Đồng Tâm

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 3365|Trả lời: 3

Cần giúp 1 số bài tập Managerial Accounting

[Lấy địa chỉ]

497

Bài viết

0

Bạn bè

2032

Điểm

Thành viên sáng giá

Rank: 6Rank: 6

Đăng lúc 30-7-2015 20:39:25 |Xem tất
Ai đó giúp em với

Ex 1: Mr Sorbet runs an ice cream business during summer in Ice Pole. He does not know how he should pricing his ice-cream cones and has tried two prices in successive weeks during June. The number of tourists entering the store was roughly the same each week. For the first week, he priced the cones at $1.7 and 900 cones were sold. During the 2nd week, he could sell 1100 cones at the determined price of $ 1.5. The variable cost of a cone is $0.35. The fixed expenses of the ice-cream store was $445 per week.

Discuss in group and answer the questions:
1.        Which price brings more money for Sorbet of the 2 prices?
2.        What is the profit-maximizing price for Ice cream cones?

Ex2: The Brandilyn Toy Company manufactures a line of dolls and a doll dress sewing kit. Demand for the dolls is increasing, and management requests assistance from you in determining the best sales and production mix for the coming year. The company has provided the following data:

Product                   Demand next year (units)             Selling price per unit            DM               DL
Marcy                                 32000                                   $31                             $3.1               $4.2
Tina                                    39000                                    $24                            $2.4             $2.4
Cari                                    38000                                    $24                            $3.8             $8.24
Leny                                    43000                                    $17                             $3             $7.2
Sewing Kit                            390000                                   $10                            $1.7         $1.8

Additional information:
The company’s plant has a capacity of 117100 DLH per year on a single-shift basis. The company’s present employees and equipment can produce all five products.
The DL rate of $12.00 per hour is expected to remain unchanged during the coming year.
Fixed costs total $426000 per year. Variable overhead costs are $5 per DLH
All of the company’s non-manufacturing costs are fixed
The company’s finished goods is negligible and can be ignored.

Requirements:
1.        Determine the CM per DLR expected on each product
2.        Calculate the total DLH that will be required to produce the units estimated to be sold during the coming year?   
3.        How would you as a CFO allocate the 110000 DLH of capacity to Bran Company’s various products?

EX 3: Hoa Phat produced 2 products:
        Product                                                                        Roofing                Guttering
Selling price per unit                                                                  90                       100
Variable cost per unit                                                                  75                        60
CM per unit                                                                               ?                             ?
Current demand per week (units)                                                  2400                  2600
Processing time required on Cutting machine per unit                    1 min                  0.5 min

The constrained resource of the company was identified the Cutting machine. Excess capacity on all other machines. Cutting machine used at %100 of its capacity and had a capacity of 2700 minutes per week.
How should the company allot machine hours to each product?
Anh hùng thành bại lo chi tới
Phó mặc nghìn thu sử sách khơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1922

Bài viết

2

Bạn bè

210k

Điểm

Administrator

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 30-7-2015 20:50:57 |Xem tất
1)
a)
                            Price = 1,7               Price = 1,5
Sale                                1530                         1650
Variable exp                (315)                         (385)
CM                                1215                         1265
Fixed exp                       (445)                        (445)
Net operating income        770                         820

Price = 1,5 bring more money

b)

Price elasticity = { [(Q2 - Q1)/Q (mid point)]/[(P2 - P1)/P (mid point)] } = { [(1100 - 900)/1000]/[(1,5 - 1,7)/1,6] } = - 1,6

After calculating, we have the equation:  P = 2,6 - 0,001Q        (1)
Sorbet store’s Profit is calculated as:        Profit = P x Q – Q x 0.35 – 445        (2)
(1) and (2) =>  Profit = (2.6 – 0.001 x Q)Q – Q x 0.35 – 445
=> maximize at Q = 2.25/(2*0.001) = 1,125 units ; P = $1.475  ; Profit = $820.625
So, profit-maximizing price for Ice-cream cones is P = $1.475.

