bạn đã đáp ứng được điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu đáp ứng được 2 điều kiện tiếp theo thì bạn có thể được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

- Về trình tự, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định tại Điều 9.1 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Theo quy định tại Điều 9.2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

1. Đề nghị hưởng BHTN

2. Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

3. Đồng thời, người lao động phải xuất trình Sổ BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8

Bài viết

0

Bạn bè

93

Điểm

Thành viên

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2017 16:15:20 |Xem tất
Mình đóng bảo hiểm được hai năm vậy cho hỏi sau khi thất nghiệp mình nhận tiền bảo hiểm một đợt được bao nhiêu phần trăm lương
[url=http://www.inte.vn/kieu-ghe-sofa-dep.html]ghế sofa đẹp[url]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng kýLưu trữ|Mobile|học kế toán trưởng|biareview|dự án vinhomes gardenia|chung cư vinhomes metropolis|phương pháp khởi nghiệp tinh gọn|chiến lược hoạch định marketing|xây dựng phát triển thương hiệu|văn hóa phồn thực phương đông|chân lý triết học phương tây|tâm lý học hành vi cá nhân|phạm trù nguyên lý siêu hình học|hệ thống tín ngưỡng hầu đồng|quản trị kinh doanh như thế nào|bài học làm giàu thành công|kỹ năng công tác truyền thông|tư tưởng chính trị khổng tử|nhập môn kinh tế học tân cổ điển|chủ nghĩa tự do hiện đại|tổ chức tôn giáo hiện sinh|mô hình ý tưởng startup|sách hay luân lý nho giáo|quan điểm nghệ thuật cải lương|triết lý phật học cơ bản|kiến thức phân tích tài chính|sơ đồ quy trình SIPOC|khái niệm so sánh benchmarking là gì|giáo trình định nghĩa logic học|lý thuyết tư duy phê phán|lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả|lịch sử trường phái Marxist|câu chuyện doanh nhân thành đạt|lý luận lãnh đạo cấp độ|thiết kế ma trận yếu tố nội bộ|tổng quan nguyên tắc giao tiếp|học thuyết nghiên cứu âm dương ngũ hành|tuyên ngôn phong trào dân chủ|định luật thông điệp pr|đăng ký công ty đại chúng|mở bán vinhomes trần duy hưng|vinhomes green bay|bảng giá vinhomes skylake|vinhomes riverside|vinhomes central park|vinhomes ocean park|bảo hiểm ô tô|du doan xo so|Đồng Tâm Info. + Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải . + Truy cập website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn! + Mọi vấn đề xin liên hệ email: dinhhhsb00961@gmail.com Contact to Administrator : Hà Hải Định (01629201076;) DMCA.com Protection Status

GMT+7, 17-2-2019 01:16 , Processed in 0.050878 second(s), 24 queries .


Powered by X2.5

Lên trên