2)
a)
Time For 1 Unit: Marcy = 4,2/12 = 0,35     => Variable overhead = 0,35 x 5 = 1,75 $
Time For 1 Unit: Tina = 2,4/12 = 0,2    => Variable overhead = 0,2 x 5 = 1 $
Time For 1 Unit: Cari = 8,24/12 = 0,69     => Variable overhead = 0,69 x 5 = 3,45 $       
Time For 1 Unit: Lenny = 7,2/12 = 0,6     => Variable overhead = 0,6 x 5 = 3 $        
Time For 1 Unit: Sewing Kit = 1,8/12 = 0,15  => Variable overhead = 0,15 x 5 = 0,75$       


                                        Marcy          Tina              Cari            Lenny          Sewing Kit
Sale                                      31             24              24               17               10
VC                                    (9,05)          (5,8)      (15,49)          (13,2)              (4,25)
CM per unit                      21,95           18,2             8,51          3,8              5,75
                  
b) DLH will be required produce unít estimate:
Marcy = (32000 x 4,2)/12 = 11200
Tina = (39000 x 2,4)/12 = 7800
Cari = (38000 x 8,24)/12 = 26094
Lenny = (43000 x 7,2)/12 = 25800
Sewing Kit = (39000 x 1,8)/12 = 58500

c) 1 hour => units:
Marcy = 12/4,2 = 2,86 (unit)
Tina = 12/2,4 = 5 (unit)
Cari = 12/8,24 = 1,46 (unit)
Lenny = 12/7,2 = 1,67 (unit)
Sewing Kit = 12/1,8 = 6,67 (unit)

                               Marcy                  Tina          Cari                    Lenny           Sewing Kit
CM per hour                67,73                  95,95        17,41                  11,3            43,3

Priority for product bring higher contribution margin:
Amount after produce Tina = 110000 - 7800 = 102200 (hour)
Amount after produce Marcy = 102200 - 11200 = 91000 (hour)
Amount after produce Sewing Kit = 91000 - 58500 = 32500 (hour)
Amount after produce Cari = 32500 - 26094 = 6406 (hour)
Only Lenny, we will use 6406 (hour) produce Lenny

3)
                                                  Roofing              Guttering
CM per unit                                      $ 15               $ 40
Time required per unit                        1 Min              0,5 Min
CM per min                                    $ 15               $ 80

Guttering be produce less time during bring more contribution margin. So we will produce Guttering priority more Roofing.
Time required produce 2600 unit Guttering:
2600 x 0,5 = 1300 (min) = 21,67 (hour)
Time for produce Roofing:
2700 - 1300 = 1400 (min) = 23,3 (hour)
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bài viết đã bị xóa
Bài viết đã bị xóa
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng kýLưu trữ|Mobile|học kế toán trưởng|biareview|dự án vinhomes gardenia|chung cư vinhomes metropolis|phương pháp khởi nghiệp tinh gọn|chiến lược hoạch định marketing|xây dựng phát triển thương hiệu|văn hóa phồn thực phương đông|chân lý triết học phương tây|tâm lý học hành vi cá nhân|phạm trù nguyên lý siêu hình học|hệ thống tín ngưỡng hầu đồng|quản trị kinh doanh như thế nào|bài học làm giàu thành công|kỹ năng công tác truyền thông|tư tưởng chính trị khổng tử|nhập môn kinh tế học tân cổ điển|chủ nghĩa tự do hiện đại|tổ chức tôn giáo hiện sinh|mô hình ý tưởng startup|sách hay luân lý nho giáo|quan điểm nghệ thuật cải lương|triết lý phật học cơ bản|kiến thức phân tích tài chính|sơ đồ quy trình SIPOC|khái niệm so sánh benchmarking là gì|giáo trình định nghĩa logic học|lý thuyết tư duy phê phán|lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả|lịch sử trường phái Marxist|câu chuyện doanh nhân thành đạt|lý luận lãnh đạo cấp độ|thiết kế ma trận yếu tố nội bộ|tổng quan nguyên tắc giao tiếp|học thuyết nghiên cứu âm dương ngũ hành|tuyên ngôn phong trào dân chủ|định luật thông điệp pr|đăng ký công ty đại chúng|mở bán vinhomes trần duy hưng|vinhomes green bay|bảng giá vinhomes skylake|vinhomes riverside|vinhomes central park|vinhomes ocean park|bảo hiểm ô tô|du doan xo so|Đồng Tâm Info. + Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải . + Truy cập website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn! + Mọi vấn đề xin liên hệ email: dinhhhsb00961@gmail.com Contact to Administrator : Hà Hải Định (01629201076;) DMCA.com Protection Status

GMT+7, 17-2-2019 23:16 , Processed in 0.017203 second(s), 21 queries .


Powered by X2.5

Lên trên